2016 Semesterstart 3-semesterordning Campus Narvik

Comments

Transcription

2016 Semesterstart 3-semesterordning Campus Narvik
2016
Semesterstart
3-semesterordning
Campus Narvik
Program for studiestart 2016
Bachelor i ingeniørfag via 3-semesterordningen
Tid:
Sted:
Mandag 25. juli kl 10.00
Auditorium 2, UiT Norges arktiske universitet, Narvik
10.00–10.10
Velkommen til UiT Norges arktiske universitet, Narvik
v/ universitetslektor Arvid Sølve Urke IVT-fakultetet
10.10–10.30
Registrering og informasjon fra studieadministrasjonen
v/ universitetslektor Arvid Sølve Urke, IVT-fakultetet
10.30–10.45
Norges arktiske studentsamskipnad informerer
v/ campussjef Lena Moe
Norge arktiske studentsamskipnad, Narvik
10.45–11.00
Fadderordningen ved UiT campus Narvik
v/ faddersjefene
Rebecca Marum og Marius Stenersen
Campustinget orienterer v/ leder
10.00–12.00
Bokhandelen på skolen er åpen for salg av bøker
12.00
Undervisningsstart
v/ førstelektor Viggo Storelvmo (Matematikk og Fysikk)
v/ universitetslektor Per Persson (Matematikk)
v/ universitetslektor Frode Benjaminsen (Matematikk og
Fysikk)
18.00
Fadderordningen inviterer til GRILLING
Oppmøte GLASSGATA
NB! Biblioteket på UiT campus Narvik er åpent fra kl 08.00-15.00