Bestilling af omslag og evt. indhold til publikation i regeringsdesign

Transcription

Bestilling af omslag og evt. indhold til publikation i regeringsdesign
Bestilling af omslag og evt. indhold
til publikation i regeringsdesign
Omslag
OMSLAG
Udfyld de kursiverede tekstbokse herunder
Layout
Format
Skal omslaget udarbejdes i A4 eller AS5
Afsender af publikationen
Skriv webadresse på afsender, f.eks. stm.dk
Rubrik til forside (sort tekst)
Skriv titel, maks. 40-45 anslag
Underrubrik til forside (rød tekst)
Skriv titel, maks. 70-75 anslag
Måned
Skriv hvilken måned publikationen bliver udgivet
Ryg
Skriv antal sider på indhold i FÆRDIG OPSAT VERSION - kun hvis Kontrapunkt ikke laver indhold
Evt. foto på forside
Evt. tekst til bagside
Skriv om der ønskes foto på forside / vedhæft foto til forside min. 300 dpi i ca. A4 format
Skriv ønsker til motiv til billedresearch (ikke obligatorisk)
Skriv resumé til bagsiden maks. 1200 anslag til AS5 og maks. 2000 anslag til A4 (ikke obligatorisk)
Kolofon
Henvendelse kan i øvrigt ske til
Skriv ministerium, adresse, post nr., tlf, e-mail
ISBN nr. til trykt publikation
Skriv ISBN nr. - kan rekvireres hos Kim Paulsen på [email protected]
ISBN nr. til elektronisk publikation
Skriv ISBN nr. - kan rekvireres hos Kim Paulsen på [email protected]
Design af indhold
Skriv hvem der designer indhold til publikationen
Fotokredit
Skriv fotokredit hvis der er billede på forsiden
Tryk
Skriv trykkeriets navn, skriv navn på kontaktperson
Oplag
Skriv oplag på publikationen
Publikationen kan hentes på
Skriv webadresse på hvor publikationen kan hentes elektronisk
Publikationen kan bestilles eller
afhentes hos
Skriv navnet på distributionsfirma, adresse, post nr., tlf, e-mail
Tryk
Trykspecifikationer
Omslaget trykkes altid i CMYK
Leveringsdato til trykkeri
Skriv deadline for levering til trykkeri - DD/MM/ÅR
Faktureringsoplysninger
Bestilt af
Skriv ministerium
EAN nr.
Skriv EAN nr.
Kontaktperson
Skriv Navn, Efternavn, tlf og e-mail på kontaktperson
OMSLAG
Indhold
Tekst
Skriv antal sider på indhold i manusform (f.eks. antal sider i dit A4 worddokument)
Billeder til indhold
Skriv om der ønskes foto/fotografering til indhold - vedhæft fotos eller skriv ønsker til motiver til billedresearch
Grafer/figurer/skemaer
Vedlæg grafer / figurer / skemaer som word-, Excel-, PPT-fil
Bestilling sendes på mail til [email protected]
Kontakt Kontrapunkt på 33 93 18 83 hvis der er spørgsmål.
Regeringens design er udviklet af Kontrapunkt og layout af omslag og evt. indhold foretages af Kontrapunkt
Kontaktperson hos Kontrapunkt: Kim Paulsen, [email protected]