Renteprognose: De globale renter vil være `lave

Comments

Transcription

Renteprognose: De globale renter vil være `lave
Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
1.
1. juli 2016
Renteprognose
De globale renter vil være ‘lave endnu længere’
Presset for lavere renter på globalt plan er tiltaget, efter at de britiske vælgere stemte for, at
Storbritannien udtræder af EU. Vi venter nu, at de globale renter vil være lave i en endnu længere
Globale obligationsrenter i bund
periode. Som det fremgår af analysen Brexit – policy responses and market implications, 24.
juni, ventes resultatet af den britiske folkeafstemning også at reducere væksten i Europa.
Vi venter, at Storbritannien går i recession i 2. halvår 2016 eller i starten af 2017, jf. Brexit –
policy responses and market implications. Det vil formentlig tvinge den britiske centralbank,
Bank of England, til at lempe pengepolitikken i de kommende 6 måneder for at understøtte britisk økonomi. BoE har meldt ud, at de foretrækker at nedsætte renten, før andre pengepolitiske
midler tages i brug. De kan dog formentlig ikke nøjes med at sænke renten i det længere løb. Vi
venter, at BoE nedsætter renten fra 0,50 % til 0,00 %, og at de genoptager obligationsop-
Kilde: Danske Bank Markets
købene, som formentlig udvides med 150-200 mia. pund.
Den Europæiske Centralbank opkøber i øjeblikket obligationer for 80 mia. euro om måneden.
Vi venter, at opkøbene øges midlertidigt til 100 mia. euro om måneden i resten af 2016, jf.
Global growth revised down following Brexit, som følge af risikoen for lav inflation på mellem-
Centralbankrenter
Land
Spot
+3m
+6m
+12m
opkøbene med seks måneder, så de kommer til at løbe frem til september 2017.
USD
EUR
GBP
DKK
0.50
0.00
0.50
0.05
0.50
0.00
0.00
0.05
0.50
0.00
0.00
0.05
0.75
0.00
0.00
0.05
Som nævnt i vores seneste FOMC review får Brexit-afstemningen også konsekvenser for ame-
SEK
NOK
-0.50
0.50
-0.50
0.25
-0.50
0.00
-0.50
0.00
lang sigt. For eksempel har inflationsforventningerne på 5 års sigt om 5 år (5-årige5-årige inflationsswaps) midlertidigt været nede under 1,3 %. Vi regner stadig også med, at ECB forlænger
rikansk pengepolitik. Vores hovedscenario er, at Federal Reserve holder renten uændret i
de kommende 12 måneder, og at den næste renteforhøjelse kommer i juni 2017 og følges
af endnu en renteforhøjelse i december 2017, jf. Global growth revised down following Brexit.
Det ser derfor ikke ud til, at det tidligere forventede pres for højere globale renter fra USA vil
vise sig indtil videre, og vi regner nu med, at de globale obligationsrenter vil være ‘lave i en
endnu længere periode’.
Danmarks Nationalbank ventes at intervenere i valutamarkedet for at svække kronen, så den
bliver i niveauet EUR/DKK7,4350. Det vil ske ved at sælge kroner og love en ubegrænset stigning i valutareserven, hvis det viser sig nødvendigt. Vi ser derfor en risiko for, at Nationalbanken
vælger at forhøje interventionsgrænsen til omkring EUR/DKK7,4450, jf. Brexit – policy responses and market implications. Nationalbanken holder formentlig den ledende rente uændret
på minus 0,65 %, men hvis behovet for at sælge kroner accelererer, vælger Nationalbanken
Kilde: Danske Bank Markets
10-årige obligationsrenter
Land
Spot
+3m
+6m
+12m
USD
TYS
GBP
1.43
-0.10
0.83
1.60
-0.05
0.90
1.70
0.00
0.90
1.80
0.10
0.95
DKK
SEK
0.12
0.28
0.17
0.20
0.22
0.20
0.32
0.25
NOK
1.00
1.00
1.05
1.10
Kilde: Danske Bank Markets
muligvis at nedsætte renten til minus 0,75 %, som vi stadig ser som den nedre grænse for den
ledende rente i Danmark.
Et Brexit øger usikkerheden om vækstudsigterne for Norges vigtigste handelspartnere betydeligt. Vi venter, at Norges Bank nedsætter renten med 25bp i september og igen til december, så renten kommer ned i 0 %, jf. Ugefokus: Efter Brexit: Hvad nu?. Vi tror ikke, at der
kommer flere rentenedsættelser i Sverige, og den næste pengepolitiske lempelse vil formentlig ske ved, at Riksbanken øger opkøbene af statsobligationer, hvilket ventes at blive
annonceret i 2. halvår 2016, jf. Ugefokus: Efter Brexit: Hvad nu?.
Chefanalytiker
Anders Møller Lumholtz
+45 45 14 69 98
[email protected]
Analytiker
Mathias Røn Mogensen
+45 45 14 72 26
[email protected]
www.danskeresearch.com
Renteprognose
Prognosetabel
NOK
SEK
DKK
GBP
EUR *
USD
Renteprognose
Horisont
CB rente
3m xIbor
2-årig swp
Spot
0.50
0.65
0.74
5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat
0.96
1.33
0.58
5-årig stat 10-årig stat
0.97
1.43
+3m
0.50
0.63
0.85
1.10
1.50
0.70
1.10
1.60
+6m
0.50
0.64
0.95
1.25
1.60
0.80
1.20
1.70
+12m
0.75
0.94
1.05
1.40
1.75
0.90
1.30
1.80
Spot
0.00
-0.29
-0.22
-0.11
0.35
-0.64
-0.55
-0.10
+3m
0.00
-0.30
-0.22
-0.07
0.42
-0.62
-0.50
-0.05
+6m
0.00
-0.30
-0.20
-0.07
0.45
-0.60
-0.50
0.00
+12m
0.00
-0.30
-0.20
-0.05
0.55
-0.60
-0.45
0.10
Spot
0.50
0.56
0.49
0.55
0.93
0.08
0.31
0.83
+3m
0.00
0.09
0.42
0.55
0.97
0.05
0.35
0.90
+6m
+12m
0.00
0.00
0.09
0.10
0.45
0.55
0.60
0.70
1.00
1.05
0.05
0.15
0.35
0.45
0.90
0.95
Spot
0.05
-0.21
-0.02
0.14
0.64
-0.54
-0.31
0.12
+3m
0.05
-0.20
-0.02
0.18
0.71
-0.52
-0.25
0.17
+6m
0.05
-0.16
0.00
0.18
0.74
-0.50
-0.25
0.22
+12m
0.05
-0.13
0.00
0.20
0.84
-0.50
-0.20
0.32
Spot
-0.50
-0.53
-0.45
0.00
0.75
-0.62
-0.27
0.28
+3m
-0.50
-0.50
-0.45
0.00
0.65
-0.60
-0.30
0.20
+6m
-0.50
-0.50
-0.45
0.00
0.65
-0.60
-0.30
0.20
+12m
-0.50
-0.50
-0.40
0.05
0.70
-0.55
-0.25
0.25
Spot
0.50
1.01
0.89
0.95
1.34
0.61
0.62
1.00
+3m
0.25
0.70
0.85
0.85
1.30
0.50
0.60
1.00
+6m
0.00
0.45
0.75
0.85
1.40
0.40
0.55
1.05
+12m
0.00
0.40
0.75
0.90
1.45
0.40
0.60
1.10
Note: * Tyske statsobligationer er benyttet
Kilde: Danske Bank Markets
2|
1. juli 2016
www.danskeresearch.com
Renteprognose
Disclosures
Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske
Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en
høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy.
Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens
objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes
aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment
bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner.
Danske Bank er market-maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne
analyse.
For yderligere information se venligst www.danskebank.com/Research.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle
instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget
ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt
medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller
finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for
detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank
A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske
finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse
til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
1. juli 2016
www.danskeresearch.com

Similar documents