Margareta Winberg - ordförande Margareta Winberg har erfarenhet

Comments

Transcription

Margareta Winberg - ordförande Margareta Winberg har erfarenhet
2013-04-29
Margareta Winberg - ordförande
Margareta Winberg har erfarenhet av politiskt arbete och har tidigare innehaft posten som
jämställdhetsminister. Hon har även stor erfarenhet av internationellt engagemang och är van vid
föreningslivet i Sverige.
Britt Öhman – vice ordförande
Britt Öhman har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i kommuner och landsting, och har varit
aktiv inom arbetarrörelsens organisationer, konsumentkooperation, folkbildningsverksamheten
samt inom amatörteater.
Aase Smedler – kassör.
Aase Smedler har stor erfarenhet av FN-systemet och har arbetat både i Östafrika och
Latinamerika. Hon har bland annat arbetat på UNDP, UNCDF, UNDESA och IAPSO.
Arne Ström – ledamot
Arne Ström har tidigare arbetat inom SIDA, UD, Riksrevisionen och EU-kommissionen. Han
har jobbat mycket utomlands, främst i Afrika, och har lång erfarenhet av att arbete med
jämställdhetsfrågor.
Anita Klum – ledamot
Antia Klum har stor erfarenhet från NGO-världen. Hon har varit anställd och/eller aktiv i
Svenska Kyrkan, Röda Korset, Amnesty International och Fonden för Mänskliga Rättigheter.
Anitas nuvarande förtroendeuppdrag utöver UN Women Sverige är som ordförande i FIAN
International, samt styrelseledamot i Olof Palmes Minnesfond och Etnografiska museets vänner.
Bonnie Bernström – ledamot
Bonnie Bernström har jobbat med många kvinnofrämjande projekt i främst forna sovjetstater.
Utöver det har hon varit riksdagsledamot, ordförande i Liberala Kvinnor och Stiftelsen Kvinnor
Kan, samt i Folkpartiets Ungdomsförbund. Nu har hon tre styrelseuppdrag: Liberala Kvinnor,
SILC och UN Women Sverige. Bonnie är dessutom utbildad kulturgeograf.
Charlotta Huldt Ramberg – ledamot
Charlotta Huldt-Ramberg är regissör samt utbildad Operasångerska vid Det Kgl Danske
Musikkonservatoriet och vid Operahögskolan i Stockholm. Grundare och konstnärlig ledare för
UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete. UN Women (United Nations Entity
for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor
och verka för fred och säkerhet.
UN Women Sverige
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm
Webb
www.unwomen.se
www.facebook.com/unwomensverige
Plusgiro
35 76 06-3
Telefon
08-34 61 04
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
802012-8628
2013-04-29
SpaghettiOperan Regina i Stockholm samt StrömstadOperan. Hon har också politisk erfarenhet
som ledamot av Kommunfullmäktige i Lidingö för Socialdemokraterna.
Maj Britt Theorin – ledamot
Maj Britt har suttit i Riksdagen 1970-1995 och i EU-parlamentet 1995-2004 där hon också varit
ordförande för Utskottet för kvinnors rättigheter och jämlikhet. Hon skrev den första rapporten
om kvinnor och konflikter som antogs av parlamentet hösten 2000. Maj Britt har varit ansvarig
för svensk nedrustningspolitik med titeln ambassadör 1982-1991 och lett flera FN-studier om
kärnvapen, om militären och miljön och kvinnor och fredsfrågor inför Peking-konferensen. Hon
var under många år ordförande för Internationella Fredsbyrån i Geneve.
Marianne Eriksson - ledamot
Marianne är utbildad fritidspedagog och har varit fackligt aktiv i Svenska Facklärarförbundet
mellan åren 1987-1997. Mellan 1987-95 var hon också ombudsman för Vänsterpartiet. 1995 till
2004 var Marianne EU-parlamentariker för arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och lika
möjligheter upptog mesta tiden.
Anne Casparsson, ledamot
Anne Casparsson var tidigare ordförande för Clowner utan Gränser, har suttit i styrelsen för
Operation 1325 och var länge aktiv i Kvinnor för Fred. I grunden är hon journalist och har
verkat mycket i Palestina. Nuförtiden arbetar Anne som kommunikationskonsult och
insamlingsstrateg.
Hannah Bauer, ersättare
Hannah Bauer jobbar till vardags som kommunikatör i Lunds kommun. Hon är utbildad tolkoch översättare samt strategisk kommunikatör. Hannah har erfarenhet från UN Womens arbete
genom praktik på huvudkontoret i New York , samt engagemang i Say NO-UNiTE-kampanjen.
Hon är också aktiv i Scouterna på flera sätt.
Karin Jonegård, ersättare
Karin har en fil. kand i internationella relationer och har ett stort intresse kring hur kvinnor i
irakiska Kurdistan och Palestina (Västbanken) ser på demokrati och heder. Karin har arbetat lite
ideellt partipolitiskt men framför allt med olika typer av NGO:s som Kvinnor för Fred,
Nätverket mot hedersrelaterat våld, Amnesty, Världskvinnomarschen och EFI (European
Feminist Initiativ).
UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete. UN Women (United Nations Entity
for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor
och verka för fred och säkerhet.
UN Women Sverige
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm
Webb
www.unwomen.se
www.facebook.com/unwomensverige
Plusgiro
35 76 06-3
Telefon
08-34 61 04
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
802012-8628
2013-04-29
Katarina Lindahl, ersättare
Katarina Lindahl arbetade länge på RFSU, innan det arbetade hon som journalist,
socialsekreterare samt utredare med informationsfrågor. Nuförtiden är Katarina pensionerad med
föreläser fortfarande.
Sanna Bergenheim, ersättare
Sanna Bergenheim arbetar som juridiskt ombud i tvistemål, framförallt har inriktat sig på
familjerättsliga mål. Sanna är aktiv i Nationellt centrum för kvinnofrid där hon medverkar i en av
myndighetens samverkansgrupper. Hon har även en bakgrund som volontär på Kvinnojouren i
Umeå.
UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Womens arbete. UN Women (United Nations Entity
for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor
och verka för fred och säkerhet.
UN Women Sverige
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm
Webb
www.unwomen.se
www.facebook.com/unwomensverige
Plusgiro
35 76 06-3
Telefon
08-34 61 04
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
802012-8628

Similar documents