Seznam vseh predmetov na dražbi

Comments

Transcription

Seznam vseh predmetov na dražbi
Izvršitelj Bojan Vodopivec, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
Enaslov : [email protected], Tel: 031/205-340,
Naš znak: IZV 226/2014
Opr. št.: VL 136279/2014
OKLIC I. JAVNE DRAŽBE
Okrajno sodišče na Jesenicah
Javna dražba bo potekala na naslovu: Ulica Alojza Rabiča 58, 4281 Mojstrana
Dne 18.2.2015 s pričetkom ob 9.30 uri in sicer za predmete po naslednjem vrstnem redu:
Zap.
št.
OPIS PREDMETA
1
VILIČAR INDOS 1500 KG, LETNIK
1979, RDEČ
VILIČAR CLARK 1600 KG, ZELEN
ZERMA TIP ZCS-850, SER:*6521,
LETNIK 2008 MZ.3200-08 (GROBI
MLIN, STROJ TRGALEC)
SHINI, MODEL SG3660-CE, SER:
2CG1204000 (MLIN ZA FINO
MLETJE)
HERBOLD, TIP 2615, LETNIK 84
SMS45/80-H5-3
PALETNI VOZIČEK (LIBIS) CLARK,
2250 KG, 4000Q4840IB
2
3
4
5
6
ŠTEVILO
KOSOV
PRODAJNA
VREDNOST (EUR)
1
OCENJENA
VREDNOST
(EUR)/KOS
800,00
1
1
1500,00
3000,00
1500,00
3000,00
1
5000,00
5000,00
1
3500,00
3500,00
1
100,00
100,00
800,00
Ogled predmeta je mogoč po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
Prodaja predmeta dražbe se opravi po sistemu videno-kupljeno.
Varščina je 10% od izklicne cene predmeta in je vplačljiva 3 delovne dni pred pričetkom dražbe.
Varščina se nakaže na TRR: SI56 2900 0005 0099 872, odprt pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
Kupnino je potrebno v celoti poravnati po končani dražbi.
Kupci glede kupljenega predmeta na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.
Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenim predmetom bremenijo kupca predmetov.
Ker gre za I. Dražbo se lahko dražbeni predmet proda najmanj za ocenjeno vrednost.
Izvršitelj ne jamči za pravne ali stvarne napake na predmetu dražbe in lahko prekliče
prodajo do predaje blaga brez stroškov za izvršitelja.
Oklic dražbe bo objavljen na sodni deski in spletni strani pristojnega sodišča.
V primeru, da je dražba neuspešna lahko stranke v postopku v 30 dneh od dneva II. Dražbe predlagajo novo
dražbo (94. Člen ZIZ-a).
Ljubljana dne 2.2.2015
IZVRŠITELJ:
Bojan Vodopivec
Davčna št.: 99546728, Št. TRR: SI 56 0700 0000 1903 521 odprt pri GB d.d.