פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫‪40‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪54‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ו‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫ש‬
‫א‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ה א‬
‫פ‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫פ‬
‫כ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ט‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ס ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ת‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ש ק‬
‫ר‬
‫ט‬
‫מ‬
‫א‬
‫נ‬
‫ש ר‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ת‬
‫י‬
‫ד ט‬
‫ט‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ס‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ס ט ל‬
‫ו‬
‫פ‬
‫נ‬
‫י‬
‫צ‬
‫ו‬
‫א‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ה‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ק א‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ק‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ק ס‬
‫ע‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )2‬דג החי בתהומות‪ )9 ,‬עיר במרוקו‪ )11 ,‬מין‬
‫צבת מלקחיים‪ )12 ,‬צמח דוקרני‪ )13 ,‬מושב דתי‬
‫ליד אור יהודה‪ )15 ,‬גורל‪ ,‬מזל‪ )16 ,‬תכשיט‪ ,‬עדי‪,‬‬
‫‪ )17‬הורס‪ )19 ,‬סרט של היצ'קוק‪ )20 ,‬מערב‪,‬‬
‫‪ )21‬שיכול‪ )25 ,‬אל מצרי‪ )26 ,‬צמח רך וצעיר‪,‬‬
‫‪ )277‬מפל מים גבוה באוסטרליה‪ )30 ,‬תל ח�ר‬
‫בות‪ )32 ,‬כלי בישול קדום‪ )34 ,‬אדם השולל כל‬
‫דבר‪ ,‬ניהיליסט ‪ )38 ,‬סופרת ומשוררת ישר�א‬
‫לית‪ )39 ,‬אמו של פרסאוס במיתולוגיה היוונית‪,‬‬
‫‪ )411‬עיר בצרפת‪ )42 ,‬טבח מומחה‪ )44 ,‬מין א�נ‬
‫טילופה קטנה באפריקה‪ )47 ,‬מילת ברירה‪)48 ,‬‬
‫נכתש‪ ,‬נטחן עד דק‪ )50 ,‬בת פוטי פרע כהן און‪,‬‬
‫‪ )52‬בעלמא‪ )53 ,‬מייסד נס ציונה‪ )55 ,‬מספיק‪,‬‬
‫‪ )56‬מקום מקלט‪ )57 ,‬בעל מום הנזכר המשנה‪,‬‬
‫‪ )59‬זו (ארמית)‪ )60 ,‬שלשונו בלתי ברורה‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬עשה תנועת ביטול או זלזול‪ )3 ,‬לא קשה‪)4 ,‬‬
‫עיר אשורית קדומה‪ )5 ,‬דג גרם קטן ממשפחת‬
‫הקרפיונים ‪ )6 ,‬שדון שייקספירי‪ )7 ,‬סרט של ר�ו‬
‫מן פולנסקי‪ )8 ,‬מבשרי חזיתי זאת‪ )10 ,‬סופת‬
‫חול קשה ולוהטת במדבריות‪ )12 ,‬מגיבורי דוד‬
‫המלך (שמואל ב') ‪ )14 ,‬פתח‪ )16 ,‬חבט‪ ,‬לחץ ו�מ‬
‫עך‪ )18 ,‬אויב‪ ,‬שונא‪ )19 ,‬איצטדיון‪ )22 ,‬מין דגן‬
‫בשימוש העדה האתיופית‪ )23 ,‬מסכת בסדר‬
‫ט א‬
‫ר‬
‫א‬
‫נ‬
‫י‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ט‬
‫טהרות‪ )24 ,‬רוטב חריף במטבח האינדונזי‪)28 ,‬‬
‫נהר בגרמניה‪ )29 ,‬רשע‪ ,‬נוכל‪ )31 ,‬אליל כנעני‪,‬‬
‫‪ )33‬מחזה של מקסים גורקי‪ )35 ,‬הבל‪ ,‬קיטור‪,‬‬
‫‪ )36‬צלוי למחצה‪ )37 ,‬משורר רומני ידוע‪)40 ,‬‬
‫דמות תנ"כית‪ ,‬אבי זנוח‪ )42 ,‬דג מאכל‪ ,‬טרוטה‪,‬‬
‫‪ )43‬כהן בשפה האמהרית‪ )44 ,‬פרי השיזף‪)45 ,‬‬
‫ליצן המלך בהמלט ‪ )46 ,‬עומד (ארמית)‪ )47 ,‬א�נ‬
‫טיגן‪ )49 ,‬מבני עדת קורח‪ )51 ,‬מזיק לעצים‪)53 ,‬‬
‫עיר באיטליה‪ )54 ,‬בוץ‪ )57 ,‬כינוי‪ )58 ,‬מפתן‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ר‬
‫ח‬
‫פ‬
‫כ‬
‫מ‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫י‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ס ט‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫ק‬
‫א‬
‫ו‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ד‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ס ט‬
‫ת‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ב‬
‫צ‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ק ה‬
‫ל ש ב‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ע‬
‫צ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ר‬
‫פ‬
‫מ ה ס ס‬
‫י‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ז‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ל‬
‫א‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫א ס‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ד‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫י‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ו‬
‫י‬
‫ת ה מ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫א‬
‫י‬
‫ת‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬משרה יורידית שביקש נורדאו (‪ .7 ;)6,5‬ש�ו‬
‫חד לבוחר סוג ז' (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .8 ;)7‬זה‬
‫התבלין שלהם בשוק (‪ .9 ;)3‬כשלא יהיה סוף‪,‬‬
‫הוא יהיה למים( (‪ .10 ;)3‬העסקה התקיימה בח�ו‬
‫דש השני ע"י אנשים בעלי כושר ביטוי (עפ"י‬
‫יעקב טומשין) (‪ .11 ;)4,3‬היא אינה בטוחה שהוא‬
‫עבד במחשוב בהכנסות המדינה( (‪ .13 ;)6‬במ�ש‬
‫פט נכשל לחינם! (‪ .15 ;)4‬יש לתת לו כוח‪ ,‬ואז‬
‫קוטנר באויר (‪ .17 ;)3‬בראשית ואולי גם בסוף‬
‫לידת עכוז (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .19 ;)4‬העיתון‬
‫הישן תיבל את הדג (אולי גם עטף אותו) (‪;)6‬‬
‫‪ .22‬המלך היה ראשון בראשון (‪ .23 ;)7‬ראינו‬
‫גם שמענו מה אוכלים מאחורי סורג ובריח (‪;)3‬‬
‫‪ .244‬הבלגית לא הצליחה בגרושיה (‪ .25 ;)3‬א�כ‬
‫ריז על כוונתי להתחתן עם כלב (עפ"י יוסי אילן)‬
‫(‪ .26 ;)4,3‬לפני ליל המלחמות ביצירת משה‬
‫דור (עפ"י עופר קציר) (‪.)6,2,3‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬לא תמיד ירי‪ ,‬מבקש משה דור (‪ .2 ;)4,5‬יחס‪,‬‬
‫בצורה שמקבלים עבריינים (עפ"י אלי מועלם)‬
‫(‪ .3 ;)4,3‬הפרי הזה של משה דור מלא נפת‪ ,‬ניחוח‬
‫ועוד (‪ .4 ;)4,4‬סחלב עושה עצירות (‪ .5 ;)6‬היטיב‬
‫להבחין ששלום שמח (‪ .6 ;)2,2,3‬הנחקר שתה את‬
‫תורתו של ר' עובדיה יוסף? (עפ"י יהושע רחמים)‬
‫(‪ .12 ;)5‬לא מצא את הדרך לחדרה‪ ,‬כפי ששמענו‬
‫(‪ .14 ;)3‬גידי טוען שצריך קרבוסילן רק בלילה‬
‫(עפ"י השמיעה של יגאל שילון) (‪ .16 ;)3,3,3‬צד‬
‫אחד‪ ,‬שני יסודות ו– חוזה אחד( (‪ .18 ;)8‬יש סימן ש�ה‬
‫לידה מתקרבת כשמקשיבים לאלבום הזה (עפ"י‬
‫אפרת בת־אל)( (‪ .20 ;)3,4‬הצדיקים במטח בין ה�כ‬
‫שלונות של המאמן (עפ"י יעקב טומשין) (‪.21 ;)4,3‬‬
‫רמלאית בקזחסטן ובאוזבקיסטן (‪ .22 ;)3,3‬לנוכח‬
‫פעולת הטרור נדמתי (עפ"י אורי סלע) (מ) (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכה צבי קוסטרינסקי ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬