01.09.2016 DOLŽNIK : Furek Simona DRAŽBENI RAZGLAS

Comments

Transcription

01.09.2016 DOLŽNIK : Furek Simona DRAŽBENI RAZGLAS
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 5, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 453/2005
Opr. št.
I 05/00337
Datum :
01.09.2016
DOLŽNIK : Furek Simona
ŠT.PRI UPNIKU:
UPNIK :
ACS ltd.,
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 20.09.2016 ob 13:00 uri se bodo pri Furek Simona, na PRVI- javni dražbi, ki bo na
naslovu Zlatoličje 21, Starše, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
SKUPAJ
TRAKTOR MB 01-23 letnik 1984
Količina
1
Vrednost v
EUR
2.086,50
2.086,50 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča