vidhäftad program

Transcription

vidhäftad program
PROGRAM
NFBO 2016
Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt,
Stockholm 22–25 maj 2016
Gör vi skillnad för utsatta barn?
Are we making a difference for abused children?
VÄLKOMMEN
På NFBO:s vägnar hälsar vi dig välkommen till den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt i Stockholm, den 22–25 maj 2016.
Konferensens tema – Gör vi skillnad för utsatta barn?
Vi inleder med en temadag med fokus på en aktuell problematik: Abusive Head Trauma.
Under de tre följande konferensdagarna uppmärksammas de långsiktiga konsekvenserna av utsatthet för våld och försummelse. Vidare följer konferensen en tematisering
utifrån ett Barnahus fyra verksamhetsrum dvs vad som är god praktik kring barnintervjuer, rättsliga och medicinska utredningar, risk- och skyddsbedömningar och behandling. Barns och ungas egna erfarenheter av svåra livssituationer synliggörs bl a under en
kvällsvisning av dokumentärfilm. Vi avslutar konferensen med aktuell forskning kring
hur unga som överlevde terrorattacken i Oslo i juli 2011 upplevt det efterföljande mötet
med rättsväsende och skola och vad vi kan lära av det.
Utöver att lyssna på inbjudna huvudtalare kommer konferensen att bjuda på mängder av intressanta och inspirerande presentationer från nordiska kliniker, forskare och
organisationer. Vår förhoppning är att konferensen 2016 kommer att bli en plats för
stort kunskapsutbyte och ett rikt informellt erfarenhetsutbyte. Vi inom NFBO vill rikta
ett stort tack till Brottsoffermyndigheten och Rädda Barnen Sverige för deras generösa
stöd till konferensen.
NFBO bildades 1998 och sedan dess har föreningen vartannat år arrangerat nordiska
konferenser. NFBO betonar det tvärprofessionella perspektivet i arbete med utsatta
barn, behovet av samarbete över yrkesgränser och behovet av att vi tillsammans utvecklar våra kunskaper.
Välkommen att delta, dela dina erfarenheter och få ny kunskap med dig i arbetet med
utsatta barn!
Cecilia Kjellgren
Ordförande NFBO
ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Kommittén är ett samarbete mellan NFBOs styrelse och Barnafrid, BUP Stockholm, Ericastiftelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Stockholms Stad, Stockholms universitet och
Linköpings universitet.
Ordförande Anna Norlén, Rektor, verksamhetschef, leg psykolog, leg psykoterapeut,
Ericastiftelsen, Stockholm
Carl Göran Svedin, Professor, centrumchef Barnafrid, Linköpings universitet
Anders Forsberg, Enhetschef, Barnahus Stockholm, Stockholms stad
Linda Jonsson, Socionom, PhD, Barnafrid, Linköpings universitet
Anna Kaldal, Docent, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
Åsa Landberg, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Moa Mannheimer, Leg psykolog, enhetschef BUP Traumaenhet, Stockholm
Bengt Söderström, Leg psykolog, kvalitetsledningschef, BUP Stockholm
Carolina Överlien, Docent i socialt arbete, PhD, Stockholms universitet
VETENSKAPLIG KOMMITTÉ
Ordförande Carolina Överlien, Docent i socialt
arbete, PhD, Sverige
Tina Dam Rasmussen, Fagchef , Grönland
Djóni Jákup Eidesgaard, Generalsekretær Barnabati,
Färöarna
Hrefna Fridriksdóttir, Professor i juridik, Island
Linda Jonsson, Socionom, PhD, Sverige
Raisa Lounamaa, PhD, barnläkare, MSc Epidemology,
Finland
Dag Nordanger, Prof. dr. psychol., specialist i klinisk
psykologi for barn och ungdom, Norge
Carl Göran Svedin, Professor i barn och ungdomspsykiatri, Sverige
Talli Ungar Felding, Autoriseret psykolog, cand.
psych. specialist og supervisor i psykoterapi, Danmark
PRAKTISK INFORMATION
Stockholm Stad välkomnar konferensdeltagarna med en
mottagning i Stadshuset på söndag kväll den 22 maj kl 19.
Adress Stadshuset: Hantverkargatan 1, 111 52 Stockholm
Buss till Stadshuset: Buss 50 Hornsberg från konferensanläggningen,
hållplats Stadshuset. Köpa SL-biljett kan göras på 7Eleven, Pressbyrån,
vissa hotell samt i automater, dock ej på bussen. Åker man från annan
adress, se www.sl.se
Konferensmiddag hålls på kvällen måndag den 23 maj
kl 19 i fantastiska Eric Ericssonhallen, vackert belägen på
Skeppsholmen. I samband med middagen bjuds på musik
framförd av Bo Sundström från Bo Kaspers orkester. (OBS!
Föranmälan. Kostnaden för konferensmiddagen ingår ej i
konferensavgiften)
Adress Eric Ericsonhallen: Kyrkslingan 2-4, 111 49 Stockholm
Buss till Eric Ericsonhallen: Buss 65 Skeppsholmen från konferens­
anläggningen, hållplats Östasiatiska muséet. Köpa SL-biljett kan
göras på 7Eleven, Pressbyrån, vissa hotell samt i automater, dock ej
på bussen. Åker man från annan adress, se www.sl.se
Taxi: Taxi Stockholm, tfn: 08-15 00 00, Taxi 020, tfn: 020-20 20 20
Stadshuset: Hantverkargatan 1, 111 52 Stockholm,
2 kilometer från City Conference Centre.
Eric Ericsonhallen: Kyrkslingan 2-4, 111 49 Stockholm,
3 kilometer från City Conference Centre.
KONGRESSEN
PL AN 1
PL AN 2
Lokal 202
Fika/lunch
Lokal 201
Lokal
307
Fika/lunch
Fika/lunch
B4
B3
A
C
2
Registrering
Fika/lunch
5
Lokal B
REG.
DESK
Info
Lokal C
Kongresshall
Lokal A och B
C6
UTSTÄLLARE
AB OmsorgsCompagniet
i Norden
Brottsoffermyndigheten
Ericastiftelsen
Humana
My human rights
Rädda Barnen
Stiftelsen Allmänna
Barnhuset
Stockholm stad/Barnahus
Frågor: Gå till informationsdisken på plan två för hjälp.
Om det inte går att lösa där, ring Michaela Wall på tfn: +46 (0)709 98 54 98
A1
Huvudentré
Lokal A
PROGRAM DAG FÖR DAG
SÖNDAG 22 MAJ KL 13.00–16.45
MÅNDAG 23 MAJ KL 08.45–16.45
12.00 Registreringen öppnar
08.00 Registreringen öppnar
När andras bedömning blir mitt underlag –exemplet
Abusive Head Trauma
Lokal: Kongresshallen
08.45 Alla intar sina platser inför den officiella invigningen.
Vänligen respektera tiden!
Lokal: Kongresshallen
13.00 Konferensen öppnas. Cecilia Kjellgren, ordförande
i NFBO och Staffan Janson, Professor Karlstad universitet,
barnläkare, gästprofessor Uppsala universitet (NCK) hälsar
välkomna.
09.00–10.00 Invigning av den 9:e Nordiska konferensen
om barnmisshandel och omsorgssvikt i närvaro av H.M.
Drottning Silvia och Barnminister Åsa Regnér. Kulturella
inslag med Stina Wirsén, författare och illustratör samt
Kulturama Grundskola åk 4, Sundbyberg
13.00– 14.10 Abusive head trauma, an inconvenient truth
Rob Bilo, Specialistläkare i rättsmedicin och konsult i
pediatrisk rättsmedicin, Department of Forensic Medicine,
section of Forensic Pediatrics, of the Netherlands Forensic
Institute in the Hague, Nederländerna.
Kort paus
14.15–14.45 Dilemmat : Hur ska barnets skydd uppnås
utifrån socialtjänstlagen?
Kicki Hofling, Enhetschef, Familjenheten, Barn och unga,
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholm.
10.00–10.45 Adverse Childhood Experiences and their
Repressed Role in Adult Well-being, Disease, and
Premature Death: turning gold into lead?
Vincent J.Felitti, MD, läkare och professor vid Kaiser
Permanente Medical Care Program i San Diego, USA
Dag Nordanger, Prof. dr. psychol. introducerar.
Tack till Rädda Barnen, Sverige vars bidrag gjort det möjligt
att erbjuda presentationen.
Lokal: Kongresshallen
10.45–11.15 Paus med kaffe och te i Foajén
14.45–15.15 När barnet inte kan berätta – sjukvårdens
kunskap som bevisning
Alexandra Bopp, Kammaråklagare, funktionsansvarig
för barnärenden, City åklagarkammare, Stockholm och
Daniel Suneson, Kammaråklagare, specialiståklagare, City
åklagarkammare, Stockholm
11.15–12.00 Vincent J.Felitti fortsätter
15.15– 15.45 Paus med kaffe och te i Foajén
13.00–15.15 Parallella sessioner
15.45–16.10 Reflektioner och perspektiv på AHT från Norge
och Danmark.
Mia Cathrine Myhre, Överläkare, Barneintensiv Oslo
Universitetssykehus, PhD, Seniorforsker vid Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS),
Oslo och Marianne Verdel, Avdelningschef, Cand.psych.,
specialist i neuropsykologi – barn och unga, Center for
Hjerneskade, Köpenhamn
15.15–15.45 Paus med kaffe och te i Foajén
16.10–16.45 Panelsamtal med medverkande, moderator
Staffan Janson
19.00 Stockholms Stad välkomnar konferensdeltagarna
med en mottagning med buffé Stadshuset. Medtag
inbjudningskortet i din konferenspåse!
12.00- 13.00 Lunchtallrik serveras i Foajén
Välkomna på “Pecha Kucha” med anledning av boksläpp
Lokal: 202
15.45–16.45 Forensic Interviewing: Balancing the
Requirements of Evidence-Based Practice with the Needs
of the Child.
Linda Cordisco Steele, M.Ed, LPC, programordförande,
senior trainer, National Children’s Advocacy Center,
Huntsville, USA
Carl Göran Svedin, Professor i Barn- och ungdomspsykiatri,
introducerar
Lokal: Kongresshallen
16.45 NFBO Generalförsamling
Lokal: 201
19.00 Konferensmiddag i Eric Ericssonhallen,
Skeppsholmen. (OBS föranmälan, begränsat antal
platser. Kostnaden för konferensmiddagen ingår ej i
konferensavgiften). I samband med middagen bjuds på
musik framförd av Bo Sundström från Bo Kaspers orkester.
08.00 Registreringen öppnar
08.55– 09.00 Vinnaren i NFBO:s uppsatstävling Halla Dröfn
Jónsdóttir från Island presenteras av Cecilia Kjellgren,
ordförande NFBO.
Lokal: Kongresshallen
09.00–10.00 Risk assessment and management in cases of
family violence – state of the art.
Nicky Stanley, BA, MB, MSc, socionom, professor, School of
Social Work, Care and Community vid University of Central
Lancashire, UK
Carolina Överlien, Docent i socialt arbete, PhD,
introducerar.
Lokal: Kongresshallen
ANNA-LENA AHLSTRÖM KUNGAHUSET.SE
TISDAG 24 MAJ KL 08.55–16.45
H.M. DROTTNING SILVIA
ÅSA REGNER Barnminister
VINCENT J. FELITTI
MD, läkare och professor vid Kaiser Permanente Medical Care
Program i San Diego, USA
ROB BILO
Specialistläkare i rättsmedicin och konsult i pediatrisk rättsmedicin,
Department of Forensic Medicine, section of Forensic Pediatrics, of
the Netherlands Forensic Institute in the Hague, Nederländerna
10.00–10.30 Paus med kaffe och te i Foajén
10.30–12.00 Parallella sessioner
LINDA CORDISCO STEELE
M.Ed, LPC, programordförande och Senior Trainer vid National
Children’s Advocacy Center (NCAC) i Huntsville, USA
12.00–13.00 Lunchtallrik serveras i Foajén
13.00–15.15 Parallella sessioner
15.15–15.45 Paus med kaffe och te i Foajén
15.45–16.45 Insatser för våldsutsatta barn i socialtjänst
och barn- och ungdomspsykiatri. Vad kan vi göra och vad
hjälper?
Kjerstin Almqvist, Adj professor, Karlstad Universitet, leg
psykolog, leg psykoterapeut, chef vid forskningsenheten
division psykiatri i Landstinget i Värmland.
Anna Norlén, Verksamhetschef, rektor, introducerar.
Lokal: Kongresshallen
17.00–18.15 Dokumentärfilmerna “My life my lesson” och
“Say something” visas (2 x ca 20 min, svenskt tal, engelsk
text) Efterföljande panelsamtal.
Lokal: Kongresshallen
ONSDAG 25 MAJ KL 09.00–12.00
08.00 Registreringen öppnar
09.00–10.00 Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte
ungdommers erfaringer i møte med politi og skole etter å
ha overlevd massakren på Utøya.
Åse Langballe, PhD, förskollärare, seniorforsker vid Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS),
Oslo och Jon-Håkon Schultz, PhD, lärare, seniorforsker
vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS), Oslo, försteamanuens vid Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, universitetet i Tromsø.
Hrefna Fridriksdóttir, Professor i juridik, introducerar.
Lokal: Kongresshallen
NICKY STANLEY
BA, MB, MSc, socionom, professor, School of Social Work, Care and
Community vid University of Central Lancashire, UK
KJERSTIN ALMQVIST
Adj professor, Karlstad Universitet, leg psykolog, leg psykoterapeut, chef vid forskningsenheten division psykiatri i Landstinget i
Värmland.
ÅSE LANGBALLE
PhD, förskollärare, seniorforsker vid Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo
JON-HÅKON SCHULTZ
PhD, lärare, seniorforsker vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress (NKVTS), Oslo, försteamanuens vid Institutt
for lærerutdanning og pedagogikk, universitetet i Tromsø
STAFFAN JANSON
Professor Karlstad universitet, barnläkare, gästprofessor vid Uppsala universitet (NCK)
ALEXANDRA BOPP
Kammaråklagare, funktionsansvarig för barnärenden, City åklagarkammare, Stockholm
DANIEL SUNESON
Kammaråklagare, specialiståklagare, City åklagarkammare,
Stockholm
10.00–10.30 Paus med kaffe och te i Foajén
10.30–12.00 Parallella sessioner
12.00 Avslutning i Kongresshallen
KICKI HOFLING
Enhetschef, Familjenheten, Barn och unga, Kungsholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholm
PROGRAMÖVERSIKT
Oral Presentation: 20 minuter
Workshop: 30 minuter
Symposium: 1 timme och 5 minuter
MÅNDAG
2313.00
MAJ
13.00–15.15
Måndag 23 maj
- 15-15
Session 1
SAL 201
Session 2
SAL 202
Session 3
SAL 307
Session 4
SAL A
Session 5
SAL B
Session 6
SAL C
Symposium
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Symposium
Ska vi verkligen fråga alla?- ett
pilotprojekt om rutinmässig
kartläggning av våld i nära
relationer vid BUP i Stockholm
Pontus Nilsson, Josefine Paulsen,
Pernilla Eljenmyr
Kraften i et brev terapeutisk arbeid med
barn og voksne i familier
der det har vært vold.
Marianne Skogstad Eriksen,
Barbora Jakobsen
Hvilken
indflydelse kan
tilknytningsstil
og social støtte
have på
hvordan
færøsk
ungdom
mestrer
trauma?
Tóra Petersen
Dags att prata
om sexuella
övergrepp mot
barn
Åsa Landberg
Barn som angivere?
Å avdekke vold. Blir
det bedre for barna?
Stein Knudsen
Profesjonsutøveres
møter med barn og
unge utsatt for vold
og seksuelle
overgrep: Erfaringer
og kunnskapsbehov
Mira Elise Glaser
Holthe, Mona-Iren
Hauge, Mia Cathrine
Myhre, Carolina
Øverlien,Linda Holen
Moen
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop Projekt SEBA–
et praksiseksempel på
Alan Carr’s
caseformuleringsmodel
Christina Tange, Merete
Taudahl, Louise Grønne,
Gitte Møland
Lär dig bedöma
om ett barn
eller ungdom
är
traumatiserad
Lovisa Bonerfält
Liten och trygg –
en handledning
för
förskolepersonal
om barns
rättigheter och
vuxnas
skyldigheter
Hanna Netzell
Informasjonssamtaler
med barn som lever
med vold.
Utfordringer og
muligheter når barns
behov for
informasjon og
sikkerhet skal
ivaretas samtidig.
Yalila Castro, Hanne
Kristin Hop
PAUS 10 MIN
PAUS 15 MIN
PAUS 15 MIN
PAUS 5 MIN
PAUS 15 MIN
PAUS 15 MIN
Oral Presentation
Workshop
Workshop
Symposium
Workshop
Oral Presentation
Danske børn
med sexuelt
bekymrende
adfærd (sexual
behaviour
problem) og
unge med
sexuelt
krænkende
adfærd (sexual
harmfull
behaviour)
Mimi Strange,
Jytte Kofod
Andersen, Tove
Weis, Stine Tofte,
Maja Leth
Laursen,
Vanessa
Rasmussen, Ida
Haahr Pedersen
"En väg in": Nya
rutiner rörande
hälsoundersökningar
av barn och unga
som utreds för
samhällsvård
Gabriel Otterman,
Lillemor Libeck
Barns rett til
medbestemmelse og
beskyttelse under og
etter avdekking av
vold i hjemmet - med
FNs
barnekonvensjon
som ramme.
Kate Mevik, Oddbjørg
Edvardsen
Children with multiple stays at
refuges for abused women and
their experiences of teacher
recognition
Sabreen Selvik
Att systematiskt
bedöma komplexitetsgrad
inför traumafokuserad
behandling av barn och
ungdomar.
Michael Larsson
Oral Presentation
Workshop
Workshop
Oral Presentation
Oral Presentation
The impact of psychological
maltreatment on mental health
in Swedish 12-13 year olds
Johan Melander Hagborg, Claudia
Att involvera
föräldrar/omsorgspersoner
i traumafokuserad
behandling, varför är det
viktigt och hur kan vi
underlätta?
Poa Samuelberg
Uledsagede
flygtningeunge:
Traditionalisme
og modernitet
Talli Ungar
Felding
Blir sykepleier
ansvaret forsømt ved
mistanke om
barnemishandling
Kari Skarsaune
Normer i endring –
foreldretvister og
barns rettigheter
Kristin Skjørten
Fahlke, Inga Tidefors
Baskunskap
för att jobba
med pojkar
som kommer
från
krigsdrabbade
länder.
Driton Rama
Oral Presentation
Oral presentation
Children’s and social workers’
narratives
about children
becoming summoned to and
visiting Barnahus including
what happens afterwards
Ann-Margreth E. Olsson
”Barn som utsatts
för våld i familjen Kartläggning av
brottmålsavgöranden
från tingsrätt”
Anna Kaldal, Malou
Andersson
Oral Presentation: 20 minuter
Workshop: 30 minuter
Symposium: 1 timme och 5 minuter
TISDAG
Tisdag 2424
majMAJ
10.30 10.30–12.00
- 12.00
Session 7
SAL 201
Session 8
SAL B
Session 9
SAL A
Session 10
SAL C
Session 11
SAL 307
Session 12
SAL 202
Oral
Oral Presentation
Workshop
Oral Presentation
Oral Presentation
Forebygging og
beskyttelse av
barnemishandling
Innenfor barne og
ungdomspsykiatri
Isabel Mühleisen
Ojo, Geir Helge
Roaas
Att upptäcka
våldsutsatta
barn - En
studie av
skolans
förutsättningar
att ställa
rutinfrågor om
våld inom
elevhälsan
Karin Blomgren
Mobbning i
Sverige:
Bakgrundsfaktorer
och samband med
självrapporterade
hälsoproblem
Eva-Maria
Annerbäck
Det osynliga våldet.
Förskolans och
skolans (o)förmåga
att identifiera och
bemöta barn som
upplever våld inom
familjen
Ann-Charlotte
Münger, Ann-Marie
Markström
Oral
Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Kan
kompleksitetsteori
kompleksitetsteori
kompleksitetsteori
revolusjonere
vår
revolusjonere
vår
revolusjonere
vår
forståelse
forståelse for
for og
og
forståelse
behandling
av
behandlingfor
avog
behandling
av
utsatte
utsatte barn?
barn?
utsatte
barn?
Ane
Ane Ugland
Ugland
Ane
Ugland
Albæk,Mogens
Albæk,Mogens
Albæk,Mogens
Albæk,
Albæk, Helge
Helge
Albæk,
Slotten
Slotten Helge
Slotten
Tidig vs sen
dess
sexuell debut och
dess
dess
associationer.
associationer.
associationer.
Åsa
Kastbom
Åsa
Kastbom
Åsa Kastbom
Omfang av vold og
seksuelle
seksuelle overgrep
overgrep ii
seksuelle overgrep
i
barndommen
barndommen
-barndommen
endring
over
endring
over tid?
tid?
endring
over
Resultater
fra
en
Resultater
fratid?
en
Resultater
fra
en
telefonintervjustudie
telefonintervjustudie
telefonintervjustudie
med
med ungdom
ungdom og
og
med
ungdom og
voksne
voksne
voksne
Mia
Cathrine
Mia Cathrine Myhre
Myhre
Mia Cathrine Myhre
Presentation
A regional
inventory of
health in
children
covered by
social child
welfare
interventions
Measures in
child
protection
“This is just
what we have
always done”
Halla Dröfn
Jónsdóttir
Lottie Sällström Randsalu
Oral Presentation
Sexual Abuse
and Child
Friendly
Friendly
Justice:
Justice:
Friendly Justice:
Challenges
in
Challenges
in Practice
Practice and
and
Challenges
Procedures
Procedures in Practice and
Procedures
Hrefna
Fridriksdottir,
Hrefna
Fridriksdottir, Anni
Anni G.
G.
Hrefna
Fridriksdottir,
Anni G.
Haugen
Haugen
Haugen
Oral
Presentation
Kjærestevold
Kjærestevold
Kjærestevold
blant
norske
blant
norske
blant
norske
tenåringer:
tenåringer:
tenåringer:
Resultater
Resultater fra
fra
Resultater
prosjektet
prosjektet fra
prosjektet
“Safeguarding
“Safeguarding
“Safeguarding
teenage
teenage
teenage
intimate
intimate
intimate
relationships
relationships
relationships
(STIR).
(STIR).
(STIR).
Per
Hellevik
Per
Hellevik
Per Hellevik
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Cases
Cases of
of infants´
infants´
Cases
of infants´
maltreatment
is
maltreatment
is increasing
increasing
maltreatment
is increasing
in
Sweden -- diagnosis,
diagnosis,
in
Sweden
in
Sweden - diagnosis,
occurrence,
and
occurrence,
and
occurrence,
riskfactors
riskfactors and
riskfactors
Ulf
Ulf Högberg
Högberg
Ulf Högberg
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
"Hedersrelaterat
"Hedersrelaterat
"Hedersrelaterat
våld
våld och
och förtryck
förtryck
våld
och förtryck
mot
och
mot barn
barn
och
mot
unga
-- En
ungabarn
Enoch
unga
En
kränkning
kränkning av
av barn
barn
kränkning
och
rätt
till
och ungas
ungas av
rättbarn
till
och
ungas rätt till
integritet?"
integritet?"
integritet?"
Anna
Kaldal,
Anna
Kaldal,
Anna
Emelie
EmelieKaldal,
Emelie
Kankaanpää
Kankaanpää
Kankaanpää
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Presentation
När
När sexuella
sexuella
När
sexuella
övergrepp
mot
övergrepp
mot
övergrepp
mot
barn
barn sker
sker på
på
barn
sker
på
förskolan
förskolan –
–
förskolan
–
hur
hur påverkas
påverkas
hur
påverkas
förskolans
förskolans
förskolans
personal
personal
personal
Cecilia
Cecilia
Cecilia
Kjellgren
Kjellgren
Kjellgren
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Børn
Børn ii risiko
risiko –
–
Børn
risiko –
Viden
Videni fra
fra
Viden
fra
Socialstyrelsens
Socialstyrelsens
Socialstyrelsens
undersøgelse
undersøgelse af
af
undersøgelse
over-greb
over-greb mod
modaf
over-greb
mod
børn
børn og
og unge
unge
børn
og unge
Aya
Freund
Aya Mortag
Mortag
Freund
Aya Mortag Freund
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
How
How to
to make
make a
a
How
to make
a
difference
in
difference
in child
child
difference in child
maltreatment
maltreatment
maltreatment
prevention:
prevention:
prevention:
evolutionary
evolutionary
evolutionary
insights
insights
insights
Jukka
Jukka Mäkelä
Mäkelä
Jukka Mäkelä
PAUS
PAUS 10
10 MIN
MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Presentation
Unga
Unga och
och sex
sex
Unga
och sex
på
på nätet
nätet
på
nätet
Linda
Jonsson
Linda
Jonsson
Linda Jonsson
Oral
Oral Presentation
Presentation
Oral Presentation
Children´s
Children´s agency
agency when
when
Children´s
agency
when
parents
problems
parents have
have
problems
parents
have
problems
with substance
substance misuse
misuse
with
with
substance
Elisabet
Näsman
Elisabet
Näsmanmisuse
Elisabet Näsman
Oral
Oral Presentation
Presentation
Oral Presentation
Går
Går det
det att
att stoppa
stoppa
Går
det att stoppa
barnmisshandel?
barnmisshandel?
barnmisshandel?
Johanna Thulin
Thulin
Johanna
Johanna Thulin
Oral
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Presentation
När
När sexuella
sexuella
När
sexuella
övergrepp
mot
övergrepp
mot
övergrepp
mot
barn
barn sker
sker på
på
barn
sker
på
förskolan
förskolan –
–
förskolan
–
konsekvenser
konsekvenser
konsekvenser
för
för föräldrar
föräldrar
för
föräldrar
Christina
Christina
Christina
Carlsson,
Cecilia
Kjellgren
Oral
Oral Presentation
Presentation
Oral Presentation
Barnmisshandel
Barnmisshandel
Barnmisshandel
ur
ur barns
barns och
och
ur
barns
och
ungas
perspektiv
ungas
perspektiv
ungas
perspektiv
–
omfattning,
–
omfattning,
– omfattning,
hälsa,
avslöjande
hälsa,
avslöjande
och
hälsa,
avslöjande
och stöd
stöd
och stöd
Carolina Jernbro
Jernbro
Carolina
Carolina Jernbro
Oral
Oral Presentation
Presentation
Oral Presentation
Gotlandsmålet
Gotlandsmålet –
– två
två
Gotlandsmålet
män
dömdes
män
dömdes till
till– två
män
till
långa
fängelsestraff
långadömdes
fängelsestraff
långa
fängelsestraff
för
on-line
för sexbrott
sexbrott
on-line
för
on-line
mot
45
motsexbrott
45 flickor
flickor
mot
45
flickor
Charlotta
Tanner,
Charlotta Tanner,
Charlotta
Tanner,
Anna
Anna Norlén
Norlén
Anna Norlén
Oral
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Presentation
Anderledes
Anderledes
Anderledes
reaktioner
reaktioner
reaktioner
hos
hos forældre
forældre
hos
forældre
til
og
til børn
børn
og
til
børn
oghar
unge,
unge, der
der
har
unge,
har
været
udsat
været der
udsat
været
udsat
for
for IT-relateret
IT-relateret
for IT-relateret
overgrebet
Anette
Baadsgaard
PROGRAMÖVERSIKT
Oral Presentation: 20 minuter
Workshop: 30 minuter
Symposium: 1 timme och 5 minuter
TISDAG
MAJ
13.00–15.15
Tisdag 2424
maj
13.00-15.15
Session 13
SAL B
Session 14
SAL A
Session 15
SAL C
Session 16
SAL 307
Session 17
SAL 202
Session 18
SAL 201
Symposium
Symposium
Symposium
Workshop
Symposium
Symposium
Utredning och
behandling gällande
barn och unga med
sexuella
beteendeproblem.
Anette Birgersson Thell
Respekt;
barn med
funktionsnedsättning
om samhällets stöd
Representant
från Barnombudsmannen
Behandlingstilbudet til
barn og ungdom utsatt
for vold og seksuelle
overgrep, barn og
ungdom som utøver vold,
og barn og ungdom med
problematisk eller
skadelig seksuell atferd. resultater fra en norsk
kartleggingsundersøkelse
Tonje Holt, Linda Holen
Moen, Lisa Govasli Nilsen,
Ingunn Rangul Askeland
“Barnehagesaken”.
En presentasjon av
hvordan et barnehus
og politiets
etterforskere jobbet
tverretatlig sammen i
en omfattende
overgrepssak
Ståle Luther, Lise
Folkestad
”Når børn og unge
krænker betydningen af
omsorgssvigt for
forståelse og
behandling”
Anne Stærk
Dickenson,Ditte
Lottrup, Anne
Munch-Hansen
Gruppebehandling
av barn og unge
utsatt for
seksuelle
overgrep
Kathrine Aamodt,
Ellen Brockmann,
Dag Ø. Nordanger
Workshop
«Nord-Norge-måten»:
Eit likeverdig
samarbeid i nord Tverrfagleg og
tverretatleg
konsultasjon i saker
med vold, seksuelle
overgrep og
omsorgssvikt mot
barn og unge
Ståle Luther
PAUS 5 MIN
PAUS 5 MIN
PAUS 5 MIN
PAUS 15 MIN
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Symposium
Symposium
Symposium
Workshop
Workshop
Oral Presenation
Handlingskompetanse
ved bekymring om
barn som utsettes for
vold eller seksuelle
overgrep - En fagdag
tjenester som
for
møter barn og unge
Reidun Dybsland, Linda
R. Kvalvik, Dag
Nordanger, Inge
Nordhaug
Unga sex
och Internet
– i en
föränderlig
värld
Carl Göran
Svedin, Linda
Jonsson,
Gisela Priebe
Att möta, behandla och
uppmärksamma
traumatiserade barns och
ungas behov av och rätt
till stöd och vård: Om
TMO, CPP och TF-KBT.
Karin Pernebo, Anna
Norlén, Anna Thom Olin,
Pernilla Rempe Sjögren,
Erica Mattelin, Carina
Örgård
The hospitalbased
multidisciplinary
child protection
team in Sweden:
Work in progress.
Louise Laurell,
Gabriel Otterman
Återföreningsarbete
vid
syskonövergrepp
Sofia Bidö, Poa
Samuelberg
Multi agency risk
assessment in
child abuse:
developing a new
form for cooperation
Helena Ewalds
Workshop
Workshop
Oral Presentation
Hur kan man få
hälsovårdens
personal att ta sitt
ansvar?
En interaktiv eutbildning om
anmälningsskyldighet
enligt SoL.
Gabriel Otterman,
Emma Lundqvist, Lena
Widing
Jag är ett barn. Jag
har rättigheter
Maud Edgren-Schori,
Caroline Radetzky,
Lena Rogeland
Taking children
exposed to
intimate partner
violence
seriously?
Developments in
BBIC from 2006 to
2015
Maria Eriksson,
Zlatana Knezevic,
Elisabet Näsman,
Karin Röbäck de
Souza
Oral Presentation: 20 minuter
Workshop: 30 minuter
Symposium: 1 timme och 5 minuter
ONSDAG
10.30–12.00
Onsdag 2525
majMAJ
10.30-12.00
Session 19
SAL A
Session 20
SAL B
Session 21
SAL C
Session 22
SAL 307
Session 23
SAL 202
Session 24
SAL 201
Oral Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Oral Presentation
Barnen i
"slaskpärmen".
Socialtjänstens
bedömning av
barnets behov när
de upplevt våld
inom familjen
Ann-Charlotte
Münger
Utvärdering av två
svenska
gruppinterventioner
för barn med
erfarenhet av våld i
föräldrarnas nära
relation.
Karin Pernebo
Oral
Presentation
“Ungdommers
forståelser og
opplevelser av
barneverninstitusjonen
som arena for omsorg”
Marianne Buen
Sommerfeldt
Primo 2016 etableres
nye
familiebehandlingstiltag
i Kommuneqarfik
Sermersoooq,
Grønlands
hovedstadskommune.
Annette Broberg
Oral
Presentation
Erfaringer med
understøttelsen
af den danske
børnehusmodel
Merete Bonde
Jørgensen
Bangladeshi
school – age
childrens
experiences
and
perceptions
on child
maltreatment:
A qualitative
interview
study
Ulla-Britt
Eriksson,
Staffan Janson
Oral Presentation
Oral Presentation
Våld, avslöjande
och skydd som
process
Hanna Linell
Barn som
omsorgsgivare
Gisela Priebe
Oral
Presentation
Barn som
opplever vold
og
omsorgssvikt:
Samarbeid
mellom politi
og barnevern i
akuttfasen.
akuttfasen.
Norunn Vorland
Norunn Vorland
Oral Presentation
Oral Presentation
Barn på krisesenter
Wanja J. Sæther
Transgenerasjonell
transmisjon: Når
foreldres
stressbelastning
overføres til barna. Hva
vet vi og hvordan kan vi
bruke kunnskapen til å
gjøre en forskjell?
gjøre en forskjell?
Helge Slotten, Ane
Helge Slotten, Ane
Ugland Albæk, Mogens
Ugland Albæk, Mogens
Albæk
Albæk
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Oral Presentation
Oral Presentation
Barn som far illaBarn som far illastudier om
studier om
tandhälsa och
tandhälsa och
tandhälsobeteenden
tandhälsobeteenden
Therese Kvist
Therese Kvist
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Oral Presentation
Oral Presentation
Drenge udsat for
Drenge udsat for
seksuelle overgreb
seksuelle overgreb
Pia Rathje
Pia Rathje
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Erfaringer med
Erfaringer med
understøttelsen
understøttelsen
af det
af det
tværsektorielle
tværsektorielle
samar-bejde
samar-bejde
mellem de
mellem de
danske
danske
kommuner og
kommuner og
politiet
politiet
Birgitte Roth
Birgitte Roth
Hansen
Hansen
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Oral Presentation
Oral Presentation
Gjør vi en forskjell for
Gjør vi en forskjell for
de barna som er utsatt
de barna som er utsatt
for vold og
for vold og
omsorgssvikt på våre
omsorgssvikt på våre
institusjoner?
institusjoner?
Andrea Fresk
Andrea Fresk
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Oral Presentation
Oral Presentation
Har Mælkebøtten
Har Mælkebøtten
indsats betydning for
betydning
for
indsats
udsatte børn
i Grønland
Oral Presentation
Oral Presentation
Hur fånga upp
Hur fånga upp
föräldrar som blivit
föräldrar som blivit
anmälda för våld
anmälda för våld
mot barn?
mot barn?
Anna Mautner
Anna Mautner
Oral Presentation
Oral Presentation
Skolsköterskor
Skolsköterskor
undviker tackla
undviker tackla
sexuella övergrepp
sexuella
övergrepp
Lisbet Engh
Kraft,
Lisbet Engh Kraft,
GullBritt Rahm,
GullBritt Rahm,
Ulla-Britt Eriksson
Ulla-Britt Eriksson
Oral
Oral
Presentation
Presentation
Familiehuset i
Familiehuset i
Grønland
Grønland
Kitty Nielsen,
Kitty Nielsen,
Navarana
Navarana
Kotalawala
Kotalawala
Oral Presentation
Oral Presentation
Skolfam är en
Skolfam är en
arbetsmodell som
arbetsmodell som
syftar till att förbättra
syftar till att förbättra
skolresultat för barn
skolresultat för barn
som bor i familjehem
som bor i familjehem
Rikard Tordön
Rikard Tordön
Oral Presentation
Oral Presentation
Filicid och
Filicid och
skakvåld/abusive head
skakvåld/abusive head
trauma
trauma
Göran Högberg
Göran Högberg
udsatte børn i Grønland
Else
Christensen
Else Christensen
Oral
Presentation
Interviewing
young
children with
the computer
assisted
interview tool
In My Shoes
In My Shoes
Karin
Karin
Fängström
Fängström
PAUS 10 MIN
PAUS 10 MIN
Workshop
Workshop
“Hear me and
“Hear me and
see me!”
see me!”
Children’s
Children’s
voices in
voices in
family
family
therapy when
therapy when
violence
violence
happens
happens
Anna
Anna
Margrete Flåm
Margrete Flåm
NFBO 2016
Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och
omsorgssvikt, Stockholm 22–25 maj 2016
Gör vi skillnad för utsatta barn?
Are we making a difference for abused children?