Dražba 17-2 Sokolov Darinka

Comments

Transcription

Dražba 17-2 Sokolov Darinka
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
JOŽE ŽEL
STROSSMAYERJEVA 28, 2001Maribor
P.P. 44
 02 / 252 50 03 , Fax:02/252 50 01
Datum:
18.01.2016
Naš znak :
309/2015
Okrajno sodišče MARIBOR
Upnik:
SNAGA D.O.O.,
NASIPNA ULICA 64, MARIBOR
Dolžnik:
DARINKA SOKOLOV
IZVRŠILNA ZADEVA VL 61931/2015
Zaradi izterjatve: 243,11 EUR s p.p.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 17.02.2016 OB 12:00 URI
bodo v ČOPOVA ULICA 4, MARIBOR
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Kom
Enot
1
KOM
Opis
TOVORNO VOZILO KESON PREKUCNIK IVECO 35-10
TURBO DAILY, LETNIK 1995,
ŠASIJA:ZCFC3570005072889, REG.ŠT.:MB PE - 624
BRUTO OCENJENA
VREDNOST
Kje je v hrambi
1.800,00 EUR
PRI DOLŽNIKU
Stvari s seznama bodo na ogled 15 minut pred začetkom dražbe na navedenem naslovu.
STVARI S SEZNAMA SE BODO NA DRUGI DRAŽBI PRODAJALE PO 1/3 CENI OD OCENJENE VREDNOSTI.
V primeru neuspešne prve javne dražbe, lahko upnik oz. dolžnik v skladu z 94.členom ZIZ v 30 dneh od
naroka za prvo javno dražbo, predlaga novo (drugo dražbo).
Sodišče bo ustavilo postopek, če nobena stranka ne bo predlagala v danem roku druge dražbe ali, če stvari ne
bo mogoče prodati niti na drugi dražbi (95.člen ZIZ).
OPOZORILO DOLŽNIKU: V kolikor ob dnevu razpisane dražbe, zarubljeni predmet ne bo dosegljiv, bom zoper
vas podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 223. členu KZ – 1.
IZVRŠITELJ
Jože Žel
OBVEŠČENI:
- SNAGA D.O.O., NASIPNA ULICA 64, MARIBOR
- DARINKA SOKOLOV, ČOPOVA ULICA 4, MARIBOR
- OGLASNA DESKA SODIŠČA
- SPIS