Nordjyske Stiftstidende – Aviatec og Hub North

Comments

Transcription

Nordjyske Stiftstidende – Aviatec og Hub North
www.nordjyske.dk Tirsdag 29. januar 2013
”Ofte føler jeg, at tillidsrepræsentanter er dem, der bedst forstår forskellen mellem rollerne
som arbejdsgiver og arbejdstager”. Claus Falk, direktør
Side 2
Mestre i at sætte metal sammen
Side 8-9
Staten kan ende
med at overtage
butikscenter
Side 4-5
Nye og attraktive karrieremuligheder
• CSO til SW hus i Nordjylland
• COO Marine - Offshore - Wind
• CEO til nyt koncept
• Afdelingschef til Kundeservice
• Verification Manager
• Skoleleder
CURIA MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION Tlf.: 70 20 05 11 • www.curia.dk • Aarhus • Aalborg • København
Michael Reffstrup
Torben Abildgaard
Tlf.: 22 77 14 90
Tlf.: 40 61 70 22
Partner
Partner
8 Erhvervsliv
NORDJYSKE Stiftstidende Tirsdag 29. januar 2013
Aviatec: Lille virksomhed
METALURGI: Nordjysk firma mestrer den
stort set ukendte teknologi friktionssvejsning
og har industriens mest krævende kunder
Af Egon Kjøller og
Henrik Bo (foto)
[email protected]
NØRRESUNDBY: Tag to stykker
metal, gnid dem hurtigt og
hårdt mod hinanden, så
smelter de sammen og bliver
ét. Forbløffende enkelt at se
til.
Friktionssvejsning hedder
det, en ældgammel teknik,
men stort set ukendt udenfor en snæver kreds af fagfolk.
Den danske ekspertise
holder til i Nørresundby. Her
ligger firmaet Aviatec ApS,
en lille, men højt specialiseret metalvirksomhed, som
mestrer kunsten ubrydeligt
at forene rustfrit stål og sort
stål, kobber og aluminium,
bronze og bronze - hvad der
nu måtte være behovet hos
kunderne hjemme og ude.
Mest ude. 80 procent af
Aviatecs produktion går til
eksport.
Adressen er en nøgtern industribygning på Lufthavns-
vej, og virksomhedsplanen
er overskuelig: fire mand i
produktionen, to i administrationen.
Men det går godt. I 2011
steg omsætningen 46 procent, sidste år 10 procent og
i år er målet en vækst på 26
procent samt flere ansatte - i
hvert fald en enkelt medarbejder, måske to. En ekspansion er sat i gang og en udviklingsplan under udformning - tegnet op med tuschpen på glasruden mellem
kontoret og virksomhedens
mødelokale med bordpladen i glatpoleret beton.
Man skal ikke lade sig snyde af de prunkløse ydre rammer. Aviatec tæller nogle af
Europas største og mest krævende virksomheder blandt
sine kunder, koncerner med
op til 47.000 ansatte kommer til Nørresundby med
opgaver.
Det er for eksempel Volvos
afdeling for entreprenørmaskiner og amerikanske Caterpillars fabrik i Sverige,
Værkfører Morten Kjær er maskinarbejder, men havde aldrig hørt
om friktionssvejsning, før han kom til Aviatec. Han fremhæver både konstruktionens styrke og den miljøvenlige fremstillingsproces.
En udviklingsplan tager form - tegnet op med tusch på ruden.
det er en række fabrikanter
af maskiner til fødevareindustrien. Og senest er det
vindmølleindustrien.
Fælles for dem er, at de har
erkendt friktionssvejsningens særlige kvaliteter.
ved
normal
svejsning.
Tværtimod viser Jeppe Troelsens erfaring, at påvirkningen faktisk styrker strukturen - som det sker, når man
smeder knive og leer.
Metaller smedes sammen
Jeppe Troelsen, indehaver
og direktør, forklarer:
- Friktionssvejsning er den
eneste måde, hvormed man
man kan føje to stykker metal sammen fuldstændig tæt
på hele fladen og uden hjælpestoffer.
Det ene emne bringes til at
rotere hurtigt, mens det andet holdes fast. Rotationen
standes brat og de to emner
presses yderligere sammen
med et tryk på op til 50 tons.
Hermed forenes delene
uden at metallerne når op på
smeltepunktet. Temperaturen ligger omkring 1100
grader, hvor man ved andre
former for svejsning kommer op på det dobbelte.
Med den forholdsvis lave
temperatur undgår man at
svække metallernes struktur
og styrke, som det kan ske
Svejsninger holder
Nogle produktprøver giver
syn for sagn:
To stykker tykt armeringsjern er svejset sammen med
et stykke rustfrit stål til en
stang og bøjet sammen til et
U. Svejsningerne holdt.
De holder også til træk. I
en anden prøve er et stykke
rustfrit stål svejset i enden af
et armeringsjern, og delene
er forsøgt trukket fra hinanden. Det var armeringsjernet, der brast.
En stump aksel med en
flange svejset på er skåret
igennem, men det er umuligt at se, hvor den ene del
begynder og den anden slutter, selvom der er tale om to
forskellige slags rustfrit stål.
Det er som om konstruktionen var drejet i et stykke stål,
men pointen er, at det ville
være langt dyrere.
Et eksempel mere fra hyl-
Erhvervsliv 9
Tirsdag 29. januar 2013 NORDJYSKE Stiftstidende
Rødder
i luftfart
NØRRESUNDBY: Aviatec klinger af luft-
fart og ikke uden grund. Firmaet blev
grundlagt i 1965 af Jørgen Troelsen, far
til den nuværende ejer Jeppe, og foretog service og reparationer på fly fra
værkstedslokaler inde på Aalborg Lufthavns område.
Virksomheden leverede ogå tekniske
løsninger og montageopgaver til lufthavnen i indenrigsflyvningens store vækstår i
60-erne.
I 70-erne så Jørgen Troelsen - bl.a. under indtryk af oliekrisen - sig om efter ekstra indtægtsmuligheder, og stiftede bekendtskab med friktionssvejsning. Han
købte det første Thompson-anlæg i England i slutningen af 70-erne. I begyndelsen
af 90-erne kom Jeppe Troelsen med i virksomheden og midt i 90-erne blev firmaet
købt ud af lufthavnen.
Siden har Aviatec alene beskæftiget sig
med friktionssvejsning (herunder dele til
understellet på Sikorsky-helikoptere.)
For halvandet år siden flyttede virksomheden til de nuværende lokaler på Lufthavnsvej
og har som leverandør til vindmølleindustrienspå sin vis igen relationer til luftfarten.
Morten Ringkjøbing er tilknyttet på deltid
som salgschef- og marketingschef. Han driver en selvstændig rådgivningsvirksomhed,
Ringkjøbing Sales Consulting, ApS i Hjørring.
d forener metallerne
AVIATEC APS.
{ Indehaver: Direktør Jeppe Troelsen.
{ Seks ansatte, heraf fire i produktionen. Endnu en produktionsmedarbejder er under ansættelse. Resultat 2011: 550.000 kr. før
skat (året for indflytning på nuværende adresse).
{ Forventning om bedre resultat i 2012.
{ Vækst i omsætning: 2011: 46 pct., 2012: 10 pct., 2013: forventet 26 pct.
{ Kan håndtere roterende emner på op til 350 mm i diameter.
Med indflytningen i nye lokaler vel overstået ser salgschef Per
Ringkjøbing (t.v.) og indehaver Jeppe Troelsen, store udviklingsmuligheder for Aviatec
Svejsningerne holdt. Armeringsjern og rustfrit stål er føjet ubrydeligt sammen i Aviatecs store friktionssvejse-anlæg.
den med demo’er: Et kobber-øje er svejset fast på et
stykke aluminiumsrør, så
kun farverne gør det muligt
at se overgangen. Det er eksemplet på en leverance til
højspændingsanlæg.
- Vi har været med i udviklingsprojekter omkring møllekonstruktioner med løsninger, der både reducerer
vedligeholdelsen og forlænger levetiden, påpeger salgschef Morten Ringkjøbing.
Del af Hub North
Det er i konstruktioner til
hårdt miljø, høje hygiejnekrav eller smuk forarbejdning, friktionssvejsningen
kommer til sin ret.
Aviatec har leveret fundament-dele til en af verdens
største havvindmølleparker,
Horns Rev 2, nemlig armeringsjern med påsvejsede
rustfri stålbeslag. Det ”sorte” stål støbes ind i fundamentets beton, mens kun
det dyrere rustfri stål stikker
ud i saltvandet.
Virksomheden er i gang
med leverancer til de to
vindmølleparker, det danske
energiselskab Dong er i færd
med at bygge ved England,
West of Duddon Sands og
Gunfleet Sands. Dermed er
Aviatec en del af den nordjyske kompetence-klynge for
vindkraft, Hub North.
Til hårdt og rent miljø
Elektrificeringen af det danske jernbanenet er et andet
markant projekt i Aviatecs
ordrebøger. Masterne, der
skal bærer køreledningerne
år efter år, er skruet fast med
bolte, som er svejset i Nørresundby.
- Vores største kundesegment er dog fødevareindustriens maskinleverandører,
som får fremstillet aksler,
stempler og andre dele hos
os, fortæller Morten Ringkjøbing.
Jeppe Troelsen er blevet
medlem af et europæisk netværk af leverandører til fødevareindustrien, European
Hygienic Engineering & Design Group, EHEDG, og fået
til opgave at udforme anbefalinger til hygiejnisk design.
Styrken er det afgørende i
et andet af virksomhedens
specialer: hydraulikstempler til entreprenørmaskiner.
Eksportvirksomhed
Sverige, Tyskland, Polen og
Danmark er de store markeder, men der også kunder i
bl.a. Schweiz og Spanien.
Og selvom friktionssvejsning i princippet er ”hamrende simpelt” som Jeppe
Troelsen siger, føler han sig
rimeligt tryg i sin niche:
- Vores maskiner er store
og dyre, og vi har opbygget
en en stor og bred erfaring
på et område, som ikke ret
mange ved noget om, siger
han.
Dertil kommer, at virksomheden netop har udvidet maskinparken og produktpaletten med en robotbetjent CNC-drejebænk.

Similar documents