Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Ljubljani, v izvršilni zadevi
Ig 2012/00793
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2013/00190
OKLIC JAVNE DRAŽBE
(prvič)
Dolžnik: AVTO FM d.o.o.,
Upnik: SCHWARZ PRINT d.o.o.,
vaš znak: ,
ki ga zastopa odv. Tadeja Erzin Potočnik, Prešernov trg 3, 1000 Ljubljana
Dne 04.04.2016 ob 12:00 uri, bodo na naslovu Dolsko 59, 1262 Dol pri Ljubljani na
prvi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Ocenjena vrednost:
20.000,00 EUR
Čoln ELAN OKEANOS 21
prodajna vrednost:
20.000,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Dolsko 59, 1262 Dol pri
Ljubljani dne 04.04.2016, ob 12:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na dražbi.
Grosuplje, 01.03.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt