הצהרת מנהל מסגרת בדבר נוכחות - תשע"ז (2016)

Transcription

הצהרת מנהל מסגרת בדבר נוכחות - תשע"ז (2016)
‫‏‪ 08/05/2016‬‏‬
‫‏ל'‏ניסן‏תשע"ו ‏‬
‫לכבוד ארגונים המפעילים מסגרות מוכרות ‪ -‬מעונות יום‪ ,‬משפחתונים וצהרונים‬
‫‏‬
‫הנדון‪:‬‏שינוי תהליך העבודה החל משנה"ל תשע"ו – הצהרה בדבר נוכחות ילד במסגרת ‏‬
‫כחלק‏מתהליך‏העבודה ‏השוטף ‏של‏קביעת‏דרגות‏הזכאות‪,‬‏נדרש‏המוקד ‏לבדוק‏ולהתריע‏במקרים‏של‏נתונים‏‬
‫סותרים‏ו‪/‬או‏שגויים‪,‬‏אשר‏מולאו‏ע"י‏מנהל‪/‬ת‏המסגרת‏ו‪/‬או‏ההורים‏בטופס‏אישור‏קבלה‏למסגרת‪,‬‏בשאלון‏‬
‫ההרשמה‏המקוון‏וביומן‏הנוכחות‪.‬‏להלן‏פירוט‏המקרים‪ :‬‏‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫דיווח ‏עזיבה ‏ביומן‏נוכחות‏של‏המשרד‪ ,‬‏כאשר‏לאחריו ‏התקבל ‏טופס‏אישור‏קבלה‏למסגרת ‏עם‏אותו‏‬
‫הסמל‏בטענה‏שהילד‏לא‏עזב‏(העזיבה‏בוצעה‏בשוגג)‪ .‬‏לדוגמא‪,‬‏עבור‏הילד‏ששוהה‏במסגרת‏מתאריך‏‬
‫‪,1/09/2016‬‏התקבל‏יומן ‏נוכחות ‏עם‏דיווח‏עזיבה‏מתאריך‏‪ 1/10/2016‬‏ולאחריו ‏התקבל‏טופס‏אישור‏‬
‫קבלה‏עם‏תאריך‏כניסה‏‪.1/09/2016‬‬
‫קבלת‏שני‏טפסי‏אישור‏קבלה‏למסגרת‏או‏שני‏טפסי‏נספח‏‪6‬‏(צהרונים)‏עם‏סמל‏מסגרת‏זהה‏ותאריכי‏‬
‫כניסה ‏שונים ‏או ‏עם ‏סמל ‏מסגרת ‏שונה ‏ותאריכי ‏כניסה ‏זהים‪ .‬‏לדוגמא‪ ,‬‏התקבלו ‏במוקד ‏‪ 2‬‏אישורי‏‬
‫קבלה‏לסמל‏‪,11111‬‏אחד‏מהם‏עם‏תאריך‏כניסה‏‪1/09/2016‬‏והשני‏עם‏תאריך‏כניסה‏‪ 1/11/2016‬‏או‏‪2‬‏‬
‫אישורי‏קבלה‏עם‏תאריך‏כניסה‏‪,1/09/2016‬‏אחד‏עם‏סמל‏‪11111‬‏והשני‏עם‏סמל‏‪.22222‬‬
‫בקשה‏לבצע ‏שינוי‏סמל‏מסגרת‏באופן‏רטרואקטיבי ‏שלא‏במהלך‏חודש‏כניסת‏הילד‏למסגרת‏החדשה‏‬
‫(עבור‏ילד‏שעבר‏למסגרת‏אחרת)‪.‬‏לדוגמא‪,‬‏ילד‏עבר‏למסגרת‏אחרת‏בתאריך‏‪12‬‏לדצמבר‪,‬‏טופס‏אישור‏‬
‫קבלה‏עדכני‏התקבל‏במוקד‏רק‏בחודש‏אפריל‪.‬‬
‫חוסר‏התאמה‏בין‏תאריך‏כניסת‏הילד‏ו‪/‬או‏סמל‏המסגרת‪,‬‏המופיע‏בטופס‏אישור‏קבלה‏לבין‏הפרטים‏‬
‫המופיעים ‏בשאלון ‏ו‪/‬או‏טופס‏נספח‏‪ 6‬‏(צהרונים)‪ .‬‏לדוגמא‪,‬‏בטופס‏שאלון‏הרשמה‏מולא‏תאריך‏כניסה‏‬
‫‪1/11/2016‬‏ואילו‏בטופס‏אישור‏קבלה‏מולא‏תאריך‏כניסה‏‪.1/09/2016‬‬
‫במקרים‏אלו‏היה‏המוקד‏מעביר‏פניות‏למחוזות‏לצורך‏בירור‏הנתונים‏והעובדות‏אל‏מול‏מנהל‪/‬ת‏המסגרת‏או‏‬
‫הארגון‪ .‬‏על ‏מנת ‏לייעל ‏ולשפר ‏את ‏השירות‪ ,‬‏הוכנה ‏הצהרה ‏עבור ‏מנהל‪/‬ת ‏המסגרת ‏בדבר ‏נוכחות ‏הילד ‏אשר‏‬
‫ייתר‏את‏הדרישה‏להצגת‏יומני‏הכיתה‪.‬‏על‏מנהל‪/‬ת‏המסגרת‏למלא‏את‏הנתונים‏הרלוונטיים‏בהצהרה ‏ולסמן‏‬
‫אחת‏האופציות‏בהתאם‏לצורך‏(ראה‏הסבר‏לגבי ‏אופן‏המילוי)‪ .‬‏ככל‏שלא‏קיים‏במערכת ‏טופס‏אישור‏קבלה‏‬
‫עם‏תאריך‏כניסת‏הילד‏ו‪/‬או‏סמל‏מסגרת‏תואמים ‏למופיעים ‏בהצהרה ‏– ‏יידרשו‏ההורים‏לצרף‏טופס‏אישור‏‬
‫קבלה‏חדש‏עם‏נתונים‏תואמים‪.‬‬
‫‏לתשומת‏ליבכם‪,‬‏במקרים‏הבאים‏ימשיך‏המוקד‏להעביר‏פניות‏למחוז‏לצורך‏בירור‪ :‬‏‬
‫‪ .1‬פניות‏הורים‪,‬‏הטוענים ‏שהילד‏אינו‏שוהה‏במסגרת‏מתחילת‏שנה"ל‏או‏עזב‏במהלך‏שנה"ל ‏ולא דווחה‬
‫עזיבה‏באמצעות‏יומני‏נוכחות‪ .‬‏‬
‫‪ .2‬קבלת‏שתי‏הצהרות‏בעלי‏נתונים‏סותרים‏במוקד‪.‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫משרד הכלכלה והתעשייה‬
‫בניין ג'נרי‪ ,‬רחוב בנק ישראל ‪ ,5‬קריית הממשלה‪ ,‬ת"ד ‪ ,3166‬ירושלים ‪9103101‬‬
‫טל' ‪ ,02-6662319‬פקס ‪.02-6662801‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫חשוב להדגיש‪,‬‏כי‏באמצעות‏פעולות‏פשוטות‏והקפדה‏יתרה‏בעת‏מילוי‏הנתונים‏ניתן‏לחסוך‏טרחה‪ ,‬‏הכרוכה‏‬
‫במילוי‏ההצהרה‪.‬‏להלן‏ההנחיות‏שיסייעו‏לצמצם‏את‏הצורך‏בהצהרה‪ :‬‏‬
‫דיווח עזיבה ביומן נוכחות‬
‫‪‬‬
‫יש‏להקפיד‏למלא‏ביומן‏הנוכחות‏תאריך‏עזיבה‏בשורה‏מול‏הילד‏הרלוונטי‏בלבד‏ולא‏לרשום‏תאריך‏‬
‫כניסה‪/‬עזיבה‏שעה‏נוספת‏בעמודה‏של‏תאריך‏עזיבה‪.‬‏דבר‏זה‏יחסוך‏את‏הצורך‏בביטול‏עזיבה‪.‬‬
‫מילוי טופס אישור קבלה למסגרת‬
‫‪‬‬
‫יש‏להקפיד‏הקפדה‏יתרה‏בעת‏מילוי‏סמל‏המסגרת‏ותאריך‏הכניסה‏בטופס‏אישור‏קבלה‏למסגרת‪.‬‏יש‏‬
‫לצרף‏טופס‏עבור‏הסמל‪,‬‏אליו‏נכנס‏הילד‏(אין‏לצרף‏אישור‏קבלה‏עבור‏סמל‏שאינו‏רלוונטי)‪ .‬‏לדוגמא‪,‬‏‬
‫במידה ‏וילד ‏התקבל ‏למסגרת ‏בעלת ‏סמל ‏‪ ,11111‬‏אך ‏ההורים ‏החליטו ‏להעבירו ‏למסגרת ‏בעלת ‏סמל‏‬
‫‪22222‬‏עוד‏בטרם‏תחילת‏שנת‏הלימודים‏–‏אין‏לשלוח‏למוקד‏טופס‏אישור‏קבלה‏עם‏סמל‏‪.11111‬‬
‫‏‬
‫מילוי טופס שאלון הרשמה מקוון‬
‫‪‬‬
‫יש‏להקפיד‏הקפדה‏יתרה‏בעת‏מילוי‏טופס‏שאלון‏הרשמה‏מקוון‏ולמלא‏תאריך‏כניסה‏למסגרת‏וסמל‏‬
‫מסגרת‏באופן‏שתהיה‏התאמה‏בין‏הנתונים‏בשאלון‏הרשמה‏לבין‏אלו‏בטופס‏אישור‏קבלה‏למסגרת‪.‬‏‬
‫לדוגמא‪ ,‬‏אם ‏בטופס ‏אישור ‏קבלה ‏למסגרת ‏נרשם ‏תאריך ‏כניסה ‏‪ 1/09/2016‬‏לסמל ‏‪ 22222‬‏– ‏את‏‬
‫הנתונים‏האלה‏יש‏למלא‏גם‏בשאלון‏ההרשמה ‏המקוון‪.‬‏במידה‏וחלה‏טעות‏בטופס‏אישור‏קבלה‏–‏על‏‬
‫מנהל‪/‬ת ‏המסגרת ‏להמציא ‏להורים ‏טופס ‏מתוקן ‏עם ‏נתונים ‏עדכניים ‏‪ -‬‏אין ‏למלא ‏בשאלון ‏הרשמה‏‬
‫מקוון‏נתונים‏שאינם‏תואמים‏טופס‏אישור‏קבלה‏למסגרת‪.‬‬
‫‏‬
‫דיווח מעבר ילד למסגרת חדשה במהלך שנת הלימודים‬
‫‪‬‬
‫‏‬
‫עדכון‏סמל‏מסגרת‏עקב‏מעבר‏למסגרת‏חדשה‏יש‏לדווח‏למוקד‏במהלך‏חודש‏המעבר‪.‬‏אי‏דיווח‏במועד‏‬
‫יגרום ‏לדרישה ‏למילוי ‏ההצהרה‪ .‬‏לדוגמא‪ ,‬‏עבור ‏ילד ‏שעבר ‏למסגרת ‏אחרת ‏בתאריך ‏‪ 12‬‏לדצמבר‪ ,‬‏יש‏‬
‫לדאוג‏לכך‪,‬‏שטופס‏אישור‏קבלה‏עדכני‏יתקבל‏במוקד‏במהלך‏חודש‏דצמבר‏בלבד‪.‬‬
‫‏‬
‫תודה על שיתוף הפעולה‪,‬‬
‫אלכסנדר בלונוגוב‬
‫מנהל תחום מוקד‬
‫משרד הכלכלה והתעשייה‬
‫בניין ג'נרי‪ ,‬רחוב בנק ישראל ‪ ,5‬קריית הממשלה‪ ,‬ת"ד ‪ ,3166‬ירושלים ‪9103101‬‬
‫טל' ‪ ,02-6662319‬פקס ‪.02-6662801‬‬

Similar documents