IntelliSearch 5

Comments

Transcription

IntelliSearch 5
INTELLISEARCH
 Spar tid – øk
produktiviteten
 Bruk informasjon –
forbedre kvaliteten
 Sikre kunnskapsdeling og
samhandling
IntelliSearch 5
 Øk tilfredsheten hos
medarbeiderne
En virksomhetsintern søkeløsning
Kunnskapsmedarbeidere bruker en
vesentlig del av sin arbeidstid på å finne
relevant og nyttig informasjon. Den
forretningsmessige verdien av å finne
relevante dokumenter, gjenbruke
tidligere produsert materiale og ta
hensyn til fakta funnet i informasjonsmengden er utvilsomt høy.
For å utnytte all den verdifulle interne
informasjonen på en god måte er et
riktig søkeverktøy helt nødvendig.
IntelliSearch er en profesjonelt utviklet,
kommersielt supportert søkeløsning for
samtidig søk i mange systemer.
Funksjonaliteten i løsningen er i verdens-
klasse, noe omtalen fra både bransjeanalytikere og fornøyde kunder underbygger.
Det viktigste med en søkeløsning er at
brukeren finner riktig og relevant
informasjon. Relevanshåndteringen er
essensiell for at søkeløsningen skal gi
gode treff. God språkforståelse på norsk
er derfor svært viktig, og IntelliSearch er
eneste aktør med norsk lemmatisering.
Med IntelliSearch får du det beste
verktøyet for å finne og gjenbruke
informasjon, sikre kunnskapsdeling og
øke samhandlingen.
«Et virkelig
imponerende
søkeverktøy!
Løsningen har gjort
arbeidsdagen
betydelig bedre for
mange av våre
medarbeidere»
SYSTEMKRAV
Windows Server 2012
R2 64-bit eller nyere
DRIFTSMODELL
Flere alternativer –
snakk med oss om
mulighetene
IntelliSearch
Software AS
Gjerdrums vei 12
0484 Oslo
Norway
www.intellisearch.no
[email protected]
tel. +47 23 00 96 00
INTELLISEARCH
Overordnet
Viktig funksjonalitet:
 Markedets beste «out-of-the-box»
søkeløsning
 Et grensesnitt som er fullt
konfigurerbart
 Søker på tvers av alle
applikasjoner i virksomheten
 Sikre den mest relevante trefflisten ved å påvirke relevansmodellen
 Brukere får verdifull informasjon
ved bruk av ulike relevansteknologier og algoritmer
 Eneste løsning i verden som
lemmatiserer norske ord
 Gjør informasjon og søk
tilgjengelig fra mange ulike
brukergrensesnitt
 Bruker den eksisterende sikkerheten og tilgangskontrollen
 Stor skalerbarhet. Støtter global
arkitektur
 Løsningen er utvidbar og med
tilkoblingspunkter i alle ledd
 Justere visning av treffene til å gi
den viktigste informasjonen
 Differensier visning av treffene
basert på kilde eller type
informasjon
 Forhåndsvisning av dokumenter
 Avanserte muligheter for
kategorisering, filtrering og drilldown
 Automatisk forslag til søkeuttrykk
 «Mente du?» og stavekontroll med
«fuzzy logic»
 Mulighet for eget personsøk
 Tilbyr redaktørstyrte treff
 Pre-filtrering før søk for spissere
treffliste
 Finner delord av sammensatte ord
 Støtte for ordbøker og samtidige
søk i flere språk og målformer
 Søk både i metadata og i fritekst
 Statistikk
 Innsyn i fremdrift og status for
applikasjonen
 God ytelse og stabilitet
 Løsning for å søke etter tallrekkefølger. Eksempelvis: Finn alle
dokumenter med tall mellom 150200, kombinert med andre ord
 Håndterer synonymer
Administrasjonsverktøy
Administrasjonsverktøyet blir stadig viktigere for å gi
 Sortering – flere muligheter
brukeren gode søkeopplevelser.

I administrasjonsverktøyet kan man håndtere synonymer,
redaktørstyrte treff og pre-filtreringer. 
Du kan overvåke hundrevis av målepunkter som kan brukes
for å undersøke tilstanden til løsningen, samt spore
trender.
Alt for å sikre tilgang til den informasjonen som trengs for
å sikre optimal søkeopplevelse.
IntelliSearch er søkespesialisten – vi har løsninger for mange ulike behov
IntelliSearch Software er et produktselskap som spesialiserer seg på søkeløsninger for virksomheter. Vårt fremste
produkt, IntelliSearch 5, er en markedsledende løsning for samtidig søk i flere kilder.
Vi tilbyr også en rekke andre søkeprodukter, les mer på våre nettsider: www.intellisearch.no
IntelliSearch
Software AS
Gjerdrums vei 12
0484 Oslo
Norway
www.intellisearch.no
[email protected]
tel. +47 23 00 96 00

Similar documents