April 2016 - Forlev Friskole

Comments

Transcription

April 2016 - Forlev Friskole
April 2016
April:
07.
07.
08.
12.
14.
18.-21.
18.-21.
22.
29.
29.
Korstævne
Skole-hjemsamtaler i 7. kl.
Bedsteforældredag i 3. kl.
Intromøde nye 0. klasser
Klassefest for 0. kl.
Fælles lejrtur for 4.-9. kl.
Fordybelsesdage for 0.-3. kl.
Store Bededag
Fordybelsesdag 10
Musik på tværs for 5. kl.
Maj:
01.
02.
02.
02.
02.
03.
03.
04.
04.
04.
5.-8.
09.
09.
10.
10.
10.
11.
12.
12.
16.
19.
31.
Konfirmation i Vemmelev Kirke
Spireskolen åbner
9. kl. Prøve i dansk, skriftlig fremstilling
8. kl. Årsprøve i dansk, retskrivning/læsn.
8. kl. Skole-hjemsamtaler
9. kl. Prøve i matematik med hjælpemidler
8. kl. Årsprøve i matematik u. hjælpemidl.
9. kl. Prøve i dansk, retskrivning/læsning
8. kl. Årsprøve i dansk, skriftlig fremst.
0. kl. Sørøverfest
Kristi Himmelfartsferie
9. kl. Prøve i matematik u. hjælpemidler
8. kl. Årsprøve i mat. m. hjælpemidl.
8. kl. Årsprøve i engelsk
7. kl. Årsprøve i dansk, retskrivning/læsn.
7. kl. Årsprøve i dansk, skriftlig fremst.
7. kl. Årsprøve i matematik
1. kl. Overnatning
2. Pinsedag
3. kl. Overnatning
Skolens fødselsdag / Sidste skoledag 9. kl.
Personale
Unn Petersen har pr. 1. april været ansat som rengøringsassistent på Forlev Friskole i 10 år. Hun
ønskes tillykke med tak for en god, stabil indsats.
Skolen har blandt 45 ansøgere valgt at ansætte
Sanne Spender som ny børnehaveklasseleder og
SFO-pædagog. Sanne er 45 år og har ca. 10 års
erfaring med undervisning i 0. kl. Vi er glade for at
kunne byde hende velkommen i medarbejderstaben
med første arbejdsdag, når Spireskolen begynder d.
2. maj.
Byggeri
Byggeriet af vores nye indskolingsbygning er indledt med indretning af byggepladsen, og adskillige
kvadratmeter er nu indhegnet, og vi må indskrænke os, når vi er udendørs i dagligdagen. Vi håber, at
alle vil forstå at tage behørigt hensyn og udvise
passende overbærenhed. På parkeringspladsen vil
der i perioder være begrænset parkering, som vil
være tydeligt markeret.
Fælles lejrtur
Tiden for den fælles lejrtur for 4.-9. kl. til Helsingør
nærmer sig nu. Der er før påske udsendt fælles
infobrev til alle berørte forældre. Dette forventes
gennemlæst grundigt. Kontakt klasselærerne ved
spørgsmål! - Vi glæder os meget til at opleve den
spændende og mangfoldige by Helsingør.
Hjælpemidler til matematik, fysik og sprog
Vi tilbyder salg af diverse hjælpemidler fra skolens
kontor. Det drejer sig om:
Matematik:
 Opslagsbog til matematik
50 kr.
 Matematikhåndbogen til 7.-9. kl.
150 kr.
 Lommeregner – Texas TI-30XB
140 kr.
 Passer – Linex 76B
80 kr.
Fysik/kemi:
 Den lille fysik/kemihjælper
140 kr.
Sprog:
 Grammadisc – engelsk eller tysk
60 kr.
Med venlig hilsen fra
Niels Christian
Stationsvej 45-47, 4241 Vemmelev - 58 38 20 35 - www.forlevfriskole.dk - [email protected]

Similar documents