Izv. zadeva : 52/2015 Opr. št. VL 55329/2014 Datum : 24.03.2016

Comments

Transcription

Izv. zadeva : 52/2015 Opr. št. VL 55329/2014 Datum : 24.03.2016
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
BOJAN MILETIČ
Partizanska c. 22, 2000 Maribor
tel:02/250-84-43;fax:02/250-84-44
Okrajno sodišče MARIBOR
Sodišče:MARIBOR
Izv. zadeva : 52/2015
Opr. št.
VL 55329/2014
Datum :
24.03.2016
Djordje
ŠT.PRI UPNIKU:
DOLŽNIK : Karington
UPNIK :
OŠ Franceta Prešerna Maribor
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 8.4.2016 ob 12:00 uri se bodo pri Karington Djordje, na - DRUGI javni dražbi, ki bo na
naslovu Engelsova ulica 42, Maribor, prodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo :
Zap. št.
Naziv
1
OSEBNO VOZILO RENAULT CLIO 1.2 letnik
prve
reg.
2000VIN:
VF1CB0A0F23075482
SKUPAJ
Količina
Vrednost v EUR
1
100,00
100,00 EUR
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni
bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlagajo stranke v 30 dneh od prve
dražbe oz. do izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
Opozorilo dolžniku:
V kolikor na dan razpisane dražbe dolžnik ne bo navzoč ali prostora , kjer so zarubljeni
predmeti noče odpreti, ga na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v
navzočnosti dveh polno letnih občanov ( 49.člen ZIZ-a ) ob asistenci policije.
Obveščeni: upnik
Izvršitelj
dolžnik
Bojan Miletič
oglasna deska sodišča