OJGRO VL 115207.2014 (6.6.2016)

Comments

Transcription

OJGRO VL 115207.2014 (6.6.2016)
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Grosupljem, v izvršilni zadevi
VL 115207/2014
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2014/00476
OKLIC JAVNE DRAŢBE
(prvič)
Dolţnik: ALEŠ OVEN s.p.,
Upnik: ZAVOD ZA PKSU GROSUPLJE d.o.o.,
Dne 06.06.2016 ob 10:00 uri, bodo na naslovu Pod gozdom VIII 02, 1290 Grosuplje
na prvi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Ocenjena vrednost:
300,00 EUR
1.Osebno vozilo RENAULT Scenic 1,6, letnik 1999,
VIN: VF1JA0F0518697162
2. btv LCD BEKO 32''
50,00 EUR
prodajna vrednost:
300,00 EUR
50,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Pod gozdom VIII 02, 1290
Grosuplje dne 06.06.2016, ob 10:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na draţbi.
Grosuplje, 09.03.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt