פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫טו‬
‫קילר סודוקו‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫ס‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ז‬
‫י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ח‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫ ‪ 15‬בינואר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ק‬
‫א‬
‫ז‬
‫ט‬
‫ט ב‬
‫ר‬
‫מ‬
‫נ‬
‫מ‬
‫א‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ט‬
‫א‬
‫א‬
‫ו‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ס‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ב‬
‫נ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ס‬
‫ס ט‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ל‬
‫צ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫ב‬
‫ס‬
‫מ‬
‫כ‬
‫א‬
‫ק‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ק‬
‫י‬
‫ה‬
‫בראשית התפתחותו ‪ /‬קרע וקלקל מרוב‬
‫שימוש ‪ /‬עיר מרפא באנגליה ‪ /‬אפונה סיג‬
‫נית‪ )8 ,‬גלגל המזלות ‪ /‬סרט אמריקאי של‬
‫ספייק ג'ונז ‪ /‬הר גבוה בקווקז‪ )9 ,‬מלכודת ‪/‬‬
‫כינוי לאדם המתנשא על סביבתו ‪ /‬זלזול‪,‬‬
‫‪ )100‬חביתית דקה עם מלית ‪ /‬כפר דרוזי ב�ג‬
‫ליל העליון ‪ /‬מלך מצרי קדום‪ )11 ,‬מושב‬
‫מסורתי בברית מילה‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫‪2016‬‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ר ש ב‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫‪ 66‬מ ו ס ף ה א ר ץ‬
‫ג‬
‫ט‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫א‬
‫‪11 10‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫א) מין מפרש גדול בסירה ‪ /‬מכלי העיכול‬
‫אצל עופות‪ ,‬ב) סגנון מוזיקה ברזילאי ‪ /‬מין‬
‫מגן בימי קדם‪ ,‬ג) אולנה ‪ /‬מי דבש‪ ,‬ד) עוף‬
‫לילה ממשפחת הינשופים ‪ /‬תערובת דלילה‬
‫של בטון‪ ,‬ה) אל הרעם במיתולוגיה הקלג‬
‫טית‪ ,‬ו) כוכב סיריוס ‪ /‬עוף מדברי‪ ,‬ז) מלחין‬
‫צרפתי יליד שווייץ ‪ /‬עץ הנזכר במקרא‪ ,‬ח)‬
‫קלף חזק ‪ /‬ארוסה‪ ,‬מיועדת לאיש ‪ /‬מילת‬
‫שלילה‪ ,‬ט) מפרכה ‪ /‬אלה במיתולוגיה‬
‫היוונית‪ ,‬י) מכונף ‪ /‬עיר בהודו בה נמצא‬
‫הטאג' מאהאל‪ ,‬יא) צובר הון‪ ,‬יב) מגלגולי‬
‫הארבה ‪ /‬יצור במיתולוגיה המצרית‪ ,‬יג)‬
‫מידת אורך קדומה ‪ /‬עיר נמל בספרד‪ ,‬יד)‬
‫מהנופלים בהגנה על תל חי ‪ /‬סנסציה‪ ,‬טו)‬
‫עיר ביפן ‪ /‬מחכמי בוהמיה‪" ,‬כתב תמים"‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬סופר פורטוגלי‪ )2 ,‬ציפור שיר זעירה ‪/‬‬
‫סגנון היאבקות ‪ /‬עיר בצרפת‪ )3 ,‬עת צרה‬
‫ופורענות ‪ /‬מין תוכי באוסטרליה ‪ /‬קליפת‬
‫הענב‪ )4 ,‬מלחין ישראלי ‪ /‬סבל‪ ,‬לחץ ‪/‬‬
‫פרח גדול בעל ריח רע‪ ,‬בסומטרה‪ )5 ,‬עובר‬
‫בין שתי נקודות ‪ /‬תסמונת מהקשת האוטיג‬
‫סטית ‪ /‬היתה בירתה הראשונה של יפן ‪/‬‬
‫בסיס השערה‪ )6 ,‬עיר בסיציליה‪ )7 ,‬פרי‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ג‬
‫נ‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ס‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ד ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ק ש ה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ו‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫א ח‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ו‬
‫א‬
‫מ‬
‫ל ש‬
‫נ‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ה‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫ה ש‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ר‬
‫ס ת‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ק‬
‫מ‬
‫י‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ ת‬
‫ר‬
‫ל‬
‫א‬
‫א‬
‫ל‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ו‬
‫מ‬
‫כ‬
‫א‬
‫י‬
‫ס ט‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ה‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬שופט כדורסל גזעני הוא על הפנים (עפ"י‬
‫דב ליאון) (‪ .7 ;)6,5‬לקינוח הטילו תשלום על‬
‫צמיג (עפ"י איציק בלול) (‪ .8 ;)7‬אומרים שהיה‬
‫עשיר‪ ,‬בלית ברירה( (‪ .9 ;)3‬מתחו בקורת חר�י‬
‫פה על חיה( (‪ .10 ;)3‬גם לוסי מציגה שמלה ב�ת‬
‫פארה (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .11 ;)7‬מיכאל‬
‫וג'יימס בנוה צדק? (‪ .13 ;)3,3‬מה זאת? תנין?‬
‫(‪ .15 ;)4‬נפל בטווח (עפ"י אורי בן־דור) (‪;)3‬‬
‫‪ .17‬שמענו שהעוף חזר לפעילות (‪ .19 ;)4‬מה‬
‫ששומעים לפעמים בשיחה עם צרפת ובג‬
‫תיאטרון( (‪ .22 ;)2,2,2‬איך אתה משבץ "ה�ק‬
‫שיב בענין ובהתרגשות"? (‪ 15" .23 ;)4,3‬אופקי"‬
‫בבלבול ובכי( (‪ .24 ;)3‬יותר מלחין ממבקר מ�ו‬
‫זיקלי( (‪ .25 ;)3‬הכלאה בין עוף לדג? בשביל ד�ב‬
‫רים כאלה צריך דמי כיס! (עפ"י אורי בן־דור)‬
‫(‪ .26 ;)7‬האם נבא ישעיהו שהמושב יהפוך‬
‫לשיכון רחובותי? (‪.)6,5‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬מגדיר חתימה של היסטוריון ביצירה דתית‬
‫(‪ .2 ;)5,4‬המלחין בשיא ומעורר חלחלה (מ) (‪;)7‬‬
‫‪ .3‬משאו לא היה כבד כמו יין (‪ .4 ;)4,4‬יש ב�ח‬
‫מס רוצח כפי שהאוצר קובע (‪ .5 ;)2,4‬מושב‬
‫ברונים בעלי שיניים( (‪ .6 ;)7‬הוא במצב רוח א�נ‬
‫גלי‪ ,‬חם עלי (עפ"י מוטי גלברט) (מ) (‪.12 ;)5‬‬
‫המנוח למד על העולה לרגל (‪ .14 ;)3‬פעילות‬
‫ארכיאולוגית טובה לכושר (עפ"י אריק סגל)‬
‫(‪ .16 ;)5,4‬ברא דחליל ברצועת עזה (‪;)3,2,3‬‬
‫‪ .18‬מתעקש להחזיר משולחת רסן עם אמתחת‬
‫(עפ"י יוסי קאופמן) (מ)( (‪ .20 ;)4,3‬מיכאל ק�ו‬
‫בע‪ :‬המלחין המנוח צדיק (‪ .21 ;)7‬עריק בדכאון‬
‫(עפ"י טלי רובינשטיין) (מ)( (‪ .22 ;)6‬דליה מ�א‬
‫חלת להם שיירקבו (עפ"י יוסי קאופמן) (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה‬
‫למוסף "הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין‬
‫בראש הגלויה את שם החידה ותאריך הגיליון‪.‬‬
‫בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכה צבי קוסטרינסקי מתל אביב‪.‬‬
‫‪ 15‬בינואר‬
‫‪ 2016‬מוסף הארץ ‪67‬‬

Similar documents