Kontakt SKAT, hvis du ikke ønsker skattefri aktieom

Comments

Transcription

Kontakt SKAT, hvis du ikke ønsker skattefri aktieom
Kundeservice
Østbanegade 123
2100 København Ø
Kontakt SKAT, hvis du ikke ønsker skattefri aktieombytning
Telefon 72 22 18 18
www.skat.dk
15. februar 2016
I 2015 blev Nørresundby Bank overtaget af Nordjyske Bank. Dine aktier i Nørresundby Bank blev byttet ud med aktier i Nordjyske Bank, og du fik et kontant
beløb, som der allerede var trukket udbytteskat af. Ombytningen af dine aktier til
nye aktier i Nørresundby Bank skete som en skattefri aktieombytning, og du skal
som udgangspunkt ikke foretage dig noget i den forbindelse.
Du kan fravælge skattefri aktieombytning
I nogle tilfælde kan det være en fordel for dig at fravælge skattefri aktieombytning og i stedet opgøre fortjeneste og tab efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven. Det gælder fx, hvis du har købt aktierne før 2006, og kursværdien af din samlede beholdning er under 136.600 kr. (for enlige) eller
273.100 kr. (for ægtefæller) pr. 31.12.2005.
Hvis du ønsker at opgøre fortjeneste eller tab efter de almindelige regler, skal du
skrive en mail til os via TastSelv. Sådan gør du:
1.
2.
3.
4.
Gå ind på skat.dk/tastselv og log på.
Vælg Kontakt.
Vælg Mail/kontakt – klik her.
Vælg emnet Skat  Årsopgørelsen 2015  Skattefri aktieombytning fra Nørresundby Bank til Nordjyske Bank.
5. Skriv, at du ikke ønsker skattefri aktieombytning.
Hvis du er lønmodtager, skal du kontakte os, når du har fået din årsopgørelse og senest
den 1. maj 2016.
Hvis du har en udvidet selvangivelse, fx hvis du har egen virksomhed eller indkomster
fra udlandet, skal du kontakte os mellem den 15. marts og den 3. juli 2016.
Hvis du får skattefri aktieombytning, står det på årsopgørelsen
Hører vi ikke fra dig, får du automatisk skattefri aktieombytning. På din årsopgørelse eller dit servicebrev vil den kontante del af betalingen for salget af aktier i
Nørresundby Bank være indberettet fra banken som udbytte. Du vil kunne se beløbet i rubrik 61. Nordjyske Bank har tilbageholdt udbytteskat på 27 %, og skatten vil indgå i resultatet på årsopgørelsen.
Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 94.
Med venlig hilsen
SKAT
Side 1 / 1

Similar documents