במת ההיסטוריון של המחלקה להיסטוריה - אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

במת ההיסטוריון של המחלקה להיסטוריה - אוניברסיטת בר-אילן
ty
Embassy of Belgium
in Israel
© By Courtesy of the Royal Library of Belgium, Brussels
The Faculty of Humanities
The General History Department
are pleased to invite you to the Annual Conference The Stage of the Historian
(in English) of
Professor Marc Boone, Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
World-Renowned, Scholar in Medieval History, History Department
Gent Universiteit, Ghent (Belgium).
In the Presence of his Excellency John Cornet d'Elzius, Ambassador of Belgium
Monday, April 11th 2016 at 16:00-13:45, Economic Building (504) Room 10, Bar Ilan University
Greetings:
Prof. Shifra Baruchson-Arbib Dean of the Faculty of Humanities
Dr. Hilda Nissimi, Head of the General History Department
Chair:
Prof. Myriam Greilsammer
Citizenship in the Urban Community:
Burgers and Strangers in the Cities of the Medieval Low Countries
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המחלקה להיסטוריה כללית – במת ההיסטוריון‬
‫מתכבדים להזמינכם להרצאתו )באנגלית( של‬
‫פרופ' מארק בונה‬
‫ מגדולי החוקרים בתולדות ימי הביניים‬,‫דקאן הפקולטה למדעי הרוח ופילוסופיה‬
(‫האוניברסיטה של גנט )בלגיה‬
‫ מר ג׳ון קורנה דלזיוס‬,‫בנוכחת כבוד השגריר של בלגיה‬
‫ אוני‘ בר אילן‬,(‫ )קומת כניסה‬10 ‫ כיתה‬504 ‫ אולם כלכלה בניין‬,16:00-13:45 ‫ בשעה‬2016 ‫ באפריל‬11 -‫ביום שני ה‬
:‫דברי ברכה‬
‫ דקן הפקולטה למדעי הרוח‬,‫ארביב‬-‫פרופ׳ שפרה ברוכסון‬
‫ ראש המחלקה להיסטוריה כללית‬,‫ד׳׳ר הילדה נסימי‬
:‫מנחה‬
‫פרופ' מרים גריילסאמר‬