Zahteva za dodelitev statičnega IP naslova

Comments

Transcription

Zahteva za dodelitev statičnega IP naslova
INTERNET
www.teleing.si
ZAHTEVA
ZA DODELITEV / PREKLIC STATIČNEGA IP NASLOVA PO POGODBI:
Podatki o naročniku:
Naročniška številka:
priimek in ime / naziv podjetja
priimek in ime zastopnika pravne osebe
naslov
davčna številka
številka in ime pošte
kontaktni telefon
Za svoj internetni priključek želim (označite storitev):
Dodelitev statičnega IP naslova,
Preklic statičnega IP naslova.
Dodeljen statični IP naslov, izpolni Teleing:
Naročniku se s podpisom tega obrazca, za navedeni internetni priključek, dodeli / prekliče statični IP naslov.
Naročnik potrjuje, da so navedeni podatki točni in resnični. Zahteva za dodelitev / preklic statičnega IP naslova je sklenjena v enem izvodu, ki ga obdrži
TELEING, naročniku pa vroči kopijo izvirnika.
Naročnik:
Teleing:
kraj in datum
kraj in datum
podpis naročnika in žig (za pravne osebe je žig obvezen)
podpis in žig
TELEING, d.o.o., Razkrižje 23, PE: Glavni trg 9, 9240 Ljutomer, T: 080 35 38, E: [email protected], I: www.teleing.si
Vložna številka: 1/02208/00, Okrožno sodišče v Murski Soboti, Osnovni kapital: 33.383,41 EUR, Matična številka: 5932181, Identifikacijska številka za DDV: SI87099861