Central investorinformation

Comments

Transcription

Central investorinformation
RSM plus er Danmarks 7. største
revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og
skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere
fordelt på 8 kontorer, og er et
selvstændigt medlem af RSM
International, en uafhængig kæde
af selvstændige revisions- og
rådgivningsfirmaer med mere end
32.500 medarbejdere i 800 kontorer i mere end 100 lande. RSM plus
betjener en bred vifte af mindre og
mellemstore virksomheder indenfor
mange forskellige brancher med
revision, regnskab, rådgivning og
skat.
Nærmere information om
RSM plus: www.rsmplus.dk
Nordjyske Bank fusioneres med/opsluger Nørresundby Bank
Nordjyske Bank A/S har fremsat et tilbud til aktionærerne i Nørresundby Bank
A/S om opkøb af aktierne i banken, hvorefter Nørresundby Bank bliver et datterselskab for straks derefter at blive fusioneret ind i Nordjyske Bank.
Nørresundby Bank forventes at ophøre pr. 31. marts 2015.
Aktionærerne i Nørresundby Bank vil modtage en nyudstedt aktie i Nordjyske
Bank 1:1, dvs. nominel størrelse kr. 10 pr. stk. ombyttes 10:10 for en teknisk
værdi på kurs 115, og derudover en kontant betaling på kr. 335 pr. aktie á kr.
10. Dette forudsætter en samlet kursværdi på kr. 450 pr. aktie.
Der foreligger accept af dette købstilbud fra 93,5 pct. af aktionærerne, og også
de resterende bliver omfattet. Afregning finder sted i disse dage, og fusionen
besluttes pr. 31. marts 2015.
RSM International: www.RSMI.com
SKAT har tilladt en skattefri aktieombytning, kontantbeløbet beskattes
Der er opnået generel tilladelse fra SKAT til skattefri ombytning af Nørresundby
Bank-aktier til nye Nordjyske Bank-aktier, se nærmere SKM2015.168.SKAT.
Enhver Nørresundby Bank-aktionær kan frivilligt vælge at benytte tilladelsen.
Bemærk dog, at den kontante udligningssum skal beskattes særskilt og som
udbytte, dvs. for selskaber som indkomst og for personer som aktieindkomst.
Denne beskatning af udligningssummen opstår også, hvis tilladelsen fra SKAT
benyttes for at opnå skattefrihed for selve aktieombytningen 1:1.
De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med accept af købstilbuddet
afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold.
Nørresundby Bank-aktionærer, der vælger at benytte tilladelsen anvender successionsprincippet, vil således ikke blive beskattet ved ombytningen af aktier og
skal desuden ikke foretage nogen indberetning til SKAT. Den historiske anskaffelsessum bevares og overføres til de aktier, som modtages ved ombytningen.
Hvis en aktionær ikke ønsker at benytte tilladelsen, er der tale om et skattepligtigt aktiesalg, som afregnes med kursværdien af den modtagne aktiepost tillagt
den skattepligtige kontante udligningssum.
Personer kan have en interesse i at undlade at benytte SKATs tilladelse, og i
stedet frivilligt betragte ombytningen som et skattepligtigt salg, og køb af nye
aktier for byttesummen. En sådan situation kan især foreligge, hvis aktierne er
anskaffet til en højere kursværdi end kurs 115, idet der derved kan realiseres et
tab, som er artsbestemt som negativ aktieindkomst og til fradrag bl.a. i den
skattepligtige kontante udligningssum.
Personer kan være fritaget for beskatning af aktieombytningen efter en særlig
overgangsregel for mindre beholdninger af børsnoterede aktier, og denne regel
udelukker også fradragsret for et eventuelt tab. Reglen gælder kun, hvis en
samlet beholdning af børsnoterede aktier pr. 1. januar 2006 og opgjort til kursværdi pr. denne dato ikke overstiger kr. 136.600, for ægtefæller kr. 273.100, se
nærmere i SKATs JURV afsnit C.B.2.2.3.1.1.
Bemærk venligst:
Du bør derfor rådføre dig med din egen skatterådgiver vedrørende de skattemæssige konsekvenser af eventuel accept af købstilbuddet.
Kontakt din daglige revisor hos RSM plus, eller kontakt Skatteafdelingen.
Vi er gerne til rådighed.
Skatteafdelingen, 6. marts 2015
RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer
Jørgen Tind Larsen
Senior tax manager
[email protected]
Tlf. 8612 7888
Mobil 2380 7348
Disclaimer:
Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi
påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller
mangler.

Similar documents