Dražbeni razglas I Tinauer Damijan

Comments

Transcription

Dražbeni razglas I Tinauer Damijan
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
Okrajno sodišče MARIBOR
Cafova 1
2508 Maribor
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 426/2009 in 451/2009
Opr. št.
Datum :
VL 70976/2009 in I 06/12001
04.03.2016
DOLŽNIK : Tinauer Damijan
ŠT.PRI UPNIKU:
UPNIK :
INDOMA D.O.O.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 16.3.2016 ob 14:30 uri se bodo pri Tinauer Damijan, na PRVI- javni dražbi, ki bo na
naslovu Sladki Vrh 8, 2214 Sladki Vrh, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št.
Naziv
1
AUDI A6 2,8 QUATTRO LETNIK: 1999
VIN:WAUZZZ4AZSN091809
Količina
Vrednost v EUR
1
2.000,00
SKUPAJ
2.000,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča