27.06.2016 DOLŽNIK : Menhart Peter DRAŽBENI RAZGLAS

Comments

Transcription

27.06.2016 DOLŽNIK : Menhart Peter DRAŽBENI RAZGLAS
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 133/2013
Opr. št.
VL 54780/2013
Datum :
27.06.2016
DOLŽNIK : Menhart Peter
ŠT.PRI UPNIKU:
UPNIK :
bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.
Poštna banka Slovenije d.d.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 12.07.2016 ob 14:00 uri se bodo pri Menhart Peter, na PRVI- javni dražbi, ki bo na
naslovu Kozjak nad Pesnico 67 a, Zgornja Kungota, prodajali naslednji predmeti z
ocenjeno vrednostjo :
Zap. št.
Naziv
1
2
3
4
5
TRAKTOR TOMO VINKOVIĆ
KOSILNICA HURRICANE
MINI BAGER KOMATSU+2XŽLICA
TOVORNO VOZILO KIA MB L8-65R
POČITNIŠKA PRIKOLICA ADRIA
MB DK 838
AVTOPRIKOLICA MB V 5-311
6
SKUPAJ
Količina
1
1
1
1
1
Vrednost v
EUR
1.000,00
800,00
1.000,00
6.500,00
2.500,00
1
500,00
12.300,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča