Dražbeni razglas Krajnc Andrej s

Comments

Transcription

Dražbeni razglas Krajnc Andrej s
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Cafova 1
2508 MARIBOR
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 229/2009
Opr. št.
VL 126635/2008
Datum :
18.05.2016
DOLŽNIK : Krajnc Andrej
ŠT.PRI UPNIKU:
UPNIK :
Elektro Maribor d.d.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 26.05.2016 ob 14.00 uri se bodo pri Krajnc Andrej, na PRVI- javni dražbi, ki bo na
naslovu Prečna ulica 17, Šentilj v Slovenskih goricah, prodajali naslednji predmeti z
ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
SKUPAJ
RENAULT VELSATIS 2.2 letnik
2004- VIN: VF1BJ0F0B31905794
Količina
1
Vrednost v
EUR
7.000,00
7.000,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča