פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪38‬‬
‫‪37‬‬
‫‪41‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪43‬‬
‫‪42‬‬
‫‪47‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫‪46‬‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ר ש‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ש ר ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ש מ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫א‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ר‬
‫צ‬
‫י‬
‫ט‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ז‬
‫פ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ד‬
‫ה ח‬
‫ו‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ג‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ו‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ת מ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ק‬
‫פ‬
‫א‬
‫ל‬
‫צ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ק ש ת‬
‫ר‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ג‬
‫א‬
‫ל‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
‫ב‬
‫ח מ ס‬
‫י‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ר‬
‫מ‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫ש‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ת‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬סופר טורקי‪" ,‬שמי הוא אדום"‪ )8 ,‬עובד‬
‫אלילים‪ )9 ,‬מלחין גרמני‪ )12 ,‬נרגז ועצוב‪)13 ,‬‬
‫אין ספור תירוצים וסיבות‪ )16 ,‬עז בר‬
‫בהימלאיה‪ )18 ,‬עלץ‪ ,‬שמח‪ )19 ,‬טורף לילי‪,‬‬
‫‪ )200‬אל מצרי‪ )21 ,‬חומר כיור‪ )23 ,‬במקום ה�נ‬
‫מוך‪ )25 ,‬זעיר‪ )26 ,‬כתביו של זרתוסטרה‪)28 ,‬‬
‫צמח בר ממשפחת המורכבים‪ )30 ,‬יישוב‬
‫קהילתי ליד באר טוביה‪ )31 ,‬כזב‪ ,‬שקר‪)32 ,‬‬
‫כלי לחריטת הברגה פנימית‪ )35 ,‬קורת עץ‬
‫לבניית מתקני מחנאות‪ )37 ,‬משבטי ישראל‪,‬‬
‫‪ )38‬כתר (ארמית)‪ )40 ,‬חמאה הודית‪ )41 ,‬נוי‪,‬‬
‫‪ )42‬קוץ‪ )43 ,‬עיר במרוקו‪ )45 ,‬מלכודת‪)47 ,‬‬
‫קיבוץ בדרום הערבה ‪ )49 ,‬כהן בשפה האמ�ה‬
‫רית ‪ )50 ,‬אדם‪ )52 ,‬לימוד‪ )55 ,‬אילנה רוב�י‬
‫נא ואריק איינשטיין בהופעות משותפות‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬מלך אנגליה הראשון‪ )2 ,‬עיר בצרפת‪)3 ,‬‬
‫כעס‪ )4 ,‬סרט ישראלי של עמוס גוטמן‪ )5 ,‬נהר‬
‫בגרמניה‪ )6 ,‬תשלום חובה‪ )7 ,‬שיח הצלף‪)10 ,‬‬
‫פעה‪ ,‬געה ‪ )11 ,‬יחידת כוח (פיזיקה)‪ )14 ,‬מ�ח‬
‫משת החושים ‪ )15 ,‬גז הביצות‪ )17 ,‬זמרת ו�ש‬
‫חקנית ישראלית‪ )20 ,‬הר גבוה באתיופיה‪,‬‬
‫‪ )22‬אדם אגרסיבי‪ )24 ,‬רסיסי לילה‪ )25 ,‬חמור‬
‫הבר הטיבטי‪ )26 ,‬מגלגולי הארבה‪ )27 ,‬סופר‬
‫עברי‪ )28 ,‬כינוי לגנדרן‪ )29 ,‬מין ברווז‪)33 ,‬‬
‫א‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫משופטי ישראל במקרא‪ )34 ,‬מסך מחשב‪)36 ,‬‬
‫מטבל‪ )38 ,‬שולחן קטן‪ )39 ,‬מסיכה לעיניים‪,‬‬
‫‪ )411‬מין דג‪ )42 ,‬הירגעות‪ ,‬היפסקות‪ )44 ,‬צ�י‬
‫פור קטנה ומהירה‪ )46 ,‬רומן של זאב‬
‫ז'בוטינסקי‪ )48 ,‬עשב רע בשדות‪ )51 ,‬לא חד‪,‬‬
‫עגלגל ‪ )52 ,‬כרטיס קטן למטרות זיהוי‪ )53 ,‬ה�ז‬
‫כר בבקר‪ )54 ,‬איל ברזל לניגוח חומות‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫א‬
‫ו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ט‬
‫ד‬
‫א‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫ה ת ק‬
‫ז‬
‫ה‬
‫א‬
‫ת א ה‬
‫י‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ח ץ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ד‬
‫י‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ק‬
‫י‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ ש‬
‫ו‬
‫ג‬
‫פ‬
‫א‬
‫י‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה ת‬
‫ל‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ש מ א‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ת מ ס‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ר‬
‫י‬
‫ס ט‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ו‬
‫צ‬
‫צ‬
‫א‬
‫ב‬
‫י‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ו‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬כרופא קבע צ'כוב את הגורם התורשתי שב�ז‬
‫כותו מתקבלים ליחידה המובחרת (עפ"י עופר‬
‫קציר) (מ) (‪ .7 ;)9,2‬סדרה מובילה (‪ .8 ;)3,4‬נשים‬
‫במקום המלך הישר (‪ .9 ;)3‬קו על פי נצר (‪.10 ;)3‬‬
‫מנה עיקרית עסיסית ומפייסת (עפ"י דורון לוי)‬
‫(‪ 26+11 ;)3,4‬אופקי‪ .‬אין דווקא סוף טרגי לפרק‬
‫נונסנס בהיסטוריה המזויפת של הזמרה (‪;)6,5,6‬‬
‫‪ .13‬האם בדק‪ ,‬חלילה‪ ,‬מדוע ההסבר לא משכנע?‬
‫(‪ .15 ;)4‬מה עשה הכומר לבני קהילתו? הרחיק‬
‫את הבשר מהאדם?( (‪ .17 ;)3‬איזה יין שותה פ�י‬
‫לוסוף באיטליה? (‪ .19 ;)4‬כאילו ברבר‪" :‬מושב"‬
‫(‪ .22 ;)3,3‬חיים‪ ,‬לא עלינו‪ ,‬במחנה צבאי אמר�י‬
‫קאי ואפילו לא במגורי קצינים (עפ"י יוסי‬
‫קאופמן) (‪ .23 ;)7‬סופר וחלק קטן מספרו (‪.24 ;)3‬‬
‫רוח ימים (‪ .25 ;)3‬תשובה כללית של אחד האבות‬
‫(עפ"י אלי מועלם) (‪ .26 ;)7‬ר' ‪ 11‬אופקי‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬אורי מארח עד אופי בין האמנים הישראלים‬
‫(עפ"י טלי רובינשטיין)( (‪ .2 ;)5,4‬המשחק לרגל�י‬
‫נו (‪ .3 ;)7‬התפילה והפזמונאי והדוקטור (עפ"י‬
‫נעם אבני ז"ל) (‪ .4 ;)4,4‬כלו דבש אבל מסוכן (‪;)4,2‬‬
‫‪ .5‬בעד החיבור אך בדרך עצמאית (עפ"י אלי מ�ו‬
‫עלם) (‪ .6 ;)4,3‬הטנק מעורר בתוכה פחד (‪.12 ;)5‬‬
‫שמענו שכמעט הבקיע את המערך הצבאי (‪.14 ;)3‬‬
‫מוזר שאיבד את זנבו‪ ,‬נותר לו לברוח משייקספיר‬
‫(‪ .16 ;)9‬יש שמועה שבעבר העניקו כיסוי לשר‬
‫החקלאות (עפ"י יוסי בוגין) (מ)( (‪ .18 ;)5,3‬תח�ו‬
‫שת בטן של בעל מקצוע שנתקע לתוך סביבה קונ‬
‫צנית (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .20 ;)3,4‬אני סוגד‬
‫לאמין המושלם (עפ"י יוסי קאופמן)( (‪ .21 ;)7‬לר�ו‬
‫די אין אשה‪ ,‬הוא חי ברווחה (עפ"י מיקי זבדי)‬
‫(‪ .22 ;)6‬קדאפי נהג לקנח בו? (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכתה גילי חיימוביץ מרמת גן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬