חוזר לקוחות לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה

Comments

Transcription

חוזר לקוחות לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה
‫חוזר לקוחות ‪2016 -8‬‬
‫תאריך‪ 29 :‬במרץ‪2016 ,‬‬
‫חוזר מס הכנסה‪ -‬לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה‬
‫לחודש ינואר ‪ 2016‬ואילך‬
‫לקוחות יקרים‪,‬‬
‫רשות המסים פרסמה את החוזר המעודכן בדבר השינויים שחלו במערך הניכויים לשנת המס ‪.2016‬‬
‫החוזר מרכז את כלל שיעורי המס שיחולו על ההכנסות השונות‪ ,‬מדרגות המס‪ ,‬הניכויים‪ ,‬הזיכויים‪,‬‬
‫הקנסות‪ ,‬העיצומים הכספיים ושאר נתונים רלוונטיים אחרים בקשר עם ניכויי מס הכנסה‪.‬‬
‫להלן החוזר‪:‬‬
‫פרק א' – דברי הסבר‬
‫מעבידים נכבדים‪,‬‬
‫הננו מגי שים בזאת לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית‪ ,‬מחודש‬
‫ינואר ‪ 2016‬ואילך‪.‬‬
‫הלוח מפרט את המס במרווחים של ‪ ₪ 100‬הכנסה חודשית ממשכורת‪ ,‬משכר עבודה‪ ,‬או מהכנסה‬
‫אחרת מיגיעה אישית‪ .‬מהכנסה שבין כל ‪ 100‬שקל‪ ,‬יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים‬
‫בתחתית העמוד‪.‬‬
‫הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר‪ .‬אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות‪.‬‬
‫בחוברת זו יפורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים‪ ,‬החל מחודש ינואר ‪ .2016‬הנתונים עודכנו‬
‫בהתאם לסעיף ‪120‬ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪( 1961-‬להלן‪" :‬הפקודה") בשיעור‬
‫עליית המדד (‪ ,)- 0.9%‬אלא אם נאמר אחרת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סעיף ‪ 121‬לפקודה‬
‫להלן שיעורי המס לשנת ‪:2016‬‬
‫מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב‪₪-‬‬
‫הכנסה חודשית‬
‫עד ‪5,220‬‬
‫מ‪ 5,221-‬עד ‪8,920‬‬
‫מ‪ 8,921-‬עד ‪13,860‬‬
‫מ‪ 13,861-‬עד ‪19,900‬‬
‫מ‪ 19,901-‬עד ‪41,410‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫שיעור המס‬
‫‪10%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪48%‬‬
‫הכנסה שנתית‬
‫עד ‪62,640‬‬
‫מ‪ 62,641-‬עד ‪107,040‬‬
‫מ‪ 107,041-‬עד ‪166,320‬‬
‫מ‪ 166,321-‬עד ‪237,600‬‬
‫מ‪ 237,601-‬עד ‪496,920‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫שיעור המס‬
‫‪10%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪2‬‬
‫מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב‪₪-‬‬
‫הכנסה חודשית‬
‫עד ‪19,800‬‬
‫מ‪ 19,801-‬עד ‪41,410‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫שיעור המס‬
‫‪31%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪48%‬‬
‫הכנסה שנתית‬
‫עד ‪237,600‬‬
‫מ‪ 237,601-‬עד ‪496,920‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫שיעור המס‬
‫‪31%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪48%‬‬
‫מס נוסף על הכנסות גבוהות‬
‫עפ"י סעיף ‪121‬ב לפקודה‪ ,‬יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על ‪₪ 803,520‬‬
‫(‪ ₪ 66,960‬לחודש)‪ ,‬יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל‪,‬‬
‫בשיעור של ‪" .2%‬הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף ‪ 121‬ב לפקודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי‬
‫הוראת השעה לשנים ‪ 2014-2015‬הוארכה לשנים ‪ 2017‬ו‪.2016-‬‬
‫על כן‪ ,‬סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם‬
‫להוראת השעה‪ .‬על פי הוראת השעה‪ ,‬החל משנת המס ‪ ,2015‬יינתנו נקודות זיכוי על פי‬
‫הכללים הבאים‪:‬‬
‫(א)‬
‫(ב)‬
‫(ג)‬
‫(ד)‬
‫(ה)‬
‫(ו)‬
‫‪.3‬‬
‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים ‪ 2014-2017‬יהיה זכאי לנקודת זיכוי‬
‫אחת‪ ,‬בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים ‪ 2014-2017‬יהיה זכאי למחצית נקודת‬
‫זיכוי‪ ,‬בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות‪ ,‬היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה‪,‬‬
‫לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות‪.‬‬
‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים ‪ 2014-2017‬יהיה זכאי לנקודת‬
‫זיכוי אחת‪ ,‬בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪,‬‬
‫וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור‪.‬‬
‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים ‪ 2014-2017‬יהיה זכאי‬
‫לנקודת זיכוי אחת‪ ,‬בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס‬
‫שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪ ,‬וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר‬
‫השלישי או בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫מי שסיים לימודי מקצוע בשנים ‪ 2014-2017‬וזכאי לתעודת מקצוע‪ ,‬יהיה זכאי למחצית‬
‫נקודת זיכוי‪ ,‬בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה‪,‬‬
‫לפי בחירתו‪.‬‬
‫תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)‪ ,‬התשמ"ה‪1985-‬‬
‫שיעור הריבית שנקבע בתקנות‪ ,‬לשנת המס ‪ ,2016‬לעניין סעיף ‪(3‬ט) לפקודה‪ ,‬בנוגע ליתרות‬
‫הלוואות‪ ,‬אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות‪ ,‬יהא ‪.3.41%‬‬
‫לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות‪ .‬שיעור הריבית‬
‫שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנחת תושב מכוח סעיף ‪ 11‬לפקודת מס הכנסה או סעיף ‪ 11‬לחוק אזור סחר חופשי באילת‬
‫(פטורים והנחות ממיסים)‪ ,‬התשמ"ה‪ – 1985-‬אישור תושבות‬
‫לאחרונה‪ ,‬נתקלנו במקרים בהם יחידים אשר מבקשים הנחה כמפורט בנדון‪ ,‬ביצעו תיקונים‬
‫ומחיקות בטופס או בחלק ההצהרה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מתברר שיחידים אלו אף ביקשו לקבל הנחת ישוב למרות שבן‪/‬בת הזוג והילדים‬
‫מתגוררים בישוב אחר שאינו מזכה בהנחה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לאור האמור‪ ,‬הינכם מתבקשים להקפיד על כך שהבקשות תמולאנה בטפסים החדשים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫חל איסור על הענקת ההנחה במקרים הבאים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בוצעו שינויים או מחיקות או תוספות כלשהם בטופס‪ ,‬שאינם עפ"י השדות הנדרשים‬
‫למילוי‪.‬‬
‫הנישום מנהל "מרכז חיים כפול"‪.‬‬
‫כתובת בן‪/‬בת הזוג והילדים שונה מכתובתו של המבקש‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬תוקנו טופס ‪ 1312‬וטופס ‪ 1312‬א' באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬בטופס ‪ 1312‬א'‪ ,‬נוספה דרישה לפרטי מקום המגורים של בן‪/‬בת הזוג וילדים עד גיל ‪.18‬‬
‫‪ .2‬נוספה הנחיה מפורשת בטפסים אשר אוסרת ביצוע תיקונים או מחיקות או תוספות‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫הטפסים המעודכנים מופיעים באתר האינטרנט של רשות המיסים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הטבות מס בישובים (סעיף ‪ 11‬לפקודה)‬
‫ביום ‪ 9‬בדצמבר ‪ 2015‬פורסם בס"ח ‪ 2513‬תיקון לסעיף ‪ 11‬לפקודה וכן תיקון לחוק לסיוע‬
‫לשדרות ולישובי הנגב המערבי‪.‬‬
‫החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים‪ .‬ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו‬
‫מוגדר כ‪"-‬ישוב מוטב"‪.‬‬
‫ההטבה נקבעה בהתאם לניקוד ולקריטריונים הנ"ל‪.‬‬
‫סעיף ‪ 11‬לפקודה קובע בנוסחו החדש כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ההטבה תחושב על ההכנסה החייבת מיגיעה אישית‪.‬‬
‫ישוב שנמצא בתחום הניקוד המזכה בשנת המס‪ ,‬יחולו לגביו הכללים של מתן ההקלה‬
‫באופן יחסי לתקופת התושבות של הנישום בישוב‪.‬‬
‫ישוב שהיה ברשימת הישובים עד ליום ‪ 31.12.2015‬ואינו נמצא ברשימת הישובים‬
‫המוטבים לשנת ‪ ,2016‬ימשיך לקבל את ההטבה בשנים ‪ 2016‬ו‪( 2017-‬הוראת מעבר)‪.‬‬
‫התנאי לקבלת ההטבה הוא שהנישום היה תושב הישוב במשך כל שנת המס (אין‬
‫יחסיות)‪ .‬ברשימת הישובים המצורפת מדובר בישוב אחד בלבד – כפר ורדים‪ .‬תושב כפר‬
‫ורדים אשר היה זכאי להנחה בשנת המס ‪ ,2015‬יהיה זכאי להנחה בשיעור של ‪ 11%‬עד‬
‫לתקרה של ‪( ₪ 159,120‬בשנת המס ‪ )2016‬אם הוא היה תושב כפר ורדים בכל שנת המס‬
‫‪ .2016‬האמור חל גם לגבי שנת המס ‪.2017‬‬
‫ישוב שנקבעה לו הנחה לפי הוראת מעבר בשל היותו שייך למועצה אזורית שלפחות חצי‬
‫מישוביה נכללו ברשימת הישובים המוטבים‪ ,‬יקבלו הנחה כאמור גם בשנים ‪2016‬‬
‫ו‪ . 2017-‬לגבי ישובים אלו נקבע כי תושב הישוב יהא זכאי להנחה אם הוא גר במהלך כל‬
‫השנה בישוב‪ .‬לא תינתן הנחה יחסית‪ .‬להלן רשימת הישובים‪:‬‬
‫אלמוג‪ ,‬אפק‪ ,‬בית הגדי בקעות‪ ,‬ברור חיל‪ ,‬גבעולים‪ ,‬גיתית‪ ,‬גלגל‪ ,‬דורות‪ ,‬ורד יריחו‪,‬‬
‫זרועה‪ ,‬חמרה‪ ,‬יושיביה‪ ,‬ייט"ב‪ ,‬מבקיעים‪ ,‬מירב‪ ,‬מכורה‪ ,‬מלילות‪ ,‬מלכישוע‪ ,‬מסילות‪,‬‬
‫מעגלים‪ ,‬מעלה גלבוע‪ ,‬ניר דוד (תל עמל)‪ ,‬נירן‪ ,‬נתבי הגדוד‪ ,‬רוויה‪ ,‬רוחמה‪ ,‬רשפים‪,‬‬
‫שיבולים‪ ,‬שלוחות‪ ,‬שרשרת‪ ,‬תומר‪.‬‬
‫ישוב שנמצא ברשימת הישובים המוטבים בשנת המס ‪ 2016‬ואילך ויצא מרשימה זו‬
‫בשנים הבאות‪ ,‬לאור ניקוד שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – תושב ישוב‬
‫כאמור שהיה תושב הישוב במהלך כל שנת המס שקדמה לשנת הוצאת הישוב מהרשימה‬
‫וגם בכל שנת המס לגביה מתבקש זיכוי (שנת המס שבה הוצא הישוב או שנת המס‬
‫שלאחריה‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬או שתיהן)‪ ,‬יהא זכאי להטבה לפי חוק זה בשנה שבה הישוב הוצא‬
‫מרשימת הישובים המוטבים וגם בשנה שלאחריה‪ .‬תושב ישוב כאמור‪ ,‬יקבל הנחה‬
‫בשיעור שנקבע טרם הוצאתו מרשימת הישובים המוטבים‪ .‬כמו כן‪ ,‬במקרה זה לא יחולו‬
‫כללי היחסיות וההטבה מותנית במגורי הנישום במהלך כל השנה‪.‬‬
‫סכומי התקרות שנקבעו בתיקון זה יתואמו החל משנת המס ‪ ,2020‬למעט התקרה‬
‫שנקבעה לכפר ורדים אשר תתואם בשנים ‪ 2016‬ו‪.2017-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫רשימת הישובים לפי סמל יישוב‪ ,‬שם הישוב‪ ,‬שיעור ההנחה ותקרת ההנחה מצ"ב‪.‬‬
‫ההנחה לחייל על פי סעיף ‪(11‬ג) לפקודה תהיה בתוקף גם בשנים הבאות והתקרה תתואם‬
‫החל משנת המס ‪.2020‬‬
‫‪.9‬‬
‫באשר לעיר אילת‪ ,‬אין שינוי בסעיף ‪ 11‬לחוק אס"ח והוא ממשיך להיות בתוקף גם‬
‫בשנים הבאות‪ .‬ההנחה הינה בשיעור של ‪ 10%‬עד לתקרה של ‪( ₪ 238,920‬בשנת ‪.)2016‬‬
‫להזכירכם‪ ,‬עובד המבקש הטבה עפ"י סעיף ‪ 11‬לפקודה או על פי סעיף ‪ 11‬לחוק אס"ח‪,‬‬
‫ימציא למעסיקו טופס ‪1312‬א' וימלא טופס ‪ .101‬המעסיק יעניק לו את ההטבה בכפוף‬
‫להוראות החוק וללא צורך להפנותו למשרד השומה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.6‬‬
‫הגדלת הפטור לקצבה לפי סעיף ‪9‬א לפקודה‬
‫במסגרת תיקון ‪ 190‬לפקודה‪ ,‬נקבע‪ ,‬כי החל משנת ‪ 2016‬יעודכן שיעור הפטור לקצבה ויגדל‬
‫ב‪ 5.5%-‬מתקרת הקצבה המזכה (בנוסף ל‪ 8.5%-‬שנוספו בשנת ‪ .)2012‬שיעור הפטור המרבי‬
‫יעמוד על ‪ 49%‬מתקרת קצבה מזכה‪.‬‬
‫משלם הקצבה יהא רשאי להעניק את התוספת של ‪ 5.5%‬מעבר לפטור שניתן בשנת המס ‪,2015‬‬
‫במקרים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫גמלאים אשר פרשו עד ליום ‪ – 31.12.2011‬אם התקיימו כל התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גמלאים אשר פרשו מיום ‪ 1.1.2012‬ואילך – אם התקיימו כל התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הגמלאי הגיע לגיל הזכאות לפני ‪.1.1.2012‬‬
‫הגמלאי הצהיר בטופס ‪ 101‬כי אין לו קצבאות נוספות‪.‬‬
‫הגמלאי הצהיר כי לא ביצע היוון קצבה לאחר ‪.1.1.2012‬‬
‫הגמלאי היה זכאי בשנים ‪ 2012‬עד ‪ 2015‬לתוספת הפטור בשיעור ‪ 8.5%‬מתקרת‬
‫הקצבה המזכה‪.‬‬
‫הגמלאי הגיע לגיל הזכאות‪.‬‬
‫הגמלאי קיבל מפקיד השומה בשנים קודמות "אישור לקביעת סכום ההיוון‬
‫הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה"‪ ,‬ונקבע בסעיף‬
‫ב' לאותו אישור כי על פי בקשתו‪ ,‬תוספת הפטור שתהא בעתיד בהתאם להוראת‬
‫השעה‪ ,‬תגדיל את סכום הקצבה הפטור לחודש‪ ,‬כאשר סכום ההיוון הפטור של‬
‫הקצבה כמבוקש על ידו ישאר קבוע‪.‬‬
‫בכל מקרה אחר – רק באישור פקיד שומה‪.‬‬
‫תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)‪ ,‬התשמ"ו‪1986-‬‬
‫תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום ‪.31.12.2016‬‬
‫‪.8‬‬
‫צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים)‬
‫ביום ל' בחשון התשע"ו‪ ,12.11.2015 ,‬פורסם בקובץ התקנות ‪ ,7571‬צו מס ערך מוסף (שיעור‬
‫המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪.2015-‬‬
‫להלן עיקרי הצו והנחיות בדבר יישומו‪.‬‬
‫הוראות הצו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בסעיף ‪ 2‬לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים)‪ ,‬התשנ"ג‪,1992-‬‬
‫במקום ‪ 18%‬יבוא ‪.17%‬‬
‫בשנת המס ‪ 2015‬יחול צו זה לגבי השכר המשתלם ע"י מוסד כספי בעד עבודה בחודש‬
‫אוקטובר ‪ 2015‬ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת מס זו‪.‬‬
‫תחילתו של הצו ביום ‪.1.10.15‬‬
‫‪5‬‬
‫הנחיות לפעולה‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫יוטל על מוסד כספי מס שכר בשיעור של ‪ 17%‬מהשכר ששילם בגין עבודה שבוצעה ביום‬
‫‪ 1.10.2015‬ואילך‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬בגין עבודה שבוצעה בפועל לפני ‪ 1.10.2015‬יוטל מס שכר בשיעור של ‪ ,18%‬גם אם‬
‫השכר ישולם בפועל במועד מאוחר יותר‪ ,‬כגון עבור הפרשי שכר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יוטל על מוסד כספי מס רווח בשיעור של ‪ 17%‬מהרווח שהפיק מיום תחילת הצו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החל משנת המס ‪ 2016‬שיעור מס הרווח שיוטל על המוסד הכספי יהיה ‪ 17%‬מכל הרווח‬
‫שהפיק‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התיקון אינו חל על מלכ"רים‪ .‬מלכ"ר חייב במס שכר בשיעור של ‪ 7.5%‬מהשכר ששילם‪.‬‬
‫חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב ‪2015‬‬
‫ו‪ ,)2016-‬התשע"ו‪2015-‬‬
‫החוק הנ"ל פורסם בס"ח ‪ 2511‬ביום ‪ 30.11.2015‬ובמסגרתו תוקנו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הסעיפים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הסעיפים ‪(3‬ה‪ )3‬לפקודה ו‪ )14(32-‬לפקודה תוקנו כך שתקרת המשכורת לגביה ניתן‬
‫להפריש כספים למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה וכן לביטוח מפני אובדן כושר‬
‫עבודה הוקטנה‪ .‬התקרה תהיה שתי פעמים וחצי מהשכר הממוצע במשק במקום ארבע‬
‫פעמים‪.‬‬
‫סעיף ‪ 47‬לפקודה תוקן והוקטנה התקרה לצורך חישוב הניכוי בגין הפקדה לקופת גמל‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫(א) בסעיף קטן (א)(‪ )5‬בהגדרת "הכנסה נוספת"‪ ,‬בפסקה (‪ ,)2‬במקום "לארבע פעמים"‬
‫יבוא "לשתי פעמים וחצי"‪.‬‬
‫(ב) בסעיף קטן (ב)(‪()2‬ב)‪ ,‬במקום "לארבע פעמים" יבוא "לשתי פעמים וחצי"‪.‬‬
‫תחילתם של התיקונים הנ"ל‪ ,‬ביום כ' בטבת התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪.)2016‬‬
‫נקודות זיכוי על פי סעיף ‪(66‬ג) לפקודה‬
‫בסעיף ‪(66‬ג) לפקודה נוספו פסקאות (‪4‬א) ו‪ )6(-‬כדלקמן‪:‬‬
‫פסקה (‪4‬א)‪ :‬בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד‬
‫מילדיו כאמור בפסקה (‪.)4‬‬
‫פסקה (‪ :) 6‬בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד‬
‫מילדיה שהם פעוטות‪ ,‬כאמור בפסקה (‪.)5‬‬
‫הנחיה למילוי טופס ‪ :101‬מי שנשוי‪/‬אה לאלמן‪/‬ה ומבקש נקודות זיכוי בגין ילדים‪/‬פעוטות‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬ימלא את הסעיפים ‪ 7‬או ‪ 8‬בחלק ח' לטופס‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ויצרף צילום תעודת זהות‬
‫של בן‪/‬ת הזוג בו רשומים הילדים האמורים‪.‬‬
‫סמכות לעריכת שומה‬
‫במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים ‪ 2015‬ו‪ ,2016-‬תוקנו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הסעיפים ‪152 ,145‬‬
‫ו‪ 167-‬לפקודה‪ .‬התיקון חל על הדוחות שיש להגישם לגבי שנת המס ‪ 2013‬ואילך‪.‬‬
‫עפ"י התיקון‪ ,‬התקופה בה רשאי פקיד השומה לערוך שומה כאמור בסעיפים ‪ 145‬ו‪ 167-‬לפקודה‬
‫הוארכה משלוש שנים לארבע שנים‪ ,‬ללא צורך באישור המנהל‪.‬‬
‫במקביל תוקן גם סעיף ‪(152‬ג) לפקודה‪ ,‬כך שגם בשלב ב' הוארכה התקופה משלוש שנים לארבע‬
‫שנים‪ ,‬ללא אישור המנהל‪ .‬עוד נקבע באותו סעיף כי התקופה בה ניתן לטפל בשומה בהיעדר דוח‬
‫(‪ )04‬הוארכה מארבע שנים לחמש שנים‪ ,‬ללא אישור המנהל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.10‬‬
‫טפסים‬
‫הנחת תושב ב"ישוב מוטב" – טופסי ‪ 101‬ו‪1312-‬א‬
‫להזכירכם‪ ,‬החל משנת המס ‪ ,2012‬נישום המבקש הטבה עפ"י סעיף ‪ 11‬לפקודה‪ ,‬ימציא‬
‫למעסיקו טופס ‪1312‬א כל שנה וימלא טופס ‪ 101‬כל שנה‪.‬‬
‫טופסי ‪ 119 ,106 ,101‬ו‪856-‬‬
‫אין שינויים בשנת המס ‪.2016‬‬
‫טופס ‪– 126‬‬
‫רשומה "‪"10‬‬
‫החל מהדוחות לשנת ‪ ,2016‬יידרשו המעסיקים לדווח גם על מספר תיק הניכויים שניתן על ידי‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫רשומה "‪"20‬‬
‫א‪.‬‬
‫דיווח בגין משכורת לחישוב היטל עובדים זרים‬
‫דיווח על הענף לפיו מועסק העובד הזר בדוחות ‪ 2016‬ואילך‪:‬‬
‫עובד זר שדווח בשדה ‪ 8‬יידרש המעביד לדווח לגביו גם על הענף שבו מועסק העובד‪.‬‬
‫הדיווח יעשה בשדה נפרד‪ ,‬שיפורסם בהמשך‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫קוד‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪99‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ענף‬
‫סיעוד‪/‬מתן טיפול סיעודי‬
‫חקלאות‬
‫מסעדות אתניות‬
‫תעשייה‬
‫בניין‬
‫אחר‬
‫דיווח על מתן הנחה לתושב "ישוב מוטב"‬
‫מעסיק שחישב לעובד הנחה בשל היותו תושב ב"ישוב מוטב"‪ ,‬יידרש לדווח את קוד‬
‫התקרה לפיו חושבה ההנחה‪ ,‬בהתאם לרשימת הקודים שמפורטת להלן‪ .‬השדה לדיווח‬
‫הנחת ישוב מוטב‪.‬‬
‫קוד‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫תקרה‬
‫‪160,560‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪138,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪222,000‬‬
‫‪228,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪241,080‬‬
‫שיעור הנחה‬
‫‪5%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪$12‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪20%‬‬
‫שיעור הנחה‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪19%‬‬
‫הנחה בגין תושב כפר ורדים תדווח במתכונת שהיתה בתוקף עד לשנת ‪ ,2015‬קרי בשדה‬
‫‪.093/193‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.11‬‬
‫הארכת תוקף האישורים‬
‫כמידי שנה‪ ,‬תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס‪ ,‬שתוקפם פג בתום שנת המס ‪ ,2015‬עד‬
‫לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר ‪ 2015‬ולא יאוחר מיום ‪.13.3.2016‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור‪ ,‬ולא תינתן ארכה‬
‫לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫זיכוי תרומות בתלוש השכר‬
‫להזכירכם‪ ,‬מעבי ד רשאי להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות כאמור בהוראת ביצוע ‪7/2012‬‬
‫ובלבד שסכום התרומה המרבי שבגינו המעביד (המורשה) רשאי להתיר זיכוי לעובדו הינו‬
‫‪ ₪ 25,000‬לשנה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אתר האינטרנט‬
‫ההנחיות המפורטות בחוברת זו וכן הנחיות אחרות מפורסמת באתר האינטרנט של רשות‬
‫המיסים בישראל שכתובתו‪.www.taxes/gov.il :‬‬
‫פרק ב – סכומים מתואמים ליום ‪ 1‬בינואר ‪ 2016‬ואילך (בש"ח)‬
‫א‪.‬‬
‫נקודת זיכוי‬
‫נקודת זיכוי‬
‫ב‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫לחודש‬
‫קופות גמל וקרנות השתלמות‬
‫הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף ‪(47‬א)(‪)1‬‬
‫‪8,700‬‬
‫לחודש‬
‫הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף ‪(47‬א)(‪)1‬‬
‫‪12,200‬‬
‫לחודש‬
‫סכום החיסכון המזערי – סעיף ‪45‬א(ד)‬
‫‪168‬‬
‫לחודש‬
‫סעיף ‪45‬א(ה)‬
‫הכנסה לעמית עצמאי – סעיף ‪(47‬א)(‪)3‬‬
‫הכנסה נוספת – סעיף ‪(47‬א)(‪)5‬‬
‫‪168‬‬
‫‪17,400‬‬
‫‪8,700‬‬
‫‪21,750‬‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫תקרת קצבה מזכה – סעיף ‪9‬א(א)‬
‫‪8,380‬‬
‫לחודש‬
‫פטור מקצבה לפי סעיף ‪9‬א – ‪ 49%‬בין השנים ‪2016-2019‬‬
‫‪4,106‬‬
‫לחודש‬
‫סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה –‬
‫סעיף ‪()9(32‬א)(‪)2‬‬
‫‪12,230‬‬
‫לחודש‬
‫"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל‬
‫‪4,650‬‬
‫לחודש‬
‫משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות‬
‫פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)‬
‫‪15,712‬‬
‫לחודש‬
‫הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי‬
‫‪261,000‬‬
‫לשנה‬
‫הפקדה מוטבת – סעיף ‪16(9‬א) ו‪16(9-‬ב) לפקודה‬
‫‪18,240‬‬
‫לשנה‬
‫תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה‬
‫‪23,660‬‬
‫לחודש‬
‫‪8‬‬
‫הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף ‪(3‬ה‪)3‬‬
‫חוק הפיקוח על קופות גמל‬
‫סכום צבירה מזערי‬
‫סכום קצבה מזערי‬
‫ג‪.‬‬
‫‪91,813‬‬
‫‪4,418‬‬
‫לתקופת הצבירה‬
‫לחודש‬
‫הטבות מס‬
‫הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך‪.‬‬
‫מענקים פטורים ממס לפי סעיף ‪7(9‬א)‬
‫עקב פרישה‬
‫עקב מוות‬
‫‪12,230‬‬
‫‪24,480‬‬
‫לכל שנת עבודה‬
‫לכל שנת עבודה‬
‫משכורת מרבית שמלכ"ר משלם‪ ,‬הפטורה ממס שכר‬
‫‪178,327‬‬
‫לשנה‬
‫תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי –‬
‫סכום מזערי‪ ,‬סכום העולה על‬
‫סכום מרבי‬
‫‪180‬‬
‫‪9,212,000‬‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫סכומים מתואמים ליום ‪ 1‬בינואר ‪ 2016‬ואילך (בש"ח) (המשך)‬
‫פדיון מניה באגודה שיתופית‬
‫‪317,000‬‬
‫התקרה לצורך סעיף ‪ )21(9‬לפקודה – פיצויי הלנת שכר‬
‫‪8,040‬‬
‫לחודש‬
‫סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה‬
‫ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות‪ ,‬אשר לאחר‬
‫צירופו למשכורת אינו עולה על‬
‫‪930‬‬
‫לחודש‬
‫‪10,600‬‬
‫לחודש‬
‫משכורת למומחה חוץ‬
‫‪13,200‬‬
‫לחודש‬
‫הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ‬
‫‪320‬‬
‫ליממה או כפי‬
‫שיקבע פקיד השומה‬
‫הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים‬
‫‪320‬‬
‫ליממה או כפי‬
‫שיקבע פקיד השומה‬
‫הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו‬
‫גרה בישוב אחר‬
‫‪1,770‬‬
‫לחודש‬
‫שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על‬
‫‪5,030‬‬
‫לחודש‬
‫שכר דירה החייב במס בשיעור של ‪10%‬‬
‫אין תקרה‬
‫מ‪1.1.2003-‬‬
‫תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי‬
‫סעיפים ‪ 44‬או ‪45‬‬
‫ליחיד‪:‬‬
‫לזוג‪:‬‬
‫‪167,000‬‬
‫‪268,000‬‬
‫הכנסת עיוור ונכה ‪:100%‬‬
‫תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף‬
‫‪()5(9‬א)‬
‫תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף‬
‫‪()5(9‬ב)‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫‪608,400‬‬
‫לשנה‬
‫‪72,960‬‬
‫לשנה‬
‫‪9‬‬
‫תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור‬
‫נזקי גוף‬
‫‪259,920‬‬
‫לשנה‬
‫הכנסה מיגיעה אישית (סעיף ‪()5(9‬א))‪:‬‬
‫עד ‪ 184‬יום‪ -‬אין פטור‬
‫‪ 185 – 364‬יום – חלק יחסי עד לתקרה של ‪₪ 72,960‬‬
‫‪ 365‬יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של ‪₪ 608,400‬‬
‫כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחלוקת ב‪.365-‬‬
‫הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף ‪()5(9‬ב))‪:‬‬
‫עד ‪ 184‬יום – אין פטור‬
‫‪ – 185 – 364‬יום – פטור יחסי עד לתקרה של ‪₪ 72,960‬‬
‫‪ – 365‬יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של ‪₪ 72,960‬‬
‫כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב‪.365-‬‬
‫אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו‬
‫בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של ‪.₪ 259,920‬‬
‫כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף ‪ )5(9‬לפקודה‪.‬‬
‫מתנות בשל קשר עסקי‬
‫תקנה ‪ )4(2‬לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)‬
‫‪ 210‬לאדם‬
‫הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)‬
‫‪ 49,560‬להגרלה‪/‬פרס‬
‫תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף (‪)29‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪97,000‬‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫ניכויים‬
‫ניכוי מריבית – סעיף ‪125‬ד לפקודה‪:‬‬
‫תקרה מוטבת – סעיף ‪125‬ד(א)‬
‫ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף ‪125‬ד(ב)‬
‫ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף ‪125‬ד(ג)(‪)1‬‬
‫ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף ‪125‬ד(ג)(‪)2‬‬
‫פטור מרבי של ‪ - 35%‬סעיף ‪125‬ה לפקודה‬
‫הוצאות לינה בארץ‪:‬‬
‫לינה שעלותה נמוכה מ‪$117-‬‬
‫לינה שעלותה גבוהה מ‪ 75% ,$ 117-‬מההוצאה אך לא‬
‫פחות מ‬
‫ולא יותר מ‬
‫הוצאות למתנדב במוסד ציבורי‪:‬‬
‫ כיבוד קל‬‫ נסיעה בתחבורה ציבורית‬‫ הוצאות דלק‬‫ שיחות טלפון מביתו‪/‬נייד‬‫הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד‪:‬‬
‫‪ - 1‬אם סכום ההוצאה אינו עולה על‬
‫סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על‬
‫או ‪ 80%‬מההוצאה‪ ,‬לפי הנמוך‬
‫‪ - 2‬אם סכום ההוצאה עולה על‬
‫סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על‬
‫‪62,160‬‬
‫‪9,720‬‬
‫‪13,320‬‬
‫‪16,320‬‬
‫‪35,196‬‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫לשנה‬
‫מלוא הסכום‬
‫‪$117‬‬
‫‪)75%X $267( = $200‬‬
‫‪30‬‬
‫‪220‬‬
‫‪670‬‬
‫‪110‬‬
‫לאדם באירוע‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫‪23,600‬‬
‫‪2,400‬‬
‫לשנה‬
‫‪23,600‬‬
‫‪4,700‬‬
‫‪10‬‬
‫ה‪ .‬סכומים אחרים‬
‫תשלום חד‪-‬פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות‬
‫ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)‬
‫‪4,920‬‬
‫סכום הלוואה לעניין סעיף ‪(3‬ט) שחל עליו רק שיעור עליית‬
‫המדד‬
‫שיעור הריבית לעניין סעיף ‪(3‬ט)‬
‫‪7,680‬‬
‫לשנה‬
‫‪3.41%‬‬
‫לשנה‬
‫תשלום "בתקופת הבחירות"‬
‫‪8,700‬‬
‫מזונות לתושב חוץ – סעיף ‪20‬ב (לשנת ‪)2015‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מזערי‬
‫מרבי‬
‫‪5,670‬‬
‫‪11,320‬‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫סכום המחייב קטין בהגשת דוח‬
‫‪78,800‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫עיצום כספי – סעיף ‪195‬ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)‬
‫‪500‬‬
‫לחודש‬
‫פטור מהגשת דוח‪:‬‬
‫תוספת א' – משכורת‬
‫תוספת ב' – הכנסה נוספת‬
‫תוספת ד' – הכנסת חוץ‬
‫תוספת ה' – ריבית‬
‫הכנסה מנייר ערך (מחזור)‬
‫תקנה ‪(3‬א)(‪ – )6‬נכסי חוץ‬
‫תקנה ‪(3‬א)(‪ – )7‬יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ‬
‫תקנה ‪(3‬א)(‪ – )8‬מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף ‪121‬ב‬
‫‪643,000‬‬
‫‪334,000‬‬
‫‪334,000‬‬
‫‪638,000‬‬
‫‪810,720‬‬
‫‪1,856,000‬‬
‫‪1,856,000‬‬
‫‪810,720‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫לשנת המס ‪2015‬‬
‫פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף ‪(131‬ב‪)4()2‬‬
‫הכנסה ליחיד‬
‫הכנסה לזוג‬
‫‪80,520‬‬
‫‪161,030‬‬
‫לשנת ‪2015‬‬
‫לשנת ‪2015‬‬
‫הוצאות נסיעה לחו"ל‬
‫הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)‪ ,‬התשל"ב‪1972-‬‬
‫מתעדכנות אחת לשנה‪ ,‬לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב‪ .‬שיעור העלייה בשנת ‪2015‬‬
‫הסתכם ב‪ .0.50%-‬סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת ‪ 2016‬יהיו אפוא כלהלן‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫לינה לפי קבלות‬
‫הוצאות אחרות‪ :‬אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות‬
‫אם לא הוגשו קבלות על לינה‬
‫שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים‬
‫שטרם מלאו להם ‪ 19‬שנה‬
‫הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה‬
‫מ‪ 117-‬עד ‪ 267‬דולר ליממה‬
‫עד ‪ 75‬דולר ליממה‬
‫‪ 125‬דולר ליממה‬
‫עד ‪ 669‬דולר לחודש‬
‫עד ‪ 59‬דולר ליממה‬
‫רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב‪ :25%-‬אוסטריה‪,‬‬
‫אוסטרליה‪ ,‬איטליה‪ ,‬איסלנד‪ ,‬אירלנד‪ ,‬אנגולה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬גרמניה‪ ,‬דובאי‪ ,‬דנמרק‪ ,‬הולנד‪ ,‬הונג קונג‪,‬‬
‫הממלכה המאוחדת (בריטניה)‪ ,‬טיוואן‪ ,‬יוון‪ ,‬יפן‪ ,‬לוקסמבורג‪ ,‬נורווגיה‪ ,‬ספרד‪ ,‬עומאן‪ ,‬פינלנד‪ ,‬צרפת‪,‬‬
‫קאטר‪ ,‬קוריאה‪ ,‬קמרון‪ ,‬קנדה‪ ,‬שבדיה‪ ,‬שוויץ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים (מותנה בפרסום ברשומות)‬
‫לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) התשל"ז‪ ,1977-‬מי שמחזור‬
‫עסקיו בשנת המס ‪ 2014‬עלה על ‪ ₪ 5,300,000‬חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים‬
‫או נכסים בשנת המס ‪.2016‬‬
‫חברת בת שמחזורה בשנת המס ‪ 2014‬לא עלה על ‪ ₪ 1,040,000‬אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו‬
‫ולתנאים שבסעיף ‪2‬א(‪ )2‬לצו)‪.‬‬
‫מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס ‪ 2014‬לא עלה על ‪( ₪ 3,200,000‬בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף ‪2‬א(‪)3‬‬
‫בצו) אינו חייב בניכוי זה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (מותנה בפרסום ברשומות)‬
‫לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)‪,‬‬
‫התשנ"ג‪ ,1992-‬יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס ‪ 2014‬עלה על ‪ ₪ 17,100,000‬חייב לנכות מס‬
‫מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים החל מינואר ‪ 2016‬ואילך‪.‬‬
‫פרק ג – שווי השימוש‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני‬
‫‪.1.1.2010‬‬
‫קבוצת מחיר‬
‫שווי שימוש חודשי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫אופנוע ‪L3‬‬
‫תקרת "מחיר המתואם לצרכן‬
‫הפחת שווי שימוש (רכב היברידי)‬
‫‪2,710‬‬
‫‪2,930‬‬
‫‪3,770‬‬
‫‪4,530‬‬
‫‪6,260‬‬
‫‪8,120‬‬
‫‪10,440‬‬
‫‪900‬‬
‫‪501,540‬‬
‫‪500‬‬
‫רכב שנרשם לראשונה מ‪ 1.1.2010-‬ואילך‪ ,‬שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות‬
‫המתייחסות לכלי רכב כאמור‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראה מידע באתר האינטרנט שכתובתו‪:‬‬
‫‪https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שווי שימוש טלפון נייד – (רט"ן)‬
‫הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)‬
‫‪105‬‬
‫פרק ד – תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים‬
‫(א)‬
‫טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"‬
‫שיעור ההנחה‬
‫‪7%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪11%‬‬
‫תקרת ההכנסה‬
‫‪132,000‬‬
‫‪138,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪( 159,120‬כפר ורדים)‬
‫לחודש‬
‫‪12‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫(ב)‬
‫‪168,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪222,000‬‬
‫‪228,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪241,080‬‬
‫תושבי אילת‪ :‬סעיף ‪ 11‬לחוק אזור סחר חופשי‬
‫הנחה של ‪ 10%‬על הכנסה חייבת לפי סעיף ‪ )1(2‬או ‪ )2(2‬שהופקה באיזור אילת או חבל אילות עד‬
‫לתקרה של ‪.₪ 238,920‬‬
‫(ג)‬
‫כוחות הביטחון‬
‫הנחה של ‪ 5%‬מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של ‪ ₪ 160,560‬לשנה – התקרה‬
‫מוקפאת עד ‪.1.1.2020‬‬
‫פרק ה – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים‬
‫מס שכר‬
‫שיעור מס‬
‫מלכ"ר‬
‫מוסד כספי‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪17%‬‬
‫היטל על העסקת עובדים זרים‬
‫כללי‬
‫עובד חוקי בענף החקלאות‬
‫עובד חוקי בענף התעשייה והבניין‬
‫עובד חוקי בענף המסעדות האתניות‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫פרק ו – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה‬
‫כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות‪ ,‬יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים‪:‬‬
‫סוג התשלום‬
‫שיעור הניכוי‬
‫שכר סופרים‬
‫‪48%‬‬
‫סוגי שכר‬
‫‪48%‬‬
‫משיכות מקרן השתלמות‬
‫‪48%‬‬
‫‪13‬‬
‫תשלום למעביד מקופת גמל‬
‫‪40%‬‬
‫תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים‬
‫‪35%‬‬
‫תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה‬
‫הגבוה מבין ‪ 35%‬ושיעור המס השולי‬
‫עמלת ביטוח‬
‫‪40%‬‬
‫דמי שכירות מקרקעין‬
‫‪35%‬‬
‫עבודות הלבשה‪ ,‬מתכת‪ ,‬חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה‬
‫‪30%‬‬
‫עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים‬
‫‪30%‬‬
‫עבודות בניה והובלה‬
‫‪30%‬‬
‫עבודה חקלאית‬
‫‪30%‬‬
‫תוצרת חקלאית‬
‫‪15%‬‬
‫דיבידנד‬
‫‪25%‬‬
‫דיבידנד בעל מניות מהותי‬
‫‪30%‬‬
‫תשלום לתושב חוץ יחיד‬
‫‪25%‬‬
‫תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם‬
‫‪25%‬‬
‫שירותים או נכסים‬
‫‪30%‬‬
‫דמי השאלה ליחיד‬
‫‪48%‬‬
‫דמי השאלה לחבר בני אדם‬
‫‪25%‬‬
‫דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת‬
‫‪20%‬‬
‫השתכרות או רווח שמקורם בהימורים‪ ,‬הגרלות או פעילות‬
‫נושאת פרסים‬
‫דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף ‪51‬יח‬
‫דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו‬
‫היא ‪ 2014‬ואילך – סעיף ‪51‬ב(ג)(‪)1‬‬
‫דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו‬
‫היא עד ‪ – 2013‬סעיף ‪51‬ב(ג)(‪)1‬‬
‫דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור‬
‫לגביו ניתן החל מיום ‪ – 1.1.2014‬סעיף ‪(47‬ב)(‪()2‬א)‬
‫דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור‬
‫לגביו ניתן עד ליום ‪ – 1.1.2014‬סעיף ‪(47‬ב)(‪()2‬א)‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪14‬‬
‫פרק ז – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי‬
‫מספר נקודות זיכוי‬
‫הזכאים לפי מצב המשפחתי‬
‫‪1‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.25‬‬
‫רווק ללא ילדים‬
‫נשוי ללא ילדים‬
‫אלמן‪/‬גרוש ללא ילדים‬
‫רווקה ללא ילדים‬
‫נשואה ללא ילדים‬
‫אלמנה‪/‬גרושה ללא ילדים‬
‫נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים‬
‫נער בגין ‪16-17‬‬
‫אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב‬
‫החי בנפרד וילדיו בחזקתו)‬
‫גבר החי בנפרש ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו‬
‫בחזקתו‬
‫אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד‬
‫גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו‬
‫אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו‬
‫נערה בגיל ‪16-17‬‬
‫אשה נשואה ולה ילד בגיל ‪ 6‬עד ‪17‬‬
‫אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט‬
‫אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)‬
‫גבר הורה יחיד ולו ילד אחד‪ ,‬בגיל ‪ 6‬עד ‪ ,17‬בחזקתו‬
‫גבר החי בנפרד ולו ילד‪ ,‬בגיל ‪ 6‬עד ‪ ,17‬בחזקתו‬
‫אשה החיה בנפרד ולה יילוד או ילד בוגר בחזקתה‬
‫‪6‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5.25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5.75‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6.25‬‬
‫‪6.75‬‬
‫‪7.25‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7.75‬‬
‫אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה‬
‫מלאו לו ‪5‬‬
‫גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו‬
‫אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה‬
‫גבר הורה יחיד ולו ילד אחד‪ ,‬בגיל ‪ 4‬או ‪ ,5‬בחזקתו‬
‫גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט‪ ,‬בשנה שלאחר שנת‬
‫הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו‬
‫אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל ‪ 5‬בחזקתו‬
‫אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל ‪ 4‬או ‪ ,5‬בחזקתה‬
‫אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל ‪ 5‬בחזקתה‬
‫אשה החייה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט‪ ,‬בשנה שלאחר‬
‫שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים‪ ,‬שלא בחזקתה‬
‫גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל ‪ 3‬בחזקתו‬
‫אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל ‪ 3‬בחזקתה‬
‫גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה‬
‫מלאו לו שנתיים בחזקתו‬
‫אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה‬
‫בה מלאו לו שנתיים בחזקתה‬
‫יחיד מוטב‪ :‬יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף ‪ )5(9‬לפקודה‬
‫הורה יחיד‪ :‬הורה במשפחה חד‪-‬הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו ‪ 19‬שנים שההורה‬
‫השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני‪.‬‬
‫פעוט‪ :‬ילד שטרם מלאו לו ‪ 4‬שנים בשנת המס‬
‫יילוד‪ :‬ילד שנולד בשנת המס‬
‫בוגר‪ :‬ילד שמלאו לו ‪ 18‬בשנת המס‬
‫‪15‬‬
‫פרק ח – רשימת ה"ישובים המוטבים"‬
‫סמל היישוב‬
‫‪473‬‬
‫‪1342‬‬
‫‪1375‬‬
‫‪3759‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪403‬‬
‫‪785‬‬
‫‪77‬‬
‫‪1359‬‬
‫‪730‬‬
‫‪1125‬‬
‫‪3556‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪1253‬‬
‫‪4012‬‬
‫‪313‬‬
‫‪71‬‬
‫‪3722‬‬
‫‪2021‬‬
‫‪1256‬‬
‫‪559‬‬
‫‪762‬‬
‫‪1348‬‬
‫‪368‬‬
‫‪723‬‬
‫‪572‬‬
‫‪4015‬‬
‫‪1363‬‬
‫‪3612‬‬
‫‪485‬‬
‫‪352‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪4021‬‬
‫‪35‬‬
‫‪736‬‬
‫‪262‬‬
‫‪1206‬‬
‫‪3613‬‬
‫‪3606‬‬
‫‪4022‬‬
‫‪492‬‬
‫‪1349‬‬
‫‪1261‬‬
‫‪3639‬‬
‫‪2064‬‬
‫‪3764‬‬
‫‪4026‬‬
‫‪253‬‬
‫‪374‬‬
‫‪1047‬‬
‫‪3609‬‬
‫‪6700‬‬
‫‪8900‬‬
‫‪3743‬‬
‫‪1214‬‬
‫שם היישוב‬
‫אבו סנאן‬
‫אבו קורינאת (יישוב)‬
‫אבו תלול‬
‫אדורה‬
‫אום בטין‬
‫אורים‬
‫אחיהוד‬
‫איילת השחר‬
‫אל סייד‬
‫אליפלט‬
‫אלמגור‬
‫אלמוג‬
‫אמירים‬
‫אמנון‬
‫אניעם‬
‫אפק‬
‫אשבול‬
‫אשכולות‬
‫אשל הנשיא‬
‫אשרת‬
‫בוסתן הגליל‬
‫בטחה‬
‫ביר הדאג'‬
‫בירייה‬
‫בית הגדי‬
‫בית העמק‬
‫בני יהודה‬
‫בני נצרים‬
‫בקעות‬
‫ג'ולס‬
‫גבולות‬
‫גבעולים‬
‫גבעת יואב‬
‫גדות‬
‫גילת‬
‫גינוסר‬
‫גיתה‬
‫גיתית‬
‫גלגל‬
‫גשור‬
‫דייר חנא‬
‫דריג'את‬
‫הר עמשא‬
‫ורד יריחו‬
‫זרועה‬
‫חגי‬
‫חד‪-‬נס‬
‫חולתה‬
‫חוקוק‬
‫חזון‬
‫חמרה‬
‫טבריה‬
‫טמרה‬
‫טנא‬
‫טפחות‬
‫שיעור ‪2016‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫תקרה ‪2016‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1295‬‬
‫‪803‬‬
‫‪3607‬‬
‫‪575‬‬
‫‪1252‬‬
‫‪1210‬‬
‫‪1367‬‬
‫‪1183‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪4028‬‬
‫‪443‬‬
‫‪1297‬‬
‫‪507‬‬
‫‪297‬‬
‫‪605‬‬
‫‪1285‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪3656‬‬
‫‪1230‬‬
‫‪595‬‬
‫‪1173‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1360‬‬
‫‪308‬‬
‫‪1282‬‬
‫‪3614‬‬
‫‪1343‬‬
‫‪2044‬‬
‫‪1154‬‬
‫‪298‬‬
‫‪748‬‬
‫‪1082‬‬
‫‪3657‬‬
‫‪1127‬‬
‫‪4008‬‬
‫‪3745‬‬
‫‪3610‬‬
‫‪732‬‬
‫‪4551‬‬
‫‪3724‬‬
‫‪1366‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪4014‬‬
‫‪256‬‬
‫‪2047‬‬
‫‪2048‬‬
‫‪3620‬‬
‫‪1143‬‬
‫‪3555‬‬
‫‪525‬‬
‫‪3756‬‬
‫‪3777‬‬
‫‪546‬‬
‫‪273‬‬
‫‪2042‬‬
‫‪289‬‬
‫‪1212‬‬
‫יאנוח‪-‬ג'ת‬
‫יושיביה‬
‫ייט"ב‬
‫יסעור‬
‫כורזים‬
‫כחל‬
‫כחלה‬
‫כליל‬
‫כלנית‬
‫כנף‬
‫כפר הנשיא‬
‫כפר חנניה‬
‫כפר יאסיף‬
‫כפר מסריק‬
‫כפר שמאי‬
‫כרכום‬
‫כרמיאל‬
‫כרמל‬
‫לבנים‬
‫לוחמי הגיטאות‬
‫לפידות‬
‫מבועים‬
‫מגדל‬
‫מולדה‬
‫מחניים‬
‫מירב‬
‫מכורה‬
‫מכחול‬
‫מלילות‬
‫מלכישוע‬
‫מסילות‬
‫מסלול‬
‫מעגלים‬
‫מעון‬
‫מעלה גלבוע‬
‫מעלה גמלא‬
‫מצודת יהודה‬
‫מצפה שלם‬
‫משמר הירדן‬
‫נאות גולן‬
‫נגוהות‬
‫נווה‬
‫נווה זוהר‬
‫נטור‬
‫ניר דוד (תל עמל)‬
‫ניר משה‬
‫ניר עקיבא‬
‫נירן‬
‫נס עמים‬
‫נתיב הגדוד‬
‫סאג'ור‬
‫סוסיה‬
‫סנסנה‬
‫עין אל‪-‬אסד‬
‫עין גב‬
‫עין גדי‬
‫עין המפרץ‬
‫עמוקה‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪17‬‬
‫‪385‬‬
‫‪708‬‬
‫‪3748‬‬
‫‪750‬‬
‫‪1104‬‬
‫‪1105‬‬
‫‪1313‬‬
‫‪749‬‬
‫‪3723‬‬
‫‪2059‬‬
‫‪599‬‬
‫‪413‬‬
‫‪4025‬‬
‫‪1211‬‬
‫‪414‬‬
‫‪4024‬‬
‫‪1347‬‬
‫‪4100‬‬
‫‪3611‬‬
‫‪543‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1225‬‬
‫‪390‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪1341‬‬
‫‪362‬‬
‫‪4702‬‬
‫‪789‬‬
‫‪437‬‬
‫‪2049‬‬
‫‪527‬‬
‫‪865‬‬
‫‪1373‬‬
‫‪439‬‬
‫‪3784‬‬
‫‪432‬‬
‫‪1287‬‬
‫‪4009‬‬
‫‪846‬‬
‫‪398‬‬
‫‪3558‬‬
‫‪3719‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪709‬‬
‫‪1346‬‬
‫‪1152‬‬
‫‪852‬‬
‫‪1177‬‬
‫‪409‬‬
‫‪380‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪1340‬‬
‫‪421‬‬
‫‪792‬‬
‫‪376‬‬
‫‪7600‬‬
‫‪354‬‬
‫‪1260‬‬
‫עמיעד‬
‫עמקה‬
‫עתניאל‬
‫פדויים‬
‫פורייה – כפר עבודה‬
‫פורייה – נווה עובד‬
‫פורייה עילית‬
‫פטיש‬
‫פני חבר‬
‫פעמי תש"ז‬
‫פרוד‬
‫צאלים‬
‫קדמת צבי‬
‫קדרים‬
‫קלחים‬
‫קלע‬
‫קצר א‪-‬סר‬
‫קצרין‬
‫קריית ארבע‬
‫ראמה‬
‫ראש פינה‬
‫רביד‬
‫רגבה‬
‫רוויה‬
‫רוח מדבר‬
‫רוחמה‬
‫רמות‬
‫רנן‬
‫רשפים‬
‫שדה צבי‬
‫שזור‬
‫שיבולים‬
‫שלווה במדבר‬
‫שלוחות‬
‫שמעה‬
‫שמרת‬
‫שני‬
‫שעל‬
‫שפר‬
‫שרשרת‬
‫תומר‬
‫תלם‬
‫תלמי ביל"ו‬
‫תפרח‬
‫תרבין א‪-‬צאנע (יישוב)‬
‫אשלים‬
‫גונן‬
‫טללים‬
‫יחיעם‬
‫להבות הבשן‬
‫מדרשת בן גוריון‬
‫מרחב עם‬
‫משאבי שדה‬
‫נתיב השיירה‬
‫עברון‬
‫עכו‬
‫רביבים‬
‫רתמים‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪132,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪18‬‬
‫‪282‬‬
‫‪885‬‬
‫‪658‬‬
‫‪3786‬‬
‫‪294‬‬
‫‪330‬‬
‫‪176‬‬
‫‪3598‬‬
‫‪199‬‬
‫‪188‬‬
‫‪3645‬‬
‫‪143‬‬
‫‪265‬‬
‫‪712‬‬
‫‪483‬‬
‫‪1292‬‬
‫‪463‬‬
‫‪305‬‬
‫‪574‬‬
‫‪62‬‬
‫‪79‬‬
‫‪490‬‬
‫‪702‬‬
‫‪343‬‬
‫‪3646‬‬
‫‪268‬‬
‫‪29‬‬
‫‪3566‬‬
‫‪2026‬‬
‫‪502‬‬
‫‪504‬‬
‫‪576‬‬
‫‪63‬‬
‫‪57‬‬
‫‪295‬‬
‫‪674‬‬
‫‪516‬‬
‫‪481‬‬
‫‪517‬‬
‫‪3599‬‬
‫‪48‬‬
‫‪263‬‬
‫‪678‬‬
‫‪272‬‬
‫‪518‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪325‬‬
‫‪3605‬‬
‫‪3785‬‬
‫‪1197‬‬
‫‪9100‬‬
‫‪590‬‬
‫‪296‬‬
‫‪522‬‬
‫‪3713‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪454‬‬
‫‪383‬‬
‫שבי ציון‬
‫שדה בוקר‬
‫שייח' דנון‬
‫אבנת‬
‫אילון‬
‫אלומות‬
‫אפיקים‬
‫ארגמן‬
‫אשדות יעקב (איחוד)‬
‫אשדות יעקב (מאוחד)‬
‫בית הערבה‬
‫בית זרע‬
‫בית יוסף‬
‫בן עמי‬
‫בענה‬
‫ג'דיידה‪-‬מכר‬
‫געתון‬
‫גשר‬
‫גשר הזיו‬
‫דגניה א'‬
‫דגניה ב'‬
‫דייר אל‪-‬אסד‬
‫האון‬
‫חמדיה‬
‫חמדת‬
‫טירת צבי‬
‫יסוד המעלה‬
‫יפית‬
‫ירדנה‬
‫ירכא‬
‫כאבול‬
‫כברי‬
‫כנרת (מושבה)‬
‫כנרת (קבוצה)‬
‫כפר רופין‬
‫לימן‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫מגאר‬
‫מזרעה‬
‫מחולה‬
‫מנחמיה‬
‫מסדה‬
‫מעגן‬
‫מעוז חיים‬
‫מעיליא‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫מצובה‬
‫משואה‬
‫משכיות‬
‫נאות סמדר‬
‫נהרייה‬
‫נווה אור‬
‫נווה איתן‬
‫נחף‬
‫נעמ"ה‬
‫סח'נין‬
‫סער‬
‫עין הנצי"ב‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪156,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪19‬‬
‫‪531‬‬
‫‪3615‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪3601‬‬
‫‪3619‬‬
‫‪3782‬‬
‫‪854‬‬
‫‪304‬‬
‫‪259‬‬
‫‪2057‬‬
‫‪3578‬‬
‫‪1266‬‬
‫‪1267‬‬
‫‪1364‬‬
‫‪538‬‬
‫‪264‬‬
‫‪719‬‬
‫‪1283‬‬
‫‪1263‬‬
‫‪1068‬‬
‫‪589‬‬
‫‪280‬‬
‫‪579‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪1081‬‬
‫‪4011‬‬
‫‪4010‬‬
‫‪1294‬‬
‫‪4013‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪4003‬‬
‫‪4002‬‬
‫‪1248‬‬
‫‪603‬‬
‫‪4301‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1278‬‬
‫‪4001‬‬
‫‪480‬‬
‫‪322‬‬
‫‪9200‬‬
‫‪1191‬‬
‫‪487‬‬
‫‪755‬‬
‫‪1219‬‬
‫‪1129‬‬
‫‪431‬‬
‫‪303‬‬
‫‪356‬‬
‫‪1208‬‬
‫‪662‬‬
‫‪496‬‬
‫‪4005‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2034‬‬
‫‪962‬‬
‫‪1158‬‬
‫עראבה‬
‫פצאל‬
‫צפת‬
‫קליה‬
‫רועי‬
‫רותם‬
‫רחוב‬
‫שדה אליהו‬
‫שדה נחום‬
‫שדי תרומות‬
‫שדמות מחולה‬
‫שחרות‬
‫שיטים‬
‫שלומית‬
‫שעב‬
‫שער הגולן‬
‫תל קציר‬
‫תל תאומים‬
‫כפר ורדים‬
‫אדמית‬
‫בצת‬
‫חניתה‬
‫כפר ראש הנקרה‬
‫עראמשה‬
‫אבירים‬
‫אבן מנחם‬
‫אבני איתן‬
‫אודם‬
‫אור הגנוז‬
‫אורטל‬
‫אילות‬
‫אל‪-‬רום‬
‫אלי‪-‬עד‬
‫אליפז‬
‫אלקוש‬
‫אפיק‬
‫באר אורה‬
‫באר מילכה‬
‫בוקעאתא‬
‫בית ג'ן‬
‫בית הלל‬
‫בית שאן‬
‫בר יוחאי‬
‫ג'ש (גוש חלב)‬
‫גורן‬
‫גורנות הגליל‬
‫גרופית‬
‫דלתון‬
‫דן‬
‫הגושרים‬
‫הילה‬
‫חוסן‬
‫חורפיש‬
‫חספין‬
‫חצבה‬
‫חצור הגלילית‬
‫טובא‪-‬זנגרייה‬
‫יהל‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪159,120‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4007‬‬
‫‪866‬‬
‫‪1338‬‬
‫‪1291‬‬
‫‪1296‬‬
‫‪357‬‬
‫‪76‬‬
‫‪609‬‬
‫‪4004‬‬
‫‪345‬‬
‫‪664‬‬
‫‪1255‬‬
‫‪4204‬‬
‫‪4019‬‬
‫‪607‬‬
‫‪1205‬‬
‫‪4203‬‬
‫‪570‬‬
‫‪4101‬‬
‫‪1124‬‬
‫‪408‬‬
‫‪4304‬‬
‫‪4303‬‬
‫‪1314‬‬
‫‪1279‬‬
‫‪1195‬‬
‫‪1280‬‬
‫‪578‬‬
‫‪1156‬‬
‫‪1176‬‬
‫‪892‬‬
‫‪328‬‬
‫‪1175‬‬
‫‪4503‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪806‬‬
‫‪813‬‬
‫‪4502‬‬
‫‪1251‬‬
‫‪1187‬‬
‫‪688‬‬
‫‪319‬‬
‫‪1151‬‬
‫‪535‬‬
‫‪536‬‬
‫‪281‬‬
‫‪1213‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪1262‬‬
‫‪774‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪4006‬‬
‫‪540‬‬
‫‪372‬‬
‫‪4701‬‬
‫‪324‬‬
‫‪861‬‬
‫‪329‬‬
‫יונתן‬
‫יטבתה‬
‫כדיתה‬
‫כמהין‬
‫כסרא‪-‬סמיע‬
‫כפר בלום‬
‫כפר גלעדי‬
‫כפר חושן‬
‫כפר חרוב‬
‫כפר סאלד‬
‫כרם בן זמרה‬
‫לוטן‬
‫מבוא חמה‬
‫מיצר‬
‫מירון‬
‫מנות‬
‫מסעדה‬
‫מעונה‬
‫מרום גולן‬
‫נאות הכיכר‬
‫נאות מרדכי‬
‫נוב‬
‫נווה אטי"ב‬
‫נווה זיו‬
‫נווה חריף‬
‫ניצנה (קהילת חינוך)‬
‫ניצני סיני‬
‫סאסא‬
‫סמר‬
‫ספיר‬
‫עבדון‬
‫עזוז‬
‫עידן‬
‫עין זיוון‬
‫עין חצבה‬
‫עין יהב‬
‫עין יעקב‬
‫עין קנייא‬
‫עין תמר‬
‫עיר אובות‬
‫עלמה‬
‫עמיר‬
‫פארן‬
‫פסוטה‬
‫פקיעין (בוקייעה)‬
‫פקיעין חדשה‬
‫צבעון‬
‫צופר‬
‫צוקים‬
‫צוריאל‬
‫קטורה‬
‫קשת‬
‫ריחאנייה‬
‫רמות נפתלי‬
‫רמת מגשימים‬
‫שאר ישוב‬
‫שדה אליעזר‬
‫שדה נחמיה‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪21‬‬
‫‪366‬‬
‫‪1132‬‬
‫‪2560‬‬
‫‪31‬‬
‫‪246‬‬
‫‪1161‬‬
‫‪1115‬‬
‫‪4017‬‬
‫‪667‬‬
‫‪1067‬‬
‫‪2063‬‬
‫‪302‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪795‬‬
‫‪453‬‬
‫‪623‬‬
‫‪1130‬‬
‫‪43‬‬
‫‪596‬‬
‫‪347‬‬
‫‪416‬‬
‫‪843‬‬
‫‪378‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1147‬‬
‫‪614‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪831‬‬
‫‪1303‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪1192‬‬
‫‪1286‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪812‬‬
‫‪99‬‬
‫‪4201‬‬
‫‪4501‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪1311‬‬
‫‪1046‬‬
‫‪67‬‬
‫‪338‬‬
‫‪714‬‬
‫‪399‬‬
‫‪428‬‬
‫‪424‬‬
‫‪342‬‬
‫‪336‬‬
‫‪1241‬‬
‫‪584‬‬
‫‪1065‬‬
‫‪1239‬‬
‫‪1232‬‬
‫‪358‬‬
‫‪811‬‬
‫‪916‬‬
‫שמיר‬
‫שניר‬
‫ערד‬
‫אופקים‬
‫נתיבות‬
‫רהט‬
‫אביבים‬
‫אלוני הבשן‬
‫ברעם‬
‫דוב"ב‬
‫דישון‬
‫דפנה‬
‫יובל‬
‫יערה‬
‫יפתח‬
‫יראון‬
‫כפר רוזנואלד (זרעית)‬
‫מטולה‬
‫מלכייה‬
‫מנרה‬
‫מעיין ברוך‬
‫מרגליות‬
‫משגב עם‬
‫מתת‬
‫נטועה‬
‫שומרה‬
‫שתולה‬
‫דימונה‬
‫ירוחם‬
‫חורה‬
‫כסיפה‬
‫לקיה‬
‫ערערה‪-‬בנגב‬
‫שגב‪-‬שלום‬
‫תל שבע‬
‫שלומי‬
‫מצפה רמון‬
‫מג'דל שמס‬
‫ע'ג'ר‬
‫קרית שמונה‬
‫אבשלום‬
‫אוהד‬
‫אור הנר‬
‫איבים‬
‫ארז‬
‫בארי‬
‫ברור חיל‬
‫גבים‬
‫גברעם‬
‫דורות‬
‫דקל‬
‫זיקים‬
‫זמרת‬
‫חולית‬
‫יבול‬
‫יד מרדכי‬
‫יכיני‬
‫ישע‬
‫‪12%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪174,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪204,000‬‬
‫‪222,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪234,000‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1227‬‬
‫‪840‬‬
‫‪1095‬‬
‫‪845‬‬
‫‪1085‬‬
‫‪768‬‬
‫‪829‬‬
‫‪573‬‬
‫‪695‬‬
‫‪668‬‬
‫‪844‬‬
‫‪402‬‬
‫‪69‬‬
‫‪348‬‬
‫‪602‬‬
‫‪1242‬‬
‫‪1238‬‬
‫‪419‬‬
‫‪1240‬‬
‫‪676‬‬
‫‪1146‬‬
‫‪318‬‬
‫‪1231‬‬
‫‪1136‬‬
‫‪713‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪1223‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪761‬‬
‫‪415‬‬
‫‪1083‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪1237‬‬
‫‪665‬‬
‫יתד‬
‫כיסופים‬
‫כפר מימון‬
‫כפר עזה‬
‫כרם שלום‬
‫כרמייה‬
‫מבטחים‬
‫מבקיעים‬
‫מגן‬
‫מפלסים‬
‫נחל עוז‬
‫ניר יצחק‬
‫ניר עוז‬
‫ניר עם‬
‫נירים‬
‫נתיב העשרה‬
‫סופה‬
‫סעד‬
‫עין הבשור‬
‫עין השלושה‬
‫עלומים‬
‫עמיעוז‬
‫פרי גן‬
‫צוחר‬
‫רעים‬
‫שדה ניצן‬
‫שדי אברהם‬
‫שדרות‬
‫שובה‬
‫שוקדה‬
‫תושייה‬
‫תלמי אליהו‬
‫תלמי יוסף‬
‫תקומה‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪241,080‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף‪ ,‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שורץ‪ ,‬לרנר‪ ,‬דובשני ושות'‬
‫רואי חשבון‬
‫חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד‪ .‬אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום יעוץ או‬
‫חוות דעת כלשהיא‪ .‬לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים להיוועץ בגורם המקצועי המתאים‬
‫במשרדנו‪.‬‬