פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪38‬‬
‫‪37‬‬
‫‪41‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪43‬‬
‫‪42‬‬
‫‪47‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫ק‬
‫י‬
‫ט ק‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫‪46‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬מין תאנה‪ )2 ,‬מדוכא‪ )3 ,‬השתחווה קלות‪)4 ,‬‬
‫העיר הגדולה במדינת נאורו‪ )5 ,‬מילת שלילה‪,‬‬
‫‪ )6‬מצבת זיכרון‪ )7 ,‬ארגז גדול להעברת ציוד אישי‬
‫במסעות‪ )10 ,‬מצבה גבוהה לאליל השמש‪)11 ,‬‬
‫קרקעית של כלי‪ )14 ,‬אופרת רוק אמריקאית‪,‬‬
‫‪ )15‬מגלגל המזלות‪ )17 ,‬עיר בפינלנד‪ )20 ,‬מין‬
‫מכרסם בצ'ילה‪ )22 ,‬מין דג החי בתהומות הים‪,‬‬
‫‪ )24‬רשע‪ ,‬נוכל‪ )25 ,‬עיר בקליפורניה שבארה"ב‪,‬‬
‫י‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ג‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫מ‬
‫י‬
‫י‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ג‬
‫י‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ת‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫ת‬
‫פ‬
‫כ‬
‫א‬
‫כ‬
‫ע‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ק‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ג‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ט‬
‫נ‬
‫א‬
‫י‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ק ט‬
‫ו‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ט ק ה‬
‫ה‬
‫ד‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ש‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ג‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫ח‬
‫מ‬
‫מ‬
‫א‬
‫מ‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ש‬
‫ג‬
‫י‬
‫מ א ח‬
‫ד‬
‫א‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬התנהגותו של האגואיסט‪ )8 ,‬מאכל הודי‪)9 ,‬‬
‫אכזבה‪ )12 ,‬מלחין גרמני‪ )13 ,‬צמח נוי‪ )16 ,‬אלת‬
‫המוות במיתולוגיה הנורדית‪ )18 ,‬לחם הודי‪)19 ,‬‬
‫קסם‪ ,‬כישוף‪ )20 ,‬חומר כיור‪ )21 ,‬עז בר‬
‫בהימלאיה‪ )23 ,‬הימה הגדולה באתיופיה‪)25 ,‬‬
‫ניצן התאנה‪ )26 ,‬חג של ביתא ישראל‪ )28 ,‬יצור‬
‫מהמיתולגיה הסקנדינבית‪ )30 ,‬שדון שייקספירי‪,‬‬
‫‪ )31‬שמיכת צמר עבה‪ )32 ,‬זמיר הסוף‪ )35 ,‬אמו‬
‫של פרסאוס במיתולוגיה היוונית ‪ )37 ,‬טיפל ו�ע‬
‫סק הרבה בדבר ‪ )38 ,‬בנדרולה‪ )40 ,‬נהר באפר�י‬
‫קה‪ )41 ,‬מין נורה‪ )42 ,‬היטל האור‪ )43 ,‬אל מצרי‪,‬‬
‫‪ )45‬עיר בהודו‪ )47 ,‬בן משפחת עניים‪ )49 ,‬כח‬
‫החיים המצרי הקדום‪ )50 ,‬תסמונת מהקשת‬
‫האוטיסטית‪ )52 ,‬עיר בתימן‪ )55 ,‬מין עש‪.‬‬
‫ת‬
‫נ‬
‫נ‬
‫א‬
‫ל ט‬
‫נ‬
‫נ‬
‫‪ )266‬נר של חלב‪ )27 ,‬מרתף‪ )28 ,‬ציפור שיר גד�ו‬
‫לה‪ )29 ,‬נהר בשאול היווני‪ )33 ,‬עשב רב שנתי‬
‫ממשפחת הסוככיים‪ )34 ,‬שפיר‪ ,‬לא ממאיר‪)36 ,‬‬
‫בשר בהמה יבש וקשה‪ )38 ,‬ארם צובא‪ )39 ,‬עיר‬
‫בגרמניה‪ )41 ,‬מין דג מאכל‪ )42 ,‬צמח תבלין‪)44 ,‬‬
‫ציפור שיר קטנה‪ )46 ,‬על הריסותיה המושב נחם‪,‬‬
‫‪ )48‬מין עשב ממשפ' הדגניים‪ )51 ,‬אפונה סינית‪,‬‬
‫‪ )52‬טורף לילי‪ )53 ,‬בתוכה‪ )54 ,‬שלחופה‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫א‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ר ש‬
‫ת‬
‫ל‬
‫א‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל ט ב‬
‫א‬
‫נ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ד ת א‬
‫ת‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ז‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ז‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ע‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫א ה ש ת‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ש א‬
‫ב ט פ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ט‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב ש מ‬
‫ז‬
‫י‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ל‬
‫א‬
‫ח‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ל‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬עם מיכאלי לנהר של מרלו (עפ"י טלי רובינ�ש‬
‫טיין) (מ) (‪ .7 ;)5,5‬נשפך לפעמים כשהיא צועדת‬
‫לאחור (‪ .8 ;)3‬סרט אודות קצין המסתיר את נטיותיו‬
‫(עפ"י תמיר מואב) (‪ .9 ;)7‬אין שינה עבורי‪ ,‬עבורה‬
‫ועבור הילד (עפ"י יובל רענן)( (‪ .10 ;)3,4‬דוגמה פ�ו‬
‫ליטית רעה (עפ"י יובל רענן) (‪ .11 ;)3‬באילן היה‬
‫משהו אמתי עד שמת (עפ"י טלי רובינשטיין) (‪;)4‬‬
‫‪ .12‬אף הגונבים כסף קטן צריכים לשלם (עפ"י‬
‫אורי בן־דור) (‪ .13 ;)6‬רמז למספר ארכיאולוגים‬
‫(‪ .14 ;)3‬הבריאה אולי בגולן או בחרמון (‪.16 ;)4,2‬‬
‫היום תרבות ישראל על מקומי( (‪ .19 ;)4‬דומה ל�מ‬
‫שורר רעב (‪ .20 ;)3‬ראש בתיר הוא מסוכן (עפ"י‬
‫אמנון שחם) (‪ .22 ;)7‬מספיק שנכניס למוצלח קצב‬
‫(עפ"י אלי מועלם)( (‪ .23 ;)3,4‬כמו נעל לפני ע�ש‬
‫רה( (‪ .24 ;)3‬אין כלום בארגון אחרי אברהם המ�צ‬
‫חיק (עפ"י טלי רובינשטיין) (‪.)7,3‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬גולן אוהב לעשות את זה גם מאחור (עפ"י טלי‬
‫רובינשטיין) (‪ .2 ;)5‬אילן דר מבולבל עם סופו של‬
‫השעון המעורר (עפ"י אלי מועלם) (‪ .3 ;)7‬שוב קרא‬
‫תהלים ברשות (עפ"י נילי דיסקין)( (‪ .4 ;)6‬עוזר לב�ה‬
‫מה בפקודה (עפ"י אלי מועלם) (‪ .5 ;)3,5‬מעדיף מזל‬
‫בעליה ללא סביבה משפחתית (עפ"י יעקב טומשין)‬
‫(‪ .6 ;)4,3‬משוררת אחת ואחרים‪ ,‬סופר (עפ"י אורי‬
‫סלע) (‪ .11 ;)4,4‬המאפה קבל ציון כמעט טוב מן‬
‫הועדה‪ ,‬ואילו הפרופסור‪ .12 ;)5,3( ...‬צייר חסר מין?‬
‫(‪ .13 ;)3‬מצחיק את מלכת היופי הבדואית (עפ"י‬
‫אלי מועלם)( (‪ .15 ;)3,5‬שבר מלונות (עפ"י אלי מ�ו‬
‫עלם) (‪ .17 ;)3,4‬נשקה אבנים (לאו דווקא בכותל)‬
‫ללא לקיחת צד (עפ"י אלי מועלם)( (‪ .18 ;)7‬המש�ו‬
‫רר במצב קשה ומרוסק (‪ .21 ;)6‬על הקרקע יש‬
‫חיילים (עפ"י מוטי ולהויז) (‪.)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכו‬
‫אלעזר ויולי אגם מקרית אתא‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫‪https://media.giphy.com/‬‬
‫‪media/3osxYfhIqa4KDdXzfW/‬‬
‫‪giphy.gif‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬