kliknite tu

Comments

Transcription

kliknite tu
eESPD – pogosto zastavljena vprašanja
e(Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila)
I. Glavna načela ESPD
Kaj sta ESPD in eESPD?
ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) je orodje, ki vam olajša sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila. Gre za lastno izjavo o ustreznosti, finančnem položaju in sposobnosti družb, ki se kot predhodni dokaz
uporablja v vseh postopkih oddaje javnega naročila nad pragom EU.
Sodelujoče družbe ali drugi gospodarski subjekti lahko z lastno izjavo dokažejo:

da niso v nobenem od položajev, v katerih so lahko izključeni iz postopka, in

da izpolnjujejo zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja.
Potrdila, ki jih kot dokazilo običajno zahtevajo javni kupci, bo moral predložiti samo izbrani ponudnik. Če so na voljo, jih lahko
kupec pridobi neposredno iz zadevnih registrov. S tem se bo znatno zmanjšalo administrativno breme, povezano z dokazovanjem
upravičenosti udeležencev.
eESPD je elektronska različica te lastne izjave, ki jo je kot spletni obrazec pripravila Evropska komisija.
Kje lahko najdem ESPD in eESPD?
V skladu z novima direktivama o javnem naročanju je ESPD na voljo izključno v elektronski obliki. Da se v vseh državah članicah
omogoči prehod, se lahko v prehodnem obdobju do 18. aprila 2018 vzporedno uporabljata elektronska in papirna različica ESPD.
ESPD je tako na voljo:

v papirni obliki ESPD (Priloga II);

kot funkcija, neposredno vgrajena v nacionalne rešitve elektronskega javnega naročanja, ali

prek spletne storitve eESPD.
Za eESPD Evropska komisija zagotavlja brezplačno spletno storitev eESPD, s pomočjo katere:

kupec lahko oblikuje in ponovno uporabi predlogo ESPD s pogoji glede izključitve in sodelovanja;

sodelujoče družbe lahko izpolnijo, ponovno izpolnijo, prenesejo in natisnejo ESPD za dani postopek .
II. Kako uporabim eESPD?
Ali lahko do eESPD dostopam z vsemi internetnimi brskalniki?
Da. eESPD deluje z najnovejšimi različicami splošno dostopnih brskalnikov, kot so Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari in
Opera. Da bi se izognili morebitnim težavam, vam svetujemo, da uporabite najnovejšo različico teh brskalnikov. Upoštevajte, da
nekatere funkcije, na primer prenašanje datoteke, ne delujejo na pametnih telefonih in tablicah.
Kako ustvarim, uvozim in prenesem eESPD?
Spletna storitev ESPD javnim kupcem omogoča, da ustvarijo predlogo ESPD (ali ponovno uporabijo predlogo iz prejšnjih
postopkov). Ta predloga bo nato elektronsko dostopna skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo. Sodelujoča družba bo predlogo
uvozila, izpolnila potrebne podatke (ali jih dala predhodno izpolniti s pomočjo zadevnega orodja za elektronsko javno naročanje),
jo prenesla, po potrebi natisnila in ESPD predložila skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo.
Kako prenesem eESDP v formatu PDF?
V operacijskem sistemu Microsoft Windows lahko eESPD prenesete z brskalnikom Chrome, saj ima vdelano tiskanje v PDF. Sicer
lahko uporabite kateri koli program za ustvarjanje datotek PDF, ki je prosto dostopen na spletu. V operacijskih sistemih Mac OSX
in Linux lahko eESPD natisnete v katerem koli brskalniku.
Kako podpišem eESPD?
eESPD je treba podpisati, če kupec to zahteva. V praksi to pomeni, da mora sodelujoča družba datoteko XML prenesti in jo
podpisati s svojim elektronskim podpisom. Če to ni mogoče, je treba ESPD natisniti v formatu PDF in ročno podpisati.
Kako natisnem eESPD?
Sodelujoča družba lahko eESPD natisne z zadnje strani spletne storitve. Obrazec eESPD se pojavi, ko kliknete na gumb „Natisni“.
Nato v svojem brskalniku izberete funkcijo tiskanja.
Ali mora kupec izpolniti informacije o postopku v delu I eESPD?
Ne. Spletna storitev eESPD, ki jo zagotavlja Evropska komisija, lahko te informacije pridobi samodejno. Pogoj za to so naslednji
koraki:
1.
kupec pošlje obvestilo v TED (dnevna elektronska javna naročila);
2.
nato prejme elektronsko sporočilo z identifikacijsko številko;
3.
ta identifikacijska številka se vnese v storitev eESPD.
Te informacije se nato samodejno vnesejo v del I zadevnega eESPD.
Ali se lahko ESPD ponovno uporabi?
Da. Spletna storitev eESPD kupcem in sodelujočim družbam omogoča, da ponovno uporabijo obrazec eESPD iz prejšnjih
postopkov oddaje javnega naročila. Obrazec se lahko ponovno uporablja, dokler so podatki pravilni in ustrezni.
Ali moram (družba) predložiti originalna dokazila?
Originalna dokazila bo po načelu „samo izbrani ponudnik“ moral predložiti samo ponudnik, ki bo izbran v postopku oddaje
javnega naročila. Vendar ima kupec pravico, da kadar koli med postopkom tudi od drugih sodelujočih družb zahteva predložitev
dokazil, da zagotovi pravilno izvedbo postopka.
Prav tako pomembno je, da lahko sodelujoča družba, če so dokazila ali deli dokazil brezplačno na voljo v ustrezni nacionalni zbirki
podatkov, navede, kje je mogoče najti zahtevana dokazila (tj. ime zbirke, spletno mesto, identifikacija spisa itd.). V tem primeru
jih mora kupec pridobiti neposredno iz navedenega vira. Z navedbo teh informacij se sodelujoča družba (ali zadevna oseba)
strinja, da lahko kupec pridobi dokazila (ob upoštevanju zadevnih pravil o obdelavi osebnih podatkov).
III. Tehnični vidiki v zvezi z eESPD
Ali je eESPD mogoče vgraditi v sistem za elektronsko javno naročanje?
Da. Podatkovni model ESPD je vsem izvajalcem storitev elektronskega javnega naročanja dostopen tukaj. Izvajalcem, ki bi
podatkovni model želeli vgraditi v svoje rešitve elektronskega javnega naročanja, je financiranje na voljo prek razpisov za
nepovratna sredstva v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.
Ali bo eESPD odprtokoden?
Da, eESPD bo kot odprtokodna storitev dostopen v drugem četrtletju 2016. Koda bo objavljena na spletišču Joinup.
Ali bo Komisija hranila podatke, sporočene prek storitve eESPD?
Ne. Storitev eESPD je spletna aplikacija, s pomočjo katere se ustvari obrazec ESPD, in ne zbirka podatkov za predkvalifikacijski
postopek. Ne shranjuje nobenih podatkov. Obrazec se vedno shrani lokalno na uporabnikovem osebnem računalniku.
Katere druge funkcije bo eESPD omogočal v prihodnosti?
V prihodnosti:

bo sodelujoča družba lahko že v eESPD videla, katera dokazila lahko uporabi za izpolnitev določenega merila, in sicer
brez preverjanja zbirke e-Certis;

bo javni kupec lahko naložil vse ESPD, ki jih bo prejel od sodelujočih družb, in tako ustvaril pregled nad predloženimi
lastnimi izjavami.
Za več informacij kliknite tukaj.