לקט

Comments

Transcription

לקט
‫ב״ה‬
‫לקט‬
‫מענות‬
‫קודש‬
‫ליקוט מענות כ"ק אדמו"ר‬
‫בענייני משיח וגאולה‬
‫תשורה‬
‫משמחת הנישואין של‬
‫דובער ודינה אוירכמן‬
‫כ"ד סיון ה'תשע"ו‬
‫שנת הקהל‬