Rundskriv april 2016 - Ammerudsletta Borettslag

Comments

Transcription

Rundskriv april 2016 - Ammerudsletta Borettslag
AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L
Ammerudveien 35a. 0958 OSLO
E – post: [email protected]
Hjemmeside: www.ammerudsletta.no
Rundskriv april 2016
28.04.16
Rusken
Det var utrolig gledelig at så mange beboere stilte og ville bidra
til å holde vårt borettslag pent og trivelig. Styret håper at
beboerne bidrar til å holde borettslaget like trivelig resten av
året også, kanskje enda mer nå som borettslaget har fått tildelt
rehabiliteringsprisen. Det er lenge siden sist det ble registrert så
stort oppmøte til dugnaden og styret ønsker herved å rette en
stor takk til alle deltagerne for deres innsats!
Styret ønsker også å rette en spesiell takk til alle barna som
stilte og gjorde en kjempejobb!
Det jobbes med å få satt opp parkering forbud-skilt ved søppelbrønnene i krysset Am.vn 3133-35.
Det har kommet ønske om flere søppelkasser i borettslaget nærmere inngangspartiene.
Dessverre har vi fått forbud mot dette fra Brannetaten på grunn av brannfare.
Vask av oppganger
Renholdsfirmaet har vasket nesten alle veggene innvendig og det har i ettertid
blitt observert spyttklyser på veggene og det har blitt urinert under trappene
ved noen anledninger. Dette synes styret – på vegne av beboerne – er trist og
håper at de(n) skyldige slutter med dette, vi er alle siviliserte mennesker som
ønsker å ha det trivelig rundt oss.
Nytt vaktmesterfirma og renholdsfirma
Styret ønsker å informere at det vil engasjeres et nytt vaktmesterfirma/
renholdsfirma fra 1.september – Vaktmesterkompaniet vil ta over driften av
dagens tjenester.
Braathen har kontrakt med borettslaget til slutten av august for vedlikehold av
utomhusområdene og det jobbes med å få på plass en kontrakt på permanent basis. Mer
informasjon om dette kommer på et senere rundskriv før sommeren.
Med vennlig hilsen
Styret i Ammerudsletta borettslag
Forretningsfører: Obos eiendomsforvaltning A/S ved Thanh Trung Nguyen
Postboks 6668, St. Olavs plass, 0129 OSLO
Tlf. 22 86 55 00

Similar documents