Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Ljubljani, v izvršilni zadevi
Ig 2010/00548
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2010/00760
OKLIC JAVNE DRAŽBE
(prvič)
Dolžnik: VITACEL d.o.o.,
Upnik: ABV d.o.o.,
Dne 12.04.2016 ob 12:00 uri, bodo na naslovu Cundrovec 13 A, 8250 Brežice na
prvi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Traktor Steyr 768, brana ,
Osebno vozilo Lada Niva, prikolica Wormann za dva konja,
Traktor Deutz Fahr 85, letnik 1998, 63kw,
id.št..:D11S864WVT1216,
Boksi za konje, 136kos
Ocenjena vrednost:
2.000,00 EUR
3.000,00 EUR
10.000,00 EUR
prodajna vrednost:
2.000,00 EUR
3.000,00 EUR
10.000,00 EUR
300,00 EUR/kos
300,00 EUR/kos
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Cundrovec 13 A, 8250 Brežice
dne 12.04.2016, ob 12:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na dražbi.
Grosuplje, 07.03.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt