Filatelistična doba, 1850-1941(A-L)

Transcription

Filatelistična doba, 1850-1941(A-L)
♣♣♣♣♣
Filatelistična doba – od l. 1850
(od uvedbe prve poštne znamke)
Prvi žigi poštnih uradov
na področju današnje Slovenije
A-L
Avstrijsko cesarstvo in Avstroogrska
(okrogli žig / žig z letnico / dvojezični žig)
_________
Država SHS
Kraljevina SHS
Kraljevina Jugoslavija
Republika Italija (slovenski del)
_________
Ajdovščina
*1808*
(Haidenschaft)
Ustanovitev poštne postaje v Ajdovščini leta 1808 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta v Ajdovščini, od. 1906
Vir: zaveza.si
Ajdovščina
Vir: Cestno prom. karta 1959
Poštni žig Ajdovščina, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Ajdovščina, 1860*
Vir: stampsofaustria.com
Poštni žig Ajdovščina, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ajdovščina, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ajdovščina, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ajdovščina, 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Apače / na Štajerskem
(Abstall)
1906
Ustanovitev poštnega urada v Apačah leta 1906 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Apač, pred 1918
Vir: delcampe
Apače pri Gornji Radgoni
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Apače, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Apače, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Apače, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Apače, 1933
Vir: delcampe
_______________________________________
Artiče / pri Brežicah
ok. 1915
(Artitsch bei Rann)
Poštni urad v Artičah je bil ustanovljen (naročniki Mohorjevih knjig - Pošta Artiče) ok. leta 1915.
Vir: Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1915
Razglednica Artič pri Brežicah, ok. 1910
Vir: skycrapercity
Poštni žig Artiče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Artiče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Artiče pri Brežicah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Artiče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Artiče, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Avče
1871
(Auzza)
Pošta Avče (Auzza b. Canale) je bila odprta 17. avgusta 1871.
Vir: Preglednica poštnih žigov … (avtor Kristjan Maver)
Pošta v Avčah – Makarovič, št. 16, ok. 1910
Vir: kamra
Poštni žig Avče, 1874
Vir: PPŽ - Kristjan Maver
Poštni žig Avče, 1924
Vir: arhiv Miran Lola Božič
Avče pri Kanalu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Avče, 1900
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Avče, ok. 1920
Vir: PPŽ – Kristjan Maver
Poštni žig Avče, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Banja Loka / ob hrvaški meji
1867
(Banjaloka in Krain)
Poštni urad v Banja Loki je bil ustanovljen 1. junija 1867.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Banja Loka, 1940
Vir: bolha
Banja Loka ob Kolpi
Vir: Selanov reliefni zemljevid, 1954
Banja Loka ob Kolpi
Vir: Atlas Slovenije, 1985
Poštni žig Banja Loka, 1899
Vir: Pošta na slovenskih tleh
________________________________________
Begunje na Gorenjskem
1871
(Vigaun bei Lees)
Poštni urad v Begunjah na Gorenjskem je bil ustanovljen 23. marca 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Begunj, ok. 1905
Vir: DAR
Poštni žig Begunje, 1872
Vir: philadria
Poštni žig Begunje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Begunje, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Begunje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Begunje na Gorenjskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Begunje, 1898
Vir: e-bay
Poštni žig Begunje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Begunje pri Cerknici
1858
(Vigaun bei Zirknitz)
Ustanovitev poštnega urada v Begunjah pri Cerknici leta 1858 je omenjena v seznamu poštnih postaj
in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta v Bonačevi hiši v Begunjah, ok. 1900
Vir: stareslike.si
Begunje pri Cerknici, 1900
Vir: stareslike.si
Begunje pri Cerknici, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Begunje pri Cerknici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Begunje pri Cerknici 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Begunje pri Cerknici, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Begunje pri Cerknici, 1915
Vir: stareslike.si
Begunje pri Cerknici, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bela Cerkev / na Dolenjskem
1908
(Weissenkirchen in Krain)
Poštna nabiralnica v Beli Cerkvi na Dolenjskem (Weissenkirchen in Krain) je bila odprta 1. marca
1908. Odprta je bila do konca avgusta 1913. 1. septembra 1913 je bil odprt poštni urad.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Bela Cerkev – gostilna Majzelj, od. 1901
Vir: delcampe
Bela Cerkev
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bela Cerkev, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bela Cerkev, 1919
Vir: philadria
Poštni žig Bela Cerkev, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bela Cerkev, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bela peč
pred 1883
(Weissen)
Seznam pošt na Gorenjskem iz leta 1900 navaja tudi pošte v Gornjesavski dolini: Kranjska Gora,
Dovje, Javornik, Jesenice, Mojstrana, Bela peč in poštno zbiralnico Rateče. // PŽ: pred 1883.
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtom Miran Čehovin)
ŽP Rateče-Bela Peč, 1870
Vir: zeljeznice.net
Peč - Rateče
Vir: Selanov reliefni zemljevid, 1954 (DAR)
Poštni žig Bela Peč, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Bela peč, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Beltinci
1853
(Belatincz)
Ustanovitev poštnega urada v Beltincih leta 1853 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Poštni urad v Beltincih, 1919-41
Vir: Pošta na slovenskih tleh (PS - TMS)
Poštni žig Beltinci, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Beltinci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Beltinci pri Murski Soboti
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Beltinci, 1894
Vir: philadria
Poštni žig Beltinci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Beltinci, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Beltinci, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranj
________________________________________
Benedikt v Slovenskih goricah
1888
(St. Benedikten in Windisch-Büheln)
Poštni urad v Benediktu v Slovenskih goricah je bil odprt 30. avgusta 1888.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Sv. Benedikta v Slov. goricah, ok. 1920
Vir: delcampe
Benedikt v Slov. goricah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Benedikt, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Benedikt, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Benedikt, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bilje / na Goriškem
1897-1915
(Biglia)
Pošta je bila odprta 28. junija 1897, ukinjena pa leta 1915.
Vir: Preglednica poštnih žigov … (avtor Kristjan Maver)
Razglednica Bilje na Goriškem, od. 1908
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev
Bilje pri Novi Gorici
Vir: Atlas Slovenije, 1985
Poštni žig Bilje, 1897
Vir: Preglednica (Maver)
________________________________________
Bistrica pri Mariboru
1872
(Feistritz bei Lembach, Feistritz bei Marburg)
Nova pošta je bila odprta ta mesec v Bistrici pri Lembahu blizu Maribora.
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1872
Poštni urad v Bistrici pri Lembahu je bil odprt 22. junija 1872
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Bistrica ob Dravi, od. 1913
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev
Bistrica ob Dravi
Vir: avtokrata AMZS
Poštni žig Bistrica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bistrica, 1919
Vir: philadria
________________________________________
Bistrica ob Sotli
1859
(St. Peter bei Königsberg, Sveti Peter pod Svetimi gorami, Šempeter pri Novem mestu)
Poštni urad v Šempetru pri Novem mestu (danes Bistrica ob Sotli) je bil ustanovljen 18. junija 1868. //
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Op.: PS navaja leto 1859 - verjetno nabiralnica. (DAR).
Razglednica Bistrice ob Sotli, ok. 1939
Vir: SEM (foto Vekoslav Kramarič)
Bistrica ob Sotli
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bistrica, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bistrica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bitnja / pri Ilirski Bistrici
1872-1915
(Bitigne)
(Nove pošte). 1. avgusta se bosta odprla na Kranjskem dva nova poštna urada in sicer v Bitinji in v
Smledniku. / Pošta ukinjena 1915 in prenesena na Premski grad (op. p.).
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1872
Bitinje – danes Bitnja, od. 1929
Vir: delcampe
Dol. Bitnja pri Premu
Vir: Cestno prometna karta, 1984
Poštni žig Bitnja, 1872*
Vir: philadria
________________________________________
Bizeljsko
1871
(Wisell)
Ustanovitev poštnega urada na Bizeljskem leta 1871 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Bizeljskega, nat. 1910
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Bizeljsko, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Bizeljsko
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bizeljsko, 1919
Vir: philadria
Poštni žig Bizeljsko, 1919
Vir: philadria
______________________________________
Blanca / pri Sevnici
1890
(Blanca bei Lichtenwald)
Poštni urad v Blanci je bil ustanovljen 30. decembra 1890.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Železniška nesreča v Blanci pri Sevnici, 1940
Vir: delcampe
Blanca pri Sevnici
Vir: Poštno prometna karta, 1959
Poštni žig Blanca, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Blanca, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Blanca, ok. 1930
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bled
1850
(Veldes)
V Bledu bo s 1. julijam 1850 pisemsko naberništvo v djanje stopilo.
Vir: Vradni list št. 13. k 28. listu Ljubljanskiga časnika, 5. mal. Serpana 1850.
Bled, 1890
Vir: skycrapercity
Poštni žig Bled, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Bled, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Bled
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bled, 1889
Vir: Vojko Zavodnik
Poštni žig Bled, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bled, 1897
Vir: e-bay
Poštni žig Bled, 1939
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bled 2
1912
(Veldes 2)
Ustanovitev poštnega urada na Bled 2 leta 1912 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Bled - Mlino, od. 1921
Vir: Koledar 1000 let Bleda
Poštni žig Bled 2, 1914
Vir: delcampe
Poštni žig Bled 2, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Bled
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bled 2, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bled 2, 1920
Vir: philadria
Poštni žig Bled 2, 1917
Vir: arhiv Vojko Zavodnik
Poštni žig Bled 2, 1926
Vir: e-bay
________________________________________
Blejska Dobrava
pred 1914
Glede na žig pomožne pošte (na znamki izdani leta 1914) sklepamo, da je bila na Blejski Dobravi
pomožna pošta že pred tem. Blejsko Dobravo s pošto pa prvič najdemo na karti iz leta 1934.
Vir: DAR
Razglednica Blejske Dobrave, pred. 1900
Vir: kamra
Žig pp Dobrava (Javornik), pred 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig pp Dobrava (Jesenice), 1919-29
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Blejska Dobrava
Vir: Poštna karta KJ, 1934
Žig pp Dobrava (Jesenice), 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig pp Dobrava (Jesenice), 1925
Vir: e-bay
Žig Blejska Dobrava, 1939
Vir: DAR
________________________________________
Bočna v Savinjski dolini
1894
(Wotschna)
Ustanovitev poštnega urada v Bočni leta 1894 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Bočne, ok. 1930
Vir: SEM (foto Vekoslav Kramarič)
Bočna pri Gornjem gradu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig pomožne pošte Bočna, 1919
Vir: philadria
Žig pomožne pošte Bočna
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bodonci / v Prekmurju
1883
(Bodóhegy)
Ustanovitev poštnega urada v Bodoncih leta 1883 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Bodonci pri Murski Soboti
Vir: muraraba.eu
Bodonci pri Murski Soboti
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Bodonci, 1917
Vir: Philadria
Poštni žig Bodonci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bodonci, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bohinjska Bela
1903
(Wocheiner Vellach)
Ustanovitev poštnega urada na Bohinjski Beli leta 1903 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta na Bohinjski Beli – gostilna Rot, od. 1903
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Žig Bohinjska Bela, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Bohinjska Bela, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Bohinjska Bela
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Bohinjska Bela, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Bohinjska Bela, 1920
Vir: philadria
Žig Bohinjska Bela, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bohinjska Bistrica
1864
(Wocheiner Feistritz)
Poštni urad Bohinjska Bistrica je bil ustanovljen 1. maja 1864 (Edvin Müller), telegraf so napeljali leta
1873 … Pošta v Bohinjski Bistrici je do leta 1927 delovala v današnji Vojvodovi hiši.
Vir: Pošta v Bohinju (avtor Tomaž Budkovič / Bohinj 1918-1941)
Razglednica Bohinjske Bistrice, od. 1907
Vir: DAR
P. žig Boh. Bistrica, 1867*
Vir: philadria
Žig Boh. Bistrica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Boh. Bistrica, 1876
Vir: philadria
Žig Boh. Bistrica, 1921
Vir: ariv Bojan Kranjc
Bohinjska Bistrica
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Boh. Bistrica, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig. Boh. Bistrica, 1925
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Borovnica
1854
(Franzdorf)
Ustanovitev poštnega urada v Borovnici leta 1854 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918). // 31.08.1858 (Edvin Müler).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Borovnice, od. 1909
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Borovnica, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Borovnica, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Borovnica
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Borovnica, 1881
Vir: philadria
Poštni žig Borovnica, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Boštanj
1849-1853, 1922
(Rückenstein, Rekštajn)
Pošta Boštanj je bila odprta v kraju Zapuže (danas vas Laze) pod imenom Rekštajn (po gospostvu
Rückenstein) in je delovala od 17. septembra 1849 do 30. novembra 1853.
Pošta se je nato preselila v Sevnico (1852) in Radno (1871), v Boštanju (Gorenjem Boštanju) so leta
1908 odprli poštno nabiralnico, ki je po zaprtju pošte v Radni leta 1922 ponovno postala poštni urad.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Razglednica Boštanja ob Savi, ok. 1930
Vir: SEM (foto Vekoslav Kramarič
Boštanj pri Sevnici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig 150 let pošte v Boštanju
Vir: posta.si
Poštni žig Boštanj, 1926
Vir: delcampe
Poštni žig Boštanj, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bovec
1850
(Flitsch)
Pošta je bila odprta 1. oktobra 1850.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Bovec - okrog pošte, pred 1918
Vir: delcampe
Poštni žig Bovec, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Bovec, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pošta, po 1918
Vir: delcampe
Poštni žig Bovec, 1858*
Vir: e-bay
Poštni žig Bovec, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Bovec
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Bovec, 1858*
Vir: philadria
Poštni žig Bovec, 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Branik
1864
(Rifenberg, Rihenberg, Rihemberg, Rifembergo)
Pošta je bila odprta 1. avgusta 1864.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Branika, od. 1911
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Branik
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Branik, 1921
Vir: delcampe
Poštni žig Branik, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Braslovče
1866
(Frasslau)
Poštni urad v Braslovčah je bil odprt 20. septembra 1866.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Braslovče, od. 1906
Vir: philadria
Poštni žig Braslovče, 1899
Vir: POBiD – Antonija Jelenc
Poštni žig Braslovče, 1919
Vir: philadria
Braslovče
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Braslovče, 1900
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Braslovče, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Braslovče, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Breginj
1884
(Bergonja, Bergogna)
Pošta Breginj (Bergonja) je bila odprta 18. novembra 1884.
Vir: Preglednica poštnih žigov … (avtor Kristjan Maver)
Razglednica Breginja, od. 1905
Vir: philadria
Breginj
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Breginj, ok. 1910
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Breginj, 1910
Vir: Preglednica … (Maver)
Poštni žig Breginj, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Breginj, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Breginj, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brestanica
1863
(Rajhenburg, Reichenburg)
Poštni urad v Brestanici je bil ustanovljen 1. septembra 1863.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Veduta Brestanice, ok. 1830
Vir: Slikovite podobe Slovenije (Ivan Stopar)
Kolorirana litografija z iglo (neznani avtor)
Brestanica
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Brestanica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brestanica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brestanica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brestanica, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brezje (prej Mošnje)
1900
(Bresiach)
Vas Mošnje (s Podvinom) je dobila poštno zbiralnico leta 1900. Poslovala je v občinski hiši. Kmalu se
je pošta preselila na Brezje – v gostilno Gabrijelčič.
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtom Miran Čehovin)
Pošta v gostilni Gabrijelčič na Brezjah, od. 1910
Vir: delcampe
Poštni žig Brezje, 1912
Vir: delcampe
Poštni žig Brezje, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brezje, 1914*
Vir: DAR
Poštni žig Brezje, 1928
Vir: DAR
Brezje
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Brezje, 1918
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
Poštni žig Brezje, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brezno
1863
(Fresen)
Ustanovitev poštnega urada v Podvelki (Breznu) leta 1863 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Brezna, od. 1898
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Brezno, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Brezno, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Brezno na avstrijski meji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Brezno, 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brezno, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brezovica pri Ljubljani
1871
(Bresowitz bei Laibach)
PoštnI urad v Brezovici pri Ljubljani je bil ustanovljen 27. januarja 1871 (nabiralnica?), drugi vir navaja
30. september 1876. (PS navaja leto ustanovitve 1884).
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Brezovice pri Ljubljani, od. 1918
Vir: philadria
Brezovica pri Ljubljani
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Brezovica, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brezovica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brezovica, 1937
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brežice
1840
(Rann)
Ustanovitev poštnega urada v Brežicah leta 1840 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Stara pošta v Brežicah porušeno v potresu, 1917
Vir: SNR
Poštni žig Brežice, 1893
Vir: FD Žalec
Poštni žig Brežice, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Brežice s sodiščem in pošto
Vir: Pošta, telegraf …, 1918-1950
Vir: arhiv družine Krevel
Poštni žig Brežice, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brežice, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Brežice
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Brežice, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brežice, 1936
Vir: Bojan Kranjc
________________________________________
Brusnice / na Dolenjskem
1890
(Wrussnitz)
Brusniški (Wrussnitz) poštni urad je pričel z delovanjem 16. septembra 1890.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Poštni urad Brusnice, odhod poštne kočije, 1917
Vir: Pošta na Dolenjskem
Vir: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Brusnice pri Novem mestu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Brusnice, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Brusnice, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Buče
1902
(Fautsch)
Ustanovitev poštnega urada v Bučah leta 1902 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Buče, ok. 1910
Vir: delcampe
Buče
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Buče, 1914
Vir: delcampe
Poštni žig Buče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Buče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Bučka - na Dolenjskem
1888
(Bucka)
Za začetek delovanja poštnega urada na Bučki (Bucka) štejemo začetek avgusta 1888./ Müller: 09.
08. 1888.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Bučka na Dolenjskem, ok. 1900
Vir: bucka.info
Bučka
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Bučka, 1891
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bučka, 1906
Vir: philadria
Poštni žig Bučka, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bučka, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Bučka, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cankova
1873
(Vas-Hidegkut)
Ustanovitev poštnega urada v Cankovi vasi leta 1873 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Cankove vasi, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Cankova, 1901
Vir: philadria
Poštni žig Cankova, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cankova, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cankova, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Cankova pri Gor. Radgoni
Vir: Cestno prom. karta, 1959
________________________________________
Celje
*18. stoletje*
(Cilli)
Ustanovitev poštne postaje v Celju v 18. stoletju je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta v Celju, ok. 1910 (zg. 1898)
Vir: FD Žalec
Poštni žig Celje, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Celje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Celje
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Celje, 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Celje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Celje, 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Celje, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cerklje na Gorenjskem
1869
(Zirklach)
Poštni urad Cerklje na Gorenjskem je bil ustanovljen 20. januarja 1869.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Pošta v Cerkljah, ok. 1900
Vir: Pošta na slovenskih tleh (PS)
Cerklje na Gorenjskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Cerklje, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerklje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerklje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerklje, 1930
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cerknica
1871
(Zirknitz)
Poštni urad Cerknica je bil ustanovljen 31. januarja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Poštni urad v Cerknici, od. 1907
Vir: stareslike.si
Poštni žig Cerknica, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Cerknica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Cerknica na Notranjskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Cerknica, 1899
Vir: stareslike.si
Poštni žig Cerknica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerknica, 1901
Vir: stareslike.si
Poštni žig Cerknica, 1928
Vir: arhiv Bojan Kranj
________________________________________
Cerkno / na Goriškem
1855
(Kircheim im Küstenlande, Circhina)
Pošta Cerkno na Goriškem (Kircheim im Küstenlande) je bila odprta 12. avgusta 1855.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Cerkno, od. 1912
Vir: skycrapercity
Cerkno
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Cerkno, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerkno, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerkno, 1937
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cerkvenjak
1899
(Kirchberg, St. Anton in Windischbüheln)
Poštni urad v Cerkvenjaku je bil ustanovljen 27. decembra 1899.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Cerkvenjaka, ok. 1960
Vir: delcampe
Cerkvenjak v Prekmurju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Cerkvenjak, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerkvenjak, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerkvenjak, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cerkvenjak, KJ
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cirkovce
1910
(Zirkowetz)
Ustanovitev poštnega urada v Cirkovcah leta 1910 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Cirkovec, ok. 1910
Vir: delcampe
Cirkovce pri Pragerskem
Vir: Cestno prometna karta 1959
Poštni žig Cirkovce, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cirkovce, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cirkovce, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cirkulane / pri Ptuju
1872
(St. Barbara in der Kollos, Sveta Barbara v Halozah)
Nova pošta se je odprla 1. aprila pri sv. Barbari v Halozah.
Vir: Slovenski narod, 4. 4. 1872
Razglednica Cirkulan, ok. 1935
Vir: kamra
Poštni žig Cirkulane, 1914
Vir: arhiv-ptuj.si
Poštni žig Cirkulane, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Cirkulane
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Cirkulane, 1916
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cirkulane, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Cirkulane, 1937
Vir: Nova filatelija 4-2014
________________________________________
Col
1871
(Zoll bei Wippach, Zolla)
Pošta Col (Zoll bei Wippach) je bila odprta 3. marca 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Col, pred 1918
Vir: delcampe
Col pri Ajdovščini
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Col, 1916
Vir: delcampe
Poštni žig Col, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Cven / pri Ljutomeru
pred 1919
(Zween)
Poštni urad v Cvenu pri Ljutomerju je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom
1919.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Razglednica Cvena, ok. 1970
Vir: SEM (foto Fanči Šarf)
Cven pri Ljutomeru
Vir: avtokarta AMZS
Poštni žig Cven, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Čepovan
1871
(Cepovano)
Pošta Čepovan (Cepovano) je bila odprta 31. avgusta 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Čepovan, ok. 1920
Vir: delcampe
Čepovan
Vir: Karta TZS 1956 (DAR)
Poštni žig Čepovan, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Čepovan, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Čepovan, 1933
Vir: delcampe
________________________________________
Črenšovci
1883
(Cserföld)
Ustanovitev poštnega urada v Črenšovcih leta 1883 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Črenšovcev
Vir: Slovenski etnološki muzej
Črenšovci
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črenšovci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črenšovci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črmošnjice pri Novem mestu
1872
(Tschermoschnitz)
Nove pošte bodo odprte s 1. junijem t. l. na Kranjskem v Hotederžicah in v Črmošnicah.
Vir: Slovenski narod, 16. 5. 1872
Poštni urad Črmošnjice (Tschermoschnitz) je bil ustanovljen 6. februarja 1873.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Črmošnjice
Vir: museums.si
Črmošnjice
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črmošnjice, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črmošnjice, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črmošnjice, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črmošnjice, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črna na Koroškem
1871
(Schwarzenbach)
Ustanovitev poštnega urada v Črni na Koroškem 1. julija 1871 je napisana na jubilejnem poštnem žigu
ob 140. letnici ustanovitve pošte.
Vir: Jubilejni žig Črne na Koroškem (PS)
Črna na Koroškem, od. 1908
Vir: delcampe
Žig Črna na Koroškem, 1871
Vir: Pošta Slovenije
Žig Črna na Koroškem, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
140-letnica pošte v Črni
Vir: Pošta Slovenije
Žig Črna na Koroškem, 1876
Vir: philadria
Žig Črna na Koroškem 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Črna na Koroškem, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črni Kal
1883
(Černikal, Ceretto d'Istria, Cernical, San Sergio)
Poštni urad v Črnem Kalu je bil odprt 13. marca 1883 (po Rukavini), mogoče še prej – 30. aprila 1871
(po P. Proveri).
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Pošta v Črnem Kalu, ok. 1900
Vir: Koper na robovih stoletij
Črni Kal pri Dekanih
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črni Kal, 1912
Vir: Primorska pošta …
Poštni žig Črni Kal, 1926
Vir: e-bay
Poštni žig Črni Kal, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črni vrh / nad Idrijo
1871
(Schwarzenberg bei Idria)
Pošta Črni vrh nad Idrijo (Schwarzenberg bei Idria) je bil ustanovljen 3. marca 1871. // Odprt je bil do
4. decembra 1882 in nato ponovno odprt 3. januarja 1883.
Vir: Fran Juriševič in Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (Edwin Müller)
Razglednica Črnega vrha nad Idrijo, od. 1917
Vir: delcampe
Poštni žig Črni vrh, 1880
Vir: philadria
Poštni žig Črni vrh, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Črni vrh nad Idrijo
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črni vrh, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črni vrh, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črniče / na Primorskem
*1728*
(Cernizza)
Ustanovitev poštne postaje v Črničah leta 1728 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Črniče, 1914-18
Vir: europeana (Bild Archive Austria)
Črniče, od. 1920
Vir: delcampe
Črniče pri Novi Gorici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črniče, 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Črnomelj
1851
(Tschernembl)
Ustanovitev poštnega urada v Črnomlju leta 1851 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Črnomlja, od. 1907
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Črnomelj, 1851*
Vir: philadria
Poštni žig Črnomelj, 1861*
Vir: e-bay
Poštni žig Črnomelj, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Črnomelj, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Črnomelj
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Črnomelj, 1897
Vir: wik2.org
Poštni žig Črnomelj, 1937
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dekani / na Primorskem
1883
(Decani)
Poštni urad v Dekanih (Decani) je bil odprt 15. marca 1883.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Dekanov, od. 1911
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
130 let pošte v Dekanih
Vir: Pošta Slovenije
Dekani pri Kopru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dekani, 1911
Vir: Primorska pošta …
________________________________________
Destrnik
1872
(St. Urban bei Pettau, Sv. Urban pri Ptuju)
Poštni urad v Destrniku je bil odprt 22. junija 1872.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Destrnik, od. 1902
Vir: kamra
Destrnik
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Destrnik, 1898
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Destrnik, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Destrnik, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dilce
1871-1880
(Dilce b. Adelsberg)
Poštni urad Dilce je bil odprt 31. avgusta 1871, zaprt pa 8. aprila 1880.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Dilc, od. 1904
Vir: Furmani (avtor Milan Trobič)
________________________________________
Divača
1858
(Divazza, Divača - Banhof, Divača – Divazza, Divaccia)
Pošta je bila odprta 31. julija 1858.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Kolodvor v Divači
Vir: delcampe
Poštni žig Divača, 1902
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Divača, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Divača
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Divača, 1910
Vir: delcampe
Poštni žig Divača, 1939
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Divača, 1943
Vir: Bojan Kranjc
________________________________________
Dob pri Domžalah
1889
(Aich bei Laibach)
Poštni urad v Dobu pri Ljubljani je bil odprt 21. marca 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Dob pri Domžalah
Vir: bolha
Poštni žig Dob, 1911
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dob pri Domžalah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dob, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dob, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobova / pri Brežicah
pred 1920
Poštni urad v Dobovi je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom 1920.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Razglednica Dobove pri Brežicah, ok. 1920
Vir: delcampe
Dobova pri Brežicah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dobova, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobova, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobova, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobrava pri Kropi
1900
(Dobrawa)
Nov poštni urad. Dne 1. vinotoka se vpelje na Dobravi, politični okraj Radovljica, nov poštni urad, ki bo
imel zvezo s Kropo in Podnartom.
Vir: Gorenjec, 29. kimavca 1900
Dobrava s pošto, od. 1900
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni urad v Pogačnikovi gostilni
Vir: Pozdravi in slovenskih …
Dobrava pri Kamni gorici / Kropi
Vir: Atlas Slovenije
Ponarejenec žiga Dobrava, 1900
Vir: DAR
________________________________________
Dobrna
1850
(Neuhaus bei Cilli)
Po odpertju c. k. poštniga vodstva v Gradcu 17. aprila t. l. št. 1756 se bo s pervim majem v toplicah
Neuhaus pri Celju c. k. poštna eksepedicia vstanovila, ki se bo pečala z pisemskimi in vozniškimi
pošilatvi in se zvezala vsak dan s c. k. poštno vradnijo v Celju …. // 01. 11. 1873 – Poštni urad
(Muller). Vir: Vradni list št. 23. k 36. listu Ljubljanskiga časnika, 5. Veliciga travna 1850.
Novakovo gostišče s poštno kočijo, ok. 1840
Vir: Slikovite podobe Slovenije (Ivan Stopar)
Poštni žig Dobrna, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Dobrna, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranj
Poštni žig Dobrna, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Dobrna, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dobrna pri Celju, ok. 1920
Vir: delcampe
Poštni žig Dobrna, 1898
Vir: arhiv Burnar
Poštni žig Dobrna, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobrniče / na Dolenjskem
1896
(Döbernig, Döbernik)
V Dobrniču (Döbernik) je od 1. oktobra 1896 obstajala poštna nabiralnica. Poštni urad je odprl svoja
vrata 1. decembra 1899.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Op.: Knjiga Pošta na slovenskih tleh navaja vas Dobrnič in odprtje pošte leta 1863.
Dobrniče na Dolenjskem, od. 1916
Vir: phildria
Dobrnič
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dobrniče, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrniče, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrniče, 1921
Vir: philadria
Poštni žig Dobrniče, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobrova pri Ljubljani
1866
(Dobrova bei Laibach)
Poštni urad Dobrova pri Ljubljani je bil odprt 19. februarja 1885. PS omenja pošto v letu 1866.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Dobrove pri Ljubljani
Vir: bolha
Dobrova pri Ljubljani
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dobrova, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrova, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrova, 1920
vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrova, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobrovnik – Dobronak
1879
(Dobronak)
Ustanovitev poštnega urada v Dobrovniku-Dobronaku leta 1879 je omenjena v seznamu poštnih
postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dobrovnik v Prekmurju
Vir: wikimedia.org
Poštni žig Dobrovnik, 1894
Vir: philadria
Poštni žig Dobrovnik, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dobrovnik v Prekmurju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dobrovnik, 1904
Vir: philadria
Poštni žig Dobrovnik, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrovnik, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dobrovo v Brdih / na Primorskem
1871
(Dobra nel Coglio)
Ustanovitev poštnega urada v Dobrovem v Brdih leta 1871 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dobrovo v Brdih
Vir: delcampe
Dobrovo v Brdih
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dobrovo, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dol pri Hrastniku
1896
(Doll)
Poštni urad v Dolu pri Hrastniku je bil ustanovljen 17. februarja 1896.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Dol pri Hrastniku
Vir: mojalbum.si
Dol pri Hrastniku
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Dol pri Hrastniku, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Dol pri Hrastniku, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dol pri Ljubljani
1864
(Lustthal)
Ustanovitev poštnega urada v Dolu pri Ljubljani leta 1864 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dol pri Ljubljani, od. 1913
Vir: philadria
Dol pri Ljubljani
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Dol pri Ljubljani, 1912
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Dol pri Ljubljani, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dole pri Litiji
1862
(Mariathal bei Littai)
Poštni urad v Dolah pri Litiji je bil odprt 19. Januarja 1890.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller) in PS.
Op.: PS navaja odprtje pošte v Dolah leta 1862 (verjetno nabiralnica)
Dole pri Litiji
Vir: Slovenski etnografski muzej
Dole pri Litiji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Dole pri Litiji, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Dole pri Litiji, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dolenci
pred 1919
Poštni urad Veliki Dolenci najdemo v Seznamku prekmurskih občin (krajev) z označbo pošte in
zemljevidom.
Vir: sestavil J. Vengust – poštni oficijal, Radgona 1919
Dolenci
Vir: rkc.si
Veliki Dolenci
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dolenci, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dolenja vas / pri Ribnici
1870
(Niederdorf bei Reifnitz)
Poštni urad v Dolenji vasi je bil odprt 31. decembra 1870.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Pošta v Dolenji vasi, pred 1918
Vir: delcampe
Poštni žig Dolenja vas, 1899
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dolenja vas, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dolenja vas pri Ribnici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dolenja vas, 1918
Vir: e-bay
Poštni žig Dolenja vas, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dolenja vas, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dolenjske Toplice
1859
(Töplitz bei Rudolfswerth)
Poštni urad Dolenjske Toplice (Töplitz bei Rudolfswerth) je odprl svoja vrata 15. junija 1859.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Dolenjske Toplice - s poštno kočijo, od. 1916
Vir: delcampe
Žig Dolenjske Toplice, 1913
Vir: delcampe
Žig Dolenjske Toplice, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Dolenjske Toplice, 1921
Vir: philadria
Žig Dolenjske Toplice, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dolenjske Toplice
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Dolenjske Toplice, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Domžale
1880
(Domschale)
Poštni urad v Domžalah je bil odprt 15. julija 1880.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Domžal, od. 1912
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Domžale
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Domžale, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Domžale, 1891
Vir: delcampe
Poštni žig Domžale, 1908
Vir: delcampe
Poštni žig Domžale, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Domžale, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Domžale, 1937
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dornberk
1871
(Dornberg, Montespino)
Pošta je bila odprta 16. februarja 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Dornberka, od. 1901
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Dornberk pri Novi Gorici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dornberk, 1923
Vir: PTT 1918-50
Poštni žig Dornberk, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dornberk, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dovje / na Gorenjskem
1871-1927
(Lengenfeld Krain)
Poštni urad v Dovjem je bil odprt 31. maja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Dovjega, od. 1912
Vir: delcampe
Poštni žig Dovje, 1867
Vir: philadria
Poštni žig Dovje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dovje
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dovje, 1885
Vir: delcampe
Poštni žig Dovje, 1911
Vir: delcampe
Poštni žig Dvoje, 1925
Vir: Arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Draga / na Kočevskem
(Suchen, Draga pri Loškem potoku)
1888
Poštni urad v Dragi je bil odprt 7. marca 1888.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Draga na Kočevskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Draga, 1909
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Draga, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Draga, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dragatuš / pri Črnomlju
1872
(Dragatusch)
(Nova pošta). 1. oktobra bode odprta nova pošta v Dragatuši blizu Črnomlja na Kranjskem.
Vir: Slovenski narod, 1. 10. 1872
Razglednica Dragatuša
Vir: delcampe
Dragatuš pri Črnomlju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dragatuš, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dragatuš, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dramlje / pri Celju
1893
(Trennenberg)
Ustanovitev poštnega urada v Dramljah leta 1893 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dramlje
Vir: Slovenski etnološki muzej
Svetelka-Dramlje
Poštni žig Dramlje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dramlje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Dravograd
*1789*
(Unterdrauburg)
Ustanovitev poštne postaje v Dravogradu leta 1789 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dravograd, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Dravograd, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Dravograd, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dravograd
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dravograd, 1904
Vir: delcampe
Poštni žig Dravograd, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dravograd, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Duplje / na Gorenjskem
1925
Pomožna pošta v Dupljah je bila ustanovljena okrog leta 1925 … Junija leta 1952 je uprava podjetja
PTT združila dve pomožni pošti, Podbrezje in Duplje, in ustanovila redno pošto s sedežem v Dupljah.
Vir: Stoletja pošte v Naklem (avtor Damir Janežič)
Postajališče v Dupljah – odprema pošte, ok. 1920
Vir: CD Smolej
Duplje na Gorenjskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig pomožne pošte Duplje
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Duplje, 1969
Vir: arhiv Damir Janežič
Poštni žig Duplje, 1978
Vir: arhiv Damir Janežič
________________________________________
Dutovlje
1871
(Duttoule, Duttogliano)
Pošta je bila odprta 30. oktobra 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Dutovelj, ok. 1920
Vir: delcampe
Poštni žig Dutovlje, 1876
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Dutovlje, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dutovlje, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dutovlje, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
130 let pošte Dutovlje
Vir: Pošta Slovenije
________________________________________
Dvor / pri Šmarju pri Jelšah
1871
(Hof in Krain)
Ustanovitev poštnega urada v Dvoru pri Šmarju pri Jelšah leta 1871 je omenjena v seznamu poštnih
postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dvor pri Šmarju pri Jelšah
Vir: Atlas Slovenije, 1985
________________________________________
Dvor pri Žužemberku
1870
(Hof bei Seisenberg)
Poštni urad na Dvoru (Hof bei Unterkrain) je bil odprt 16. septembra 1870. Od začetka je imel dnevno
peš povezavo z Žužemberkom.
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Dvor pri Žužemberku, 1864
Vir: Slikovite podobe Slovenije (Ivan Stopar)
Kolorirana risba na listu – Karl Postl
Poštni žig Dvor, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Dvor, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Dvor pri Žužemberku
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Dvor, 1873
Vir: philadria
Poštni žig Dvor, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dvor, 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dvor, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Fala
1883
(Faal)
Poštni urad v Fali je bil odprt 18. avgusta 1887. // PS navaja leto 1883 (verjetno nabiralnica).
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Fale, nat. 1918
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev
Fala
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Fala, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fala, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fala, 1930
Vir: razglednice.eu
________________________________________
Fara / pri Kočevju
pred 1919
(Fara in Krain)
Poštni urad v Fari pri Kočevju je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom 1919.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Fara pri Kočevju
Vir: seniorji.info
Fara pri Kočevju
Vir: Selanov reliefni zemljevid, 1954
Poštni žig Fara, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fara, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fara, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fara, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Fram
1890
(Frauheim)
Poštni urad v Framu je bil odprt 27. avgusta 1890.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Fram-a, od. 1904
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Fram
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Fram, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fram, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fram, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Fram, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gabrovka
1870
(Feiligenkreutz bei Littai, Sveti križ pri Litiji)
Poštni urad v Svetem križu pri Litiji je bil odprt 15. decembra 1869.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Gabrovka – prej Sv. Križ
Vir: delcampe
Gabrovka
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Sv. Križ, 1913
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Sv. Križ, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Sv. Križ, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Sv. Križ, 1932
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Godovič - pri Idriji / na Primorskem
1870
(Godowitsch, Godovici)
Poštni urad v Godoviču je bil odprt 28. junija 1897.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Op.: PS navaja leto 1870 - verjetno nabiralnica. (DAR).
Razglednica Godoviča, ok. 1920
Vir: delcampe
Godovič pri Idriji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Godovič, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Godovič, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Golnik
ok. 1925
Glede na poštni žig iz leta 1926 gre sklepati, da je poštni urad na Golniku nastal med leti 1919-1926.
Poštni urad je bil v prostorih sanatorija Golnik.
Vir: DAR
Razglednica zdravilišča Golnik, ok. 1930
Vir: kamra (foto Jug)
Golnik pri Tržiču
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Golnik, 1926
Vir: razglednice.eu
Poštni žig Golnik, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gomilsko
1883
(Gomilsko)
Poštni urad v Gomilskem je bil ustanovljen 28. junija 1883.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Gomiskega, od. 1910
Vir: delcampe
Gomilsko
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Gomilsko, 1918
Vir: delcampe
Poštni žig Gomilsko, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gomilsko, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gorenja vas / v Poljanski dolini
1871
(Gorenjavas)
Poštni urad v Gorenji vasi je bil ustanovljen 26. decembra 1870.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Gorenje vasi, ok. 1920
Vir: delcampe
Poštni žig Gorenja vas, 1872
Vir: FD Žalec
Poštni žig Gorenja vas, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Gorenja vas
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Gorenja vas, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Gorenja vas, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gorenja vas, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Gorenja vas, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gorica pri Slivnici
1897
(Slivnica pri Celju)
Ustanovitev poštnega urada v Slivnici pri Celju (danes Gorica pri Slivnici) leta 1897 je omenjena v
seznamu poštnih postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Slivnica pri Celju
Vir: ks-slivnica.si
Slivnica pri Celju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Slivnica pri Celju, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Slivnica pri Celju, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Slivnica pri Celju, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gorišnica / pri Ptuju
1906
(St. Margarethen b. Moschganzen, Sv. Marjeta pri Moškanjcih)
Ustanovitev poštnega urada v Gorišnici leta 1906 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Gorišnice pri Ptuju, ok. 1925
Vir: kamra
Gorišnica pri Moškanjcih
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Gorišnica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gorišnica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gorje - Zgornje Gorje
1894
(Ober-Göriach bei Veldes)
Poštni urad v Zgornjih Gorjah je bil ustanovljen 28. septembra 1875, še enkrat 29. Junija 1880
(verjetno obakrat nabiralnica), poštni urad pa 21. decembra 1894.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica - Zgornje Gorje, od. 1900
Vir: POBiD
Poštni žig Zg. Gorje, 1899
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gorje, 1919
Vir: philadria
Zgornje Gorje
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Zg. Gorje, 1900
Vir: POBiD – Antonija Jelenc
Poštni žig Zgornje Gorje, 1901
Vir: Brane Kukič – Kuka
Poštni žig Gorje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gorje, 1922
Vir: arhiv Dominik Podnar
________________________________________
Gornja Radgona
1920
(Gornja Radgona)
Pošta deluje od 26. junija 1920.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Razglednica Gornje Radgone, od. 1924
Vir: delcampe
Gornja Radgona
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Gornja Radgona, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Gornja Radgona, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Gornja Radgona, 1930
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gornji Grad
1863
(Oberburg)
Poštni urad v Gornjem Gradu je bil ustanovljen 1. novembra 1850.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Gornji grad, od. 1908
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev
Žig Gornji Grad, 1901
Vir: philadria
Žig Gornji Grad, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Gornji grad
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Pošni žig Gornji Grad, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gornji grad, 1919
Vir: philadria
Žig Gornji Grad, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Gornji Grad, 1928
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gračišče
1860
(Galignana)
Pošta v Gračiščah je bila odprta 1. novembra 1860.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Pošta Gračišče se omenja še leta 1912 med deželnimi (razrednimi) poštami.
Vir: Adresar za Kranjsko, 1912
Gračišče (Slovensko Gračišče)
Vir: hister.org
Gračišče
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Op.: Pika v krožcu pomeni, da je pošta Gračišče delovala leta 1959.
________________________________________
Grad / Prekmurje
*18. stoletje*
(Felso Lendva, Gornja Lendava)
Ustanovitev poštne postaje Gornji Lendavi (danes Grad) v 18. stoletju je omenjena v seznamu poštnih
postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Gradu, od. 1911
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Grad v Prekmurju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Grad, 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grad, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grad, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grad, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Gradac / pri Črnomlju
1862
(Gradatz)
Poštni urad v Gradcu pri Črnomlju je bil ustanovljen 1. junija 1862.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Gradac, od. 1905
Vir: 100 gradov na Slovenskem (Ivan Jakič)
Gradac pri Črnomlju
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Gradac, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Gradac, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Gradac, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gradac, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gradac, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Gradac, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc
______________________________________
Grahovo ob Bači
1873
(Grahovo bei Tolmein, Gracova Serravalle)
Pošta je bila odprta 20. maja 1873.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Grahovega ob Bači, ok. 1920
Vir: delcampe
Grahovo ob Bači
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Grahovo, 1889
Vir: philadria
Poštni žig Grahovo, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grahovo, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Grahovo pri Cerknici
pred 1912
(Grahovo bei Zirknitz)
Poštni urad v Grahovem pri Cerknici zasledimo v seznamu poštnega in brzojavnega ravnateljstva za
Trst, Kranjsko in Primorsko – med deželnimi (razrednimi) poštami.
Vir: Adresar za Kranjsko, 1912
Grahovo pri Cerknici
Vir: stareslike.si
Grahovo pri Cerknici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Grahovo, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grahovo, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grahovi, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grahovo, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Grgar / pri Novi Gorici
1899
(Gargaro)
Poštni urad v Grgarju je bil ustanovljen 27. aprila 1899.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Grgar
Vri: rkc.si
Grgar pri Novi Gorici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Grgar 1899
Vir: Pošta Slovenije
100-letnica pošte Grgar
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Grgar, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Griže pri Celju
1890
(Greis bei Cilli)
Iz zanesljivega vira izvemo, da se bode dne 1. aprila t. l. v Grižah v Savinjski dolini otvoril nov c. kr.
poštni urad. / Vir: Slovenski gospodar, 27. 3. 1890
Op.: Edvard Müller v knjigi »Handbuch der …« navaja pričetek delovanja 21. maj 1890.
Griže pri Žalcu, od. 1932
Vir: wikimedia.org
Poštni žig Griže, 1899
Vir: FD Žalec
Poštni žig Griže, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Griže pri Celju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Griže, 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Griže, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Grobelno
1906
(Grobelno)
Ustanovitev poštnega urada v Grobelnem leta 1906 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
ŽP Grobelno - ambulančna pošta, ok. 1900
Vir: delcampe
Grobelno
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Grobelno, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grobelno, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grobelno, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Grosuplje
1852
(Grosslup)
Poštni urad v Grosuplju je bil ustanovljen 31. julija 1852 (verjetno nabiralnica), poštni urad pa leta
1892 (PS):
Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (Edwin Müller) in PS.
Stara pošta v Grosupljem
Vir: kamra
Poštni žig Grosuplje, 1900
Vir: philadria
Poštni žig Grosuplje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Grosuplje
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Grosuplje, 1902
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Grosuplje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Ambul. žig Grosuplje, 1906
Vir: philadria
Poštni žig Grosuplje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hajdina / pri Ptuju
pred 1940
Razglednica Hajdine pri Ptuju, nat. 1900
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Hajdina pri Ptuju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Hajdina, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hinje
pred 1936
(Hinje)
Poštni urad Hinje najdemo v Seznamu pošt, telegrafov in telefonov v Dravski banovini l. 1936.
Vir: Leksikon Dravske banovine, 1936
Hinje
Vir: Slovenski etnografski muzej
Hinje
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig pom. pošte Hinje
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig pomožne pošte Hinje
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hoče
1884
(Kötsch)
Poštni urad v Hočah je bil odprt 7. maja 1884.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Hoč pri Mariboru, od. 1919
Vir: bolha
Poštni žig Hoče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hoče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Hoče pri Mariboru
Vir: Karta TZS 1956 (DAR)
Poštni žig Hoče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hoče, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Horjul / pri Ljubljani
1885
(Horjul)
Poštni urad v Horjulu je bil ustanovljen 19. februarja 1885.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Horjula, pred 1940
Vir: razglednice.eu
Horjul pri Ljubljani
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Horjul, 1919
Vir: philadria
Poštni žig Horjul, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Horjul, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hoterdršica / na Notranjskem
1872
(Hotederschitz)
Nove pošte bodo odprte s 1. junijem t. l. na Kranjskem v Hotederžicah in v Črmošnicah.
Vir: Slovenski narod, 16. 5. 1872
Razglednica Hotedršice, ok. 1910
Vir: delcampe
Hotedršica
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Hotedršica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Hotedršica, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Hotedršica, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hrastnik
1851
(Hrastnigg)
Poštni urad v Hrastniku je bil ustanovljen 15. aprila 1851.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Hrastnika, od. 1909
Vir: delcampe
Poštni žig Hrastnik, po 1863
Vir: philadria
Poštni žig Hrastnik, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Hrastnik
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Hrastnik, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hrastnik, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hrastnik, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hrastnik, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Hrašče / pri Postojni
1890
(Hrasche bei Adelsberg, Crastie)
Poštni urad v Hraščah je bil odprt 15. julija 1894..
Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (Edwin Müller)
Op.: Juriševič navaja leto 1890 - verjetno nabiralnica. (DAR).
Hrašče pri Postojni
Vir: photobucket.com
Pošta v Hraščah
Vir: photobucket.com
Hrašče pri Postojnski jami
Vir: Atlas Slovenije, 1985
Poštni žig Hrašče, ok. 1910
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Hrašče, ok. 1910
Vir: razglednice.eu
________________________________________
Hrušica / na Gorenjskem
1902
(Birmbaum in Oberkrain)
Ustanovitev poštnega urada na Hrušici leta 1902 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Hrušica na Gorenjskem, od. 1904
Vir: arhiv Dominik Podnar
Hrušica
Vir: Enciklopedija Jugoslavije, 1958
Poštni žig Hrušica, 1904
Vir: arhiv Dominik Podnar
________________________________________
Hruševje
???
(Hruschewje, Cruscevie)
Hruševje
Vir: Poštne zveze v Primorju in Istri (Poštni zbornik / PS), 1948
Poštni žig Hruševje, 1944
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Huda Južna / na Primorskem
1904
(Oblocca – Lusina, Hudajužna ob Bači)
Pošta je bila odprta leta 1904.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Hude Južne, nat. 1915
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Huda Južna
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Huda južna, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Idrija
*1847*
(Idria)
Ustanovitev poštnega urada v Idriji leta 1847 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih uradov
(1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Prvi poštni avtobus v Idriji, pred 1914
Vir: 100 let avtomobilizma
Poštni žig Idrija, 1858
Vir: philadria
Poštni žig Idrija, 1875
Vir: philadria
Poštni žig Idrija, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Idrija, 1925
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Idrija
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Idrija, 1909
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ilirska Bistrica
*1809-1813*
(Illyrisch Feistritz)
Poštna postaja v Ilirski Bistrici je bila odprta 23. decembra 1809.
Vir: Jubilejni žigi (PS)
Razglednica Ilirske Bistrice, ok. 1910
Vir: delcampe
Žig Ilirska Bistrica, 1850*
Vir: e-bay
Žig Ilirska Bistrica, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ilirska Bistrica, 1876
Vir: philadria
Žig Ilirska Bistrica, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
200-letnica pošte Ilirska Bistrica
Vir: Pošta Slovenije
Žig Ilirska Bistrica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ilirska Bistrica, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ivanjkovci
1886
(Ivankofzen)
Poštni urad Ivanjkovci je bil odprt 21. marca 1886.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Poštni in brzojavni urad v Ivanjkovcih, 1918-41
Vir: Pošta, telegraf in telefon 1918-1950
Ivanjkovci
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Ivanjkovci, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ivanjkovci, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ivanjkovci, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
_______________________________________
Izlake / Medija-Izlake
1880
(Gallenegg-Islak)
Poštni urad v Izlakah je bil odprt 30. maja 1880.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Medije pri Zagorju, od. 1900
Vir: philadria
Izlake
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Medija-Izlake, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Medija-Izlake, 1920
Vir: philadria
Žig Medija-Izlake, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Izola
1860
(Isola, Isola d' Istria)
Poštni urad v Izoli je bil odprt 1. junija 1860.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica pristanišča v Izoli, od. 1910
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Izola, 1910
Vir: delcampe
Poštni žig Izola, 1928
Vir: delcampe
Izola
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Izola, 1910
Vir: delcampe
Poštni žig Izola, 1928
Vir: delcampe
Poštni žig Izola, 1930
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jakobski dol / pri Mariboru
1874
(St. Jakob in Wind. Büheln, Sveti Jakob v Slov. goricah)
Poštni urad Sveti Jakob (danes Jakobski dol) je bil odprt 6. maja 1874.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Jakobski dol
Vir: wikimedia.org
Jakobski dol pri Mariboru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Jakobski dol, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Jakobski dol, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Jakobski dol, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jarenina / pri Mariboru
1874
(Jahring)
Poštni urad v Jareninskem dolu (danes Jarenina) je bil odprt 9. maja 1874.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Jarenina
Vir: Slovenski etnografski muzej
Jareninski dol
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Jarenina, 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jarenina, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jarenina, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Javornik / na Gorenjskem
1871
(Jauerburg)
Poštni urad Javornik je bil odprt 31. maja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Javornika – pošta v gostilni Kolbl, od. 1912
Vir: Jeseničan (foto Pavlin)
Poštni žig Javornik, 1875
Vir: philadria
Poštni žig Javornik, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Javornik pri Jesenicah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Javornik, 1900
Vir: stareslike.si
Poštni žig Javornik, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Javornik, 1911
Vir: delcampe
Poštni žig Javornik, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jelšane / na Primorskem
1865
(Jelschane)
Pošta je bila odprta 1. septembra 1865.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Jelšan, ok. 1920
Vir: delcampe
Poštni žig Jelšane, 1865
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Jelšane, 1870
Vir: Primorska pošta …
Poštni žig Jelšane, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jelšane, 1925
Vir: arhiv Bojan Kranjc
140 let pošte Jelšane
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Jelšane, 1901
Vir: delcampe
Poštni žig Jelšane, 1932
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jesenice / na Gorenjskem
*1783*
(Asling, Assling)
Ustanovitev poštne postaje Sava (1783-1788), po letu 1788 Jesenice je omenjena v seznamu poštnih
postaj in poštnih uradov (1800-1918). Leta 1906 se prenese na kolodvor (op. p.).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta na Jesenicah, od. 1899
Vir: DAR
Poštni žig Jesenice, 1850*
Vir: e-bay
Poštni žig Jesenice, 1878
Vir: philadria
Pošta na Jesenicah, ok. 1905
Vir: wikipedia.org
Poštni žig Jesenice, 1850*
Vir: e-bay
Poštni žig Jesenice, 1896
Vir: arhiv Maksimilijan Košir
Poštni žig Jesenice, 1902
Vir: POBiD - Antonija Jelenc
________________________________________
Jesenice - pošta na kolodvoru
1906
(Asling Banhof)
Leta 1906 se je poštni urad Jesenice preseli na kolodvor – ŽP Jesenice.
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtom Miran Čehovin)
Pošta na Kolodvoru na Jesenicah, ok. 1910
Vir: arhiv Maksimilijan Košir (foto Fran Pavlin)
Poštni žig Jesenice, 1910
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jesenice, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštna tabla na Jesenicah, ok. 1910
Vir: arhiv Maks Košir (izrez)
Poštni žig Jesenice, 1914
Vir: delcampe
Poštni žig Jesenice, 1929
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jesenice, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jesenice, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jesenice – Fužine / na Gorenjskem
1905
(Asling – Hütte)
Ustanovitev poštnega urada na Jesenice-Fužinah na Gorenjskem leta 1905 je omenjena v seznamu
poštnih postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Jesenice - Fužine, pred 1910
Vir: Jeseniški zbornik 7
Jesenice
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Jesenice-Fužine, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Jesenice-Fužine, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Jesenice-Fužine, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Jesenice Fužine, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jesenice / na Dolenjskem
1871
(Jesenitz bei Landstrass, Jesenitz an der Save)
Poštni urad Jesenice na Dolenjskem je bil odprt 27. januarja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Jesenice na Dolenjskem
Vir: delcampe
Poštni žig Jesenice, 1896
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jesenice, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Jesenice na Dolenjskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Jesenice, 1915
Vir: e-bay
Poštni žig Jesenice, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jesenice, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jurklošter / pri Laškem
1897
(Gairach)
Poštni urad v Jurkloštru je bil odprt 16. junija 1887 (verjetno nabiralnica), poštni urad pa 15. aprila
1897.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Jurkloštra
Vir: Slovenski etnološki muzej
Jurklošter
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Jurklošter, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jurklošter, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jurklošter, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jurklošter, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Jurovski Dol / pri Mariboru
1889
(St. Georgen in Windischbüheln, Sv. Jurij v Slov. Goricah)
Poštni urad Jurovski dol je bil odprt 11. aprila 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Sveti Jurij – danes Jurovski dol
Vir: skycrapercity
Jurovski dol pri Mariboru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Jurovski dol, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jurovski dol, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Jurovski dol, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Juršinci / Pri Ptuju
1883
(Jurschinzen)
Poštni urad v Juršincih je bil odprt 19. septembra 1883.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Juršincev pri Ptuju, ok. 1950
Vir: kamra
Poštni žig Juršinci, 1915
Vir: delcampe
Poštni žig Juršinci, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Juršinci pri Ptuju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Juršinci, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Juršinci, 1919
Vir: philadria
Poštni žig Juršinci, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kamna Gorica / na Gorenjskem
1870
(Steinbüchel)
Poštni urad v Kamni Gorici je bil odprt 8. maja 1870.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Kamna Gorica, ok. 1900
Vir: Gorenjski muzej Kranj
Žig Kamna Gorica, 1876
Vir: arhiv Igor Pirc
Žig Kamna Gorica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pošta v KG, od. 1900
Vir: arhiv Igor Pirc
Žig Kamna Gorica, 1880
Vir: philadria
Kamna Gorica
Vir: CP karta, 1959
Žig Kamna Gorica, 1900
Vir: arhiv Igor Pirc
Žig Kamna Gorica, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kamnica - pri Mariboru
1873
(Gams bei Marburg)
Pošta v Kamnici je bila odprta 10. oktobra 1873 (verjetno nabiralnica), 15. januarja 1878 pa poštni
urad.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Kamnice pri Mariboru, nat. 1909
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Kamnica pri Mariboru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
(Verjetno) Pošta v Kamnici pri Mariboru, od. 1918
Vir: delcampe
________________________________________
Kamnik
1850
(Stein, Stein in Krain)
Poštni urad v Kamniku je bil odprt 1. junija 1850.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Kamnik - glavni trg, od. 1902
Vir: Slovenstvo na razglednicah
Poštni žig Kamnik, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Kamnik, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kamnik, 1873
Vir: philadria
Poštni žig Kamnik, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Kamnik
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kamnik, 1878
Vir: philadria
Poštni žig Kamnik, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kanal ob Soči
pred 1861
(Canale)
Ustanovitev poštnega urada v Kanalu pred letom 1900 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Kanala ob Soči, ok. 1900
Vir: skycrapercity
Poštni žig Kanal, 1861*
Vir: wikipedia.org
Poštni žig Kanal, ok. 1930
Vir: arhiv Bojan Kranjc
150-letnica pošte Kanal
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Kanal, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kanal, ok. 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kandija / pri Novem mestu
1910-1915
(Kandia)
Poštni urad Kandija (Kandia, Krain) je bil odprt 1. junija 1910. Zaradi varčevanja so urad 1. januarja
1915 zaprli.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Vojaška dopisnica – naslovljena v Kandijo, 1917
Vir: delcampe
Kandijski most na znamki
Vir: delcampe
Kandija pri Novem mestu
Vir: Atlas Slovenije, 1985
________________________________________
Kapla (Spodnja Kapla)
1914
Ustanovitev poštnega urada Spodnja Kapla leta 1914 je omenjena v seznamu poštnih postaj in
poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Kapla - ob meji z Avstrijo
Vir: mojforum.podvelka
Kapla - ob meji z Avstrijo
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig pomožno pošte Kaplja
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kidričevo / pri Ptuju
1915
(Kriegsspital Sternthal bei Pettau, nekaj časa Strnišče)
Ustanovitev poštnega urada v Strnišču (danes Kidričevo) leta 1915 je omenjena v seznamu poštnih
postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Pošta v vojaški bolnici v Strnišču, 1915-18
Vir: kamra
Poštni žig Kidričevo, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kidričevo, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Kidričevo pri Ptuju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kidričevo, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kidričevo, 1944
Vir: e-bay
________________________________________
Klanec / na Krasu
1897
(Glanz, San Pietro di Madrasso)
Poštni urad v Klancu je bil odprt 16. julija 1897.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Klanca, ok. 1900
Vir: skycrapercity
Klanec pri Kozini
Vir: Atlas Slovenije, 1985
Poštni žig Klanec, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Klanec, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Knežak / pri Ilirski Bistrici
1893
(Grafenbrun, Fontana del Conte)
Poštni urad v Knežaku je bil odprt 19. novembra 1893.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Op.: Na jubilejnem žigu je datum odprtja 22. december 1893. (PS)
Knežak pri Ilirski Bistrici, od. 1938
Vir: kamra
110 let pošte Knežak
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Knežak, 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Knežak, 1932
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Knežak, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kobarid
1850
(Karfreit)
Pošta Kobarid (Karfreit) je bila odprta 1. oktobra 1850.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Kobarida, od. 1908
Vir: philadria
Poštni žig Kobarid, 1904
Vir: philadria
Poštni žig Kobarid, 1925
Vir: arhiv Bojan Kranjc
150-letnica pošte Kobarid
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Kobarid, 1905
Vir: Primorska pošta …
Poštni žig Kobarid, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kobarid, 1932
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kobarid, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kočevje
1835
(Gottschee)
Kot prva pisemska nabiralnica na Kranjskem se omenja leta 1835 Kočevje. Poštni urad je Kočevje
dobilo leta 1844.
Vir: Pošta na Dolenjskem … (avtorica Marjeta Bregar) in PS.
Poštna stavba v Kočevju, od. 1930
Vir: delcampe
Poštni žig Kočevje, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Kočevje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Kočevje
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Kočevje, 1858*
Vir: philadria
Poštni žig Kočevje, 1860*
Vir: e-bay
Poštni žig Kočevje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kočevje, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kočevska reka
1866
(Rieg)
Poštni urad v Koćevski Reki je bil odprt 1. marca 1866.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Kočevska reka, 1940
Vir: gotschee.org
Žig Kočevska Reka, 1899
Vir: wik2.org
Kočevska reka
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Kočevska Reka, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Kočevska Reka, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kog
1890
(St. Wolfgang bei Polstrau, Sv. Bolfenk pri Središču)
Poštni urad v Sv. Bolfenku pri Središču (danes Kog) je bil odprt 3. novembra 1890.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
C. kr. pošta v Kogu, 1899
Vir: arhiv-ptuj.si
Kog - prej Sv. Bolfenk
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kog, 1906
Vir: arhiv-ptuj.si
Poštni žig Kog, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kog, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kojsko
1871
(Quisca)
Poštni urad v Kojskem je bil odprt 31. avgusta 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Grad Kojsko na razglednici, od. 1912
Vir: kamra
Kojsko pri Novi Gorici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kojsko, 1946
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kokra
1871
(Kanker)
Pošta v Kokri je bil odprta 17. januarja 1871 (verjetno nabiralnica), poštni urad pa leta 1878.
Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (Edwin Müller) in PS.
Razglednica Kokre, ok. 1910
Vir: Gorenjski muzej Kranj
Kokra
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Op.: Razvidno je, da l. 1959 pošte ni bilo več!
Poštni žig Kokra, 1901
Vir: delcampe
Poštni žig Kokra, 1919
Vir: philadria
Poštni žig Kokra, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Komen
1855
(Comen)
Poštni urad v Kozjem je bil odprt 12. avgusta 1855.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Komen, ok. 1900
Vir: philadria
Komen
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Komen, 1881
Vir: philadria
Poštni žig Komen, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Komenda
1868
(Commenda)
Pošta v Komendi je bila odprta leta 1868 (verjetno nabiralnica). Jubilejni žig ob 125-letnici pošte
Komenda nosi datum 19. julij 1874.
Vir: Pošta na slovenskih tleh in jubilejni žig (PS)
Razglednica Komende, ok. 1920
Vir: Pozdrav z Gorenjske (GM Kranj)
125 let pošte Komenda
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Komenda, 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Komenda, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Komenda, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Koper – Capodistria
pred 1761
(Capodistria)
Glede na najstarejši ohranjeni poštni žig iz leta 1761 je morala biti poštna postaja v Kopru že pred tem
letom. (Op. DAR).
Pošta v Kopru, od. 1942
Vir: Koper na robovih stoletij
Poštni žig Koper, 1866
Vir: delcampe
Poštni žig Koper, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Koper
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Koper, 1880
Vir: philadria
Poštni žig Koper, 1893
Vir: philadria
Poštni žig Koper, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Koper, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Koprivnica / pri Brežicah
pred 1920
Poštni urad v Koprivnici je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom 1920.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Koprivnica pri Brežicah
Vir: Slovenski etnološki muzej
Koprivnica pri Brežicah
Vir: avtokarta AMZS
Poštni žig Koprivnica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Koprivnica, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Koprivnik / pri Kočevju
1866
(Nesseltal)
Poštni urad v Koprivniku je bil odprt 1. januarja 1866.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Koprivnika
Vir: delcampe
Poštni žig Koprivnik, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Koprivnik, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Koprivnik, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Koprivnik, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Koprivnik pri Kočevju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
________________________________________
Kostanjevica na Krasu
1880-1915
(Castagnevizza)
Pošta v Kostanjevici na Krasu je bila odprta 6. maja 1880 (verjetno nabiralnica). // Pošta je bila odprta
leta 1894 in je delovala do maja 1915.
Vir: Handbuch der Entwertungen …« (E. Müller) in Primorska pošta … (Juriševič)
Kostanjevica na Krasu
Vir: delcampe
Kostanjevica na Krasu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kostanjevica, 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kostanjevica na Krki
*1833*
(Landstrass)
Poštna postaja v Kostanjevici na Krki (Landstrass) se omenja leta 1833. // Pošta je omenjena leta
1837 v seznamu poštnih postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na Dolenjskem … (M. Bregar) in PS
Poštni avtobus pri Kostanjevici, ok. 1920
Vir: Slovenstvo na razglednicah
Kostanjevica na Krki
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Kostanjevica na Krki, 1876
Vir: philadria
Kostanjevica na Krki, 1881
Vir: philadria
Kostanjevica na Krki, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Kostanjevica na Krki, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Kostanjevica na Krki, 1883
Vir: philadria
Kostanjevica na Krki, 1937
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Košana / pri Pivki
1872
(Unter Koschana, Dolenja Košana, Dolnja Košana)
Pošta v Košani (Unter Koschana) je bila odprta 17. julija 1872.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
(Nove pošte). 8. 10. t. m. bodo poštni uradi v Planini in Košani začeli svoje delovanje.
Vir: Slovenski narod, 11. 07. 1872
Košana na Notranjskem
Vir: photobucket.com
Košana
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Košana, 1913
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Košana, 1919
Vir: Primorska pošta …
Poštni žig Košana, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc
_______________________________________
Kotlje / pri Slovenj Gradcu
1889
(Köttelach)
Poštni urad v Kotljah je bil odprt 23. junija 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica - Kotlje pri Slovenj Gradcu
Vir: delcampe
125 let pošte Kotlje
Vir: kotlje.si
Poštni žig Kotlje, 1889
Vir: kotlje.si (izrez)
Poštni žig Kotlje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kotlje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kotlje, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kozina
1871
(Cosina bei Matteria)
Pošta v Kozini je bila odprta 3. marca 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
C. kr. poštni urad v Kozini, nat. 1908
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Kozina, 1871
Vir: Pošta Slovenije
130 let pošte Kozina
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Kozina, 1902
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kozina, 1910
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kozina, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kozje
1850
(Drachenburg)
Poštni urad v Kozjem je bil odprt 20. septembra 1850.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Kozjega, od. 1911
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Kozje, 1881
Vir: philadria
Poštni žig Kozje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kozje, 1913
Vir: razglednice.eu
Kozje ob hrvaški meji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kozje, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kozje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kranj
*1770*, ok. 1850
(Krainburg)
Ustanovitev poštne postaje v Kranju leta 1770 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918). … Sredi 19. stoletja so pošto prestavili v središče mesta, ostala pa je gostilna Pri
stari pošti.
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Poštni urad Kranj, ok. 1900
Vir: delcampe
Pročelje Stare pošte, ok. 1930
Vir: Gorensjki muzej Kranj
Poštni žig Kranj, 1867
Vir: philadria
Poštni žig Kranj, 1883
Vir: philadria
Poštni žig Kranj, 1896
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kranj, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kranj, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kranj, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kranj - Stražišče
(Straschische, Krain)
1911
Ustanovitev poštnega urada v Stražišću leta 1911 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Stražišče pri Kranju, ok. 1930
Vir: Gorenjski muzej Kranj
Stražišče pri Kranju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Stražišče, 1913
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Stražišče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Stražišče, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Stražišče, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kranjska Gora
1872
(Kronau)
Poštni urad v Kranjski Gori je bil odprt 1. julija 1872.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Hotel pri pošti v Kranjski Gori, od. 1900
Vir: philadria
Žig Kranjska Gora, 1901
Vir: Maks Košir
Žig Kranjska Gora, 1920
Vir: philadria
Kranjska Gora ob tromeji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Kranjska Gora, 1905
Vir: arhiv Dominik Podnar
Žig Kranjska Gora, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Kranjska Gora, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Kranjska Gora, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kresnice / pri Litiji
1851
(Kressnitz)
Pošta v Kresnicah je bila odprta 10. februarja 1851 (verjetno nabiralnica). // Ustanovitev poštnega
urada v Kresnicah leta 1887 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (E. Müller) in PS.
Razglednica Kresnic
Vir: Slovenski etnološki muzej
Kresnice pri Litiji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Kresnice, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Križe / na Gorenjskem
*1818*
Ustanovitev poštne postaje v Križah na Gorenjskem leta 1818 je omenjena v seznamu poštnih postaj
in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Križ pri Tržiču, od. 1913
Vir: delcampe
Križe Pri Tržiču
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Križe, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Križe, 1935
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Križe, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Križevci / pri Ljutomeru
1889
(Kreuzdorf in Steiermark)
Poštni urad v Križevcih pri Ljutomeru je bil odprt 15. aprila 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Križevci pri Ljutomeru, nat. 1919
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Križevci pri Ljutomeru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Križevci pri Ljutomeru, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Križevci pri Ljutomeru, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Križevci pri Ljutomeru, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Križevci / v Prekmurju
1881
(Tótkeresztúr)
Ustanovitev poštnega urada v Križevcih v Prekmurju leta 1881 je omenjena v seznamu poštnih postaj
in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Križevci v Prekmurju
Vir: delcampe
Križevci v Prekmurju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Križevci, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Križevci, 1929
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Krka / v Suhi krajini
1871
(Obergurk)
Poštni urad Krka v Suhi krajini je bil odprt 27. januarja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Krka v Suhi krajini
Vir: museums.si
Krka pri Muljavi
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Krka, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krka, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krka, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krka, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Krmelj / pri Trebnjem
1909
(Karmel)
Urad v Krmelju (Karmel) je začel delovati 6. februarja 1909.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Razglednica Krmelj na Dolenjskem
Vir: spletna stran Burnar
Krmelj
Vir: Selanov reliefni zemljevid, 1954
Poštni žig Krmelj, 1919
Vir: arhiv bojan Kranjc
Poštni žig Krmelj, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krmelj, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krmelj, 1928
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kropa
1850
(Kropp)
V Kropi je bila poštna nabiralnica ustanovljena leta 1850. Poštni urad v Kropi je bil odprt 1. julija 1851.
Vir: Poštni urad Kropa (avtor Igor Pirc / Vigenjc)
Poštni urad v Kropi, ok. 1920
Vir: Kroparske družine
Poštni žig Kropa, 1854
Vir: arhiv Igor Pirc
Poštni žig Kropa, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Postiljon v Kropi, 1900
Vir: Vigenjc XI.
Op.: Ažman Franc, roj. 1880
Poštni žig Kropa, 1893
Vir: arhiv Igor Pirc
Poštni žig Kropa, 1924
Vir: DAR
Kropa
CP karta, 1959
Poštni žig Kropa, 1898
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Kropa, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Krška vas
1851
(Munkendorf)
Poštni urad v Krški vasi (Munkendorf) je odprl svoja vrata 1. avgusta 1851.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Poštni avtobus v Krški vasi, ok. 1930
Vir: Pošta, telegraf in telefon – 1918-1950
Poštni žig Krška vas, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Krška vas, 1919
Vir: philadria
Krška vas pri Brežicah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Krška vas, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krška vas, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krška vas, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Krško
*1844*
(Gurkfeld)
Ustanovitev poštnega urada v Krškem leta 1844 je omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih
uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Panorama Krškega, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Krško, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Krško, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Krško
Vir: Cestno prom. karta, 1959
Poštni žig Krško, 1863*
Vir: philadria
Poštni žig Krško, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Krško, 1880
Vir: philadria
Poštni žig Krško, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Kubed / pri Dekanih
1871
(Covedo)
Pošta je bila odprta 5. marca 1871.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Razglednica Kubeda
Vir: Koper na robovih stoletij
Kubed pri Dekanih
Vir: Selanov zemljevid, 1954
Poštni žig Kubed, 1879
Vir: Primorska pošta …
Poštni žig Kubed, 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Laporje / pri Slovenski Bistrici
1899
(Laporje)
Poštni urad Laporje je bil odprt 7. avgusta 1899.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Laporje, od. 1934
Vir: wikipedia.org
Laporje pri Slovenski Bistrici
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Laporje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laporje, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Laško
(Markt Tüffer, Laški trg)
1849
Poštno postajo Laško najemo leta 1849 na karti poštnih zvez na Kranjskem in Koroškem, na relaciji
Ljubljana - Gradec.
Vir: Nastanek in razvoj državne poštne institucije na Slovenskem do leta 1722 (avtor Andrej
Hozjan.
Razglednica Laškega, od. 1913
Vir: delcampe
Poštni žig Laško, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Laško, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Laško
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Laško, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Laško, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laško, 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laško, 1929
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Laze pri Dolskem / pri Domžalah
1851-1864, 1899
(Laase)
V knjigi Edvarda Müllerja so pod redno št. 1433 omenjena Laze (Laase), čas delovanja od 10. 2. 1851
do 15. 4. 1864. // Ponovno st pošta odpre 31. maja 1899 (op. DAR, po Müllerju).
Vir: Odgovor posredovala ga Marjeta Bregar.
Laze pri Dolskem
Vir: vp-laze.tominc.si
Laze pri Dolskem
Vir: avtokarta AMZS
Poštni žig Laze, 1858
Vir: philadria
________________________________________
Laze pri Novem mestu
1912 - 1915
(Laase bei Rudolfswerth)
Poštni urad v majhnem kraju Laze (poštni urad Laze pri Novem mestu; Laase bei Rudolfwerth) ob
železniški progi v smeri Bele krajine je deloval najkrajši čas med vsemi obravnavanimi poštnimi uradi
(na Dolenjskem op. p.). Njegov začetek sega v 20. avgust 1912 leta. Okoliš je obsegal kraje, vasi, ki
so do takrat spadala kar k trem poštnim uradom (Dolenjske Toplice, Semič in Črmošnjice). … Žal je bil
poštni promet preslab, premajhen in pošta je bila opuščena 1. julija 1915. Poštni nabiralnik, ki so ga
tamkajšnji prebivalci uporabljali, se je nato preselil v Uršna Sela.
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
________________________________________
Laze v Tuhinjski dolini
1897
(St. Martin in Tuchein, Šmartno v Tuhinju, Laze v Tuhinju)
Ustanovitev poštnega urada v Šmartnem v Tuhinju (danes Laze v Tuhinjski dolini) leta 1897 je
omenjena v seznamu poštnih postaj in poštnih uradov (1800-1918).
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997)
Šmartno pri Tuhinju, nat. 1905
Vir: Gorenjski muzej Kranj
Poštni žig Laze, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laze, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laze, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Laze, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Šmartno v Tuhinju
Vir: Cestno prometna karta, 1959
________________________________________
Lenart
1850
(St. Leonhard in Windischbüheln, Sv. Lenart v Slovenskih goricah)
Poštni urad v Lenartu je bil odprt 1. novembra 1850.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Lenarta, od. 1896
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev
Poštni žig Lenart, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Lenart, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lenart, 1867*
Vir: philadria
Poštni žig Lenart, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lenart v Slovenskih goricah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Lenart, 1917
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lenart, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lendava – Lendva
*18. stoletje*
(Also – Lendva)
Ustanovitev poštne postaje v (Spdnji) Lendavi v 18. stoletju je omenjena v seznamu pošt do leta 1918
v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Lendave, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Lendava, 1852
Vir: philadria
Poštni žig Lendava, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lendava
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Lendava, 1868
Vir: philadria
Poštni žig Lendava, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lendava, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Lendava, 1929
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lesce / pri Radovljici
1871
(Lees)
Poštni urad v Lescah je bil odprt 27. avgusta 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Pošta v Lescah, 1933
Vir: arhiv Darinka Grilc
Poštni žig Lesce, 1872
Vir: delcampe
Poštni žig Lesce, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštna tabla, 1933
Vir: arhiv Darinka Grilc
Osebje pošte Lesce, 1934
Vir: GM Kranj (PS)
Poštni žig Lesce, 1899
Vir: philadria
Poštni žig Lesce, 1915
Vir: philadria
Poštni žig Lesce, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lesce, 1928
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lesično / na Štajerskem
1890
Ustanovitev poštnega urada v Lesičnem leta 1890 je omenjena v seznamu pošt do leta 1918 v knjigi
Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Lesično
Vir: Krajevna skupnost Lesično
Lesično
Vir: Cestno prometna karta, 1959
________________________________________
Leskovec pri Krškem
1887
(Haselbach in Krain)
Poštni urad Leskovec pri Krškem je pričel poslovati 1. oktobra 1887. Najprej se je imenoval Leskovec
na Kranjskem (Haselbach in Krain).
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918 (avtorica Marjeta Bregar)
Leskovec pri Krškem
Vir: Slovenski etnološki muzej
Leskovec pri Krškem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Leskovec, ok. 1900
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Leskovec, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Leskovec, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Libeliče / pri Dravogradu
1872
(Leifling)
Ustanovitev poštnega urada v Libeličah leta 1872 je omenjena v seznamu pošt do leta 1918 v knjigi
Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Libeliče pri Dravogradu
Vir: Slovenski etnološki muzej
Libeliče - ob meji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Libeliče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Libeliče, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Libeliče, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Limbuš / pri Mariboru
1871
(Lembach an Drau)
Ustanovitev poštnega urada v Limbušu leta 1871 je omenjena v seznamu pošt do leta 1918 v knjigi
Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Limbuša pri Mariboru
Vir: delcampe
Limbuš pri Mariboru
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Limbuš, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Limbuš, 1929
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Litija
1852
(Littai)
Poštni urad V Litiji je bil odprt 1. decembra 1852. // Leta 1884 se je pošta preselila v veliko stavbo v
bližino kolodvora.
Vir: »Handbuch der Entwertungen …« (E. Müller) in »150 let železnice … (M. Brilej)
Pošta v Litiji, Avstro-Ogrska
Vir: 150 let železnice od Celja do Ljubljane
Poštni žig Litija, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Litija, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Litija
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Litija, 1872
Vir: 150 let železnice (CE-LJ)
Poštni žig Litija, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Litija, 1896
Vir: philadria
Poštni žig Litija, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Livek / pri Kobaridu
1891
(Luiko)
Poštni urad v Livku je bil odprt 20. novembra 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Livek pri Kobaridu
Vir: SEM (foto Fran Vesel)
Livek pri Kobaridu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Livek, 1899
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Livek, 1919
Vir: Primorska pošta …
________________________________________
Ljubljanske pošte
Ljubljanske pošte, 1934
Vir: Izsek poštne karte Kraljevine Jugoslavije (PS)
Ljubljanske pošte, 1959
Vir: Cestno prometna karta Slovenije
________________________________________
Ljubljana 1
*1752*
(Laibach 1)
Ustanovitev poštne postaje v Ljubljani leta 1752 je omenjena v seznamu pošt do leta 1918 v knjigi
Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Glavna pošta v Ljubljani, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Ljubljana, 1850*
Vir: e-bay
Poštni žig Ljubljana, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštar v Ljubljani, ok. 1900
Vir: delcampe
Poštni žig Ljubljana, 1863
Vir: e-bay
Poštni žig Ljubljana, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Ljubljana, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 2 - južni kolodvor
1852
(Laibach Banhof, Laibach 2)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana 2 – južni kolodvor leta 1852 je omenjen v seznamu pošt do leta
1918 v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Ljubljana – južni kolodvor, 1850
Vir: Neuer Wirtschaft
Žig LJ-kolodvor, 1850*
Vir: e-bay
Poštni žig Ljubljana II., 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig LJ-kolodvor, 1879
Vir: Pošta na slovenskih …
Poštni žig Ljubljana II., 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana II., 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana II., 1939
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 3 - Trg Franca Jožefa
1890
(Laibach 3)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana 3 – Trg Franca Jožefa leta 1890 je omenjen v seznamu pošt do
leta 1918 v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Ljubljana - Cesarja Jožefa trg, ok. 1900
Vir: Pozdrav iz Ljubljane
Poštni žig Ljubljana III., 1902
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana III., 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana III., 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana III., 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana III., 1916
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 4 - Stari trg
1890
(Laibach 4)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana 4 – Stari trg leta 1890 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918
v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Ljubljana – Stari trg
Vir: Pozdrav iz Ljubljane (MK)
Žig Ljubljana IV., 1905
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana IV., 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana IV., 1916
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana IV., 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana IV., 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana IV., 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 5 - Vodmat
1897
(Laibach 5)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana 5 – Vodmat leta 1897 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918
v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Ljubljana – Vodmat, od. 1902
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Poštni žig Ljubljana V., 1909
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana V., 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana V., 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana V., 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubljana V. 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 6 - Miklošičeva ulica
1909
(Laibach 6)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana 6 – Miklošičeva ulica leta 1909 je omenjen v seznamu pošt do
leta 1918 v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Miklošičeve ceste
Vir: Pozdrav iz Ljubljane
Žig Ljubljana VI., 1913
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana VI., 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana VI., 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana VI., 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana VI., 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana VI., 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana 7 - Spodnja Šiška
1871
(Unter Schischka, Laibach 7)
Poštni urad v Spodnji Šiški je bil odprt 31. avgusta 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Spodnja Šiška v Ljubljani
Vir: skycrapercity
Poštni žig Sp. Šiška, 1871*
Vir: philadria
Poštni žig Sp. Šiška, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Sp. Šiška, 1898
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Sp. Šiška, 1902
Vir: delcampe
Poštni žig Sp. Šiška, 1928
Poštni žig Sp. Šiška, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc Vir: arhiv Bojan Kranjc
_______________________________________
Ljubljana - Moste
1908
(Moste bei Laibach)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana – Moste leta 1908 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918 v
knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Ljubljana – pogled z gradu na Moste, ok. 1900
Vir: wikimedia.org
Poštni žig Moste, 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Moste, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Moste, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Moste, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana - Ig
1862
(Brunndorf bei Laibach, Studenec, Ig, Ljubljana - Ig)
Poštni urad Studenec (danes Ljubljana – Ig) je bil odprt 15. septembra 1862.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Iga, od. 1910
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Žig Studenec - Ig, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Studenec - Ig, 1917
Vir: delcampe
Ig pri Ljubljani
Vir: Poštni atlas KJ, 1934
Žig Studenec - Ig, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Studenec - Ig, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana - Šentvid
1868
(St. Veit)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana – Šentvid leta 1868 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918 v
knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Šentvida pri Ljubljani
Vir: Pozdrav iz Ljubljane
Šentvid pri Ljubljani, ok. 1900
Vir: Pozdrav z Ljubljane
Poštni žig Šentvid, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Šentvid, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Šentvid, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Šentvid, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljubljana - Zalog
1869
(Salloch)
Ustanovitev poštnega urada Ljubljana – Zalog leta 1869 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918 v
knjigi Pošta na slovenskih tleh. // Edvin Müller: 10. 02. 1851.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Zaloga pri Ljubljani, ok. 1910
Vir: Slovenski etnološki muzej
Zalog pri Ljubljani
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Zalog, 1850*
Vir: philadria
Poštni žig Zalog, 1870
Vir: philadria
Poštni žig Zalog, 1900
Vir. philadria
________________________________________
Ljubljana - Vič
1899
(Waitsch)
Poštni urad v Viču (danes Ljubljana-vič) je bil odprt 4. julija 1899.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica Viča, od. 1903
Vir: Pozdrav iz Ljubljane
Poštni žig Vič, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Vič, 1920
Vir: philadria
Poštni žig Vič, ok. 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Vič, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Vič, 1939
Vir: arhiv Bojan Kranjc
______________________________________
Ljubljana – Ježica
pred 1914
(Laibach – Jeschza)
Poštni urad Ljubljana - Ježica je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom 1914.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Ljubljana – Ježica
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Ježica, 1914
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ježica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ježica 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
______________________________________
Ljubljana – Dobrunje
1889
(Unter Birmbaum, Dolenja Hrušica)
Poštni urad Spodnja Hrušica (danes Ljubljana – Dobrunje) je bil odprt 4. junija 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Upravnik pošte Dobrunje, 1945
Vir: philadria
Dobrunje pri Ljubljani
Vir: Poštni atlas KJ, 1934
Poštni žig Dobrunje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrunje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrunje, 1923
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Dobrunje, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
______________________________________
Ljubljana – Polje
pred 1912
(Mariafeld in Krain, Devica Marija v Polju)
Pošto v Devici Mariji v Polju (danes Ljubljana – Polje) najdemo v seznamu Poštnega in brzojavnega
ravnateljstva za (Trst), Kranjsko in Primorsko za leto 1912.
Vir: Adresar za Kranjsko
Razglednica Device Marije v Polju, od. 1913
Vir: delcampe
Pošta Ljubljana - Polje, od. 1913
Vir: delcampe (izrez)
Žig Ljubljana-Polje, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana-Polje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana-Polje, 1928
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Ljubljana-Polje, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
______________________________________
Ljubno na Gorenjskem
1871
(Maria Laufen)
Poštni urad v Ljubnem na Gorenjskem je bil odprt 31. maja 1871.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Ljubno na Gorenjskem, ok. 1900
Vir: DAR (mogoče poštna stavba)
Ljubno na Gorenjskem, 1963
Vir: DAR (Selanove reliefne karte)
Poštni žig Ljubno, 1873
Vir: philadria
________________________________________
Ljubno ob Savinji
1873
(Laufen in Steiermark, Lubno)
(Nova pošta). S 1. marcem t. l. se odpre nova pošta v Ljubnem v zgornji savinski dolini, ter bode s
pošto Celje-Gornji grad vsak dan v Radmirjah se zvezala.
Vir: Slovenski narod, 8. 3. 1873
Pošta v Ljubnem, 1954
Vir: Pošta, telegraf, telefon …
Poštni žig Ljubno, 1906
Vir: razglednice.eu
Ljubno ob Savinji
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Ljubno, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljubno, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Ljutomer
1836
(Luttenberg)
Ustanovitev poštne postaje Ljutomer leta 1836 je omenjen v seznamu pošt do leta 1918 v knjigi Pošta
na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Ljutomera, od. 1915
Vir: delcampe
Ljutomer
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Ljutomer, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Ljutomer, 1900
Vir: POBiD – Antonija Jelenc
Poštni žig Ljutomer, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljutomer, 1922
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljutomer, 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Ljutomer, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Loče pri Poljčanah
1872
(Heiligengeist)
Poštni urad v Ločah je bil odprt 3. februarja 1872.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Razglednica ŽP Loče, ok. 1900
Vir: slovenskekonjice.si
Loče pri Poljčanah
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Loče, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loče, 1920
Vir: philadria
Poštni žig Loče, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Log / pod Mangartom
1886
(Breth, Bretto)
Poštni urad v Logu pod Mangartom je bil odprt 1. maja 1886.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Log pod Mangartom, od. 1910
Vir: delcampe
Log pod Mangartom
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Log, 1926
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Logatec (Dolenji)
* 18. stoletje*
(Unter Loitsch)
Ustanovitev poštne postaje Spodnji Logatec v 18. stoletju je omenjen v seznamu pošt do leta 1918 v
knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
C. kr. pošta v Sp. Logatcu, ok. 1910
Vir: antikvariat Glavan
Poštni žig Logatec, 1876
Vir: philadria
Poštni žig Logatec 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Prvi poštni avtobus (Logatec-Idrija), pred 1914
Vir: Ivan Puh
Žig Dolenji Logatec, 1899
Vir: stareslike.si
Poštni žig Logatec, 1924
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Dolenji Logatec, 1914
Vir: philadria
Poštni žig Logatec, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Logatec (Gorenji)
1877
(Ober Loitsch)
Poštni urad v Gorenjem Logatcu je bil ustanovljen 7. aprila 1877.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Gorenji Logatec
Vir: delcampe
Žig Gorenji Logatec, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Žig Gorenji Logatec, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Gorenji Logatec
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Žig Gorenji Logatec, 1920
Vir: PTT 1918-1950
Žig Gorenji Logatec, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Loka / pri Zidanem mostu
1873
(Laak bei Steinbrück)
Poštni urad v Loki pri Zidanem mostu je bil odprt 2. julija 1873.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Loka pri Zidanem mostu, od. 1916
Vir: delcampe
Poštni žig Loka, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loka, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loka, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loka, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Loka pri Žusmu
1887
(Laak bei Süßenheim)
Poštni urad v Loki pri Žusmu je bil odprt 29. avgusta 1887.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Loka pri Žusmu
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Loka, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loka, 1920
Vir: philadria
Poštni žig Loka, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loka, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lokavec / na Primorskem
1890
(Lokawitz)
Poštni urad v Lokavcu je bil odprt 31. maja 1899.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Lokavec pri Ajdovščini
Vir: ajdovscina.si (foto Marijan Cigoj)
Lokavec pri Ajdovščini
Vir: avtokarta AMZS
Poštni žig Lokavec, 1899
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lokev / na Krasu
1874
(Corgnale)
Pošta je bila odprta 19. januarja 1874.
Vir: Primorska pošta skozi zgodovino (avtor dr. Fran Juriševič)
Gostilna Muha – poštni urad
Vir: gostilna-muha.com
Lokev na Primorskem
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Lokev, 1903
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Loški potok / pri Kočevju
1920
Poštni urad v Loški potok je bil ustanovljen (zbirka poštnih žigov Bojan Kranjc) pred letom 1920. Poštni
urad najdemo v seznamu pogodbenih državnih pošt v Poštnem vestniku leta 1929, št. 4.
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Loški potok – Hrib, ok. 1930
Vir: os-loskipotok.si
Hrib - Loški potok
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Loški potok, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loški potok, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Loški potok, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lovrenc na Dravskem polju
1909
(St. Lorenzen am Draufelde)
Ustanovitev poštnega urada Lovrenc na Dravskem polju leta 1909 je omenjen v seznamu pošt do leta
1918 v knjigi Pošta na slovenskih tleh.
Vir: Pošta na slovenskih tleh do leta 1918 (Pošta Slovenije 1997)
Razglednica Lovrenca na Dravskem polju, 1936
Vir: kamra
Lovrenc na Dravskem polju
Vir: Cesno prometna karta, 1959
Lovrenc pri Ptuju, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lovrenc pri Ptuju, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lovrenc pri Ptuju, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lovrenc na Pohorju
1850
(St. Lorenzen in der Wüste, St. Lorenzen ob Marburg)
Poštni urad v Lovrencu na Pohorju je bil odprt 1. novembra 1850.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Gostilna pri pošti v Lovrencu na Pohorju, od. 1911
Vir: lovrencan.si
Lovrenc na Pohorju, 1850*
Vir: philadria
Lovrenc na Pohorju, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lovrenc na Pohorju, 1867*
Vir: philadria
Lovrenc na Pohorju
Vir: Karta TZS 1956 (DAR)
Lovrenc na Pohorju, 1899
Vir: lovrenc.net
Lovrenc na Pohorju, 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lož / na Notranjskem
1853
(Laas)
Pošta v Ložu se prvič omenja leta 1853 (verjetno nabiralnica, ki je bila zaprta 18. avgusta 1868).
Poštni urad pa se je najverjetneje odprl 1. oktobra 1883.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Lož na litografiji, ok. 1900
Vir: stareslike.si
Poštni žig Lož, 1853
Vir: e-bay
Poštni žig Lož, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Lož / Notranjska
Vir: Cestno prometna karta, 1959
Poštni žig Lož, 1898
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lož, 1931
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Luče / Savinjska dolina
1889
(Leutsch)
Poštni urad v Lučah je bil odprt 14. junija 1889.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Luče ob Savinji, od. 1908
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev (MK)
Luče ob Savinji
Vir: CP karta, 1959
Poštni žig Luče, 1904
Vir: FD Žalec
Poštni žig Luče, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Luče, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Luče, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Lukovica / pri Domžalah
1868
(Lukowitz)
Poštni urad v Lukovici je bil odprt 10. maja 1868.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
Poštni žig Lukovice, ok. 1900
Vir: kamra
Poštni žig Lukovica, 1882
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Lukovica, 1918
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lukovica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Poštni žig Lukovica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
130 let pošte Lukovica
Vir: Pošta Slovenije
Poštni žig Lukovica, 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc
________________________________________
Brezovica pri Črnomlju
1885-1893
(Brezovic)
Poštni urad Brezovica pri Črnomlju je bil odprt 11. januarja 1885, zaprt pa 18. maja 1893.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
________________________________________
Dolenja Trebuša
1892-1895
(Unter Tribuša)
Poštni urad Dolenja Trebuša je bil odprt 22. oktobra 1892, zaprt pa 1. maja 1895.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
________________________________________
Jurij ob Pesnici
1872-1876
(St. Georgen a.d. Pessnitz, Jurski vrh)
Poštni urad Jurski vrh (d. Jurij ob Pesnici) je bil odprt 11. aprila 1872, zaprt pa 6. septembra 1876.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
________________________________________
Kamno / pri Tolminu
1895
(-)
Poštni urad Kamno je bil odprt 17. novembra 1895.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
________________________________________
Loke pri Zagorju
1874
(-)
Poštni urad Loke pri Zagorju je bil odprt 21. februarja 1874.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)
________________________________________
♣♣♣♣♣
Nadaljevanje na: Filatelistična doba, 1850-1918 (M-Ž)