Video for Kvalitet

Comments

Transcription

Video for Kvalitet
Forskningsbasert utvikling av
undervisningsvideor
Video for Kvalitet
Jonas Persson
Video for Kvalitet
Vad gör en video till ett
bra läringsobjekt?
2
Video for Kvalitet
•
•
•
•
3
En video behöver en kontext!
Hur används videon?
Hur ser brukaren videon?
Vad är intentionen med videon?
Video for Kvalitet
Övergripande syfte med projektet: Studenters
lärande.
Mål
• Producera undervisningsvideor baserade på
forskning
• Utveckla och använda “learning inventories”
• Andra evalueringsformer
• Studera effekten av videor på lärandet
Produktion, evalueringsinstrument och evaluering.
4
Video – Olika generationer
Man kan se en utveckling av undervisningsvideor
E-lecture 1.0
• Föreläsningsinspelningar in situ. 45 min.
• Passiv?
E-lecture 2.0
• Tematiska videor, 10-20 min.
• Editerade.
• Forskningsbaserade!
E-lecture 3.0
• Interaktiva!
5
Video for Kvalitet
Forskningsbaserade Videor: Tvärvetenskapligt projekt!
•
•
•
•
•
•
•
6
Fag
Pedagogik och didaktik
Psykologi och neurologi
Kognitionsvetenskap
Filmvetenskap
Retorik
..........
Video for Kvalitet
Forskningsbaserade Videor: Tvärvetenskapligt projekt!
Vad och hur mycket information kan man få med sig?
• Hur mycket beror på arbetsminnet.
• Ny information måste integreras med information i
långtidsminnet
7
Video for Kvalitet
Man bör
• Minimera onödig information.
• Hantera viktig bearbetning.
• Främja generativ processering och integrering.
Mayer’s Multimedia Learning Principles*.
*Multimedia Learning, Richard E. Mayer, Cambridge University Press ISBN 978-0521-73535-3
8
Multimedia Learning
Coherence
principle:
People learn better when
extraneous words, pictures, and
sounds are excluded rather than
included.
Pre-training
principle:
People learn better from a
multimedia lesson when they know
the names and characteristics of the
main concepts
Signaling
principle:
People learn better when the words
include cues about the organization
of the presentation
Modality
principle:
People learn better from animation
and narration than from animation
and on-screen text
Redundancy
principle:
People learn better from animation
and narration, than from animation,
narration, and on on-screen text.
Multimedia
principle
People learn better from words and
pictures than from words alone
Spatial
contiguity
principle:
People learn better when
corresponding words and pictures
are presented near rather than far
from each other on the page or
screen.
Personalization
principle
People learn better when the words
are in conversational style rather
than formal style
Voice principle
Temporal
contiguity
principle:
People learn better when
corresponding words and pictures
are presented simultaneously
rather than successively
People learn better when words are
spoken in a standard-accented
human voice than in a machine
voice or foreign-accented human
voice
Image principle:
Segmenting
principle
People learn better when a
multimedia lesson is presented in
learner-paced segments rather
than as a continuous unit.
People do not necessarily learn
better from a multimedia lesson
when the speaker’s image is added
to the screen
Individual
differences
principle:
Design effects are stronger for low-knowledge learners than for
high-knowledge learners. Design effects are stronger for highspatial learners than for low-spatial learners.
Video for Kvalitet
Produktion-Presentation
– 1,3 – Minimera distraktorer. Ta bort all överflödig information!
– 2 - Organisering. Informationen bör presenteras logiskt!
– 4,5 - Närhet. Information skall presenteras nära varandra, både
tids- och rumsmässigt.
– 5-7- Organisering 2. Tänk på förkunskaper och begrepp! Seeren
i fokus!
– 9,1 – Undvik text. Tal och text belastar samma kanal.
– 10-12 - Motivation. Viktigt att skapa en personlig kontakt. Ett
ansikte ger inte nödvändigtvis bättre lärande men en positiv
upplevelse. Kroppsspråk.
10
Video for Kvalitet
Presentation – Klassisk retorik
– Exordium - Inledning. Syfte att göra sin publik uppmärksam,
välvilligt inställd och läraktig.
– Narratio - Bakgrund. En kortfattad beskrivning av
utgångspunkten och förutsättningar för talets efterföljande
argumentation.
– Propositio - Tes. Retorn klargör framställningens budskap.
– Partitio - Uppdelning. Partitio ska underlätta för lyssnarna att
följa det fortsatta talet genom att tala om hur det är upplagt.
– Argumentatio - Argumentation. Argumentation för tesen.
– Conclusio/Peroratio - Avslutning. Retorn har till syfte att
sammanfatta budskapet, mana sin publik till handling och
avrunda anförandet
11
Video for Kvalitet
• Faglig nivå
• Presentation
– Faglig
– Didaktisk
– Retorisk
• Produktion
12
Video for Kvalitet
För produktion
• Faglig nivå – Skriv manus!
– Presentationen blir tydligare.
– Underlättar produktionen.
– Lättare att få didaktiskt och tekniskt stöd.
• Inspelning
– Bra ljud!!!!!! Undvik eget kontor, använd studio.
– Bra bild, ljus och bra kamera.
– Ledigt framförande!
• Produktion – låt proffs göra detta...
13
Exempel på video
• Lab. Instruktioner, Kjemi-Titrering:
https://video.adm.ntnu.no/pres/55e93ded25f8c
• Tematisk, Statistik:
https://video.adm.ntnu.no/pres/565858146b3d6
• Oppgavelösning, Matematik:
https://video.adm.ntnu.no/pres/5437c8f503e19
14
Video for Kvalitet - Evaluering
Studier av hur seerna ser en video
Eye-Tracker
• Undersökning om var blicken riktas.
• Antagande: uppmärksamheten ligger där blicken riktas.
• Var ligger blicken under en video?
– Tavlan; när text skrivs.
– Ansikte; ögon & mun
– Rörelser
15
Video for Kvalitet - Evaluering
Studier av hur seerna ser en video
Eye-Tracker
• Captions.
– Tar tid innan dom uppmärksammas. >2 sek.
• Skriven text. Handen fungerar som attraktor, cue.
– Utan cue tar det >2 sek innan blicken fokuserar på texten.
– Tar tid att läsa text.
• Distraktorer.
– Drar blicken till sig.
16
Video for Kvalitet - Evaluering
Eye-Tracker
• Var ligger blicken under en föreläsning?
• ”Talk and Chalk”.
– Mest på egna anteckningar!
– Mycket lite på distraktorer.
• Mixed lecture.
– Analys pågår....
17
Video for Kvalitet - Evaluering
Andra redskap
• “Concept inventories”
• Brukarstatistik från videoportal
• Frågeundersökningar om studier, attityder osv.
– Studieundersökning
– Attitydundersökningar
18
19
2500
2000
1500
1000
Unika dagliga besökare
3000
500
0
Oppgavevideor (2014-2015)
1500
2014-35
2014-38
2014-41
2014-44
2014-47
2014-50
2015-02
2015-05
2015-08
2015-11
2015-14
2015-17
2015-20
2015-23
2015-26
2015-29
2015-32
2015-35
2015-38
2015-41
2015-44
2013-33
2013-40
2013-47
2014-03
2014-10
2014-17
2014-24
2014-31
2014-38
2014-45
2014-52
2015-08
2015-15
2015-22
2015-29
2015-36
2015-43
3500
1000
100
500
50
0
0
2013-33
2013-41
2013-49
2014-06
2014-14
2014-22
2014-30
2014-38
2014-46
2015-03
2015-11
2015-19
2015-27
2015-35
2015-43
2014-41
2014-45
2014-49
2015-02
2015-06
2015-10
2015-14
2015-18
2015-22
2015-26
2015-30
2015-34
2015-38
2015-42
2015-46
2015-50
Unika dag,liga besökare
Unika dagliga besökare
Video for Kvalitet - Evaluering
Brukarstatistik från videoportal
Matematikk 1 (H2013)
Matematikk1 (H2014)
2500
2000
1500
1000
500
0
Matematikk 1 (H2013)
250
200
Kapittel 1, del 1
150
Kapittel 1, del 2
Kapittel 1, del 3
Kapittel 1, del 4
Kapittel 2, del 1
Kapittel 2, del 2
Kapittel 2, del 3
Video for Kvalitet
•
•
•
•
•
20
Arbetar med alla aspekter om videor som läringsobjekt.
Vad fungerar och vad som inte fungerar.
Hur videor kan brukas.
Hjälp med planering.
Forskning
Video for Kvalitet
Slutsatser
• Videor som läringsobjekt måste ses i en kontext.
• Vad har videon för syfte?
• Viktigt att skapa en relation med seeren.
• Hög kvalitet på ljud och ljus(bild) viktigt.
• Undvik passivitet hos användarna.
• Tag hänsyn till Mayer’s Multimedia Learning Principles!
• Viktigt med bra dialog mellan undervisare och
videoproducenter!!!
21
Video for Kvalitet
Videorna producerade i projektet hade inte varit möjliga
utan vår duktige producent Eirik Wattengård.
Lärare, stipendiater och studenter har som presentatörer
gjort en viktig insats.
Websida:
https://www.ntnu.no/skolelab/video-for-kvalitet
22
Caveat!
«I believe that the ……… is destined to revolutionize our
educational system and that in a few years it will supplant
largely, if not entirely, the use of textbooks.
I would say that on average we get about two percent
efficiency out of schoolbooks as they are written today. The
education of the future, as I see it will be conducted
through the …….. Where it should be possible to obtain
one hundred percent effiency.»
Thomas Edison in 1922 on the motion picture.
23

Similar documents