Dražbeni razglas Ipavec

Comments

Transcription

Dražbeni razglas Ipavec
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 79/2012
Opr. št.
Ig 3994/2006
Datum :
11.03.2016
ŠT.PRI UPNIKU:
DOLŽNIK : Ipavec Zvonko
UPNIK :
Študentski servis Maribor d.o.o.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 31.03.2016 ob 12:00 uri se bodo pri Ipavec Zvonko, na PRVI- javni dražbi, ki bo na
naslovu Ulica Ruške čete 12, Ruše, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
SKUPAJ
RENAULT CLIO 1.2 letnik 2006VIN: VF1BB1KEF35699992
Količina
1
Vrednost v
EUR
2.500,00
2.500,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča