Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Ljubljani, v izvršilni zadevi
VL 207584/2009
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2015/00633
OKLIC JAVNE DRAŢBE
(prvič)
Dolţnik: SAMEDIN DERVIŠOSKI,
Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.,
Dne 14.04.2016 ob 10:00 uri, bodo na naslovu Črna vas 235, 1000 Ljubljana na prvi
javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
1. Viličar De Antoni, Diesel, nosilnost 2,5 T, UNI 4521,
tip:KL20M,
2.Oder za fasado 150 m2
Ocenjena vrednost:
3.000,00 EUR
prodajna vrednost:
3.000,00 EUR
3.000,00 EUR
3.000,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Črna vas 235, 1000 Ljubljana
dne 14.04.2016, ob 10:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na draţbi.
Grosuplje, 15.01.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt