Dražbeni razglas Klemenčič D._pdf

Comments

Transcription

Dražbeni razglas Klemenčič D._pdf
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 315/2015
Opr. št.
VL 12074/2015
Datum :
31.03.2016
ŠT.PRI UPNIKU:
DOLŽNIK : KLEMENČIČ DUŠAN S.P.
UPNIK :
BMC-STORITVE, d.o.o.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 12.04.2016 ob 09:00 uri se bodo pri KLEMENČIČ DUŠAN, S.P., na DRUGI javni
dražbi, ki bo na naslovu Vinogradniška cesta 7, Orehova vas, prodajali naslednji predmeti z
ocenjeno vrednostjo :
Zap. št. Naziv
1
OSEBNO
VOZILO
DAEWOO
MATIZletnik
2000VIN:
UU6MF4841YD007893
2
TOVORNO VOZILO C4 PICASSO
1.6
HDI-letnik
2007-VIN:
VF7UA9HZC45022772
SKUPAJ
Količina Vrednost v EUR
1
70,00
1
1.350,00
1.420,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča