vrhovi - naselja, opremljeni z žigi

Comments

Transcription

vrhovi - naselja, opremljeni z žigi
VRHOVI – NASELJA, OPREMLJENI Z ŽIGI
št.
ime
1. Artviže
višina
pogorje
817 Brkini
2.
Cvetlični hrib
331 Rogaška Slatina
3.
Črni Vrh
4.
Golobinjek
886 Polhograjski
Dolomiti
458 Dolenjska
5.
Gore
6.
Ilova gora
7.
Janče
8.
Janški Vrh
9.
Javorje pri
Stični
10.
Javorje pri
Gabrovki
11.
12.
Jeruzalem
Kalobje
13.
Križna Gora
14.
Krog
15.
Lamperče
16.
Litmerk
17.
Padna
791 Posavsko
hribovje
536 Dolenjska
792 Posavsko
hribovje
456 Haloze
datum
opomba
05.05.13 žig pri
spomeniku NOB
02.11.13 naselje nad
Rogaško Slatino
02.09.12 naselje
07.06.09 žig v hiši pri
cerkvi, LJ-ZG
23.07.11 žig v pl. domu
15.07.13 žig pri
spomeniku, vas
10.11.13 žig v pl. domu
27.10.12 v skrinjici v hiši
pri cerkvi
560 Posavsko
22.01.11 žig v vasi,
hribovje
Badjurova
krožna pot
636 Posavsko
09.01.11 (žig Javorski pil,
hribovje
580 m)
Badjurova
krožna pot
338 Slovenske gorice 24.08.13
619 Posavsko
15.01.12 žig Slomškove
hribovje
poti v gostilni
678 Škofjeloško
09.10.12 v gostilni pri
hribovje
Boštjanu, vrh se
imenuje Luže
138 Slovenska Istra
06.02.11 žig pri cerkvi v
Sečovljah, Pot
MDO
primorskonotranjskih PD
397 Posavsko
29.05.11 zaselek s
hribovje
cerkvijo,
Sevniška pl. pot
331 Slovenske gorice 27.09.11 na žigu piše
Prleški Triglav,
žig na domačiji
Meško v
Lahoncih
212 Slovenska Istra
06.02.11 Pot MDO
primorskonotranjskih PD
1
18.
Pernice
1059 Kozjak
19.
Pijana Gora
20.
Pomnjan
400 Posavsko
hribovje
~ 350 Slovenska Istra
21.
Pregarje
704 Brkini
22.
Pristava nad
Stično
672 Posavsko
hribovje
23.
Rdeči breg
877 Pohorje
24.
Sv. Anton
(Skorno)
652 Šentviško
hribovje
25.
903 Kozjak
26.
27.
Sv. Duh na
Ostrem vrhu
Sv. Gregor
Sv. Jernej
28.
Sv. Mihael
787 Velika gora
103 Kozjak
8
501 Boč
29.
Sv. Peter
220 Slovenska Istra
30.
Štefanja gora
748 Kamniške Alpe
31.
Šilentabor
751 Snežnik
32.
Tinsko (Tinska
gora)
409 Posavsko
hribovje
2
21.07.11 vrh je v gozdu,
žig v skrinjici na
opuščenem pl.
zavetišču Pri
Knezu, žig št. 4
Koroške pl. poti,
tudi žig Poti čez
Kozjak
21.07.11 žig na ograji
vikenda
06.02.11 žig za E6 v
gostilni
08.02.11 žig E6 in Poti
kurirjev in
vezistov
20.10.12 vas, žig na
domačiji Pavle
Jesih
14.03.09 žig št. 10
Koroške pl. poti,
pri lovskem dom
(nekdanja
Glančnikova
domačija)
05.10.13 vas Skorno, žig
Martinove poti
pri mežnariji
06.04.11 vas, žig v
gostilni
23.05.09 v gostilni v vasi
21.07.11 žig na kmetiji
odprtih vrat
31.12.11 naselje na
grebenu, žig pri
Župančičevih
06.02.11 žig v muzeju,
Pot MDO
primorskonotranjskih PD
13.03.12 žig v kmećkem
turizmu pod
cerkvijo
31.08.13 vas, Notranjska
pl. pot
02.11.13 vas Tinsko in
Zibika, žig v
skrinjici na steni
vodohrama
33.
Toško Čelo
590 Polhograjsko
hribovje
34.
Trška Gora
428 Dolenjska
35.
Velika Preska
788 Posavsko
hribovje
36.
Vesela Gora
310 Dolenjska
37.
Vrh nad
Laškim
533
38.
Vrh pri
Mlinšah
635 Posavsko
hribovje
3
Posavsko
hribovje
18.10.13 zaselek in vrh,
žig v gostilni
Bende ali v
lovskem domu
27.04.11 žig na kozolcu
200 m s. od vrha
09.01.11 vas na slemenu,
en vrh zahodno
od vasi
20.10.13 pri Šentrupertu,
žig št. 1
Steklasove poti
16.06.13 žig Poti XIV.
divizije na
izletniški kmetiji
Dragice Štavt
10.02.13 žig v skrinjici na
gosp. poslopju
kmečkega
turizma