sfinkterskada - Södersjukhuset

Comments

Transcription

sfinkterskada - Södersjukhuset
INFORMATION OM
SFINKTERSKADA
PATIENTINFORMATION EFTER SKADA
PÅ ÄNDTARMENS SLUTMUSKEL
Ändtarmsmuskelskada (sfinkterskada)
De flesta kvinnor får en bristning vid förlossningen, hos ca 3-4 procent omfattar bristningen även ändtarmens slutmuskel, en så kallad
sfinkterruptur. Det är vanligast hos förstföderskor.
En sfinkterruptur innebär
att delar av (partiell) eller
hela (totala) ändtarmens
slutmuskel har gått sönder. Viktigt vid denna typ
av bristning är att den upptäcks och lagas på ett bra
sätt, vilket ger förutsättningar för en god läkning.
Första tiden efter förlossningen kan det vara svårt
att hålla urin, gaser och ibland avföring och trots att du försöker
”knipa” kan det hända att du ofrivilligt läcker. Besvären förbättras
med tiden men det kan ta upp till sex månader innan du blir helt
återställd.
Smärta
Ofta har man ont i operationsområdet och därför får du regelbundet
smärtstillande tabletter på BB. Vi rekommenderar att du fortsätter
att ta dessa de första dagarna efter hemkomsten. Vanligtvis sker en
relativt snabb gradvis förbättring men om smärtan blir kvarstående
i flera veckor eller förvärras ska du söka vård.
Hygien
Vi rekommenderar att du använder handdusch efter de toalettbesök
när du har haft avföring. Duscha av mellangården en kort stund,
men undvik att duscha överdrivet långa stunder. Du kan använda tvål
avsedd för intimhygien, men den kan torka ut, därför är det bättre att
bara använda vatten. Barnolja eller liknande kan också användas.
Tarmfunktionen
På grund av smärtan i området och det obehag du kan känna i samband med toalettbesök kan det hända att du blir förstoppad första
tiden, det är viktigt att motverka detta. Eftersom det gör mindre ont
att gå på toaletten om avföringen är mjuk rekommenderas bulkmedel som Inolaxol®, Laktulos® eller dyl. samt rikligt med dryck som
gör att avföringen blir mjukare och regelbunden. Efter en sfinkterruptur är det ofta svårt att hålla gaser de närmsta månaderna efter
förlossningen, däremot ska du kunna hålla avföringen.
Knipövningar
Det är bra om du börjar med knipövningar av bäckenbotten och ändtarmsmuskeln så snart de värsta smärtorna lagt sig. I broschyren
”Till er som nybliven förälder” hittar du lämpliga övningar.
Uppföljning
Du som har haft en total sfinkterruptur kommer att erbjudas tid hos
specialistutbildad uroterapeut cirka 2 månader efter förlossningen,
du kommer även att bli kallad för kontroll hos specialistläkare 5-6
månader efter förlossningen. Har du en partiell sfinkterruptur behöver du ingen planerad uppföljning men är välkommen att kontakta
oss om du har några besvär.
Om du har smärtor eller andra besvär från bristningen under de
närmaste månaderna efter förlossningen bör du boka en tid hos
Specialmödravården Södersjukhuset telefonnummer: 08 616 26 20.
Har du problem med urin- och/eller avföringsläckage kan du kontakta våra uroterapeuter på telefonnummer: 08 616 26 08.
För en liten andel kvinnor kan besvären bli bestående, för dem finns
ett Bäckbottenteam med specialister från olika professioner, (kirurgi, urologi, obstetrik, gynekologi, uroterapi) som möts och samarbetar kring patienter.
Kvalitetsregister
Kvinnokliniken på Södersjukhuset har anslutits till det Nationella
bristningsregistret där förlossningsbristningar som involverar ändtarmsmuskulaturen följs upp med frågeformulär. Ditt deltagande i
registret är givetvis frivilligt. Önskar du delta lämnar du dina kontaktuppgifter till din barnmorska på BB. Om du har en E-postadress
skickas länken till frågeformulären via den, i annat fall skickas det
per post.
A
B
HUVUDENTRÉ
För att komma till specialistmödravården gå till entren för
specialistmödravården och förlossningsavdelningen
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE
Fotogruppen februari 2016
FÖRLOSSNINGEN