Obnove na slovenskih avtocestah

Transcription

Obnove na slovenskih avtocestah
Obnove na slovenskih avtocestah
Vipavska hitra cesta
Vipava–Ajdovščina–Selo
Gorenjska avtocesta
Kranj zahod–Vodice
→ planirano, verjetno
odloženo
→ glede na postopke
oddaje del bo v letošnji
gradbeni sezoni težko
izvedljivo
Štajerska avtocesta
Arja vas–Šentrupert
→ 11 kilometrov
→ predvidoma od sredine julija
→ postopek oddaje javnega naročila
še ni zaključen
→ promet ves čas po dveh zoženih
pasovih v vsako smer
→ 12 kilometrov
→ predvidoma od sredine julija
→ postopek oddaje javnega naročila
Radlje ob Dravi
še ni zaključen,
va
Dra
→ promet ves
čas
po
dveh
zoženih
Dravograd
Ravnev vsako smer
pasovih
Mežica
Kranjska
Gora
Mojstrana
Jesenice
Tržič
Železniki
Kranj
So
ča
a
Sav
Tolmin
Škofja Loka
Cerkno
Horjul
Ajdovščina
Vrtojba
Domžale
Zagorje
Litija
Vojnik
Žalec
Grosuplje
Borovnica
Hrastnik
Ankaran
Piran
Portorož
Vir: vir
Koper
Izola
Lucija
Divača
Pivka
Dekani
Lendava
Lenart
Mariborska
obvoznica
Ljutomer
Ptujska–Slivnica
→ 4 kilometri
→ od
aprila do
22. junija
Središče
Ormož
Ptuj
ob Dravi
a
av
Dr
Štajerska avtocesta
predor Pletovarje, smer Maribor
→ vikend 18.–19. junij
ali 25.–26. junij
→ popolna zapora
Laško
Sevnica
Ljubljanska severna obvoznica
Celovška–krožišče TomačevoKočevje
Bizeljsko
Sava
Krško
Mirna
Ivančna
Gorica
Žužemberk
Rakek
Cerknica
Primorska avtocesta
deli odseka med Uncem
inKozina
Postojno
Rogaška
Slatina
Celje Šentjur
Brežice
Trebnje
Šentjernej
Novo mesto
Ribnica
Sežana
Pragersko
Radeče
Škofljica
Vipava
Postojna
Trbovlje
Mengeš
Ljubljana
Vrhnika
Logatec
Slovenske
Konjice
Rače
Murska
Sobota
Sav
a
Idrija
Nova Gorica
Velenje
Prebold
Kamnik
Polhov Gradec
Žiri
Sp. Idrija
Slovenska
Bistrica
Polzela
Vodice
Maribor
Sp. Hoče
Cerklje
Trzin
Medvode
Gorenja vas
Kanal
Deskle
Drava
Radizel
Mozirje
Kokrica
Bohinjska
Bistrica
Gornja
Radgona
v Slov. Goricah
Slovenj
Gradec
Šoštanj
Radovljica
Kobarid
Šentilj
Črna na Koroškem
Bled
Bovec
Križevci
→ 7 kilometrov in priključki,
→ planirano, verjetno Ilirska Bistrica→ od 18. junija do sredine septembra
→ temeljita obnova vozišč in priključkov
odloženo
→ promet ves čas po dveh zoženih
→ glede na postopke oddaje
pasovih v vsako smer
del bo v letošnji gradbeni
→ hitrost vožnje 60 km/h
sezoni težko izvedljivo
Semič
Črnomelj
Vinica
Metlika
Kostanjevica
Dolenjska avtocesta
priključek Šmarje–Sap
→ podpis pogodbe 13. VI.
→ gradnja naj ne bi ovirala prometa
na avtocesti