Verksamhet, Kampanj och Administration

Comments

Transcription

Verksamhet, Kampanj och Administration
Praktik på UN Women nationell kommitté
Sverige
Verksamhet, Kampanj och Administration
Vår organisation
UN Women är FNs enhet för jämställdhet och bildades år 2011. Kvinnokonventionen utgör
grunden för UN Womens arbete.
UN Women nationell kommitté Sverige (UN Women nk Sverige) är en av UN Womens 14 nationella
kommittéer. Vi arbetar för kvinnors och flickors rättigheter och för ett jämställt samhälle. Vår vision
är att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt
och politiskt medbestämmande. Arbetet sker genom politiskt påverkansarbete, utbildning och
information, samt insamling och stöd till UN Womens internationella program världen över.
Huvudsakliga praktikuppgifter
Dessa är de huvudsakliga uppgifterna och ansvarsområdena för praktikanten. Utöver dessa
inkluderar praktiken gemensamt arbete tillsammans med organisationssekreteraren, styrelse och
övriga praktikanter.
1) Utåtriktat informationsarbete/kampanjarbete och arbete med medlemmar
- Delta i planering och genomförande av mässor, FN-dagar och övriga informationstillfällen.
- Agera biträdande projektledare för uppkommande evenemang.
- Rapportskrivande.
2) Samarbeten
- Delta i arbetet med de olika samarbeten som UN Women nk Sverige har
3) Nyhetsbrev
- Agera biträdande redaktör för nyhetsbrevet. Samla och sammanställa information om UN
Women nk Sveriges och dess lokalföreningars kommande aktiviteter, rapportera om tidigare
aktiviteter, omvärldsbevakning/aktuellt om UN Women internationellt.
4) Administration
- Utskick av brev och beställningar, inköp av material, fakturering, uppdatering av medlemsregistret,
etc.
5) Kontakt med Lokalföreningar
- Bistå lokalföreningar med stöd och hjälp samt hålla dem uppdaterade om vad som sker nationellt
och internationellt.
Specifikation på kunskaper som efterfrågas
- Kunskap om genusfrågor och FN
- Erfarenhet av engagemang i ideell förening
- Erfarenhet av webbpublicering i WordPress, Office-paketet och InDesign
- Erfarenhet av informations- och kommunikationsarbete
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
- Mycket god organisatorisk förmåga
- Vana att prata inför grupp
- Samarbetsvillig och självgående
Ansökans innehåll
CV, personligt brev och referenser. Inkludera en presentation av dig själv och ange varför du är
intresserad av att praktisera vid just denna organisation.
Kontakt- och ansökningsinformation
Ansökan skickas till [email protected]
Kontaktperson
Petra Engberg, organisationssekreterare.
UN Women nationell kommitté Sverige
Hammarby Allé 93 | 120 63 Stockholm
Telefon: 08-34 61 04
www.unwomen.se
www.facebook.com/unwomensverige
E-post: [email protected]
Plusgiro: 35 76 06-3
90-konto: 90 02 93-2
Org. nr: 802012-8628

Similar documents