my resume

Comments

Transcription

my resume
Curriculum Vitae
Ali Khatibi Esfangani
(760407-0677)
Personlig information:
Födelsedatum: 7 april 1976
Födelseort: Tehran- Iran
Språk: Svenska, Engelska, Persiska(Farsi)
Utbildning:
1991-1995
Examen
Kamal gymnasieskolan i Tehran
1995-2002
Läkarexamen
Shahid Beheshti Universitet i Tehran
2003-2007
PhD examen
Lund Universitet inom gynekologi
2008-2009
AT-Utbildning
Karolinska Universitetssjukhus
2009-2014
ST-Utbildning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2014-
Sub-Spec Utbildning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arbetslivserfarenhet:
1-
AT-Läkare under 18 månader på Shahid Beheshti University Hospital i Tehran
(Mars 2001- Sep 2002)
2-
Läkartjänst på en privat klinik (Al-Mahdi) i Tehran, nattjourer under ca 20
månader efter AT.
3-
Läkartjänst under militärtjänstgöring som gruppledare för katastrof räddning i
armén i Iran under 18 månader.
4-
Doktorand inom gynekologi och obstetrik på Lunds Universitetssjukhus (20032007)
5-
AT-Läkare på Karolinska universitetssjukhus Huddinge. (2008-2009)
6-
ST-Läkare inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska universitetssjukhus i
Göteborg (2009-2014)
7-
Subspecialistutbildning inom reproduktionsmedicin och IVF på kvinnokliniken
Sahlgrenska (2014- )
Forskning och Publikationer
1- Khatibi A, Brantsaeter AL, Sengpiel V, Kacerovsky M, Magnus P, Morken NH,
Myhre R, Gunnes N, Jacobsson B. Prepregnancy maternal body mass index and
preterm delivery. Am J Obstet Gynecol. 2012 Sep;207(3):212.
2- Englund-Ögge L, Brantsaeter AL, Haugen M, Sengpiel V, Khatibi A, Myhre R,
Meltzer HM, Kacerovsky M, Nilsen RM, Jacobsson B. Association between intake
of artificially sweetened and sugar-sweetened beverages and preterm delivery: a
large prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2012 Sep;96(3):552-9.
3- Kacerovsky M, Musilova I, Khatibi A, Hougaard DM, Tambor V, Tosner J,
Jacobsson B. Intraamniotic inflammatory response to bacteria: analysis of
multiple amniotic fluid proteins in women with preterm prelabor rupture of
membranes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25(10):2014-9.
4- Khatibi E A, Samsioe G, Li C, Lidfeldbt J, Agardh CD, Nerbrand C. Does hormone
therapy increase allergic reactions and upper gastrointestinal problems? Results
from a population-based study of Swedish woman. The women's health in the Lund
area (WHILA) study. Maturitas. 2004 Aug 20;48(4):438-45.
5- Khatibi A, Agardh CD, Shakir YA, Nerbrand C, Nyberg P, Lidfeldt J, Samsioe G.
Could androgens protect middle-aged women from cardiovascular events? A
population-based study of Swedish women: The Women’s Health in the Lund Area
(WHILA) Study. Climacteric, 2007 Oct;10(5):386-92.
6- Khatibi A, Agardh CD, Nyberg CD, Lidfeldt CD, Samsioe G. Blood pressure in
middle-aged women. Are androgens involved? A population based study of
Swedish women. The Women’s Health in the Lund Area (WHILA) Study.J
Hypertension, 2007 Oct;25(10):2044-50.
7- Khatibi A, Lidfeldt J, Nyberg P, Samsioe G. Nonhormonal drug use and its
relation to androgens in perimenopausal women: a population-based study of
Swedish women. The Women's Health in the Lund Area Study. Menopause 2009
Mar-Apr;16(2):315-9.
8- Nazeri K, Khatibi A, Nyberg P, Agardh CD, Lidfeldt J, Samsioe G. Colorectal
cancer in middle-aged women in relation to hormonal status: a report from the
Women's Health in the Lund Area (WHILA) study. Gynecol Endocrinol. 2006
Aug;22(8):416-22.
9- Shakir YA, Samsioe G, Khatibi E A, Nyberg P, Lidfeldt J, Agardh CD, Nerbrand C.
Health hazards in middle-aged women with cardiovascular disease: a casecontrol study of swedish women. The women's health in the Lund area (WHILA)
study. J Womens Health (Larchmt). 2007 Apr;16(3):406-14.
10- Khatibi A, Nasoohi J, Asadi S. Closure or non-closure of peritoneum during
abdominal hysterectomy. Padjohandeh J ,Iran, 2003.
Presentation
Poster presentation på North American Menopause Society(NAMS), Nashville, TN,
USA, Oct 2006.
Oral presentation på Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Dallas, Tx, USA,
Feb 2012.
Böcker
1- Influences of Endogenous and Exogenous Hormones in Middle-aged Women
Women’s Health in the Lund Area(WHILA) Study. Ali Khatibi. Publiserad i Sverige,
2007.
2- Prevalence of Shoulder Dystochia Among Overweight Newborns in the North
Part of Tehran. Ali Khatibi. Publiserad på persiska I Iran, 2002.
3- Handbook of rheumatologic board review. Ali Khatibi. Publiserad på persiska I
Iran, 2001
.
4- Handbook of Iranian Generic Drugs. Ali Khatibi, M Alaee, P Ghorbanpoor.
Publiserad på persiska I Iran, 2001.