Dražbeni razglas Flegar Božidar

Comments

Transcription

Dražbeni razglas Flegar Božidar
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Cafova 1
2508 MARIBOR
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 112/2015
Opr. št.
VL 153692/2014
Datum :
11.02.2016
ŠT.PRI UPNIKU:
DOLŽNIK : Flegar Božidar
UPNIK :
Občina Hoče- Slivnica
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 29.02.2016 ob 11:00 uri se bodo pri Flegar Božidar, na DRUGI javni dražbi, ki bo na
naslovu Framska ulica 7, Orehova vas, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
2
3
SKUPAJ
LCD LG 32"
SEDEŽNA KOTNA - BLAGO
OSEBNI RAČUNALNIK
Količina
1
1
1
Vrednost v
EUR
50,00
35,00
20,00
105,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča