Dražba 31-3 Babič

Comments

Transcription

Dražba 31-3 Babič
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
JOŽE ŽEL
STROSSMAYERJEVA 28, 2001Maribor
P.P. 44
 02 / 252 50 03 , Fax:02/252 50 01
Datum:
09.03.2016
Naš znak :
1013/2015
Okrajno sodišče MARIBOR
Upnik:
SNAGA D.O.O.,
NASIPNA ULICA 64, MARIBOR
Dolžnik:
BRIGITA BABIČ
IZVRŠILNA ZADEVA VL 108584/2015
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 31.03.2016 OB 09:15 URI
bodo v ZGORNJA GORICA 9, RAČE
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Kom
Enot
1
KOM
Opis
OSEBNI AVTOMOBIL VOLKSWAGEN GOLF 1.4, LETNIK
2000, ŠASIJA:WVWZZZ1J21W179336, REG.ŠT.:CE 30-15K
BRUTO OCENJENA
VREDNOST
Kje je v hrambi
950,00 EUR
PRI DOLŽNIKU
Stvari s seznama bodo na ogled 15 minut pred začetkom dražbe na navedenem naslovu.
STVARI S SEZNAMA SE BODO NA DRUGI DRAŽBI PRODAJALE PO 1/3 CENI OD OCENJENE VREDNOSTI.
V primeru neuspešne prve javne dražbe, lahko upnik oz. dolžnik v skladu z 94.členom ZIZ v 30 dneh od
naroka za prvo javno dražbo, predlaga novo (drugo dražbo).
Sodišče bo ustavilo postopek, če nobena stranka ne bo predlagala v danem roku druge dražbe ali, če stvari ne
bo mogoče prodati niti na drugi dražbi (95.člen ZIZ).
OPOZORILO DOLŽNIKU: V kolikor ob dnevu razpisane dražbe, zarubljeni predmet ne bo dosegljiv, bom zoper
vas podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 223. členu KZ – 1.
IZVRŠITELJ
Jože Žel
OBVEŠČENI:
- SNAGA D.O.O., NASIPNA ULICA 64, MARIBOR
- BRIGITA BABIČ, ZGORNJA GORICA 9, RAČE
- OGLASNA DESKA SODIŠČA
- SPIS