20160707_OJTRE_DRAZBA_VL 167199_2015

Comments

Transcription

20160707_OJTRE_DRAZBA_VL 167199_2015
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Trebnjem, v izvršilni zadevi
VL 167199/2015
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2016/00173
OKLIC JAVNE DRAŽBE
(prvič)
Dolžnik: VALTER OSTANEK,
Upnik: KOMUNALA TREBNJE d.o.o.,
Dne 07.07.2016 ob 10:00 uri, bodo na naslovu MARTINJA VAS 22, 8212 Velika Loka
na prvi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
Ocenjena vrednost:
200,00 EUR
150,00 EUR
900,00 EUR
premičnina:
1.Motorna žaga SOLO 635
2. Batni kompresor, 50 lit. KRAFT
3.Tlačni čistilec KARCHER
prodajna vrednost:
200,00 EUR
150,00 EUR
900,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu MARTINJA VAS 22, 8212 Velika
Loka dne 07.07.2016, ob 10:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na dražbi.
Grosuplje, 08.04.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt