Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, v izvršilni zadevi
In 2014/00064
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2014/00197
OKLIC JAVNE DRAŢBE
(drugič)
Dolţnik: ROBERT LOGAR s.p.,
Upnik: DOMSTAN d.o.o. - v stečaju,
vaš znak: ,
ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA ŢIBRET D.O.O., KERSNIKOVA UL 12, 1000
Ljubljana
Dne 05.04.2016 ob 10:00 uri, bodo na naslovu Završe 50, 2382 Mislinja na drugi
javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Osebno vozilo Opel Frontera 2.8TDI, letnik 1995, registrska
številka: LJ ZI-381, številka šasije:SED5BMWL4SV735258,
Prikolica za prevoz vozil Brenderup 18P, letnik 2005,
id.št.:UH20001856P139597,
Traktor Zetor 5945, letnik 1978,
Viličar Defas, SK15, letnik 1996, id.št.:5937,
Viličar Fendt, starejši,
Tračna ţaga Wravor, tip 1000, id.št.:70235
Ocenjena vrednost:
1.500,00 EUR
prodajna vrednost:
500,00 EUR
3.000,00 EUR
1.000,00 EUR
6.000,00 EUR
4.500,00 EUR
3.000,00 EUR
21.000,00 EUR
2.000,00 EUR
1.500,00 EUR
1.000,00 EUR
7.000,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Završe 50, 2382 Mislinja
dne 05.04.2016, ob 10:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati. Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je
na draţbi.
Grosuplje, 01.03.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt