פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫‪9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪37‬‬
‫‪33‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪34‬‬
‫‪42‬‬
‫‪52‬‬
‫‪48‬‬
‫‪44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪56‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א ס‬
‫נ‬
‫ד‬
‫נ‬
‫א‬
‫מ‬
‫צ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ת‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫ ‪ 4‬בדצמבר‬
‫מ ס‬
‫ו‬
‫א‬
‫נ‬
‫ש‬
‫מ ש ה ת ק‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫א ט‬
‫י‬
‫כ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ס‬
‫י‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ע‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה ש ד‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ד‬
‫י‬
‫ב‬
‫ט‬
‫א‬
‫ז‬
‫ר‬
‫א‬
‫ס‬
‫א‬
‫ב‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ה‬
‫א‬
‫מ‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ז‬
‫י‬
‫ה‬
‫צ‬
‫ב‬
‫ס מ‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫י‬
‫ע ט ה‬
‫ק‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ס ט‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ה‬
‫נ‬
‫חמאה הודית‪ )30 ,‬ספר של מאיר שלו‪ )31 ,‬שפיר‪,‬‬
‫לא ממאיר‪ )33 ,‬עוף גדול שנכחד בניו זילנד‪)35 ,‬‬
‫מערכת שלמה‪ )37 ,‬חדר קטן‪ )40 ,‬צמח ממשפחת‬
‫המצליבים‪ )42 ,‬מזיק לעצים‪ )43 ,‬אל החורבן‬
‫והשאול הבבלי‪ )44 ,‬מכשיר להחלקת קורות‪)46 ,‬‬
‫מתנה‪ )48 ,‬חומר כיור‪ )49 ,‬מילת ברירה‪ )51 ,‬נהר‬
‫באוסטרליה‪ )52 ,‬מגדלור‪ )56 ,‬עופרת‪ )57 ,‬שמח‪,‬‬
‫‪ )58‬ימה באירלנד‪ )59 ,‬קיר‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫‪2015‬‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ה ק ה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫‪ 66‬מ ו ס ף ה א ר ץ‬
‫‪35‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫‪29‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪17‬‬
‫ה‬
‫ה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬איסוף הפרי על ידי חביטת ענפי העץ‪ )4 ,‬אשה‬
‫שעסקה בזנות פולחנית‪ )7 ,‬סרט של רומן פולנסקי‪,‬‬
‫‪ )8‬מאכל מקסיקאי‪ )11 ,‬אוניית מפרשים דו־תרנית‪,‬‬
‫‪ )12‬טורף לילי‪ )13 ,‬סרט של היצ'קוק‪ )16 ,‬קיסר‬
‫מוגולי בהודו‪ )18 ,‬יישוב ליד צפת‪ )20 ,‬מין גיטרה‬
‫בברזיל‪ )21 ,‬תבלין לקפה‪ )22 ,‬שמה הקודם של‬
‫טוקיו‪ )24 ,‬עיר כהנים מקראית‪ )26 ,‬ספורה‪)28 ,‬‬
‫מסך מחשב‪ )30 ,‬מכרסם לילי אפריקאי‪ )32 ,‬נהר‬
‫בצרפת‪ )34 ,‬עיר ברומניה‪ )36 ,‬עיר מרפא באנגליה‪,‬‬
‫‪ )38‬אבנים קטנות לכיסוי משטחים בגינות‪)39 ,‬‬
‫רשע‪ ,‬נוכל‪ )41 ,‬רופא (ארמית)‪ )45 ,‬סלע בולט מפני‬
‫הקרקע‪ )47 ,‬כינוי לקמח ממין גרוע‪ )50 ,‬עלוה‪ ,‬כל‬
‫עלי הצמח‪ )53 ,‬נישא‪ ,‬מרומם‪ )54 ,‬תו נגינה‪)55 ,‬‬
‫סוג של חנית יפנית‪ )57 ,‬עיר נמל בדרום אפריקה‪,‬‬
‫‪ )59‬לחם הודי‪ )60 ,‬קו אורך‪ )61 ,‬זן של תאנה‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬משורר איטלקי‪ )2 ,‬קלף חזק‪ )3 ,‬תסמונת מה�ק‬
‫שת האוטיסטית‪ )4 ,‬סופר צרפתי‪ )5 ,‬אדם עני בעל‬
‫גאווה‪ )6 ,‬משל לתמימות‪ )8 ,‬עוגת פרות‪ )9 ,‬מדינת‬
‫איים בדרום האוקיינוס השקט‪ )10 ,‬צמח ממשפחת‬
‫הפרפרניים‪ )12 ,‬משופטי ישראל במקרא‪)14 ,‬‬
‫ענף עבה‪ )15 ,‬ליצן‪ )17 ,‬מושב כבוד‪ )19 ,‬מכשיר‬
‫עינויים קדום‪ )22 ,‬מכרסם באמריקה הטרופית‪,‬‬
‫‪ )23‬עיר בהונגריה‪ )25 ,‬רשע‪ )27 ,‬אל מצרי‪)29 ,‬‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ה ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ס‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ר‬
‫מ ת‬
‫כ‬
‫מ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ה ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬
‫פ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫א‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫ק ט‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ג‬
‫י‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫ק‬
‫נ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ת ח‬
‫ל‬
‫ל‬
‫צ‬
‫ג‬
‫י‬
‫ש ה‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ו‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ק ה‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫א ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ר‬
‫י‬
‫כ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫ה‬
‫ר‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ה‬
‫י‬
‫כ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫ש‬
‫נ‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬סביבוני ירוץ בגיל מהגבינה לרובה (עפ"י‬
‫אליעזר כמון) (‪ .7 ;)5,5‬יותר מלחין ממבקר‬
‫מוזיקלי (‪ .8 ;)3‬שמענו מה שרים בחנוכה‬
‫בישיבת פומבדיתא (‪ .9 ;)3,4‬מיכאל בן־ארי‬
‫ומושב (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .10 ;)7‬עיר‪ ...‬או‬
‫צמד( (‪ .11 ;)3‬עם האף ברצפה (עפ"י יעקב ט�ו‬
‫משין) (‪ .12 ;)4‬העניקו יתרון לאתר בלבנון (‪;)6‬‬
‫‪ 12+13‬אנכי‪ .‬בראשית המעשייה‪ ,‬וגם להפך‬
‫(‪ .14 ;)3,3‬גיבור הסרטים נולד משלפוחית (‪;)6‬‬
‫‪ .16‬אמיצה? כלל לא (‪ .19 ;)4‬שמנת תנובה‬
‫של אמא (‪ .20 ;)3‬יש תקווה במסמך שמוציא‬
‫את בית המשפט (עפ"י אלי מועלם) (‪.22 ;)4,3‬‬
‫מה עשתה בעלת היומן ביישוב? (עפ"י עודד‬
‫גרטמן) (‪ .23 ;)3,4‬זמן אויר — סיכון ללב (‪;)3‬‬
‫‪ .24‬כל חיינו שמענו על אבוקדו בהורה של‬
‫אורלנד וזעירא‪ ,‬אבל טעינו‪.)5,5( ...‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬עושים אנלוגיה לבגדי צוללן (עפ"י איציק‬
‫בלול) (‪ .2 ;)5‬ולראיה — נחל ארגמן (עפ"י רפי‬
‫שוץ) (‪ .3 ;)3,4‬קוין תקע יתד בישראל (עפ"י‬
‫יוסי קאופמן) (‪ .4 ;)6‬החליטה‪ ,‬כמו פומפיי‬
‫(‪ .5 ;)4,4‬כשרודנר יעלה על הסוס הם יפר�ג‬
‫נו (עפ"י אלי מועלם) (‪ .6 ;)2,5‬דבר־שיר של‬
‫שונאים (עפ"י אלי מועלם) (‪ .11 ;)5,3‬עו"ד צבי‬
‫שורץ באגד היה נשיא( (‪ .12 ;)8‬ר' ‪ 13‬או�פ‬
‫קי; ‪ .13‬הסרט מטיף להשלכת יואב אליאסי?‬
‫(‪ .15 ;)3,2,3‬במידה שהקוקסינל החליף ל�נ‬
‫עלי בית‪( ...‬עפ"י אלי מועלם) (‪ .17 ;)4,3‬לא‬
‫לח‪ ,‬ברוך השם (עפ"י אורי בן־דור) (‪.18 ;)3,4‬‬
‫תרומתו של אברהם חלפי לחג החנוכה (עפ"י‬
‫עופר קציר) (‪ .21 ;)3,3‬תחילה התנשם (‪.)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכה‬
‫דוד רביע מהרצליה‪.‬‬
‫‪ 4‬בדצמבר‬
‫‪ 2015‬מוסף הארץ ‪67‬‬

Similar documents