Dražbeni razglas Bašnec

Comments

Transcription

Dražbeni razglas Bašnec
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Cafova 1
2508 MARIBOR
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 112/2011
Opr. št.
I 1367/2010
Datum :
04.03.2016
DOLŽNIK : Bašnec Aleksandra
ŠT.PRI UPNIKU: 832-16/00
UPNIK :
Zavod RS za zaposlovanje
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 16.03.2016 ob 12:30 uri se bodo pri Bašnec Aleksandra, na - DRUGI javni dražbi, ki bo
na naslovu Log 27, Bistrica ob Dravi, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
2
3
4
LCD TV PHILIPS 107 cm
PRENOSNI RAČUNALNIK DELL
15,4 "
SEDEŽNA KOTNA + TABURE
OMARA ZA SPALNICO - DRSNA
VRATA
Količina
1
1
Vrednost v
EUR
270,00
160,00
1
1
200,00
330,00
SKUPAJ
960,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča