här - Svenska institutet

Comments

Transcription

här - Svenska institutet
NÄRMARE NORDEN
12-14 maj 2016, Warszawa
PROGRAM
TORSDAG, 12 maj 2016:
10.00-10.30
REGISTERING
10.30-10.40
Konferensen öppnas: Piotr Skurowski (Dekanen för Fakulteten för
humaniora och samhällsvetenskaper)
10.40-10.50
Witold Maciejewski (Uniwersytet SWPS)
10.50-11.00
Inga Eriksson Fogh (Sveriges ambassadör)
11.00-11.10
Anne Grete Riise (Ministerråd vid Norska ambassaden)
11.10-11.40
Monika Wirkkala (Svenska Institutet)
11.40-12.00
KAFFE
12.00-12.45
Anders Bodegård (översättare)
”Att översätta Gombrowicz”
12.45-13.30
Piotr Garbacz (Høgskolen i Sørøst-Norge)
”Den norske talemålsvariasjonen sett av arbeidsinnvandringen fra
Sverige og Polen”
13.30-14.30
LUNCH
14.30-16.30
studenternas presentationer (kandidatprogram):
LINGVISTIK
Barbara Jankowska (UAM) ”Någon i fornsvenska – en diakronanalys”
Agnieszka Tylczak (UAM) ”Samspelet mellan svenskans fonologiska
regler och melodisk frasering. Med exempel tagna ur utvalda
musikalsånger”
Natalia Wasielewska (UAM) ”Negationsmarkören inte och dess historia”
Michalina Palacz (UAM) ”’Är du road av radion så skruva på den’ –
om så-konstruktionen i svenskan”
1
LITTERATUR OCH KULTUR
Greta Dubrawska (UAM) ”Konstruktion av protagonister i Jonas Gardells
romaner”
Iza Jakubowska (Uniwersytet SWPS) ”Attityder till ålderdom och äldre
människor hos gymnasieelever i Polen och Sverige”
Marta Nowosińska (UG) ”Eurovision Song Contest och den svenska
identiteten”
Aleksandra Grochowska (UG) ”Grönlands postkoloniala samhälle och dess
position i dagens värld”
Magda Kraszpulska (Uniwersytet SWPS) ”Viking på ett dockhus – hur
skandinaver erövrar heminredning med lek och spel”
INTERKULTURELLA OCH MELLANSPRÅKLIGA MÖTEN
Weronika Jaworowska (UAM) ”Franske lånord i norsk – ortografi og
fonologi”
Annet Smit (UAM) ”Polakkers møte med norsk uttale — vurdering av
polske studenters mestring av norske vokaler”
Łucja Szreder (Uniwersytet SWPS) ”Modersmålsundervisning bland
svenskar med polsk bakgrund i Sverige”
Michał Jadczak (Uniwersytet SWPS) ”Retoriken bakom fribrottnig: om
svenska promos”
Ewa Żak (Uniwersytet SWPS) ”Kolvereid - den minste norske byen fra
utlendings perspektiv”
16.30-16.50
KAFFE
16.50-17.35
Ingvild Nistov
(Universitetet i Bergen)
”Språkbruk blant ungdom i
flerspråklige miljø (multietnolekt)”
19.30
BANKETT
Piotr Garbacz
(Høgskolen i Sørøst-Norge)
”Innføyd V2 i svensk og norsk:
forskjeller og likheter”
FREDAG, 13 maj 2016
9.30-10.15
Henning Fjørtoft (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
”Å lese og (ikke) forstå”
10.15-11.00
Gunilla Persson (Stockholms universitet)
”Det finns ingen som Pippi, eller? Om sammansmältningen av litterära
karaktärer i Pippi Långstrump”
11.00-11.30
KAFFE
11.30-13.30
studenternas presentationer (masterprogram):
LINGVISTIK
Marta Wróbel (UJ) "Användning av digitala medier i språkundervisningen.
En jämförande fallstudie”
2
Marta Kowalczyk (UAM) ”Konjunktionen och i översättning till polska”
Justyna Nowacka (UAM) ”Suffixet -sk i svenskan – sammandrag”
Marta Paszek (UAM) ”Bruket av bestämda nominalfraser satsinitialt”
Alicja Piotrowska (UAM) ”Mannen på gatans åsikt och personen bredvids
förvåning – s-genitiv som frasmarkör i modern svenska”
Paulina Ślusarczyk (UG) ”Nynorsk som målspråk i omsetjing”
LITTERATUR OCH KULTUR
Maryla Denka (SWPS) ”Nordens kristianisering: synkretiska och
interkulturella motiv på de nordiska runmonumenten”
Justyna Hańczyk (UJ) ”I våra fastigheter bor inga barnfamiljer, inga
socialfall och inga icke svensktalande”
Magdalena Kasprzak (UAM) ”Poul Henningsen – kunstnerogkulturradikalist i
forskelligevendinger”
Jacek Modrzejewski (SWPS) ”Varför bokar aldrig Reinfeldt tvättstugan?”.
En analys av politisk misskreditering i Sverige”
Magda Gołębiewska (SWPS) ”Multimodal analys av polska och svenska
Instagram-användares selfie-inlägg”
Zuzanna Zywert (UAM) ”Jeg vil helst ikke” – den ikke-handlende karakter
som en ny vandrefigur? En undersøgelse af Helle Helles novellesamling
Rester i lyset af Herman Melvilles Skriveren Bartleby.
13.30-14.30
LUNCH
14.30-16.00
Workshopar:
Natalia Kołaczek
”Curlingföräldrar och mobilzombier spelar strumpmemory – om
nyord i Språkrådets nyordslistor”
Agnieszka Stróżyk
”Trivs svensken fortfarande bäst i öppna landskap eller håller glesbygden
på att dö? Landsbygden- romantiserad v. nedvärderad”
Oliwia Szymańska
”Reklame på skandinavisk vis - form, språk och slutresultat”
Michelle Uller och Gabriel Stille
”Norsk-svenska samtal. Hur bra förstår vi varandra, egentligen?”
16.00-16.20
KAFFE
16.20-16.50
Redovisning
16.50-17.10
Prisutdelning för de bästa presentationerna
LÖRDAG, 14 maj 2016
9.30-10.15
Rolf Almström (författare)
”Älskade betong. Hur Kieślowskis Dekalogen fick mig att se annorlunda på
min barndoms höghus”
3
10.15-11.00
Anne Gold (Universitetet i Oslo)
”Ordforrådsforskning i nordiske språk som andrespråk”
11.00-11.30
KAFFE
11.30-13.00
doktorandernas presentationer
LITTERATUR OCH KULTUR
Aleksandra Wilkus-Wyrwa (UAM Poznań/UiA Kristiansand)
”Velkommen til (anti-)utopisk oversettelsesspill! Noen bemerkninger til
Wisława Szymborskas norske gjendiktninger”
Paulina Rosińska (Uniwersytet SWPS)
”5 x Absentia animi. Några funderingar kring översättning av svensk
poesi och översättningskritik”
Dominika Wiśniewska (UW)
”Statens presstӧd som mediepolitiskt verktyg i den digitala
tidsåldern”
LINGVISTIK
Anna Kurek (UAM)
” Generisitet i norsk”
Natalia Kołaczek (UAM)
”Ögonen, avdelningen och radhuset – hur de polska studenterna behärskar
implicit bestämdhet i svenskan?”
Błażej Garczyński (UAM)
”Det danske postverbum TIL - en kognitiv analyse"
13.00-14.00
LUNCH
14.00-14.30
Mika Larsson
"Polen och Norden mot ett nytt främlingskap?"
14.30-15.30
„Bliżej czy dalej Skandynawii” - diskussion
15.30
Konferensen avslutas
4