ה"עשת , : ההגות היהודית בימי הביניים מחשבה יהודית III Introduction to

Comments

Transcription

ה"עשת , : ההגות היהודית בימי הביניים מחשבה יהודית III Introduction to
‫מחשבה יהודית ‪ :III‬ההגות היהודית בימי הביניים‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪Introduction to Medieval Jewish Philosophy‬‬
‫מס' הקורס‪01411 :‬‬
‫מרצה‪ :‬פרופ' מנחם קלנר וד"ר אסתי אייזנמן‬
‫מסגרת‪ :‬לימודים הומניסטיים‬
‫נקודות זכות‪4 :‬‬
‫מבנה‪ :‬שיעור‬
‫מטרת הקורס‬
‫להפגיש בין הסטודנטים וההוגים המרכזיים והאסכולות המרכזיות בהגות היהודית הפילוסופית‬
‫בימי הביניים‬
‫תיאור הקורס‬
‫בתקופה שבין ר' סעדיה גאון (‪ )888-248‬לבין דור גירוש ספרד (‪ )0428‬יהודים רבים‪ ,‬חלקם בולטים‬
‫מאוד‪ ,‬עסקו בשאלות פילוסופיות וניסו ליישב סתירות הנראות לעין בין התורה והחכמה‪ .‬השאלות‬
‫ששאלו‪ ,‬והתשובות שנתנו‪ ,‬מעסיקים את היהודים עד לימיני אנו‪ .‬בקורס זה נכיר את הפילוסופיה‬
‫היהודית בימי הביניים‪ ,‬מונחיה והוגיה המרכזיים על פי סדר כרונולוגי וענייני‪.‬‬
‫חובות הקורס‬
‫קריאת חומר החובה‬
‫השתתפות בדיונים‪81% :‬‬
‫עבודה או שתי עבודות קצרות‪01% :‬‬
‫מבחן מסכם‪01% :‬‬
‫ציון עובר‪01 :‬‬
‫ביבליוגרפיה‬
‫קריאת חובה‬
‫מ' אידל‪" ,‬המחשבה היהודית בספרד של ימי הביניים"‪ ,‬מורשת ספרד‪ ,‬ח' ביינארט‪ ,‬עורך (ירושלים‪:‬‬
‫מאגנס‪ ,‬תשנ"ב)‪ ,‬עמ' ‪.880-812‬‬
‫משה הלברטל‪ ,‬הרמב"ם (ירושלים‪ :‬מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל‪ ,‬תשס"ט ‪ ,(8112‬עמ' ‪.800-828‬‬
‫א' מלמד‪" ,‬ארץ ישראל והתיאוריה האקלימית במחשבה היהודית"‪ ,‬ארץ ישראל בהגות היהודית‬
‫בימי הביניים‪ ,‬א' רביצקי‪ ,‬עורך (ירושלים‪ :‬יד יצחק בן צבי‪ ,‬תשנ"א)‪ ,‬עמ' ‪.28-08‬‬
‫מנחם קלנר‪ ,‬תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים (ירושלים‪ :‬ספרית אלינר ‪-‬‬
‫ההסתדרות הציונית‪ ,)0220 ,‬עמ' ‪.002 -000‬‬
‫א' רביצקי‪" ,‬אפשרות המציאות ומקריותה בפרשנות הרמב"ם במאה הי"ג" דעת ‪( )0( 8‬תשל"ח‪-‬‬
‫תשל"ט)‪ ,‬עמ' ‪.22-02‬‬
‫ד' שוורץ‪ ,‬הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים (רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשנ"ז)‪ ,‬עמ'‬
‫‪.00 -82‬‬
‫ד' שורץ‪ ,‬אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית (רמת גן‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשנ"ט)‪ ,‬עמ' ‪.28 -08‬‬
‫‪S. Harvey, “Arabic into Hebrew: The Hebrew Translation Movement and the Influence‬‬
‫‪of Averroes upon Medieval Jewish Thought,” The Cambridge Companion to Medieval‬‬
‫‪Jewish Philosophy, D. H. Frank & O. Leaman, eds. (New York: Cambridge University‬‬
‫‪Press, 2003), pp. 258-280.‬‬
‫קריאת רשות‬
‫שמחה בונם אורבך‪ ,‬עמודי המחשבה הישראלית (ירושלים‪ :‬ספרית אלינר‪,‬תשנ"ג)‪.‬‬
‫י' גוטמן‪ ,‬הפילוסופיה של היהדות (ירושלים‪ :‬מוסד ביאליק‪.)0200 ,‬‬
‫צ' א' וולפסון‪ ,‬המחשבה היהודית בימי הביניים (ירושלים‪ :‬מוסד ביאליק‪ ,‬תשל"ח)‪.‬‬
‫ק' סיראט‪ ,‬הגות פילוסופית בימי הביניים (ירושלים‪ :‬כתר‪.)0220 ,‬‬
‫ש' פינס‪ ,‬תולדות הפילוסופיה היהודית מהרמב"ם ועד שפינוזה (סיכום הרצאות בהוצאת אקדמון)‬
‫(ירושלים‪ :‬אקדמון‪ ,‬תשכ"ו)‪.‬‬
‫א' שבייד‪ ,‬הפילוסופים הגדולים שלנו (תל אביב‪ :‬משכל‪.)0222 ,‬‬
‫דב שורץ‪ ,‬אמונה ותבונה (תל אביב‪ :‬משרד הביטחון ‪ -‬ההוצאה לאור‪ ,‬תשס"א ‪.(8110‬‬
‫דב שורץ‪ ,‬ישן בקנקן חדש‪ -‬משנתו העיונית של החוג הניאופלטוני בפילוסופיה היהודית במאה ה‪04-‬‬
‫(ירושליםמוסד ביאליק‪ ,‬תשנ"ז)‪.‬‬
‫‪H. Corbin, History of Islamic Philosophy (London & New York: Routledge, 1978).‬‬
‫‪S. Harvey, ed., The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy‬‬
‫‪(Dordrecht: Kluwer, 2000), pp.1-28.‬‬
‫‪I. Husik, A History of Medieval Jewish Philosophy (New York: Meridian Books, 1960).‬‬
‫‪M. Fakery, A History of Islamic Philosophy (N.Y & London: Columbia University‬‬
‫‪Press, 1970).‬‬
‫‪S. H. Nasr & O. Leaman, History of Islamic Philosophy (London & N.Y: Routledge,‬‬
‫‪1996).‬‬
‫‪D. Schwartz, “The Debate over the Maimonidean Theory of Providence in Thirteenth‬‬‫‪Century Jewish Philosophy,” Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 185-196.‬‬
‫פירוט נוסף אודות הקורס‬
‫הנושאים שידונו בקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שעור פתיחה‪ :‬מהי פילוסופיה יהודית‪ ,‬מהם גבולותיה הכרונולוגיים של הפילוסופיה‬
‫היהודית בימי הביניים? ניאו‪-‬אפלטוניזם ואריסטוטליות (כללי)‪ ,‬מעמדו של הרמב"ם‬
‫בפילוסופיה היהודית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מבנה הקוסמוס בימי הביניים‪ -‬פיזיקה ומטאפיזיקה‬
‫‪‬‬
‫הכלאם היהודי‪ :‬מהו כלאם? אשעריה‪ ,‬ומועתזילה‪ ,‬תורת האטומים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫רס"ג‪ :‬הוכחות לבריאה‪ ,‬אחדות האל ותאריו‪ ,‬טעמי המצוות‪ ,‬גמול‬
‫‪‬‬
‫הניאו‪-‬אפלטוניים היהודיים‪ :‬יסודות המטאפיזיקה הניאואפלטונית‪ ,‬ר' יצחק הישראלי‬
‫רשב"ג‪ :‬תורת הבריאה‪ ,‬הדרך העולה (התייחסות קצרה לתורת הנבואה של הישראלי)‬
‫‪‬‬
‫ר' בחיי וחובת הלבבות‬
‫‪‬‬
‫ר' אברהם אבן עזרא ומעמדו בפילוסופיה היהודית‪ :‬מטבע הלשון "כי הוא הכל" ושאלת‬
‫הבריאה והפנתיאיזם‪,‬‬
‫‪‬‬
‫ראב"ע (המשך)‪ :‬מעמדה של האסטרולוגיה (מן המקרא וחז"ל עד ראב"ע)‪ ,‬טעמי המצוות‬
‫‪‬‬
‫ר' יהודה הלוי‬
‫‪‬‬
‫האריסטוטליות היהודית‪ :‬מהו ניאו‪-‬אריסטוטליזם? מהי מטאפיזיקה אריסטוטלית? ניצני‬
‫האריסטוטליות בהגותם של ראב"ע וריה"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ר' אברהם אבן דאוד‬
‫‪‬‬
‫הרמב"ם‪ :‬מעמדו של הרמב"ם כפוסק‪ ,‬יחסו של הרמב"ם לכלאם ולפילוסופיה היהודית‬
‫שלפניו‬
‫‪‬‬
‫הרמב"ם (המשך)‪ :‬תורת האלוהות‪ ,‬תכלית האדם‪ ,‬בריאה‬
‫‪‬‬
‫הרמב"ם (המשך)‪ :‬נבואה‪ ,‬טעמי המצוות‪ ,‬גמול‪ ,‬עיקרי אמונה‬
‫‪‬‬
‫הפילוסופיה היהודית שאחרי הרמב"ם‪ -‬מגמות וכיוונים‪ :‬מעבר המדעים ופילוסופיה‬
‫מתרבות מוסלמית לתרבות נוצרית‪ ,‬תרגום מורה הנבוכים לעברית‪ ,‬הפירושים למוה"נ‪,‬‬
‫הפולמוס על כתבי הרמב"ם‪ ,‬משנתו של אבן רשד‪ ,‬הסכולסטיקה הנוצרית‪ ,‬האנציקלופדיות‬
‫העבריות‪ .‬ושוב‪ :‬אריסטוטליות וניאו‪-‬אפלטוניזם ועליית הקבלה‬
‫‪‬‬
‫המאה הי"ג והמסורת הספרדית והפרובנציאלית‪ :‬ר' שמואל אבן תיבון‪ ,‬ר' שם טוב אבן‬
‫פלקירא‪ ,‬יצחק אלבלג ואחרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המסורת האיטלקית‪ :‬ר' יעקב אנאטולי‪ ,‬ר' משה מסרלנו‪ ,‬ר' זרחיה בן שאלתיאל‪ ,‬ר' הלל‬
‫מוורונה יהודה רומנו‪ ,‬עמנואל הרומי ואחרים‬
‫‪‬‬
‫המאה הי"ד והמסורת הספרדית והפרובנציאלית‪ :‬ר' משה נרבוני‪ ,‬רלב"ג‪ ,‬ואחרים‬
‫‪‬‬
‫המאה הט"ו ועד דור הגירוש‪ :‬ר' חסדאי קרשקש‪ :‬תורת האלוהות והבריאה והביקורת על‬
‫האריסטוטליות‪ ,‬האהבה במשנתו של רח"ק‪ ,‬בחירה חופשית ודטרמיניזם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המאה הט"ו ועד דור הגירוש(המשך)‪ :‬ר' שמעון בן צמח דוראן‪ ,‬ר' יוסף אלבו‪ ,‬יהודה‬
‫אברבנאל ואחרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המעבר מימי הביניים לעת החדש‪ :‬הגותו של ברוך שפינוזה‪ ,‬וההגות היהודית במאות ה‪,00-‬‬
‫וה‪.02-‬‬