24 לאוגוסט 2016

Comments

Transcription

24 לאוגוסט 2016
‫הלוח המוכר בציבור החרדי מזל‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫עותקים‬
‫‪200,000‬‬
‫הלוח הארצי‬
‫ברחבי הארץ‬
‫כ’ ‪ -‬כ”ב אב‬
‫תשע”ו‬
‫‪24-26/08/2016‬‬
‫פרסמו חינם‬
‫בירושלים‬
‫‪ ‬בשכונה י"א מחולקת‬
‫משופצת ומרוהטת‪ ,‬ק"ב‬
‫מושכרת ב‪ 5,200 -‬ש"ח‬
‫בהזדמנות ‪ 840,000‬ש"ח‪ .‬אור‪-‬‬
‫לנכס ‪050-9500075‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בשכונה ב'‪ ,‬קומה קרקע‪,‬‬
‫מחולקת ומושכרת ב‪4,200 -‬‬
‫ש"ח‪ +‬מבחר נכסים גדול‪.‬‬
‫תיווך רומן ‪052-7731832‬‬
‫(‪  )36-36‬לוח דירות חינם‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬מציאה! דירת ‪ 3‬חד'‪,‬‬
‫קומה נמוכה ‪ 465,000‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך רומן ‪052-7731832‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בית שמש‬
‫‪ ‬פנטהאוז יוקרתי! ‪ 5‬חד'‬
‫בבניה‪ ,‬ק"ה‪ ,‬כ‪ 150 -‬מ"ר‪+‬‬
‫חניה‪ +‬מחסן‪ +‬אופציה לבניה‬
‫‪ 2‬יח' בתשלום‪3,200,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬איצקוביץ נכסים‬
‫‪058-60-100-60‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות‪ .‬בקובלסקי‬
‫(מתעדכן כל יום) למוכר‪ ,‬פנטהאוז ‪ 5‬חדרים קומה‬
‫‪ 200 4+5‬מ"ר‪ +‬מרפסות ‪60‬‬
‫לקונה‪ ,‬למשכיר‪ ,‬גם‬
‫דירות מתיווך מנוהל ע"י מ"ר‪ +‬אופצי' ובניה על הגג‪,‬‬
‫‪ 3,050,000‬ש"ח‪ .‬דוד גרוס רי‪/‬‬
‫מומחה לנדל"ן‬
‫(‪  )36-36‬בלעדי דופלקס ברב קוק‬
‫מקס ‪050-4122744‬‬
‫‪dira4me.co.il‬‬
‫(‪ 6 _____________________________________________ )36-36‬ח' ‪ 200‬מטר קומה ד'‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור רמב"ם כ‪ 130 -‬מטר ‪ ‬ברח' חנה סנש‪ ,‬דירת מעלית‪ ,‬חזית‪ +‬מעלית‪ +‬חניה‪,‬‬
‫גן‪ 7 ,‬חד'‪ ,‬מחולקת לדירת אזור מרכזי ושקט‪3,450,000 ,‬‬
‫מחולקת ל‪ 4 -‬דירות יכולת‬
‫הכנסה חודשית של כ‪ 4 12,000 -‬חד' דירת ‪ 2‬חד' ויחידה ש"ח גמיש‪ .‬תיווך אלטרנטיב‬
‫‪054-5500263‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח בהזדמנות רק ‪+ 1,850,000‬גינה‪ ,‬הכל משופץ‪,‬‬
‫ש"ח‪050-4111014 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-36‬שלושת הדירות מושכרות ‪ ‬בבעל התניא קומה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫■‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪■  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ■ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪wwwzlbrcom‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬לז"ר נדל"ן והשקעות‪-‬‬
‫דירות בפרויקט‪ ,‬אפשרות עם‬
‫חניות צמודות‪ +‬מחסן צמוד‪.‬‬
‫‪052-6900020‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ב‪ 9,000-‬ש"ח‪ ,‬יש‬
‫‪ ,5‬מעלית‪ ,‬דופלקס ענק‬
‫אפשרות לתוספת בניה‪ 230 ,‬מ"ר‪ 7 ,‬חדרים‪,‬‬
‫‪ 2,850,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי משוקע ויפהפה‪,‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ‪ 3,100,000‬ש"ח לא‬
‫קוק ‪ 050-5308742 23‬לחלוקה!!! א‪.‬י נכסים‬
‫_____________________________________________ והשקעות‪052-6321306,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫(‪_____________________________________________ )12-12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬מילים ‪ 1,000,000‬קוראים‬
‫‪‬‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ברח' ניסנבוים‬
‫המבוקש‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬בבנין‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬ליד בר אילן‪ ,‬בדוד רזיאל‪ ,‬חדש ‪ +‬מרפסת שמש‪,‬‬
‫תוכניות יפות במשרד‬
‫‪ 4‬חד'‪ ,‬משופצת מאד‪,‬‬
‫‪ 1,050,000‬ש"ח‪ .‬תיווך יעקב תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪054-4901948‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5791770‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )36-36‬‬
‫‪‬‬
‫קומות (ניתן לחלוקה‪)..‬‬
‫‪ 5.5‬חדרים‪ ,‬כ‪ 145 -‬מ"ר‪,‬‬
‫קומה ג'‪ ,‬יפה ושקטה‪-‬‬
‫במיקום מצוין‪" .‬מקסימום‬
‫נדל"ן" ‪054-4340843‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫■ ברח' התנאים ‪ 5‬חד'‬
‫עורפי ק"א כ‪ 100-‬מ'‬
‫חניה בטאבו‪+‬סוכה‪ ,‬אופ'‬
‫להרחבה ‪1,800,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫■ בקרית משה ‪ 5‬חד'‬
‫ק"ה מושקעת עם‬
‫נוף ומעליה דירת חדר‬
‫ושרותים עם אפשרות‬
‫לתוספת בניה‪ +‬גג ענק‪-‬‬
‫יש אפש' לכניסה נפרדת‬
‫מחדר המדרגות‪ +‬מחסן‬
‫גדול וחניה‪3,000,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)10-10‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בר"ע‪ 6 ,‬חד' גדולים‪,‬‬
‫בק"א‪ ,‬כ‪ 120-‬מ'‪3 ,‬‬
‫כ"א‪ ,‬חזית‪,‬מחולקים‬
‫ל‪ 2 -‬דירות‪1,900,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)7-7‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫שבת נשארו דירות של‬
‫‪ 5‬חד'‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)6-6‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' הרב ניסים‬
‫בבנין מפואר עם מעלית‪,‬‬
‫דירת ‪ 5‬חד'‪ ,‬מפוארת‬
‫ומושקעת (שלא המעולם‬
‫הזה)‪ ,‬ק"ג לא אחרונה‪,‬‬
‫‪ 2,400,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)30-30‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 5‬חד' בחזון איש קרוב‬
‫לנחמיה‪ ,‬ק"ג (ללא גג)‪,‬‬
‫חזית‪ 3 ,‬כ"א‪ ,‬כ‪ 120 -‬מ'‪,‬‬
‫ואופ' להרחבה של כ‪30 -‬‬
‫מ'‪ 2,160,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 5‬חד'‪ ,‬חדישה‪ ,‬ברח'‬
‫שמעיה‪ ,‬ליד רמב"ם‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬יפה וגדולה‪ ,‬עם‬
‫נוף ומאווררת‪ 3 ,‬כ"א‬
‫עם מעלית‪2,450,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)25-25‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דירת ‪ 95‬מ"ר ‪ 3 +‬כ"א‪ +‬גג‬
‫בטון של ‪ 95‬מ"ר לבניה‪+‬‬
‫אפשרות למעלית‪2,400,000 ,‬‬
‫ש"ח‪,‬גמיש‪ ,‬תיווך "חנוכת‬
‫הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' אבן שפרוט דירת‬
‫‪ 4‬חד'‪ 92 ,‬מ' חולקה‬
‫ל‪ 3-‬יחידות משופצות‬
‫בק‪ .‬כניסה‪ ,‬מחולקת ל‪3‬‬
‫יחידות שניתן להשכיר‬
‫ב‪ 7,500-‬ש"ח‪ ,‬המחיר‬
‫‪ 1,700,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)34-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' פרל קרוב לרח'‬
‫רמב"ם‪ 4 ,‬חד'‪+‬‬
‫מרפסות‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫משופצים‪ ,‬קומה ב'‬
‫ואחרונה‪ ,‬עם אישור‬
‫שכנים לבניה על הגג‪,‬‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בניסנבוים לפני תחילת‬
‫בניה ע"י קבלן אמין‪,‬‬
‫דירות ‪ 4‬חד'‪ ,‬מרפסת‬
‫שמש‪ ,‬חניה‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 1,850,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)1-1‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וברכה ‪03-6162228‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫באר שבע‬
‫‪ ‬סמוך לשיכון ה'‪ ,‬פנטאוז‬
‫יוקרתי בבנייה! על הנייר‪,‬‬
‫כניסה‪ 18 -‬חודש‪3,000,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬תיווך "חנוכת הבית"‬
‫‪053-3157272‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בריינס‪ ,‬ד‪ .‬גג‪2 ,‬‬
‫‪ 4,000,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫זילברברג‪,03-5754412 ,‬‬
‫‪052-2236671‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברח' כהנמן‪ /‬שפירא‬
‫דופלקס עם מעלית‪,‬‬
‫בק"ג‪ 5 ,‬חד' ענקיים ‪140‬‬
‫מ'‪ ,‬משופצים מעליה‬
‫דירה נפרדת של ‪ 70‬מ'‬
‫שמושכרת ב‪3,500 -‬‬
‫ש"ח‪ +‬גג של ‪ 70‬מ'‬
‫מבוקש ‪ 3,100,000‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪ 23‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברח' אהרונוביץ‬
‫דופלקס יפהפיה ‪ 5‬ח'‪+‬‬
‫‪ 3‬ח' בגג‪ +‬מרפסת‪,‬‬
‫אפשרות לחלוקה‪ .‬עצמון‬
‫נכסים ‪054-8451271‬‬
‫‪03-6055622‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)23-23‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בסעדיה גאון‬
‫מפוארת ומושקעת‬
‫בק"ג ‪ 110‬מ"ר‪ ,‬מעליה‬
‫בנויות ‪ 3‬יחידות‬
‫שמושכרות ב‪8,400-‬‬
‫ש"ח‪+‬חניה בטאבו‬
‫שאפשר לעשות ממנה‬
‫יחידה‪ ,‬יש תוכניות‬
‫לעשות מעלית‪,‬‬
‫‪ 3,700,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ הורדנו את המחיר‬
‫בתחילת רח' ריינס‬
‫בק"ג‪ ,‬דופלקס ‪,3+3‬‬
‫‪ 120‬מ'‪+‬גג‪ ,‬ללא‬
‫מעלית‪ ,‬לא מתאים‬
‫לחלוקה‪2,100,000 ,‬‬
‫ש"ח‪.‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)13-13‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬באזור מרום שיר היוקרתי‪,‬‬
‫ק"ג‪ ,‬עורפית‪ 3 ,‬חד'‪ +‬יחידה‬
‫של ‪ + 2‬סוכה‪ ,‬מרפסת‬
‫שמש‪ -‬ניתן להפוך בקלות ל‪5 -‬‬
‫חד'‪ 2,350,000,‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫"חנוכת הבית" ‪053-3157272‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חד'‪ +‬גג בטאבו‪ 2 +‬מרפסות‪,‬‬
‫מדרגות חיצוניות‪ ,‬נוף מרהיב‪.‬‬
‫‪054-9422194‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים"‬
‫מציאה!! דירת ‪ 3‬חד' מרווחת‬
‫קומה א'‪ ,‬אופ' להרחבה‪ ,‬רק‬
‫‪ 1,220,000‬ש"ח גמיש‪.‬‬
‫‪052-5752500‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חדש!!! בגולומב‬
‫פנטהאוזים ‪ 6‬חד' ודירות ‪3-4‬‬
‫חד' מ‪ 1,550,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ישוב‪ -‬הארץ ‪03-‬‬
‫‪052-3344721 8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבנין חדש באנילביץ‬
‫היוקרתי דירות יוקרה גדולות‬
‫‪ 3-4-5‬חד'‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫‪052-3344721 03-8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבנין חדש במרים‪-‬‬
‫הנביאה‪ ,‬פנטהאוז ‪ 5‬חד'‪,‬‬
‫דירות ‪ 3-4-6‬חד' ענקיות‪ .‬תיווך‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחזו"א‪ -‬עזרא‪ 5 ,‬חד'‬
‫מפוארת ‪ 150‬מ"ר החל‬
‫מ‪ 2,250,000 -‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פנטהאוזים ודירות גן‬
‫לפרטים‪052-5808034 :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות!!! בויזניץ'!‬
‫‪ 120‬מ"ר‪ 50 +‬מ"ר חצר‬
‫(כיום מוצלת לשניים)‪ ■ +‬באדמור מרוזין‪ ,‬בית‬
‫אפשרויות פיצול‬
‫יפה עם כניסה פרטית‪,‬‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ 2,700,000‬גמיש!!!‬
‫ענקית ‪ 10‬חד'‪ 400 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫‪03-8050080‬‬
‫תיווך‬
‫מיידי!‬
‫גבירול!‬
‫‪ ‬חדש! בלעדי! אבן‬
‫(‪ )36-36‬הסלון והחדרים ענקיים‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3‬חדרים מטופחת‪ +‬נוף‬
‫‪ 6.5‬מיליון ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫‪ ‬באבן שפרוט מחולקת‬
‫מרהיב‪ +‬גג‬
‫בטאבו! "תיווך ל‪ ,2 -‬ק"ק‪ 1,850,000 ,‬ש"ח תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קזן" ‪054-8420522‬‬
‫(‪ )36-36‬גמיש‪ .‬תיווך עוצמה‬
‫_____________________________________________‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות "שחף נכסים" ‪052-7113508‬‬
‫(‪03-5797756 )36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)12-12‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בעליון המבוקש‪ ,‬דירת ‪3‬‬
‫וילות ובתים‬
‫לשנה!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בני ברק‬
‫הארץ לחברה ממשלתית‪ ,‬ע‪.‬‬
‫משתלמת "נדל"ן כהלכה"‬
‫‪055-66-88-111‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪11%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪ ‬במישלט ‪ 2.5‬חד' כ‪60-‬‬
‫מ"ר‪ ,‬נוף‪ 710,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫"אדר נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך גילה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בלעדי! חדש! בשמאי‬
‫האיכותי! ‪ 4‬חדרים‪ 3 +‬כ"א‪+‬‬
‫אופציה ‪ 50‬מ"ר! "תיווך קזן"‬
‫‪054-8420522‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמעון הצדיק! (מול‬
‫קארו) בלעדי! ‪ 4‬חדרים‪+‬‬
‫סלון ענק‪ +‬מחסן עם חלון‪+‬‬
‫מושקעת! ‪ 1,280,000‬ש"ח‪.‬‬
‫"תיווך קזן" ‪054-8420522‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בבלעדיות "ישראל‬
‫אלבלינק שוק הנדל"ן"‪-‬‬
‫ברשב"ם ‪ 4‬חד'‪ ,‬מרווח‪ +‬נוף‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ישראל ‪052-3251213‬‬
‫אהובה ‪050-5886828‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בזכרון מאיר‪ 4 ,‬חד'‪+‬‬
‫אופציה (לא לחלוקה) חזית‪,‬‬
‫ק"א‪ 2,100,000 ,‬ש"ח‪ .‬נדל"ן‪-‬‬
‫בעיר ‪053-3177272‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בא‪ .‬העיריה‪ 4.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫(‪ 058-3232933 )36-36‬ק"א‪ ,‬י‪ .‬הורים‪ ,‬שמורה מאד‪,‬‬
‫הנהלה דתית בלייקווד בארה“ב ‪058-60-100-60‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1,990,000‬ש"ח‪ .‬נדל"ן‪ -‬בעיר‬
‫ב"ב‬
‫‪8‬‬
‫חיים‬
‫טל‬
‫רח'‬
‫‪5.5‬‬
‫במיוחד!‬
‫אזרחי ישראל יכולים לקנות בתים בניו ג‘רזי ארה“ב ‪ ‬גדולה‬
‫מול אולמי ויז'ניץ בני ברק‬
‫‪053-3177272‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בשיכון ה' בבניה ק"ה‪ ,‬חזית‬
‫‪ ‬בשח"ל ‪ 4‬חד' מפוארת‬
‫כ‪ 130 -‬מ"ר‪,‬‬
‫‪ 2,150,000‬ש"ח‪ ■ .‬בבן דוד ליד רח'‬
‫‪ 110‬מ"ר‪ ,‬מפרט גבוה‪,‬‬
‫איצקוביץ נכסים‬
‫(‪ )36-36‬עוזיאל‪ 5.5 ,‬חד'‪ ,‬חזית‪ 1,900,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫‪058-60-100-60‬‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 3‬כ"א עם ממ"ד‬
‫חד'‬
‫‪5.5‬‬
‫מלצר‬
‫‪ ‬ברח'‬
‫‪052-3344721‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫ומעלית‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב גדולה ומושקעת‬
‫‪ 2,200,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ‪ ‬בלעדי ‪ 4‬ח' ‪ 100‬מטר‬
‫כ‪ 140 -‬מ' עם מעלית‪,‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הר' קוק באזור יואל קומה ב'‪ ,‬חזית‬
‫חזית‪ ,‬לדירה מוצמד‬
‫מפוארת‪ +‬סוכה‪2,100,000 ,‬‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫מחסן תת קרקעי של‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אלטרנטיב‬
‫הכנסה נטו לאחר ‪ 45‬מ' (לא מתאים לדיור) ‪03- 5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪054-5500263 )51-51‬‬
‫בית פרטי למכירה עם דיירת‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במחיר‪:‬‬
‫מוגנת‪ ,‬משופץ ומסודר עם‬
‫כל ההוצאות‪ :‬שניתן להשכרה ב‪-‬‬
‫מחניה‪.‬גינה ‪$‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מבוקש‪  2,000‬בויז'ניץ‪/‬עזרא‪5 ,‬חד'‪  ,‬בלעדי בפרך ‪ 4‬ח' ‪95‬‬
‫אחורית וכניסה ישירה‬
‫‪.0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫מחיר‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫מטר‪ +‬נוף מהמם‪ 3 +‬יחידות‬
‫‪ 2,700,000‬ש"ח‪ .‬תיווך חדשה ומושקעת ‪+‬‬
‫חצי מדו משפחתי ‪ 4‬חד‘ ענקית‬
‫במ‬
‫צי‬
‫א‬
‫ה‪:‬‬
‫דיור בטאבו ‪ 75‬משופצת‪,‬‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק יח"ד ‪ +‬חניה ומחסן‪,‬‬
‫)בתמונה משמאל( מערכות‬
‫‪ 2,500,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫חימום וגג ומטבח הכל חדש‪75.000$ .‬‬
‫‪ 2,780,000‬ש"ח‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫‪23‬‬
‫‪054-5500263‬‬
‫אלטרנטיב‬
‫(‪)36-36‬‬
‫במחי‬
‫_____________________________________________‬
‫בית טורי ) בתמונה מימין (‬
‫‪053-3102926‬‬
‫חניה ‪ $‬ר מציאה‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪ 2.5‬קומות מסודר ויפה‬
‫(‪)36-36‬‬
‫‪0‬‬
‫(‪33-36‬ל) ‪ ‬בלעדי! באזור רח' אבטליון‬
‫_____________________________________________‬
‫‪0‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪5‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫צמודה שוכרים כבר ‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫■ ברח' חברון‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫המבוקש‪ 4.5 ,‬חדרים‪ ,‬ענקית‪,‬‬
‫‪ ‬בבני ברק‪ ,‬בבלעדיות‪,‬‬
‫המלצות ינתנו מלקוחות מרוצים שבדקו אותנו באזור העיריה‪ 6 ,‬חדרים‪ 200 ,‬טריפלקס מושקע‪5 ,‬‬
‫‪ 110‬מ"ר‪ ,‬פלוס חניה בחצר‪,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת ומושקעת‪,‬‬
‫חד'‪ ,‬ק"ג‪ 1,750,000 ,‬זקוקה לשיפוץ‪1,850,000 ,‬‬
‫קומת קרקע‪050-4127122 .‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך "חנוכת הבית"‬
‫(‪ )36-39‬ש"ח (לא לחלוקה)‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ‪053-315-72-72‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫‪ ‬מציאה למגורים‪/‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בשיכון ד' ברח'‬
‫דופלקסים‬
‫השקעה‪ /‬חלוקה!!! ליד‬
‫קוק ‪  050-5308742 23‬מציאה!!! ענקית כ‪100-‬‬
‫מהר"ל המבוקש‪,‬‬
‫העיריה‪ ,‬ענקית כ‪ 100 -‬מ'‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת לחלוטין‪+‬‬
‫ברח'‬
‫‪ ‬ברמת אהרון‬
‫‪03-5797756‬‬
‫דופלקס ק"ב‪ 2 ,‬חד' ‪ 64‬משופצת לחלוטין‪ +‬מ‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )10-10‬ממ"ד‪+‬מ‪.‬שמש‪ +‬מחסן‪,‬‬
‫רבי חייא‪ ,‬דירת גג‪6 ,‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מעליה ‪ 4‬חד' ‪ 76‬שמש‪ +‬ממ"ד‪ 3 +‬שרותים‪ ■ +‬ברח' סנהדרין בר"ג‪ 1,710,000 ,‬ש"ח‪ ,‬לחטוף!!!‪,‬‬
‫חד'‪ 200 ,‬מ"ר‪ ,‬לחזית‪ 4 ,‬מ"ר‪ 2,350,000 ,‬ש"ח‪ 2 .‬מקלחות‪ 1,720,000 ,‬ש"ח‪ .‬ליד שיכון ג' בב"ב בבנין תיווך ‪050-4160390‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דיירים‪ ,‬חניה‪ ,‬פינוי גמיש‪ ,‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫תיווך ‪050-4160-390‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-37‬חדש ומפואר עם מעלית ‪ ‬באזור חבקוק‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ ‬חדש! בלעדי! בריטב"א‬
‫האיכותי! ‪ 5‬חדרים ענקית‪+‬‬
‫נוף מרהיב‪ +‬כיוונים מעולים!‬
‫"תיווך קזן" ‪054-8420522‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במשרד‪ 990,000 ,‬ש"ח ‪ .‬תיוך‬
‫"אדר נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫‪ ‬בקרן היסוד‪ ,‬אזור‬
‫מתחרד‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מסודרת‪,‬‬
‫‪ 890,000‬ש"ח‪ .‬תיווך "אדר‬
‫נכסים" ‪052-4834706‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגפן‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ד‪ ,‬אחרונה‪,‬‬
‫שמורה ומסודרת‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫‪ 830,000‬ש"ח‪ .‬תיווך אדר‬
‫נכסים‪052-4834706 ,‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פנטהאוזים מפוארים ו‪ 3 -‬חד'‪,‬‬
‫החל מ‪ 1,430,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫פולטוב נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהרצוג‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬סוכה‪,‬‬
‫משופצתכ חדשה‪ ,‬ק"ק‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫‪ 1,480,000‬ש"ח‪ .‬פולטוב‬
‫נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהרב קוק בבניה‪,‬‬
‫פנטהאוזים מפוארים ו‪ 3 -‬חד'‪,‬‬
‫החל מ‪ 1,430,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫פולטוב נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בהרצוג‪ 3.5 ,‬חד'‪ ,‬סוכה‪,‬‬
‫משופצת כחדשה‪ ,‬ק"ק‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫‪ 1,480,000‬ש"ח‪ .‬פולטוב‬
‫נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות דירות לקניה בכל‬
‫‪ ‬בקהילות יעקב ‪ 4‬ח'‬
‫שמורה‪ 3 ,‬כוו"א‪ ,‬פינוי‬
‫מיידי‪ .‬עצמון נכסים‬
‫‪054-8451271‬‬
‫‪03-6055622‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫תון‬
‫אלעד‬
‫‪ ‬בשיכון ג'‪ 3-4-5 ,‬חד'‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬לחוץ למכור?! קח מזומן‬
‫מרווחים בבנין חדש‪,‬‬
‫‪ ‬באזור מתחרד‪,‬‬
‫תוך ‪ 24‬שעות‪ .‬בבלעדיות‬
‫תוכניות יפות במשרד‬
‫במעפילים‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪+‬‬
‫"ישראל אלבלינק שוק‬
‫(למטה בנו) תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫אפשרות לתוספת‬
‫הנדל"ן"‪052-3251213 -‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫(‪ 850,000 )36-36‬ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4156317‬‬
‫_____________________________________________ יעקב ‪054-4901948‬‬
‫(‪  )36-36‬בשיכון ה'‪4-4.5-5 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דופלקסים‬
‫‪ ‬ברח' הדקל ‪ 3‬חד' ק"ב‪ ,‬חד' בבניה חדשה‪ ,‬באזור‬
‫‪ 890,000‬ש"ח‪ ,‬מיידי‪ .‬תיווך יוקרתי‪ ,‬תוכניות מרווחות‪,‬‬
‫‪ ‬בבלעדיות‬
‫יעקב ‪054-4901948‬‬
‫(‪ )36-36‬נוף פתוח‪ ,‬בתיווך‬
‫_____________________________________________‬
‫"ישראל אלבלינק שוק‬
‫אשכנזי‪03-5791770 ,‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫הנדל"ן"‪ -‬בר' חיא דופלקס ‪ ‬בנרקיס‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬כ‪ 80-‬מ"ר‪_____________________________________________ ,‬‬
‫‪ 5‬חד' גג ענק‪ ,‬רציני‬
‫פינוי בינוי ‪ .‬תיוך "אדר נכסים" ‪ ‬דירות מפרט גבוה מקבלן‪:‬‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪ 5.5 )33-36‬חד'‪ 5 ,‬חד' ‪ 4.5‬חד' בשיכון‬
‫למכור! אפ' לחלוקה‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ה'‪ ,‬לפרטים‪03-5785777 :‬‬
‫ישראל ‪052-3251213‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫‪ ‬בדקל‪ 3 ,‬חד'‪,‬ק‪ .‬כניסה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אהובה ‪050-5886828‬‬
‫(‪ )36-36‬כ‪ 80-‬מ"ר‪ ,‬מיידית‪ ,‬מפתחות ‪ ‬בהרב קוק בבניה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דירות‬
‫למכירה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בבר אילן‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬ק"א‪ ,‬כ‪  -‬בלעדי בז'בוטינסקי ‪80‬‬
‫‪ 98‬מ"ר‪ ,‬שמורה‪ ,‬סלון גדול ‪ +‬מטר מחולקת ברמה גבוהה‬
‫מחסן‪ ,‬פינוי גמיש‪ 1,200,000 ,‬לשתי יחידות דיור גדולות‪,‬‬
‫‪ 1,350,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אדר נכסים‪,‬‬
‫_____________________________________________ אלטרנטיב ‪054-5500263‬‬
‫‪052-4834706‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )33-36‬‬
‫■ מציאה‪ ,‬בשיכון ג'‪,‬‬
‫בשד' הנצי"ב‪ ,‬דירת גן‬
‫מפוארת‪ 100 ,‬מ' עם‬
‫גינה וחניה ו‪ 2-‬יחידות‬
‫מושכרות‪2,900,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪ 23‬ב"ב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דירת גן ענקית ברח'‬
‫הלוחמים‪/‬במברגר‪ 6 ,‬חד'‬
‫גדולים‪+‬סלון של כ ‪70‬‬
‫מ'‪ ,‬סה"כ כ‪ 250 -‬מ' עם‬
‫נוף‪ +‬חצר עם עצי פרי‪,‬‬
‫‪ 3,200,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בסנהדרין בר"ג‪ ,‬ליד‬
‫שיכון ג' ‪ +‬מעלית‬
‫דופלקס‪  ,‬בבלעדיות!!!‬
‫שבת‪ 6 ,‬חד'‬
‫מ'‪ +‬מרפסת בויזניץ'!!! ‪ 120‬מ"ר‪50 +‬‬
‫ק"‪,9‬‬
‫‪ 5,250,000 175‬מ"ר חצר (כיום מוצלת‬
‫מ'‪,‬‬
‫‪95‬‬
‫גג‬
‫ש"ח‪ ,‬מיידי‪ .‬תיווך ש‪ .‬לשניים)‪ +‬אפשרויות‬
‫משכנתאות לרכישת‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪ 23‬פיצול ‪2,700,000‬‬
‫דירה ולכל מטרה!‬
‫גמיש!!! מיידי! תיווך‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-8050080‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )6-6‬‬
‫גם אם כבר יש‬
‫ברח' חגי בבנין עם ‪ ,5 ‬ענקית בעזרא! בנין‬
‫משכנתא על הנכס‬
‫■‬
‫חדש כ‪ 190 -‬מ"ר ק"כ‪+‬‬
‫ליווי אישי עד לקבלת‬
‫מעלית‪ ,‬דופלקס בק"ג מרפסת גדולה‪2,650,000 ,‬‬
‫הכסף בפועל!‬
‫‪ 80‬מ'‪ 3 ,‬חד' ומעליה ‪ 2‬ש"ח‪ .‬איצקוביץ נכסים‬
‫חד' ‪ 50‬מ' ‪ +‬גג‪ ,‬אפשר ‪058-60-100-60‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לחלק‪2,300,000 ,‬‬
‫‪ ‬רגע לפני כניסה! ‪ 6‬בזכרון‬
‫מאיר ענקית‪ ,‬ק"ג‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ‪ 2,550,000‬ש"ח‪ .‬איצקוביץ‬
‫קוק ‪ 050-5308742 23‬נכסים ‪058-60-100-60‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 5  )23-23‬באבן גבירול‪ /‬סוקולוב‬
‫‪03-5797756‬‬
‫משכנתאות‬
‫_____________________________________________ ק"א‪ ,‬חזית‪ ,‬משופצת מהיסוד‪,‬‬
‫‪1,915,000‬‬
‫מחסן‪,‬‬
‫וממוזגת‪+‬‬
‫בטוח תשלמו פחות‪.‬‬
‫אמינות וותק ‪ 17‬שנה! ש"ח‪ .‬איצקוביץ נכסים‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫משכנתא‬
‫בכל מצב!‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ 4 ‬באבן שפרוט ק"א ‪110‬‬
‫מ"ר‪ ,‬משופצת מהיסוד‪ ,‬בנין‬
‫מחודש‪ 1,880,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫איצקוביץ נכסים‬
‫‪058-60-100-60‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בקוטלר ‪ 4‬חד' ‪ 90‬מ"ר‬
‫ק"ב‪ ,‬אופציה מאושרת ליחידת‬
‫דיור ‪ 1,920,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫עוצמה ‪052-7113508‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' ‪2‬‬
‫■‬
‫‪ 2‬כ’‪ -‬כ”ב אב תשע”ו ‪24-26/08/16‬‬
‫‪9/2/11‬‬
‫‪3/11/10‬‬
‫‪2‬‬
‫אברהם ‪ 2.5‬חד'‬
‫‪4/8/10‬בבני‬
‫‪ ‬דירה מרווחת‪ 3 ,‬חד'‪71 ,‬‬
‫■‪2‬מציאה ברח' ירושלים ‪‬‬
‫משופצת‪ +‬אופציה‪ ,‬קומה‬
‫מ"ר‪ ,‬ק"א ‪ 31 +‬מ"ר שלד בנוי‬
‫חד'‬
‫‪4‬‬
‫חברון‪,‬‬
‫רח'‬
‫ליד‬
‫שניה‪ 1,179,000 ,‬ש"ח‪ .‬תיווך כולל סוכה להרחבה או ליחידה‬
‫‪avine‬חזית ק"ב‪,‬‬
‫משופצים‬
‫בלעדי ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫נפרדת‪ ,‬סה"כ ‪ 102‬מ"ר ברח'‬
‫‪zahav net‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪1,750,000‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ■‪050-3034110‬‬
‫(‪ )36-36‬קלישר‪ ,‬שיכון ה'‪ ,‬לל"ת‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-2692857 ,09-8329808‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫קוק ‪  050- 5308742 23‬בפלמח ‪ 2.5‬חד'‪ ,‬שתי‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫מרפסות‪ +‬אופציה ‪  1,150,000‬באפשטיין‪ ,‬ק"‪,1.5‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )28-28‬ש"ח‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫משופצת‪ 75 ,‬מ"ר‪ 3 ,‬חד'‪,‬‬
‫■‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫‪050-3034110 03-8007000‬‬
‫מרפסת‪ 1,515,000 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫גמיש‪ ,‬לל"ת‪055-6651485 ,‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלעדי פלמח ‪ 3‬חד'‬
‫■‬
‫‪ ‬בטאבו משותף‬
‫■‬
‫הבנין‬
‫ג'‬
‫קו'‬
‫כחדשה‬
‫משופצת‬
‫חרדי‪ 1,270,000 ,‬ש"ח גמיש‪ ■■ .‬בר"ע‪ ,‬ליד רח'‬
‫בבלעדיות!!! כ‪ 60 -‬מ"ר‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫ישעיהו‪ 2 ,‬דירות‪ 3 ,‬חד'‬
‫■ק"ק‪ +‬חצר‪■ 1,300,000 ,‬‬
‫‪■ 050-5750880 077-2050410‬‬
‫עם טאבו משותף‬
‫ש"ח!!!‬
‫אורי תיווך אדוארד‬
‫(‪)36-36‬‬
‫מיידי! תיווך■‬
‫_____________________________________________‬
‫בק"א‪ 60 ,‬מ' כל אחת‪,‬‬
‫‪03-8050080‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ד'‬
‫קו'‬
‫חד'‬
‫‪3‬‬
‫מצליח‬
‫‪‬‬
‫ביחד ‪ 2‬הדירות‬
‫■‬
‫אפשרות הרחבה‬
‫‪ ‬מציאה‪ ,‬בגניחובסקי‪ ,‬ק"ד‪ ,‬גג■ בטון ‪5+‬‬
‫‪ 1,900,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫■‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬אופ' ל‪ 6 -‬חד'‪ ,‬שמורה‪ 1,250,000■ ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 1,480,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 050-5750880 avine‬ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪077-2050410‬‬
‫‪zahav‬‬
‫‪■ net il‬‬
‫■‬
‫‪050-7266246‬‬
‫(‪ 23 )36-36‬ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫אורי תיווך אדוארד‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫(‪)37-37‬‬
‫בניה‪,‬‬
‫אפשרות‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפרדס כץ ‪ 3‬חד'‬
‫■‬
‫במרכז‪ ,‬זקוקה‬
‫■■‬
‫בלבד!לשיפוץ‪■ ,‬‬
‫(‪■ )36-37‬מיקום מעולה‪+‬‬
‫אופציה ■■ ‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫‪050-4101302‬‬
‫לרציניים‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫יגן‬
‫יוסף‬
‫תיווך‬
‫להרחבה‪.‬‬
‫‪ ‬בצירלזון ‪ 3‬חד' מושקעת‪■ ,‬‬
‫(‪  )36-36‬בטאבו משותף‬
‫‪0522-243-454‬‬
‫גדולה‪ 85 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ב עורפית‪ _____________________________________________ ,‬בבלעדיות!!! כ‪ 55 -‬מ"ר‬
‫מעלית‪ ,‬מיידית‪ ■ 1,620,000 ,‬בזכרון מאיר‬
‫■‬
‫המבוקש‪ ,‬נוף ק"ק‪ +‬חצר‪1,250,000 ,‬‬
‫(‪ )36-37‬בנין חדש‪ ,‬מעלית‪ ,‬ק"ה‬
‫ש"ח‪050-4188862/3 .‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫עורפית‪,‬עם‪ 72‬ש"ח מיידי! תיווך‬
‫‪ ‬בהזדמנות מירושה! פתוח ואוויר צח‪,‬‬
‫‪03-8050080‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫מ"ר‪ ,‬פינוי בעוד כשנה וחצי‪■ ,‬‬
‫■‬
‫■בחלוצים‪ 3 ,‬חד'‪■ ,‬‬
‫‪ ‬ללא טאבו בשבטי ישראל‬
‫חזית‪■ ,‬רק ‪ 1,542,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫‪www‬‬
‫‪zlbr‬‬
‫‪com‬‬
‫וסוכה!‬
‫חניה‪,‬‬
‫מעלית‪,‬‬
‫‪ 2‬חדרים כ‪ 25 -‬מ' חדשה‪,‬‬
‫"חנוכת הבית"‬
‫‪1,230,000‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫מצויינת גם לזוג‪350,000 ,‬‬
‫‪053-315-72-72‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫מתווכים" ■‬
‫ש"ח‪" .‬אביחי‪-‬‬
‫‪058-7858243‬‬
‫(‪)36-37‬ל‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬באזור הרב שך‬
‫(מצוין)‪6 6 4 .‬‬
‫המבוקש‪3■ ,‬‬
‫■‬
‫‪03-5701010‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-36‬דירה גדולה ורחבה‪ ,‬ניתנת‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי‪ 2.5 ,‬חד' ענקית‬
‫■‬
‫■‪ ‬בהזדמנות מירושה!‬
‫בקלות להפוך ל‪ 4 -‬חדרים‪■ ,‬ברב קוק השקט‪ ,‬אופציה‬
‫■‬
‫זקוקה לשיפוץ‪ ,‬רק‬
‫באבוחצירא‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫‪ 1,650,000‬בגג‪ ,‬ק"ג אחרונה‪" .‬אפיקי‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך "חנוכת הבית"‬
‫■‬
‫מוחשית‪.‬‬
‫ק"ד‪ ,‬אופציה‬
‫■‬
‫נדלן בועז" ‪054-8474843‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ 053-315-72-72‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בלעדי ל"אביחי‪-‬‬
‫(‪  )36-36‬תיווך בהזדמנות ‪ 2‬חדרים‬
‫■מתווכים" ‪03-5701010‬‬
‫(‪ ■ )36-36‬ברח' הראשונים‪■ 3.5 ,‬‬
‫באזור ז'בוטינסקי דב גרונר‬
‫_____________________________________________‬
‫‪03-6162228‬אופ' לבניה על‬
‫חד'‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫עורפית‪+‬‬
‫מ"ר‬
‫‪55‬‬
‫‪ com‬א'‪,‬‬
‫קומה‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ■ 145,‬ברח' הירדן‪ /‬הרב■שך‬
‫‪■ www‬‬
‫‪zlbr‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 3.5‬חד' ענקיים ק' קרקע ■הגג (גג רעפים)‪ +‬אופ'‬
‫אופציה קטנה ‪ 1.07‬מיליון‬
‫■‬
‫גמיש‪054-7477054 .‬‬
‫להרחבה‪1,570,000 ,‬‬
‫■‬
‫■מוגבהת‪ ,‬חזית‪ +‬אופ'‬
‫‪050-2567111‬‬
‫■ ש‪.‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫להרחבה ‪1,600,000‬‬
‫■‬
‫קוק ‪■ 23‬‬
‫■מאירוביץ הרב‬
‫‪ ‬ז'בוטינסקי צד בני ברק‪,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪■ 23‬‬
‫‪ 2.5‬חד' קו' קרקע עורפי‪,‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫ב"ב‬
‫■‬
‫(‪ 1,190,000 )33-33‬ש"ח ■‬
‫■‬
‫ב"ב ‪■ 03-5797756‬‬
‫גמיש‪.‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5750880‬‬
‫‪077-2050410‬‬
‫■‬
‫‪ ‬באזור זיכרון מאיר‬
‫■‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אורי תיווך אדוארד‬
‫(‪■■ )36-36‬‬
‫■ חדש‪■ ,‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫המבוקש‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬בנין‬
‫_____________________________________________‬
‫ק"ב‬
‫חד'‬
‫‪ ‬בדב גרונר ‪3‬‬
‫שנה‪,‬‬
‫עד‬
‫פינוי‬
‫עורפית‪,‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי נורוק ‪■2.5‬חד'‬
‫ואחרונה‪ ,‬אופציה ‪ 1,210,000‬מתאים לנכה‪ ,‬תיווך‬
‫■‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪"053-3157272‬חנוכת קומה ב' ואחרונה‪,‬‬
‫■‬
‫■■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך עוצמה‬
‫הבית"‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )34-37‬ש"ח גמיש‪077-2050410 .‬‬
‫‪03-6193412‬‬
‫‪052-7113508‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫תיווך‬
‫אורי‬
‫‪050-5750880‬‬
‫חד'‬
‫‪3‬‬
‫מינץ‪,‬‬
‫ברח'‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בלעדי ‪ 3‬חד' בקרית‬
‫אדוארד‬
‫*‬
‫*‬
‫■‬
‫שמורה מאד‪,‬‬
‫הרצוג‬
‫‪www‬‬
‫■‪■ area‬‬
‫אופציה בגג בטון‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‪" .‬אפיקי‬
‫‪054-8474843‬‬
‫בועז"‬
‫נדלן‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בבלעדיות! בבן דוד ‪3‬‬
‫■‬
‫■חד'‪ ,‬גדולה‪ ,‬חזיתית‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 1,550,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫■‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫■‬
‫‪052-3344721‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬בדוד‪ -‬המלך ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫ק"ק‪ 70 ,‬מ"ר‪+‬‬
‫אופציה ■‬
‫‪ 1,350,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫‪052-3344721‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משופצת‪+‬‬
‫חד'‬
‫‪ ‬בנורדאו ‪3‬‬
‫■‬
‫■‬
‫אופציה למרפסת‪ 50 +‬מ' בגג‪.‬‬
‫■‬
‫תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫‪050-3034110‬‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בדב גרונר בנין‪ -‬חדש‬
‫■מ'‬
‫דירת גן ‪ 3‬חד' ‪ 60‬מ'‪20 +‬‬
‫מרפסת‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫‪050-30341103-3.5‬‬
‫‪03-8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי מחולקת ל‪-‬‬
‫■‬
‫‪ 2‬יחידות משופצות ומושכרות‬
‫‪ 1,430,000‬ש"ח‪ .‬תיווך‬
‫ישוב‪ -‬הארץ ‪03-8007000‬‬
‫■‬
‫‪050-3034110‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי ‪ 3‬חד'‪3 ,‬‬
‫כ"א‪ ,‬משופצת‪ +‬אופציה בגג‬
‫■‬
‫ובצד‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ ■‬
‫‪050-3034110 03-8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫גדולים‪ ,‬מחולק ל‪ 2-‬דירות‪,‬‬
‫■■‬
‫קומת קרקע ■‬
‫מוגבהת‪,‬‬
‫‪ 1,600,000‬ש"ח‪ ,‬מושכר‬
‫ב‪ 5,700-‬ש"ח אפשרות‬
‫■‬
‫משותף‪.‬‬
‫לעשות‬
‫■‬
‫טאבוש‪■ .‬‬
‫מאירוביץ‬
‫בלעדי תיווך‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫■‬
‫‪■ 050-5308742‬‬
‫‪■ 03-5797756‬‬
‫(‪)34-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬ברח' הרצוג‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬ק"ב‪,‬‬
‫כחדשה‪ ,‬חזית‪■ ,‬‬
‫אפשרות‬
‫סוכה‪ ,‬חניה‪,‬‬
‫לסגירת מרפסת‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫מיזוג‪ 2 ,‬כ"א‪054-4347436 ,‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫■ ברח' טבריה‪■,‬קרוב‬
‫לרח' הרצוג‪■ 3 ,‬‬
‫חד'‬
‫■‬
‫עם‬
‫מ"ר‬
‫גדולים‪ ,‬כ‪75-‬‬
‫מ"ר קומה א' עורפי‪870,000 ,‬‬
‫■סוכה‪ ,‬עורפי ולא■‬
‫ש"ח‪077-2050410 .‬‬
‫משופץ‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫תיווך‬
‫‪ 050-5750880‬אורי ■■‬
‫■‪1,530,000‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך אדוארד‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪ 23‬ב"ב‬
‫שמואל‬
‫‪■ )24-24( 03-5797756‬גבעת‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫וילות ובתים‬
‫■ בבניה מתקדמת‪,‬‬
‫■■‬
‫ברח' הרב קוק‪ 3 ,‬חד'‪  ,‬בגבעת שמואל■הוותיקה‬
‫קבלן אמין‪ 1,430,000 ,‬בית פרטי ‪ 320‬מגרש‪345 ,‬‬
‫■‬
‫שנוי שלוש קומות‪ +‬מרתף‪.‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪03-9301122‬‬
‫אנגלו סכסון‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בז'בוטינסקי דירת ‪2‬‬
‫חד'‪ 2 +‬חצאים ■‬
‫■‬
‫קומה ‪1‬‬
‫משופצת‪ .‬תיווך ■‬
‫יוסף יגן‬
‫‪■ 0522-243-454‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' יואל ‪ 2.5‬חד'‪,‬‬
‫משופצת‪+‬‬
‫ק"ב‪ ,‬עורפית‪■■ ,‬‬
‫■‬
‫אופ' להרחבה של כ‪15-‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫מ'‪■ 1,390,000 ,‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪■ 23‬‬
‫‪■■ 050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫חדרים‬
‫■■ ‪1-1.5‬‬
‫‪ ‬בלעדי פלמח ‪■ 1‬‬
‫■‬
‫חד' ‪32‬‬
‫■‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫ב"ב ‪03-5797756‬‬
‫■‬
‫■‪050-5308742‬‬
‫(‪)24-24‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫*‬
‫*‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪129‬‬
‫‪319‬‬
‫‪120‬‬
‫‪300‬‬
‫‪173‬‬
‫‪163‬‬
‫‪424‬‬
‫‪399‬‬
‫■‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫דופלקסים‬
‫‪ ‬בגבעת שמואל הוותיקה‬
‫דופלקס גג ‪ 7‬חד'‪ 2 ,‬מרפסות‪.‬‬
‫‪03-93011222-2.5‬‬
‫אנגלו סכסון‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪192‬‬
‫‪424‬‬
‫‪179‬‬
‫‪399‬‬
‫פנטהאוזים‬
‫‪ 4-5‬חדרים‬
‫‪10‬‬
‫‪545‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 5+‬חדרים‬
‫‪ ‬בגיבורי ישראל‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫מרוהטת‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬מטבח‪,‬‬
‫כ‪.‬פרטית‪ ,‬ליחיד‪/‬משרד‪,‬‬
‫■‬
‫‪050-6521476‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בטרומפלדור דופלקס‬
‫גג‪ 6 ,‬חד'‪ ,‬מרפסת ‪ 30‬מ"ר‪+‬‬
‫■■‪ 70‬מ"ר‪ .‬אנגלו סכסון‬
‫גג‬
‫■‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בני ברק‬
‫■‬
‫‪ ‬בשכטר דירת ‪ 5‬חדרים‬
‫■‬
‫משופצת כחדשה‪ ,‬מרפסת‬
‫שמש וסוכה‪ .‬אנגלו סכסון‬
‫■‬
‫■‬
‫‪03-9301122‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בכפר גנים ג' ‪ 6‬חד'‬
‫מרווחת ‪ 150‬מ"ר‪ ,‬חדר‪-‬‬
‫■‬
‫מתבגר‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬חניה‪ ,‬מ"ש‪/‬‬
‫■‬
‫סוכה‪ ,‬נוף‪ ,‬מיידי‪ .‬אפרים וילינגר‬
‫■‬
‫"רימקס‪ -‬עוצמה"‬
‫‪0522-656825‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬בביאליק ‪ 2‬חד'!!‬
‫‪ 4 3-3.5‬חד'!!‬
‫בגניחובסקי‪,‬‬
‫מפתחות "אביחי‪-‬‬
‫■‬
‫מתווכים" ‪03-5701010‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דופלקסים‬
‫■‬
‫‪ 2-2.5‬עקיבא ליד‬
‫■ מיידי בר'‬
‫■■ ‪4-4.5‬‬
‫חדריםדירה הרב קוק‪ ,‬דופלקס‪4 ,‬‬
‫‪ ‬בקרית הרב סלמון‬
‫■‬
‫ומעליה חדר‬
‫חד' בק"ד‬
‫■חדרים ‪ 115‬מטר‪+‬‬
‫‪2-2.5‬‬
‫‪■4‬‬
‫שרותים‪ +‬גג גדול‪,‬‬
‫חצר‪ +‬עם‬
‫להשקעה‪.‬‬
‫אופציה‪ .‬מעולה‬
‫‪3-3.5‬‬
‫‪■ )36-36( 03-9301122‬‬
‫משופץ עם מעלית‬
‫אנגלו סכסון‬
‫■‬
‫לתקופת שנה‪5,600 ,‬‬
‫_____________________________________________ ■■‬
‫ממד‬
‫חדרים‬
‫‪4‬‬
‫דירת‬
‫בוולף‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫קומה א' ‪ 98‬מטר‪ ,‬מרפסת ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫■‬
‫ומעלית‪ .‬ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫שמש ‪ 15‬מטר חניה‬
‫(‪050-5308742 23 )36-36‬‬
‫‪03-9301122‬‬
‫אנגלו סכסון‬
‫‪www edward‬‬
‫‪com‬‬
‫_____________________________________________ ■■‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)33-33‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫■ ‪3-3.5‬‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ ‬ברח' אברבנאל‪,‬‬
‫■‬
‫■ ‪ 4‬חד' במנחם‪ ,‬ק"ק‪+‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 3.5‬חד'‪ 90 ,‬מ"ר‪ ,‬ק"ד ■‬
‫חצר‪ ,‬מסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬
‫■‬
‫בלי מעלית‪,‬‬
‫משופצת‪054-8425701 +‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫מהיסוד‪ ,‬בנין מטופח‬
‫■‬
‫חניה‪ 1,195,000 ,‬ש"ח‪  ,‬בלעדי ברב אברמסקי‬
‫■‬
‫(‪■■4 )34-37‬חד'‪ +‬מעלית‪ ,‬ק"ב‬
‫לל"ת‪052-7121858 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫לחצי שנה בלבד‪ ,‬מיידי!‬
‫‪ ‬כצנלסון‪ /‬ארלוזורוב‬
‫"אפיקי נדלן בועז"‬
‫‪■3‬חדרים קומה ‪ 2‬אחרונה‬
‫■‬
‫‪050-4156080‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫‪ 1,220,000‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-3528252‬‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫‪ ‬באהרון דב בבנין חדש‪,‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫דירת גן‪ +‬חצר ענקית‪ ,‬מיידית‪,‬‬
‫‪ ‬למכירה בסמטה‬
‫הארץ■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 6,500‬ש"ח‪.‬‬
‫מרוטשילד (נורדאו)‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫‪03-8007000‬תיווך ישוב‪■ -‬‬
‫■‬
‫‪052-3344721‬‬
‫■‬
‫ענקית‪ 3 ,‬חד'‪ ,‬אפשר להפוך‬
‫ל‪ 4 -‬חדרים‪ 1,300,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 050-6610501‬סתיו ■‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬ביוספטל קרוב לכפר‬
‫אברהם ‪ 3‬ח' מסודרת ק"ג‪■+‬‬
‫מזגן‪ +‬דוד"ש רק ‪845,000‬‬
‫■■‬
‫ש"ח‪050-4811122 .‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפיק"א היוקרתי ‪ 3‬ח'‬
‫כ‪ 90 ■-‬מ"ר‪ +‬מעלית‪ ,‬חניה ■‬
‫■‬
‫מקורה‪ ,‬מיידית!! ‪1,419,000‬‬
‫ש"ח‪050-4811122 .‬‬
‫■‬
‫‪050-6610501‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בר' פנקס ‪ 4 ,‬חד'‬
‫גדולים‪ ,‬כ‪ 100 -‬מ' חזית‪,‬‬
‫‪■3‬כ"א‪ ,‬ק"ג ללא מעלית‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬עם אפשרות‬
‫■■‬
‫לסוכה גדולה על הגג‪■ ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫‪5,000‬‬
‫ש‪5+ .‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק■‬
‫■‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫‪03- 5797756‬‬
‫(‪)35-35‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ 2-2.5‬חדרים‬
‫ברח' גניחובסקי‬
‫‪ 3 ‬חד'‪,‬‬
‫‪4-4.5‬‬
‫■■‬
‫■‬
‫עמודים‪,‬‬
‫ק"ד על‬
‫(ק‪ .‬הרצוג)‪,‬‬
‫‪ ‬בויסבורג ‪ 2‬חדרים‬
‫■‬
‫לזו"צ בלבד‪ .‬החל מ‪,1-10-16 -‬‬
‫משופצת מהיסוד ויפיפיה‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪054-2464316‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫■‬
‫קומה ‪ 2‬מעולה להשקעה‪.‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫אנגלו סכסון ‪■ 03-9301122‬‬
‫(‪  )36-36‬בשח"ל בבנין חדש‪■ 3 ,‬חד'‬
‫_____________________________________________ חזית‪ ,‬מיידית‪ 4,500 ,‬ש"ח‪■.‬‬
‫■ למכירה בפ"ת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫בשטמפפר דירת ‪ 2‬חד' (חנות ■‬
‫‪052-3344721‬‬
‫‪03-8007000‬‬
‫■‬
‫בטאבו) קומת קרקע‪40 ,‬‬
‫(‪■)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מ"ר‪ +‬חנייה פרטית‪■ ,‬‬
‫■‬
‫‪540,000‬‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪ 2-2.5 ■ )36-36‬חדרים‬
‫ש"ח‪ 050-6610501 .‬סתיו‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אהרון דב‬
‫‪ 2.5 ,63-3.5‬חד'‪■ ,‬‬
‫‪ ‬ברוטשילד‪ /‬קק"ל‪2 ,‬‬
‫■‬
‫מאוד‬
‫חד' ק"ג מסודרת ויפה‪ ,‬רק‬
‫■‬
‫מרווחת‪ ,‬משופצת‪w zlbr com ,‬‬
‫‪03-5791643‬‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫‪ 915,000‬ש"ח‪050-4811122 .‬‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■■‬
‫■‬
‫■ ‪ ‬בדוד המלך (גבול‬
‫צפת ■‬
‫ב"ב‪ -‬ר"ג) ‪ 2‬חדרים‪ ,‬משופץ‬
‫‪ 3,500 2-2.5‬ש"ח‪.‬‬
‫לחלוטין‪ ,‬ק"ק‪,‬‬
‫דופלקסים‬
‫‪edward‬אבי‪www‬‬
‫‪com‬‬
‫‪055-8838757‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪zlbr com)36-36‬‬
‫אנילביץ‪ ,‬דופלקס ■■‬
‫‪ ‬ברחוב‬
‫‪4-4.5‬‬
‫■ ברמב"ם‪ ,‬יח' דיור ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 120‬מ"ר‪■3 ,‬‬
‫‪■5‬חדרים‪ ,‬כ‪-‬‬
‫חדשה‪ ,‬מרוהטת‪ ,‬ממוזגת‪,‬‬
‫מקלחות ושרותים‪ ,‬מרפסת ‪ 2,300‬ש"ח‪052-6160852 ,‬‬
‫■‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סוכה‪ ,‬נוף לכינרת‪ ,‬רק‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫ויז'ניץ‪,‬‬
‫ליד‬
‫‪‬‬
‫סופר‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪850,000‬‬
‫■‬
‫‪■ www‬‬
‫מרוהטת‪edward,‬‬
‫‪com‬‬
‫מעלית‪,‬‬
‫ממוזגת ‪+‬‬
‫‪077-9170090‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪054-8406608‬‬
‫ק"א‪,‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪ ‬בשיכון ה' ‪ 2 -‬חד' חדשים‬
‫לזוג‪ ,‬מאווררת וממוזגת‪ ,‬ריהוט‬
‫‪ ‬במאור חיים ‪ ,4‬שמורה‪,‬‬
‫להרחבה‪■ ,‬‬
‫מלא‪ ,‬מיידי‪ +‬סטודיו ליחיד‪,‬‬
‫‪■3‬חד'‪ +‬פוטנציאל‬
‫‪054-4585683‬‬
‫‪700,000‬‬
‫■‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪ .‬ישראל (‪■ )36-39‬‬
‫■‬
‫‪052-8803010‬‬
‫_____________________________________________ ■‪ ‬להשכרה יחידת דיור‪,‬‬
‫‪ ‬ברחוב האצל החרדית‬
‫‪ 2‬חד'‪ ,‬חדשה‪ ,‬מרוהטת‬
‫‪ 3-3.5‬קרקע‪,‬‬
‫דירת ‪ 3‬חדרים‪,‬‬
‫וממוזגת בשיכון ג'‪,‬‬
‫משופצת‪ ,‬חצר‪535,000 ,‬‬
‫‪ 2,750‬ש"ח כולל ארנונה‬
‫■‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך סופר צפת‬
‫ומים‪052-4783640 ,‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫(‪_____________________________________________ )36-36‬‬
‫‪077-9170090‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪■ www110‬‬
‫(‪ )35-38‬חולים רוטשילד‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫‪ ‬בק"ג‪ ,‬ללא‪ ,‬דירה יפה‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪edward‬‬
‫■‬
‫‪ 1,490,000 com‬ש"ח‪.‬‬
‫מ"ר‪,‬‬
‫‪ ‬ברמות פרנקפורטר‪4 ,‬‬
‫חדרים גדולים ‪ +‬מזגן ‪+‬‬
‫קריות‬
‫■‬
‫‪ 050-6610501‬סתיו‬
‫נהדרת ‪ +‬מרפסת פתוחה‬
‫דוד"ש‪ 3,200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■■‬
‫לסלון‪ .‬רומן נכסים‪ ,‬רובי‪,‬‬
‫‪ ‬דירות במחירי מציאה‪,‬‬
‫‪054-4225158‬‬
‫(‪32-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ושיפוצים‪,‬‬
‫אחזקות‬
‫נכסי‬
‫ניהול‬
‫‪052-2810999‬‬
‫‪,02-5665546‬‬
‫■‬
‫וילות ובתים‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לזו"צ‪ ,‬דירת ‪ 2‬חד'‪ ,‬רח'‬
‫‪ ‬במרטין בובר קוטג' מגרש שרות‬
‫‪ ‬בגבעת זאב המתחרדת‪■ ,‬‬
‫סמטת אזר ‪ ,2‬מרוהטת‪,‬‬
‫בהנהלה חרדית‪■ )24-49( ,‬‬
‫■‬
‫‪052-7644050‬‬
‫_____________________________________________ ממוזגת‪ ,‬ק"ק‪ ,‬חזית‪ ,‬מטבח‬
‫‪3-3.5‬פרטית‪ ,‬חצר‬
‫‪ 280‬מ' חניה‬
‫אבן! מיידית! ‪ ,4‬מרווחת‪+‬‬
‫■‬
‫ואופציה לבניה נוספת‪ .‬אנגלו‬
‫וסלון לחוד‪ 3,200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫פינת אוכל ומרפסת לנוף‪,‬‬
‫■‬
‫(‪ ■ )36-36‬רמת גן‬
‫סכסון ‪03-9301122‬‬
‫‪054-7578276‬‬
‫■‬
‫שקטה‪ ,‬מלאת פרטיות‬
‫(‪)32-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪1785‬‬
‫ושטופת שמש‪ 1.4 ,‬מליון‬
‫באמצע‬
‫אברהם‪,‬‬
‫בכפר‬
‫■‬
‫■‬
‫‪‬‬
‫לנדוי‪ ,‬קוטג' מרווח‪ ■ 180/300 ,‬נשארו מס' דירות‬
‫ש"ח!!! תיווך מאור‬
‫‪ 1-1.5‬חדרים ‪1425‬‬
‫■‬
‫(‪■ )36-36‬מ"ר‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬גינה נוף‪ .‬אפרים מפוארות של ‪5‬‬
‫‪050-5500323 02-5730077‬‬
‫חד' ‪.‬בבנין ‪ ‬בלעדי אברבנאל ‪ 2‬חד'‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫חדש ברח' סנהדרין‬
‫וילינגר "רימקס‪ -‬עוצמה"‬
‫‪ 30‬מ"ר קו' א' עורפי מסודרת‬
‫■‬
‫‪03-9088872‬‬
‫‪0522-656825‬‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫‪077-2050410,9:00-14:00‬‬
‫(‪ )36-36‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב ‪ 2,300‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪16:00-19:30‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫ב"ב ‪■ 03-5797756‬‬
‫‪ 050-5750880‬אורי תיווך‬
‫‪5+‬‬
‫יערים!‬
‫‪ ‬גבעת זאב קרית‬
‫■‬
‫‪050-5308742‬‬
‫אדוארד‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לזוג צעיר‪ /‬השקעה‪ 95 ,‬מ"ר‪■ ,‬פנטהאוזים ודירות גן ■■‬
‫(‪■ )6-6‬‬
‫■‬
‫‪ ‬במקליס פנטהאוז ‪150‬‬
‫אבן! ‪ + 3.5‬פינת אוכל‪,‬‬
‫■ ז'בוטינסקי ‪ 2‬חד' ‪ 30‬מ"ר‪,‬‬
‫‪‬‬
‫לפרסום‬
‫מ"ר‪ 5 ,‬חדרים‪ ,‬סלון ענק‬
‫מרפסת סוכה ‪ 70‬מ"ר לנוף‬
‫משופצת כחדשה קו' ג' עורפי‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫וא‪ .‬הרחבה ‪ 60‬מ"ר‪ ,‬מציאה!!! ומחסן‪ ,‬גג פתוח ‪100‬‬
‫‪ 2,800‬ש"ח‪ ,‬כולל ארנונה‪.‬‬
‫מ"ר ■ בלוח‬
‫חניה ומעלית שבת‪ .‬אנגלו‬
‫תיווך מאור ‪02-5730077‬‬
‫‪050-5750880 077-2050410‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫_____________________________________________ סכסון ‪03-9301122‬‬
‫‪050-5500323‬‬
‫אורי תיווך אדוארד‬
‫(‪)36-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )36-36‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪6 6 43‬‬
‫*‬
‫‪6 6 4 3‬‬
‫*‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪.51108‬‬
‫דופלקסים‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪66 66 44 33‬‬
‫*‬
‫דירות‬
‫להשכרה‬
‫■ ‪4-4.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪256‬‬
‫‪241‬‬
‫‪579‬‬
‫‪ ‬קרית יובל‪ -‬שטרן‪ ,‬בפינוי‬
‫בנוי חתום!!! דירת ‪ 3‬חדרים‬
‫■‬
‫גדולה שתהפוך ל‪ 4 -‬חדרים‪,‬‬
‫חדשה‪ +‬מרפסת‪ ,‬חניה‬
‫פרטית‪ ,‬הסקה וכו'‪ .‬בלעדיות‬
‫■לשאולוף‪ -‬תומר‬
‫‪072-3728170‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■ בגילה א' החרדית!!!‬
‫למכירה‪/‬‬
‫אברכים!‬
‫מאות‬
‫■‬
‫‪www zlbr‬‬
‫השכרה‪com‬‬
‫חדרים ‪+‬‬
‫‪2-3-4-5‬‬
‫■אישורי בניה להרחבה!!!‬
‫דירות בפיסגת זאב צ‪.‬‬
‫■‬
‫פת‪ ,‬קרית מנחם‪ ,‬עיר‬
‫גנים וקרית יובל! הנחות‬
‫לאברכים! שמאות‬
‫■■‬
‫לדירות!!! "הולילנד‬
‫נכסים" ‪02-6763740‬‬
‫(‪)12-37/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מקבלן‬
‫‪03-6162229‬‬
‫‪10‬‬
‫ירושלים‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫יובל‪ -‬שטרן‪ ,‬דירת‬
‫‪ ‬קרית‬
‫‪ 3.5‬חדרים מרווחת מאד‪,‬‬
‫משופצת מהיסוד‪ ,‬מזגנים‬
‫בכל הבית‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬
‫■‬
‫■■‬
‫אופציה עתידית להרחבה‪ .‬לא‬
‫לפספס!! בלעדיות לשאולוף‪-‬‬
‫תומר ‪072-3728170‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪ ‬קרית יובל‪ -‬זנגוויל‪3 ,‬‬
‫חד'‪ ,‬קומה ראשונה‪ +‬אופציה‬
‫לבניה‪ ,‬רק ‪ 1,330,000‬ש"ח‬
‫■מציאה!! בלעדיות לשאולוף‪-‬‬
‫תומר ‪072-3728170‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬גבעת‪5+‬‬
‫זאב‪ ,‬במרכז‬
‫המתחרד ‪ 3‬מרווחת‪ +‬פינת‬
‫■‬
‫אוכל מוגדרת ומרפסת סוכה‬
‫לנוף‪ ,‬משופצת‪ ,‬כל הקודם‬
‫■‬
‫זוכה! תיווך מאור‬
‫‪050-5500323 02-5730077‬‬
‫■■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 5‬חד' גדולים ומרווחים‬
‫ביוני נתניהו (בלי סוכה)‪,‬‬
‫■‬
‫ק"‪ 6‬כולל מחסן וחניה‪,‬‬
‫■‬
‫‪ 2,450,000‬ש"ח‪ .‬בלעדי‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫■‬
‫קוק ‪050- 5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)28-28‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫■ ‪ 4‬חד' עם סוכה ק"‪6‬‬
‫ברח' מנחם בגין על‬
‫הפארק מושקע‪ +‬מחסן‬
‫לפרסום‬
‫וחניה‪ 2,100,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלוח‬
‫■■‬
‫‪03-6162228‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫■‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫■‬
‫הבית ברחוב שמואל הנביא בירושלים‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫■‬
‫תביעה לפירוק שיתוף‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪ )28-28‬ניתנה בזאת הודעה כי מר שלמה זלמן פורוש‪ ,‬ת‪.‬ז‪ 1064617 .‬להלן‪"( :‬התובע")‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים ת‪.‬א‪ 41223-08-14 .‬תביעה לפירוק‬
‫■‬
‫■‬
‫לבניין‪.‬‬
‫השיתוף בזכויות המקרקעין הנוגעות‬
‫■‬
‫דימונה‬
‫עותק מכתב התביעה ניתן לקבל אצל ב"כ התובע ברח' יפו ‪" 216‬שערי‬
‫■העיר" ירושלים‪ ,‬טל'‪ 02-5000077 :‬או בפניה באמצעות פקס'‪02-5383733 :‬‬
‫ו‪/‬או המייל‪ [email protected] :‬הנתבעים בתביעה הם כל בעלי‬
‫■ וילות ובתים‬
‫הזכויות בבניין אשר זכויותיהם נרשמו■בלשכת רישום המקרקעין בדרך‬
‫של חלקים משותפים כחלקות ‪ 88,89,90‬בגוש ‪ ( 30088‬ספר ‪ 1015‬דף ‪)6712‬‬
‫מ"ר‪+‬‬
‫■ קוטג' ‪ 5‬חד'‪140 ,‬‬
‫‪‬‬
‫ברחוב שמואל הנביא בירושלים‪ .‬ע"פ החלטת בית המשפט מפורסמת‬
‫■‬
‫חניה וגינה פרטית‪ ,‬ממוזג‪,‬‬
‫■ההזמנה לדין בדרך זו והיא מופנית ■‬
‫לכל מי שהוא בעל זכויות רשומות‬
‫מושכר‪ 4500 :‬ש"ח‪ ,‬מחיר‪:‬‬
‫ומבקש להתגונן כנגד התביעה‪.‬‬
‫את כתב ההגנה יש להגיש בתוך ‪ 45‬ימים מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫‪ 1,100,000‬ש"ח‪ .‬תיווך■ברכת‬
‫■‬
‫יעקב אמסטר‪ ,‬עו"ד‬
‫הבית ‪050-4199643‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ב"כ התובע‬
‫פנטהאוזים ודירות גן ■■ ‪1-1.5‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ ‬דירת גן ‪ 3‬חד'‪■ +‬‬
‫גינה‪ ■ +‬וילות ובתים‬
‫■ עפולה‬
‫■‬
‫המבוקשת דו‬
‫■ סוכה ‪ 25‬מ"ר‪ ,‬מושכרת ב‪  :‬בגבעת זאב‬
‫■‬
‫‪/ 8054110‬‬
‫דתית ‪/‬‬
‫עיתונות‬
‫■מ‪ 2,300.‬ש"ח‪ ,‬מחיר‪ ■ 500,000 :‬קו‬
‫חד'‪,‬‬
‫*מציאה בקהילה‪3 ,‬‬
‫כולל ‪ 3‬יח' ‪‬‬
‫משפחתי ‪ 320‬מ"ר‪,‬‬
‫דיור והכנה ליח' רביעית‪ ,‬גינה ‪ 390,000‬ש"ח‪* .‬דירת גן ‪+‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ברכת הבית‬
‫■‬
‫■■‬
‫‪9 (15.09.08‬‬
‫היקפית לנוף‪ ,‬מיידי ‪ 2.79‬מליון ■‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‪,‬‬
‫אופציה‪,‬‬
‫‪050-4199643‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8400877‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫מאור‬
‫תיווך‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■‬
‫‪050-5500323‬‬
‫■ ‪ 3-3.5‬חדרים‬
‫(‪4-4.5 ■ )36-36‬‬
‫חד'‪■ ,‬‬
‫תקווה‬
‫_____________________________________________ ■ פתח‬
‫‪ ‬בשדרות הרצל ‪■ 3‬‬
‫■‬
‫דופלקסים‬
‫ק"ב‪ ,‬מושכרת‬
‫‪ 4-4.5‬ב‪■ -‬‬
‫‪ 1,800‬ש"ח ■‪ ‬דופלקס ברחוב גת■‪■6‬‬
‫לשנתיים‪ .‬מחיר‪450,000 :‬‬
‫■‬
‫‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫חדרים קומה ‪ 3‬מהממת‪ ,‬אחרי‬
‫■‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ברכת הבית‬
‫■‬
‫מצוין‪.‬‬
‫במירום‬
‫כללי‪,‬‬
‫שיפוץ‬
‫■‬
‫‪050-4199643‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫גולדשטיין‪-‬‬
‫(‪■ )36-36‬לפרטים‪ :‬אמיתי‬
‫■■‬
‫‪ 052-8308073‬ברחוב ה‪■ 93-‬פ“ת‬
‫קבוצת פרפקט‬
‫לפרסום ‪[email protected]‬‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪4-4.5 ■ )36-36‬‬
‫■‪6 6 4 3‬‬
‫‪ 5+‬חדרים■■■‬
‫בלוח■ * ■‬
‫■‬
‫‪www edward‬‬
‫‪5+‬‬
‫■‬
‫באתרוג! קו‬
‫‪com‬גבעת זאב‪,‬‬
‫‪ 03-6162228‬‬
‫‪4.5-4‬‬
‫ראשון לנוף‪ 5 ,‬ענקית‪■+‬‬
‫■‬
‫גינה‬
‫■‬
‫■‬
‫חולון ■‬
‫■■‬
‫■‬
‫‪ 50‬מ"ר לנוף‪ ,‬מרפסת ‪20‬‬
‫מיידי!‬
‫לאכלוס‬
‫■‬
‫■‬
‫לחלוקה ■‬
‫מ"ר‪ ,‬יח' הורים ואופ'‬
‫■‬
‫■‬
‫מאור‬
‫■‬
‫‪ ‬ברחוב החיים‪■3 .‬ח'‪ 1.59 60 .‬מליון ש"ח‪ .‬תיווך■■■‬
‫‪052-5900073‬‬
‫"נדל"ן‬
‫מ"ר‪ .‬ק"ק ‪ +‬חצר‪.‬‬
‫■‬
‫‪050-5500323‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫‪3.5-3‬‬
‫■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫כהלכה" ‪055-66-88-111‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫במכבים!‬
‫זאב‪,‬‬
‫גבעת‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫■‬
‫מיידית! דירת גן ‪ 5‬גדולה‪ ■■ +‬מגוון דירות‬
‫■‬
‫■‬
‫טבריה ■‬
‫חד'‬
‫בבלעדיות ‪5 ,4 ,3‬‬
‫פינת אוכל‪ ,‬גינה ‪■ 100‬‬
‫■■‬
‫■‬
‫■‬
‫באזורים המבוקשים‬
‫■‬
‫אסור‬
‫מ"ר‪ ,‬קרוב לכל דבר‪■ ,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫לפרטים■‬
‫■בפתח תקווה‬
‫לפספס!!! תיווך מאור‬
‫■‬
‫■‬
‫‪3.5-3‬‬
‫■‬
‫אנגלו סכסון‬
‫‪050-5500323 02-5730077‬‬
‫‪ 4 ‬חד'‪ 109 ,‬מ"ר‪ ,‬מחסן‪,‬‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫מושכרת‪,‬‬
‫הגפן ‪03-9301122‬‬
‫(‪)29-28/17‬‬
‫מצויינת■‬
‫ק‪.‬כניסה‪■■ ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫ממוזגת‪  ,‬גבעת זאב מבוא ■‬
‫במקום מבוקש‪,‬‬
‫השקט והמרכזי‪ 5 ,‬ענקית‪+‬‬
‫להשקעה‪ ,‬לל"ת‬
‫משופצת ■‪ ‬בלעדי‪ ,‬במרכז‪■■ ,‬‬
‫מפוצלת■‬
‫פינת אוכל מוגדרת‪,‬‬
‫■ ‪ 4‬קומה נוחה‪ ,‬שכירות‬
‫ל‪-‬‬
‫‪050-7879072‬‬
‫■‬
‫מרפסת ■‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫(‪35-38‬ל) ■‬
‫■■‬
‫‪4.5-4‬‬
‫סוכה‬
‫ברמה גבוה‪+‬‬
‫‪ 9,000‬ש"ח‪ .‬מחיר ‪1,300,000‬‬
‫■‬
‫מרכזי‪,‬‬
‫באזור‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫דירת‬
‫‪‬‬
‫תיווך‬
‫נוספות!!!‬
‫ואופציות‬
‫ש"ח בלבד‪" .‬בית ישראל"‬
‫■‬
‫להרחבה‪,‬‬
‫אפשרות‬
‫עם‬
‫ק"א‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪02-5730077‬‬
‫מאור‬
‫‪0548-070-418‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 920,000‬ש"ח‪■■ ,‬‬
‫‪050-8882624‬‬
‫(‪35-36‬ל) ■‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5500323‬‬
‫(‪■■ )36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________‬
‫‪3.5-3‬בלעדי‪ ,‬במרכז‬
‫‪‬‬
‫מפוצלת■‬
‫■‬
‫‪ ‬בגבעת מרדכי‪ ,‬גישה‬
‫ל‪ ,3 -‬קומה נוחה‪ ,‬שכירות‬
‫ירוחם‬
‫■‬
‫נוחה! כניסה פרטית ■‬
‫לדירת גן ‪ 6,500‬ש"ח מחיר ‪1,090,000‬‬
‫■‬
‫‪ + 5‬גינה‪32 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪" .‬בית ישראל"‬
‫‪4-4.5‬מ"ר להרחבה ■‬
‫וילות ובתים‬
‫■‬
‫ואופ'‬
‫ושקטה‬
‫מרכזית‬
‫נוספת‪,‬‬
‫‪0548-070-418‬‬
‫■‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ליחידת דיור‪ ,‬במחיר ■‬
‫■‬
‫‪ ‬קוטג' ‪ 2‬קומות‪ 6 ,‬חד'‪,‬‬
‫קטן!‬
‫■‬
‫ברכת ■‬
‫‪ ‬באונטרמן בשכונת משהב‬
‫■‬
‫‪ 800,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ■‬
‫‪02-5730077‬‬
‫מאור‬
‫תיווך‬
‫דירה מרווחת ומסודרת‪,‬‬
‫‪050-4199643‬‬
‫הבית‬
‫(‪)36-36‬‬
‫■‬
‫_____________________________________________ ‪050-5500323‬‬
‫(‪■ )36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מרפסת‪ ,‬מעלית שבת‬
‫■■‬
‫‪ ‬גבעת זאב המתחרדת‪ ,‬במיקום מעולה‪ .‬אנגלו סכסון‬
‫חדרים‬
‫■■ ‪3-3.5‬‬
‫■‬
‫סוכה‬
‫מרפסת‬
‫‪+‬‬
‫‪6‬‬
‫אבן!‬
‫■‬
‫‪03-9301122‬‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הפלמ"ח‪,‬‬
‫רח'‬
‫‪ ‬בירוחם‪,‬‬
‫■‬
‫גדולה לנוף‪ ,‬חצר ופרטיות‪■ ,‬‬
‫‪ 3‬חד'‪ 60 ,‬מ"ר‪ ,‬מושקעת!!! ■‬
‫‪ ‬מחולקת ל‪ 2 -‬יח'‪ ,‬ק"ג‪,‬‬
‫■‬
‫ללא‬
‫חד'‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫דיור‬
‫יחידת‬
‫כוללת‬
‫מושכרת‪ 400,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫מדרגות‪ ,‬לזריזים!!! תיווך מאור מושכרת ב‪ 5,200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 050-6610501‬סתיו‬
‫‪ 70‬מ"ר‪ ,‬מרוהטת וממוזגת‪,‬‬
‫‪3-3.5‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫‪050-5500323‬‬
‫‪02-5730077‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-36‬שיפות ברמה גבוהה‪,‬‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 1,040,000‬ש"ח‪.‬‬
‫■ ‪ 4-4.5‬חדרים‬
‫‪ 050-6610501‬סתיו‬
‫■‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברחביה‪ 130 ,‬מ"ר‪,4 ,‬‬
‫‪www‬דיור‬
‫‪ 4edward‬יח'‬
‫‪com‬מחולקת ל‪-‬‬
‫‪‬‬
‫■‬
‫ק"א בבניה ‪+‬‬
‫‪2-2.5‬סוכה ‪ +‬מעלית ■‬
‫(‪ )1+2+2+2‬מושכרת‬
‫שבת‪ .‬רמן נכסים ‪ -‬רובי‪,‬‬
‫■ ‪ 9,000‬ש"ח‪ ,‬באזור קופת‬
‫‪ 02-5665546‬ב‪-‬‬
‫■‬
‫‪,052-2810999‬‬
‫וברכה‬
‫מזל‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪03-6162228‬‬
‫*‬
‫הלוח הארצי‬
‫■‬
‫מזל‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫וברכה‬
‫הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!‬
‫מספר הפקס‪03-6162229 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6 4 3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪03-9088872‬‬
‫מזל‬
‫כ’‪ -‬כ”ד אב תשע”ו ‪3 24-26/08/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬השקעה ושותפות‬
‫‪ ‬לשומרי שבת יח"ד‪,‬‬
‫בפרויקטים יזמים רווחיים‬
‫בז'בוטינסקי עורפית‪ ,‬לזוג‪/‬‬
‫בודדת‪ 2,100 ,‬ש"ח‪ +‬ארנונה‪ .‬בתחום הנדל"ן החל‬
‫(‪ )36-37‬מ‪ 100,000 -‬ש"ח‪ .‬קבוצת‬
‫‪054-7125074‬‬
‫_____________________________________________ פרפקט שמעון איגרא‪-‬‬
‫מטבח‬
‫חד'‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫פרדו‬
‫‪ ‬ברח'‬
‫‪052-7710462‬‬
‫ופינת אוכל‪,‬‬
‫קרקע‪ ,‬מרוהטת בניהו הוכמן‪054-6713816 -‬‬
‫וממוזגת‪ ,‬מיידית!‬
‫‪ 054-7773591‬משרד ראשי ‪077-5166040‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-7648100‬‬
‫(‪  )36-36‬רוצים לקנות דירה‬
‫‪03-6191468‬‬
‫_____________________________________________‬
‫להשקעה? אנחנו הכתובת!‬
‫‪,1.5‬‬
‫בבעש"ט!‬
‫‪ ‬מציאה‬
‫לפרטים‪ :‬אמיתי גולדשטיין‪-‬‬
‫חדשה‪ ,‬מרוהטת‬
‫ומאווררת‪ ,‬קבוצת פרפקט ‪052-8308073‬‬
‫‪ 2,800‬ש"ח כולל הכול!!!‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ר"ח אלול‪ ,‬אפש' לפי ימים‬
‫‪054-8435117/9‬‬
‫(‪35-37‬ל) ‪ ‬מתארגנת קבוצה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חדר ב"רמת אהרון" (לא לרכישת דירות להשקעה‬
‫למגורים) לצורך עבודה שקטה בב"ב‪ ,‬תשואה מובטחת‪,‬‬
‫וכד‪ ,‬מתאים במיוחד‬
‫לסופרי נק' יציאה בכל שלב‬
‫סת"ם‪ ,‬כולל מיזוג‪ ,‬מים‪,‬‬
‫אפשרי גם בהתראה של ‪ 90‬יום החל‬
‫שירותים‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מ‪ 100,000 -‬ש"ח "‪rsi‬‬
‫להיכנס כשותף‪,‬‬
‫‪053-3157272‬‬
‫תיווך והשקעות"‬
‫‪050-8761460‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ירושלים‬
‫‪ ‬באורנשטיין דירת קרקע‬
‫‪ 3‬חד' מיזוג אויר‪ ,‬ארונות‪,‬‬
‫במקום שקט‪ ,‬חצר לסוכה‪.‬‬
‫‪055-6639072‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נצרת‬
‫‪ 4 ‬חד' פנטהאוז ‪ 120‬מ"ר‪,‬‬
‫נוף מהמם‪ +‬גג ‪ 120‬מ"ר‬
‫מקורה‪050-4158730 .‬‬
‫(‪) 36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבחר דירות ומגרשים‬
‫להשקעה בטבריה ובירושלים‪.‬‬
‫"מקצועני הנדל"ן"‬
‫‪055-9894908‬‬
‫(‪)20-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עסקים‬
‫‪ ‬באזור‪ -‬סוקולוב וילה‬
‫קריית שמואל לטווח‪ -‬ארוך ‪ 2‬קומות‪ +‬גינה‬
‫(גן‪ -‬ת"ת)‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫‪052-3344721 03-8007000‬‬
‫‪ 3 ‬חד' ק"ג משופצת‪,‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 1,900‬ש"ח באזור הדתי‪ .‬לל"ת ‪ ‬חנות במרכז העיר ברח'‬
‫‪050-4119400‬‬
‫(‪ )36-37‬רש"י‪ ,‬חזיתית‪ 80 ,‬מ"ר‪ ,‬מיידית‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 9,000‬ש"ח‪ .‬תיווך ישוב‪ -‬הארץ‬
‫‪050-3034110 03-8007000‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בחיפה‪ -‬מכולת פעילה ‪40‬‬
‫שנה‪ ,‬מחזור גבוה להשכרה רק‬
‫‪ 4500‬ש"ח‪ +‬מע"מ לחודש‪.‬‬
‫תיווך אלפסי ‪052-2790370‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה עסק לשיווק‬
‫‪ ‬לתיווך דרושות בדחיפות משקאות בבני ברק‪ ,‬לרציניים‬
‫בלבד‪054-4326610 .‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דירות למכירה ‪ 3-4‬חדרים‬
‫בב"ב ובפ"כ‪ .‬פרסום‬
‫‪054-7477054‬ומכירה ‪ ‬למסירה עסק בתחום‬
‫עלינו!‬
‫המזון ‪ -‬תינוקות‪ ,‬פעיל‪,‬‬
‫‪050-2567111‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-36‬וותיק במרכז בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה באזור ‪,054-8494511‬‬
‫גוש דן‪ /‬מרכז ב‪800,000 -‬‬
‫‪050-4112300‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בערך‪054-8432271 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬מיידי למסירה מעון‪/‬גן‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה בב"ב ילדים‪ ,‬מאובזר‪ ,‬כ‪ 800 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 200,000‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪ 150‬ילדים)‪ ,‬בכפר סבא‪,‬‬
‫‪052-7168623‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪054-3036882‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין להיות שותף‬
‫תמורת עזרה ‪ ‬למסירה !! חנות למכשירי‬
‫במגורים‪ ,‬אפשרי‬
‫כתיבה וצעצעים ביישוב אזור‪,‬‬
‫בבית‪ /‬בתשלום‪.‬‬
‫עסק רווחי‪" .‬נדל"ן כהלכה"‬
‫‪052-7396092‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪055-66-88-111‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה בפתח‬
‫תקוה ובסביבתה ב‪ ■ 700,000 -‬משתלם ברח' יחזקאל‬
‫ש"ח בערך‪36-37(052-7396092 .‬ח) ק"ק‪ 100 ,‬מ' מחולק ל‪2-‬‬
‫_____________________________________________ יחידות חדשות מושכרות‬
‫‪ ‬דרושה דירת ‪ 2-3-4‬חדרים‬
‫לקניה בב"ב‪ /‬אפשרי הרוסה‪ .‬ב‪ 5,700-‬ש"ח‪ ,‬ניתן‬
‫(‪36-37‬ח) להפוך לחנות‪1,900,000 ,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫‪ ‬בחור ישיבה מחפש דירת‬
‫בחורים באזור מרכזי בירושלים‪ .‬מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪050-5308742‬‬
‫‪052-7167172‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫(‪)16-16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ + 3 ‬סוכה בב"ב אזור‬
‫הרצוג‪ /‬מנחם מח'‪ -‬כ"ג תשרי‪.‬‬
‫‪0506-840553‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה באזור‬
‫גוש דן‪/‬מרכז ב‪800,000 -‬‬
‫בערך‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה דירה לקניה‬
‫בפתח‪-‬תקווה ובסביבתה‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 700,000‬ש"ח‬
‫‪ 052-7396092‬בערך‪35-36( ,‬ח) ‪ ‬למכירה תחנת דלק‬
‫_____________________________________________ עובדת בגוש דן‪ ,‬תשואה ‪7%‬‬
‫‪ ‬דרושה דירת ‪ 2-3-4‬חדרים נטו‪ ,‬ב‪ 26,000,000 -‬ש"ח‪.‬‬
‫לקניה בבני‪-‬ברק‪/‬אפשרי‬
‫פולטוב נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הרוסה‪050-6651365 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬פלוס סוכה ב"ב אזור ‪ ‬ל"מוסדות" ו"ארגונים"‬
‫הרצוג‪/‬מנחם מח' ‪ -‬כ"ג תשרי‪ ,‬מבנים ושטחי מסחר‬
‫(‪35-36‬ח) במחירי מציאה של הרגע‬
‫‪050-6840553‬‬
‫_____________________________________________ האחרון מיידי!‬
‫‪ ‬דרושה דירת ‪ 3-4‬חדרים‬
‫‪ 05271-65120‬תיווך‬
‫לקניה ללא תיווך בב"ב‪,‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8466850‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ביקוש‬
‫דירות‬
‫נדל”ן‬
‫מסחרי‬
‫אולמות‬
‫השקעות‬
‫חנויות‬
‫מחסנים‬
‫‪ ‬להשכרה‪ /‬מכירה ‪20‬‬
‫‪ ‬להשכרה מחסן ‪ 65‬מ"ר‬
‫מ"ר‪ +‬גלריה‪ .‬ירושלים ‪ 65‬בני בפרדס כץ רח' הרצל‪ ,‬גישה‬
‫ברק ‪054-5863443‬‬
‫נוחה לרכב עם כל התנאים‪,‬‬
‫‪054-7297764‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7127207‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )36-39‬‬
‫‪ ‬ברשותינו מבחר‬
‫‪ ‬בהזדמנות! בק‪.‬הרצוג‬
‫בב"ב להשכרה מחסן לאחסון‬
‫חנויות ברחבי העיר‪.‬‬
‫נשמח לקדם אותך לחנות דלתות גדולות בגובה הקרקע‪,‬‬
‫תקרה גבוהה‪ ,‬תלת פאזי‪.‬‬
‫הבאה שלך‪ .‬תיווך ‪BA‬‬
‫‪ ,052-3307454‬רמי‬
‫(‪)25-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יזמות ‪0544-980159‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ להשכרה חנות עובדת‬
‫של פלאפל‪ 30 ,‬מ' בין‬
‫חזון איש לרח' השומר‪,‬‬
‫פרנסה בשפע‪ ,‬השכירות‬
‫‪ 5,000‬ש"ח‪+‬מע"מ‪ ,‬דמי‬
‫פינוי וכל הציוד ‪100,000‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)27-27‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ירד המחיר להשכרה‬
‫ברבי עקיבא באזור‬
‫ירמיהו‪,‬חנות‪ 30 ,‬מ'‬
‫משופצים כולל שרותים‬
‫ומטבחון‪ 4,500 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫תיווך ש‪ .‬מאירוביץ הרב‬
‫קוק ‪050-5308742 23‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)12-12‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ למכירה חנות ברח'‬
‫הרב קוק ליד רח' טבריה‪,‬‬
‫‪ 30‬מ'‪+‬גלריה‪+‬מחסן‪,‬‬
‫‪ 850,000‬ש"ח‪ ,‬פנוי חלקי‬
‫מיידי‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)12-12‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ירד המחיר בחזון איש‬
‫קרוב לר"ע‪ ,‬חנות גדולה‪,‬‬
‫‪ 80‬מ"ר‪ ,‬משופצת‪,‬‬
‫לרציניים בלבד‪16,000 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050- 5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)3-3‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ חנות מסודרת‪35 ,‬‬
‫מ'‪ ,‬ברח' ירושלים‪ ,‬אזור‬
‫רמחל‪ 1,100,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)7-7‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ברח' ירושלים ליד רח'‬
‫חברון‪ ,‬חנות מסודרת ‪19‬‬
‫מ'‪ +‬גלריה ‪ 15‬מ' לכל‬
‫מטרה‪ ,‬שכירות ‪3,000‬‬
‫ש"ח‪ .‬בלעדי תיווך ש‪.‬‬
‫מאירוביץ הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה חנות במרכז‬
‫רבי עקיבא בב"ב‪ ,‬חזית‪,‬‬
‫‪ 30‬מ"ר‪ ,‬פינוי לפני‬
‫החגים‪ ,‬בבלעדיות בתיווך‬
‫אשכנזי‪03-5791770 ,‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מבנים‬
‫‪ ‬ל"מוסדות" ו"ארגונים"‬
‫מבנים ושטחי מסחר‬
‫במחירי מציאה של הרגע‬
‫האחרון מיידי!‬
‫‪ 05271-65120‬תיווך‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה ‪ 150‬מ"ר באזור‬
‫אלישע‪ ,‬יפה ומרשים‪.‬‬
‫‪054-8406031‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה בברכפלד מבנה‬
‫ממוזג ומושקע ‪ 112‬מ"ר‬
‫הכולל אולם גדול‪ 2 ,‬חד' (‪1‬‬
‫חד' למזכירות‪ 1 ,‬חד' למחסן)‬
‫‪ 2‬שרותים ‪ +‬מטבחון‪,‬‬
‫‪052-7101756‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מגרשים‬
‫‪ ‬להשכרה אולם רחב‬
‫‪ ‬בירושלים‪ 250 ,‬דונם‬
‫של ‪ 300‬מ"ר בר' סוקולוב בפסגת זאב‪ ,‬ברמות ‪ 5‬חלקים‪,‬‬
‫בב"ב‪ ,‬ק"ג‪ ,‬מתאים לגני ‪ 50‬דונם בטאבו‪ .‬פולטוב‬
‫נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫ילדים‪ ,‬ולכיתות לימוד‪.‬‬
‫(‪)34-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משרדים‬
‫קיט‬
‫ונופש‬
‫‪" ‬אורחן אור הזוהר" ‪  2 -‬בטבריה דירה משופצת‬
‫צימרים כפריים ומבודדים‪ :‬כחדשה‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬מאובזרת ‪+‬‬
‫חצר‪ ,‬עם נוף מרהיב לכינרת‬
‫סוויטה פנטהאוז‬
‫קרקע‪+ +‬חדר עד ‪ 20‬אנשים‪050-7406442 ,‬‬
‫(‪)34-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שינה וצימר‬
‫‪ ‬מתחם דירות נופש‬
‫בריכה‬
‫‪+‬‬
‫ג'קוזי‬
‫‪ 2‬חד'‪,‬‬
‫מול הטיילת‪ ,‬מאובזרות‪,‬‬
‫מחוממת ומוצנעת כל‬
‫מפוארות‪ ,‬ממוזגות‪ ,‬במחירים‬
‫השנה לכ"א‪,‬‬
‫אטרקטיביים! ‪,054-8818699‬‬
‫‪050-6752875‬‬
‫(‪052-2177155 )25-27/17‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫■ קמפוס מפואר וממוזג‪,‬‬
‫במרכז ובצפון‪ ,‬מדשאות‪,‬‬
‫אודיטוריום ומקווה‪ ,‬לקבוצות‬
‫בלבד‪ 70-350 ,‬מקומות‪,‬‬
‫‪03-5700040 ,10:00-16:00‬‬
‫(‪)47-47/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬הנופש שלי" ‪ -‬מאגר‬
‫בית מאיר‬
‫דירות נופש‬
‫באשדודדירות בכל ■ מתחם נופש מדהים ‪8 -‬‬
‫ובירושלים‪ ,‬דרושות‬
‫ח' ‪ +‬ברכה סגורה ומחוממת‬
‫האזורים‪054-8489480 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪( )33-36‬ניתנת להשכרה בנפרד) ‪+‬‬
‫בוסתן ומשחקים‪ .‬בקרו באתר‬
‫"אגם מים"‪02-5344514 ,‬‬
‫(‪)24-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫להשכרה‬
‫מכירה‬
‫בבנין יוקרתי‬
‫במרכז בני ברק‬
‫משרדים בכל הגדלים‬
‫‪054-7333068‬‬
‫בני ברק‬
‫‪ ‬בעוזיאל ‪ 2‬יחידות אירוח‬
‫חדשות‪ ,‬מפוארות ומאובזרות‬
‫לזוג‪ ,‬לקצרות‪ /‬ימים‪ /‬שבתות‪/‬‬
‫שמחות ‪ 052-7133052‬כמו"כ‬
‫דרושות דירות לארוח לזוגות‬
‫ולמשפחות‬
‫(‪)30-3/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יח"ד חדשה וממוזגת‬
‫לבין הזמנים‪ ,‬על בסיס יומי‪,‬‬
‫קומה נוחה‪054-8420107 .‬‬
‫‪050-4161760‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בר יוחאי‬
‫‪ ‬יחידת נופש ממוזגת‬
‫ומאובזרת‪ ,‬מתאימה למשפחה‬
‫גדולה‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫‪052-3201927‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ הנופש המושלם ‪" -‬סולם‬
‫יעקב"‪ :‬צימרים ממוזגים‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫גינה‪ ,‬בריכה וג'קוזי ענק‪,‬‬
‫‪054-2273670‬‬
‫(‪)52-51/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יחידות ארוח כפרי גדולות‪,‬‬
‫‪ ‬ל"מוסדות" ו"ארגונים"‬
‫אור הגנוז‬
‫ממוזגות ומאובזרות קומפלט‪,‬‬
‫מבנים ושטחי מסחר‬
‫‪ ‬צימר עין התכלת ‪ -‬ממוזג‪ ,‬גינה ‪ +‬מרפסת‪,‬‬
‫במחירי מציאה של הרגע מפואר‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה פרטית‪,052-3452522 ,‬‬
‫האחרון מיידי!‬
‫_____________________________________________ ‪04-6987547 ,052-3771789‬‬
‫לזוגות‪/‬לקבוצה‪052-7165035 ,‬‬
‫(‪)31-30/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )28-39‬‬
‫■ צימר ‪ 2‬חד'‪ ,‬שינה ‪ +‬סלון ■ צימרים חדשים ‪ +‬ג'קוזי‬
‫נקי ומאובזר‪ ,‬ממוזג ‪ +‬נוף ‪ +‬ובריכה סגורה ‪ +‬מרפסת נוף‬
‫גינה ומתקני גן‪ 052-7655177 ,‬לרשב"י ‪052-6990764 .‬‬
‫(‪)37-38/16‬‬
‫(‪_____________________________________________ )18-44‬‬
‫‪ 05271-65120‬תיווך‬
‫‪ ‬ברשותינו משרדים‬
‫בגדלים שונים במחירים‬
‫_____________________________________________‬
‫אטרקטיביים‪ .‬תיווך ‪BA‬‬
‫יזמות ‪*  )36-36( 0544-980159‬צימר משפחתי ממוזג ‪+‬‬
‫גליל מערבי‬
‫_____________________________________________ נוף *וילה יפיפיה‬
‫וממוזגת‪ ,‬אפ' ■ בעמקא ליד נהריה‪,‬‬
‫‪ ‬להשכרה! משרד מפואר‪ ,‬לקבוצות עד ‪ 30‬איש‪,‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מאובזר ‪ +‬מזגנים‪ 60 ,‬מ"ר‪,‬‬
‫גם לקליניקה‪054-4659772 ,‬‬
‫(לל"ת)‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ להשכרה ‪ 28‬מ'‪ ,‬ק"א‬
‫כניסה נפרדת‪ ,‬מתאים‬
‫למשרד או למחסן‪ ,‬ברח'‬
‫הרב קוק‪ 2,500 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בלעדי תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)34-34‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משרדים בב"ב להשכרה!‬
‫כולל‪ :‬ריהוט‪ ,‬נקיון‪ ,‬דמי ניהול‪,‬‬
‫אינטרנט‪ ,‬מטבחונים‪ ,‬ארנונה‪,‬‬
‫במחיר הכרות!!!‬
‫‪072-2159193‬‬
‫(‪)21-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בהזדמנות!!! בבית‬
‫כלל בתל אביב‪ ,‬חזית‬
‫לים‪ ,‬ק‪ 20 ,10-‬מ'‪ ,‬כולל‬
‫יחידה למנהל ויחידה‬
‫למזכירה‪ ,‬מיידי‪2,000 ,‬‬
‫ש"ח‪.‬תיווך ש‪ .‬מאירוביץ‬
‫הרב קוק ‪23‬‬
‫‪050-5308742‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫(‪)15-15‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להשכרה משרד ‪60‬‬
‫מ"ר‪ ,‬מחולק ל‪ 4 -‬חד' ‪+‬‬
‫מטבחון ושירותים‪ ,‬ברח'‬
‫סוקולוב קרוב לר' עקיבא‬
‫בב"ב‪ .‬תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ להשכרה בבן יעקב‬
‫‪ 500‬מ"ר קומה ‪ -1‬עם‬
‫חלונות‪ ,‬במצב מצוין‪,‬‬
‫‪ 16,000‬ש"ח‪ ,‬מחולק‬
‫לחדרים של ‪ 50‬מ'‪25 -‬‬
‫מ' מתאים לאולם תצוגה‬
‫גדול‪ ,‬למחסנים‪ ,‬או‬
‫למשרדים‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫ש‪ .‬מאירוביץ הרב קוק‬
‫‪050-5308742 23‬‬
‫(‪)48-48‬‬
‫‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 052-7655113 ,052-7651022‬צימרים למשפחות‪ ,‬שפע‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )31-38‬אטרקציות חליבה‪ ,‬רכיבה‪,‬‬
‫אוירה כפרית ודתית‪.‬‬
‫■ וילת נופש חדש‪,‬‬
‫מאובזרת‪ ,‬מפוארת וממוזגת ‪052-8669090 04-9969141‬‬
‫בקרו באתר‪mikibs.co.il :‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ 10‬חדרים) ‪ +‬חצר‪ ,‬לל"ג‬
‫בעומר ולכל השנה!‬
‫‪052-7645585‬‬
‫(‪)10-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬יחידת ארוח ל‪ 30 -‬איש‬
‫למשפחות ולקבוצות‪ ,‬מחירים‬
‫אטרקטיביים‪ ,‬מבצע לקיץ‪,‬‬
‫‪052-7655120‬‬
‫(‪)18-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צימרים‪/‬וילה מקסימים‬
‫ומאובזרים‪ ,‬ג'קוזי גדול‪ ,‬נוף‬
‫מדהים ‪ +‬מרפסת גדולה‪,‬‬
‫לזוגות‪/‬לקבוצות‪,‬‬
‫‪052-7655095‬‬
‫(‪)23-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ וילת ‪ 7‬סויטות מפוארות‬
‫מאוד‪ ,‬עד ‪ 30‬איש‪ ,‬לשבתות‪/‬‬
‫חגים‪ ,‬בריכה‪ ,‬משחקים‪ ,‬ג'קוזי‬
‫ועוד‪ .‬אבינועם ‪054-8001138 -‬‬
‫(‪)38-39/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אלעד‬
‫דימונה‬
‫■ ארוח בדימונה עד ‪120‬‬
‫מקומות לינה‪ ,‬מטבח ‪+‬‬
‫ח‪.‬אוכל ‪ +‬לובי ‪ +‬ח‪.‬הרצאות‬
‫‪ +‬בית כנסת ‪ +‬מקווה‪,‬‬
‫‪054-3088080‬‬
‫(‪)33-7/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דלתון‬
‫‪ ‬ארוח לרוויה ‪ -‬בגליל ארוח‬
‫פאר‪ ,‬בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬ח‪.‬אוכל‪,‬‬
‫ערסלים‪,050-2230470 ,‬‬
‫‪04-7230470 ,050-2230470‬‬
‫(‪)16-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירת נופש מאובזרת‬
‫משקיפה לנוף גלילי קסום‪,‬‬
‫גינה‪ ,‬דשא‪ ,‬נדנדות‪ ,‬ערסלים‬
‫וטרמפולינות‪,04-6820038 ,‬‬
‫‪050-4133082 ,050-4133098‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שבת‬
‫משפחתית?‬
‫להשכרה בקיסריה‬
‫לימות החול‪ ,‬חגים ושבתות‬
‫וילה מפוארת‪ ,‬מרוהטת ומאובזרת‬
‫‪ ‬נופש הרימון ‪ -‬חדרי‬
‫אירוח ודירות נופש‬
‫מטופחים וממוזגים‬
‫לקבוצות ומשפחות‪,‬‬
‫ניתן להתקשר בין השעות‪10:00-20:00 :‬‬
‫חלקם ‪ 4‬ד' הליכה‬
‫לפרטים‪054-6699330 :‬‬
‫מהכינרת והטיילת מתחם‬
‫לקבוצות עד ‪ 50‬מיטות!‬
‫‪050-8818678‬‬
‫(‪)34-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 7‬חדרים ‪ +‬בריכה גדולה‬
‫מתאימה גם למס' משפחות‬
‫בית הכנסת בקרבת מקום‬
‫לשומרי שבת בלבד!‬
‫‪ ‬דירות נופש מטופחות‬
‫‪ 2 ‬יח"ד חדשות‪ ,‬עב"ס‬
‫ומאובזרות‪ ,‬בריכה פרטית‪+‬‬
‫יומי‪ ,‬מאובזרות וממוזגות‪,‬‬
‫ג'קוזי‪ ,‬ללא הגבלת ילדים‪.‬‬
‫למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫‪054-8441841‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5263031‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )32-39‬צימר הכהנים‪ 10 -‬דק'‬
‫‪ ‬במושבה מגדל‪,‬‬
‫דקהחדרי מהכינרת‪ 500 ,‬ש"ח לזוג‪,‬‬
‫מהכינרת‪ ,‬בית פרטי‪3 ,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח לילד‪052-7150124 .‬‬
‫(‪)36-32/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שינה‪053-6285391 ,‬‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬וילה ‪ 5‬חד'‪ +‬סלון ענק‬
‫בטבריה‪,‬‬
‫■ דירות נופש‬
‫ומטבח‪ ,‬פרגולה וחצר‬
‫ברמה גבוהה ליחידים‬
‫משחקים לילדים פנוי מכז' אב‬
‫ולקבוצות‬
‫לל"ת ‪054-8470433 02-6263663-‬‬
‫‪,058-3777400‬‬
‫(‪)7-9/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)34-36‬‬
‫‪054-8450432‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ ‪ 4‬חד'‪ ,‬יפהפיה‪ ,‬עם נוף‬
‫‪ 2 ‬צימרים למשפחות‪,‬‬
‫פסטורלי לכינרת‪ ,‬ממוזגת‬
‫בריכה בכל צימר‪ ,‬טרמפולינה‬
‫ענקית‪ ,‬שולחן כדורגל‪ ,‬מנגל‬
‫ומאובזרת‪ ,‬ניסים‬
‫_____________________________________________ וטיולי שטח‪055-6678585 ,‬‬
‫‪050-9522022‬‬
‫(‪)23-23/17‬‬
‫(‪43-43/16‬ל) _____________________________________________‬
‫‪ ‬רק ‪ 450‬ש"ח עד ‪6‬‬
‫‪ ‬דירת נופש בקריית‬
‫שמואל‪ ,‬מטופחת‪ ,‬מאובזרת‪ ,‬מיטות במקום הכי טוב‬
‫ביבניאל ‪050-4102275‬‬
‫מקום מרכזי קרוב לעיר‪,‬‬
‫(‪)34-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-3089717‬‬
‫(‪31-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ירושלים‬
‫‪ ‬בין הזמנים ‪,‬בקרית‬
‫שמואל‪ ,‬לזוג ‪ 400 2 +‬ש"ח‪  ,‬בבר אילן‪ 2.5 ,‬חד'‪,‬‬
‫ק"ק‪ 5 ,‬מיטות ‪ +‬מזרונים‪,‬‬
‫‪ 6-8‬נפשות ‪ 700‬ש"ח‪,‬‬
‫יחידה מאובזרת‪ ,‬קרוב לכנרת מאובזרת‪ ,‬מחיר מציאה‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7631763‬‬
‫‪0542076792 058-3227877‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )30-41‬‬
‫‪ ‬קרוב לגאולה‪ 2 ,‬חד' ‪+‬‬
‫‪ ‬בקריית שמואל‪ ,‬דירת‬
‫מיטות‪ ,‬הול ענק‪ 9 ,‬מטות ‪ +‬מזרונים‪,‬‬
‫נופש‪ 100 ,‬מ"ר‪10 ,‬‬
‫‪054-6811436‬‬
‫‪,054-8400445‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ממוזגת ומשופצת‪ ,‬מחירים‬
‫(‪  )29-40‬דירות קיט מפוארות‬
‫נוחים! ‪050-4110995‬‬
‫_____________________________________________ ומטופחות לבין הזמנים‬
‫‪ 2 ‬יחידות מוילה‪ 3 ,‬חד'‬
‫ולתקופת החגים‪ .‬להשכרה‬
‫כ"א‪ ,‬משופצת ומרוהטת‬
‫גבוהה!!! ‪ +‬ולפרסום דירה חינם‪,‬‬
‫קומפלט ברמה‬
‫‪050-4175579‬‬
‫(‪)27-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫גינה יפהפיה וחניה‪,‬‬
‫(‪  )29-40‬בצור‪ -‬הדסה וילה יפיפיה‬
‫‪050-4505345‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 7‬חד'‪ ,‬גינה‪ ,‬מרפסות‪ ,‬נוף‪,‬‬
‫"שקיעה‬
‫‪ ‬צימרים‬
‫אטרקציות בסביבה‪ ,‬עד ‪18‬‬
‫באופק"‪ ,‬בפוריה רומנטים איש‪ 1,500 ,‬ש"ח ללילה‪.‬‬
‫לזוגות‪ ,‬בריכה מחוממת ‪054-6987004‬‬
‫(‪)36-34/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מוצנעת‪ ,‬ג'קוזי ענק ‪+‬‬
‫נוף‪ ,‬ביכנ"ס קרוב‪,‬‬
‫‪050-7322422‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬וילה ‪ 4‬חד'‪ ,‬מרווחת‬
‫וממוזגת‪ ,‬קרוב‬
‫לשטיבלאך ולכינרת‪ ,‬חצר‬
‫גדולה‪ ,‬נדנדות‪ ,‬לשבתות‬
‫ולימי חול‪,052-7606968 ,‬‬
‫‪050-4120279‬‬
‫(‪)24-8/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ צימר "פסגות החן" ‪-‬‬
‫בפוריה‪ ,‬בריכה מחוממת‬
‫ומוצנעת ‪ +‬ג'קוזי ענק‪,‬‬
‫מאובזר ‪ +‬נוף‪ ,‬בקרבת‬
‫ביהכנ"ס‪ ,‬לזוגות בלבד‪,‬‬
‫‪052-7772913‬‬
‫(‪)48-48/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בפוריה ‪" -‬בקתות‬
‫תאיר לכנרת" ‪ -‬עם‬
‫נוף מדהים‪ ,‬מאובזרות‬
‫וממוזגות ‪ +‬גינה‪ ,‬לזוגות!‬
‫‪050-6927465‬‬
‫(‪)7-8/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קמפוס ארוח לשבתות‬
‫ולביה"ז; נקי‪ ,‬מטופח וממוזג‪,‬‬
‫לקבוצות עד ‪ 90‬איש‪ ,‬אפשרות ‪ 2 ‬וילות סמוכות אחת ‪18‬‬
‫לקייטרינג‪ )24-23/17( 054-5747012 ,‬מיטות‪ ,‬שניה ‪ 12‬מיטות‪ ,‬סה"כ‬
‫_____________________________________________ ‪ 10‬חד' ובימ"ד‪055-6790151 .‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אשדוד‬
‫‪ ‬סוויטות מפוארות‬
‫■ "אחוזות כינורות"‪-‬‬
‫‪" ‬תיווך נופשים"‪ -‬מאגר מאובזרות קומפלט ‪ +‬ברכה צימרים וסוויטות‪ ,‬מרחק‬
‫של דירות נופש באשדוד בכל מחוממת מוצנעת ‪ +‬חצר הליכה לכנרת ולטיילת ‪+‬‬
‫האזורים‪054-8495745 .‬‬
‫בריכה מחוממת וספא (כשר)‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )36-37‬מרהיבה‪ .‬אתר "צימר דן"‬
‫‪052-5948777‬‬
‫(‪)4-4/17‬‬
‫‪052-4481113‬‬
‫(‪_____________________________________________ )17-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ביריה‬
‫‪ ‬צימר מפואר לזוגות‪,‬‬
‫אלטונא"‪-‬‬
‫■ "אחוזת‬
‫טבריה‬
‫מטבחון מאובזר ‪ +‬ג'קוזי זוגי‬
‫מערות לאירוח לזוגות‬
‫‪ ‬בקרית שמואל‪ ,‬דירה‬
‫‪ +‬בריכה מוצנעת‪.‬‬
‫(‪+‬תינוק) ‪ +‬ג'קוזי פנימי‬
‫גדולה‪ ,‬מאובזרת‪ ,‬ממוזגת עם מרפסת‪/‬גינה‪ ,‬ביהכנ"ס קרוב‪.‬‬
‫‪ +‬בריכה חיצונית‪ ,‬פרטיות‪.‬‬
‫לכנרת‪,‬‬
‫וקרובה‬
‫נוף‬
‫‪050-3770300 053-7707020‬‬
‫‪052-7703470‬‬
‫(‪28-1/17‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪054-8499100 )25-20/17‬‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________ ■ ארוח משפחתי מעל‬
‫‪ ‬בקרית שמואל‪4.5 ,‬‬
‫בית חורון‬
‫חד'‪ ,‬לשמפחות או ‪ 1.5‬לזוג‪ ,‬הכינרת ‪ -‬חדרי ארוח‬
‫(‪10‬‬
‫ומטופח‬
‫■ צימר יפהפיה‬
‫(‪33-36‬ל) מאובזרים‪ ,‬מחירים מוזלים‪,‬‬
‫‪050-4103173‬‬
‫לזוג‪/‬‬
‫ומודיעין)‬
‫דקות‬
‫_____________________________________________ אפשרות להסעה מהבית‪,‬‬
‫מי‪-‬ם‪ 2‬חד' שינה‪ ,‬ג'קוזי ‪ ‬דירת פנטהאוז נקיה‪,‬‬
‫משפחה‪,‬‬
‫‪052-2634477‬‬
‫‪,052-3224835‬‬
‫ממוזגת‪ ,‬נוף מרהיב לכינרת‪,‬‬
‫(‪)45-38/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ענק ומפנק‬
‫במיוחד‪+‬בריכה‪052-4669881 ,054-8475006 ,‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-5461450‬‬
‫חשמונאים‬
‫מתכננים‬
‫ה?‬
‫חופש‬
‫גיבוש‬
‫■ בנין ישיבה בירושלים‬
‫להשכרה לשבתות ‪ 60‬מיטות‬
‫‪ +‬ביהמ"ד ‪ +‬חדר אוכל‪,‬‬
‫‪052-7634389‬‬
‫(‪)37-40/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דירות קיט בירושלים לבין‬
‫הזמנים וימים נוראיים החל‬
‫מ‪ 350 -‬ש"ח ללילה‬
‫‪052- 7690412‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בגאולה ‪ -‬דירות קיט‬
‫מפוארות‪ ,‬על בסיסי יומי‪/‬‬
‫שבועי ‪ +‬כל הנוחיות‪,‬‬
‫‪053-3184783 ,02-5384783‬‬
‫(‪)7-37/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבנה חדש‪ -‬לשבתות‬
‫חתן‪ ,‬שמחות ושבתות‬
‫נופש כולל בית כנסת‬
‫מפואר‪ ,‬בית מדרש‪2 ,‬‬
‫אולמות‪ 2 ,‬מטבחים‪,‬‬
‫‪ 48‬חדרי שינה‪ ,‬חנייה‬
‫וחצרות‪058-3232627 ,‬‬
‫(‪)30-29/17‬‬
‫‪02-5003414‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בבית ישראל ‪ -‬בוכרים‪:‬‬
‫דירה חדשה ‪ 2-4‬חד'‪ ,‬ק"א‪,‬‬
‫להשכרה לשבתות ולחגים‪,‬‬
‫‪050-2638641‬‬
‫(‪)14-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגאולה קרוב לכיכר‬
‫השבת‪ 4 ,‬חד'‪ 8-10 ,‬מיטות‪,‬‬
‫משופצת וממוזגת‪ ,‬ע"ב יומי‪/‬‬
‫שבועי‪050-4106620 ,‬‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫■ יחידת נופש מושקעת‬
‫במרכז ירושלים‪ 6 ,‬מיטות‪ ,‬על‬
‫בסיס יומי‪052-6134378 ,‬‬
‫(‪)3-3/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בנין ישיבה ברמות‪,‬‬
‫להשכרה בשבתות‪ ,‬חדר אוכל‬
‫ובית מדרש‪052-7646764 ,‬‬
‫(‪)37-40/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כלנית‬
‫טלזסטון‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 8 ‬דק' מטבריה ‪ 2‬צימרים‬
‫(‪  )7-36‬דירות נופש‬
‫מאובזרות ‪" ‬הארובה האדומה" ‪-‬‬
‫■ צימר מקסים‪ 10 ,‬דקות‬
‫תיווך אשכנזי‪,‬‬
‫חלומיים‪ +‬ג'קוזי ובריכה ‪500‬‬
‫בין‬
‫לנופש‬
‫וממוזגות‬
‫(‪ ■ )35-36‬באזור התעשיה בברקן‬
‫מירושלים ומודיעין‪ ,‬בריכה‬
‫חדרי ארוח בוילה יפהפיה (עד ש"ח ללילה‪050-2565636 .‬‬
‫‪03-5791770‬‬
‫(‪)35-39‬‬
‫בטבריה‪,‬‬
‫הזמנים‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫למכירה קרקעות ונכסים‬
‫לפרטים‪ 12 052-7149402 :‬איש) לזוגות‪/‬משפחות‬
‫פרטית‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה‪ ,‬נקי‬
‫‪ ‬רגע ! רגע !‬
‫מ'‪,‬‬
‫‪130‬‬
‫להשכרה‬
‫‪ ‬צימרים יוקרתיים ביותר‬
‫תעצור ■ להשכרה ‪ 130‬מ'‪ ,‬מניבים‪ .‬בלעדי תיווך ש‪■ .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪( )35-46‬קרוב לבית החלמה)‪,‬‬
‫ברח' ירמיהו‪ /‬רבי עקיבא‪ ,‬ומעוצב‪,050-6217759 ,‬‬
‫להרוויח‬
‫דקה !‬
‫(‪ + )23-22/17‬ברכה אולימפית ‪ +‬ג'קוזי‬
‫‪  050-8490663 ,02-5361771‬בקרייה (צמוד‬
‫מעונייןתפספס !! ברח' ירמיהו‪ /‬רבי עקיבא‪,‬‬
‫‪050-6613661‬‬
‫‪23‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫אל‬
‫??‬
‫בגדול‬
‫(‪)3-3/17‬‬
‫_____________________________________________ ספא ענק ‪ +‬נוף פסטורלי‬
‫_____________________________________________‬
‫לשטיבלאך)‪ 11 ,‬מיטות‪5 ,‬‬
‫ק"ק‪ ,‬מתאים למשרד‬
‫תתקשר ‪ 058-7701070‬ק"ק‪ ,‬מתאים למשרד‬
‫‪050-5308742‬‬
‫ומדשאות‪ ,‬תחבורה ציבורית‬
‫(‪)21-20-17‬‬
‫חד'‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬לביה"ז‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪10,000‬‬
‫רו"ח‪,‬‬
‫עו"ד‪,‬‬
‫‪10,000‬‬
‫רו"ח‪,‬‬
‫עו"ד‪,‬‬
‫יבניאל‬
‫מכל רחבי הארץ למקום‪,‬‬
‫‪ ,054-8490625‬ראובן‬
‫ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬בלעדי תיווך ‪03-5797756‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבחר דירות למגורים‬
‫(‪)35-36‬‬
‫(‪ )49-49‬ש"ח‪ ,‬גמיש‪ .‬בלעדי תיווך‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬סוויטת נופש מפוארת ‪054-6242965‬‬
‫(‪)28-27/17‬‬
‫‪ ‬בירושלים‪ 250 ,‬דונם‬
‫ולהשקעה בנתניה החל מ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פנורמי‬
‫נוף‬
‫עם‬
‫דירה‬
‫‪‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫קוק‬
‫הרב‬
‫מאירוביץ‬
‫ש‪.‬‬
‫עם נוף מדהים‪ ,‬אופציה‬
‫בפסגת זאב‪ ,‬ברמות ‪5‬‬
‫‪ 650,000‬ש"ח‪ .‬נתי‬
‫לכינרת‪ 10 ,‬מיטות‪ ,‬באזור‬
‫לבריכה‪ 120 ,‬מ"ר‪ ,‬מתאים‬
‫בנתניה‪,‬המתווך ‪050-5308742 23‬‬
‫פולטובחלקים‪050-5308742 23 ,‬‬
‫לפרסום‬
‫לציבור הדתי‬
‫‪ 50‬דונם בטאבו‪.‬‬
‫צאנז'‪ ,‬מרפסת ענקית‪,‬‬
‫למשפחות‪055-6654434 ,‬‬
‫בלוח‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫‪050-5766979‬‬
‫(‪ )5-5‬נכסים‪052-3646632 ,‬‬
‫‪052-7602887‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-5797756‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-38‬‬
‫(‪)5-5‬‬
‫_____________________________________________ ‪03-6162228‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)33-36‬‬
‫(‪35-36‬ל) ‪055-6641465‬‬
‫(‪_____________________________________________ )34-38‬‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫‪03-6162228‬‬
‫‪ 4‬כ’ ‪ -‬כ”ב אב תשע”ו ‪24-26/08/16‬‬
‫כפר שמאי‬
‫‪ 3 ‬צימרים על מתחם‬
‫של ‪ 4‬דונם‪ ,‬בריכת‬
‫שחיה וג'קוזי‪ ,‬ספא‬
‫ענק‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪,‬‬
‫מחירים נוחים!!!‬
‫‪054-4385580‬‬
‫(‪)29-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫כרמיאל‬
‫‪ ‬דירת קוטג' מרווחת ‪+‬‬
‫גינה ‪ +‬נוף‪ ,‬במיקום מצוין‪,‬‬
‫בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד‪,‬‬
‫‪04-9987070 ,052-2261711‬‬
‫(‪)26-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מושב אלומה‬
‫■ "מרגוע אלומה" ‪ -‬יחידות‬
‫דיור חדשות (עד ‪ 50‬איש)‬
‫לנופש ולשבתות גיבוש‪,‬‬
‫‪,054-2250240 ,08-6889750‬‬
‫‪050-2250232‬‬
‫(‪)9-9/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫מ‬
‫‪ ‬ויטראז'‪ ,‬בעתיקה‪ 8 ,‬חדרי מכירת רכבים ‪ ‬התחדשנו ב‪40 -‬‬
‫מצפה יריחו‬
‫צפת‬
‫מיוחדביצעים ■ נהיגה ברמה אחרת‪,‬‬
‫■ "צימר נופי ירדן"‪ -‬סוויטה ‪ ‬דירות אירוח בצפת סמוך אירוח יוקרתיים ומפוארים‪,‬‬
‫מקומות! מיניבוסים‬
‫‪ TOURS‬לתאששוכור טוב‪:‬ם! לימוד מהיר‪ ,‬קצר‬
‫מפנקת ומרפסת גג מדהימה לעיר העתיקה‪ ,‬חדשות‪ ,‬מזגן‪ ,‬למשפחות ולקבוצות‪ ,‬קרוב‬
‫טויוטה‬
‫להסעות וטיולים לכל‬
‫שמתלפניכרים ואיכותי‪ ,‬מבצעים‪ +‬עזרה‬
‫לביהכנ"ס קרליבך‪ ,‬חב"ד‪,‬‬
‫חצר‪ ,‬חניה‪ ,‬לזוג ‪ 400‬ש"ח‬
‫בישוב הדתי מצפה יריחו‪,‬‬
‫אמין‬
‫שירות‬
‫הארץ‪,‬‬
‫חלקי‬
‫‪2002‬‬
‫אונסיס‪-‬‬
‫טויוטה‬
‫ק‬
‫‪rent‬‬
‫‪a‬‬
‫‪car‬‬
‫‪‬‬
‫שרים בתאוריה‪ ,‬יוסי בן יהודה‪.‬‬
‫יהודית ‪052-7646814‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫(‪ )28-39‬וכל ילד נוסף ‪ 70‬ש"ח‪.‬‬
‫לזוגות בלבד‪050-2403750 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טסט‬
‫ק"מ‬
‫‪150,000‬‬
‫אוטומט‬
‫‪,052-3821702‬‬
‫ואדיב‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פרטיות | מסחריות | מפוארות ‪03-5352975‬‬
‫‪0507-697594‬‬
‫(‪ ■ )36-36‬בס"ד ‪ -‬צימר לתפארת עד ‪ 9‬חודשים דירה חדשה!! ‪5‬‬
‫‪050-4110855‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-2595370‬‬
‫מרכז הארץ‬
‫(‪13-13/17‬ל)‬
‫מרכז הזמנות ארצי‬
‫‪ 11‬מיטות‪ ,‬כל השנה‪ ,‬לבחורים מקומות ‪ 15,000‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בעיר העתיקה ובמרכז‬
‫‪052-9678475‬‬
‫■ "טל בכפר" ‪ -‬צימרים העיר‪ ,‬מספר יחידות נופש‬
‫(‪" ■ )36-36‬שלוימל'ה הסעות" ‪"  03-578-94-54‬שמעוני" ‪ -‬בית ספר‬
‫ומשפחות‪ ,‬מומלץ ביותר!‬
‫_____________________________________________‬
‫ברמה גבוהה לזוגות‬
‫לנהיגה‪ 50 ,‬שנות נסיון‪,‬‬
‫הסעות וטיולים לכל‬
‫בנוף הרים לזוגות‪/‬‬
‫‪052-7623725‬‬
‫(‪)6-8/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומשפחות‪ ,‬חצר‪ ,‬מחירים‬
‫מפוארים ■ איזי‪-‬רנט מלווה‬
‫מאזדה‬
‫הילוכים‪ ,‬אוטומט‪ ,‬נכים‪,‬‬
‫ג'קוזי‪,‬‬
‫משפחות ‪+‬‬
‫רכבים‬
‫הארץ‬
‫נוחים‪ .‬ערן ‪0504-666-403‬‬
‫אוטובוס ציבורי זעיר‪,‬‬
‫ונתב"ג ירושלים וב"ב‪ ,‬אותך לאורך כל הדרך‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪"  )36-36‬סוויטות הארי" ‪ -‬יחידות ‪ ‬מאזדה ‪ ,2004 ,3‬יד‬
‫ומאובזרות‪,‬‬
‫נקיות‬
‫במחיר הטוב ביותר‪ ,‬בכל משאית‪ ,‬אופנועים‪,‬‬
‫‪ ‬בעיר העתיקה (האר"י) נופש בעתיקה‪ ,‬מפוארות‪,‬‬
‫שלישית‪ 179,000 ,‬קמ"ש‪,‬‬
‫‪052-7203715/20‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ואירועים ‪ 057-3188842‬החברות בארץ ובחו"ל ‪,03-6054445‬‬
‫דירות נופש ממוזגות‬
‫ממוזגות ונקיות‪ ,‬נוף וג'קוזי‪ ,‬מצב מעולה‪15,500 ,‬‬
‫‪03-6044435‬‬
‫‪050-4156810‬‬
‫(‪34-37‬ל) ‪050-7532336‬‬
‫ומאובזרות‪ ,‬נוף ומרפסות‪.‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-7854309‬‬
‫(‪)24-48‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫נהריה‬
‫(‪_____________________________________________ )17-17/17‬‬
‫(‪02-5805870 )33-32/17‬‬
‫‪052-8484726 050-2572577‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ משה גולני‪ -‬מורה נהיגה‬
‫דניאל"‬
‫"הסעות‬
‫‪5‬‬
‫‬‫סימונה‬
‫בית‬
‫בעתיקה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לחופשה‬
‫‪ ‬דירת ‪ 3.5‬חד'‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מיצובישי‬
‫(‪ )1-1/17‬מוסמך‪ ,‬ותיק וסובלני מאד‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בצפת‪ 3 ,‬מיטות‪ ,‬נקייה יח' מאובזרות‪ ,‬עד ‪ 30‬איש‪,‬‬
‫ רכבים ‪14/16/20‬‬‫משפחתית‪ ,‬ממוזגת‬
‫■ אל תחכו לרגע האחרון‪ ,‬טויוטה‪ /‬אוטומט‪ /‬חדשה‬
‫מודל‬
‫לנסר‬
‫מיצובישי‬
‫מרהיב‪,‬‬
‫נוף‬
‫ומסודרת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫גישה לרכב‪ ,‬מעל מקווה‬
‫מקומות לכל הארץ‪,‬‬
‫ומרווחת‪ ,‬נוף גלילי‬
‫לחלוטין‪ ,‬מבצע ייחודי‪ :‬מחיר‬
‫‪ 2000‬אוטומט ‪1600‬‬
‫‪050-6512094‬‬
‫הקדימו הזמנותיכם לבין‬
‫(‪35-36‬ל) האר"י‪( ,‬ניתן להשכרה‪/‬‬
‫סמ"ק שרות אדיב ואמין‪,‬‬
‫מדהים! ‪_____________________________________________ 050-4770781/2‬‬
‫שיעור‪ 110 :‬ש"ח! מחיר‪:‬‬
‫(‪)36-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫במצב‬
‫חודשים‬
‫‪11‬‬
‫ל‪-‬‬
‫טסט‬
‫(‪ )26-51‬הזמנים‪.‬‬
‫‪ ‬צימר זוגי מאובזר ממוזג מכירה) ‪054-2196965‬‬
‫‪052-7101020‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 28‬שיעורים‪ +‬מבחן פנימי‪+‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )16-42/16‬מצוין‪ 8,000 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫בס"ד‬
‫סוכנות ארצית להשכרת רכב‬
‫(‪)15-41‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נתניה‬
‫ונקי‪ +‬חצר ונוף‪ .‬מרחק הליכה‬
‫מהעתיקה‪052-3455254 .‬‬
‫‪ ‬בצאנז‪ ,‬יחידות נופש‬
‫מושב עלמה‬
‫‪ ‬צימרים ‪ +‬בריכה‪+‬ג'קוזי לזוגות ומשפחות‪,‬‬
‫ממוזגותאפ' ‪ ‬מאגר של צימרים‪,‬‬
‫ומטופחות‪ ,‬קרובות לים‪,‬‬
‫לישיבות‪ ,‬שבתות‬
‫דירות נופש ווילות באזור‬
‫חתןוממוזגות לתיווך לפי דרישת הלקוח!‬
‫ומשפחות‪,‬מאובזרות‬
‫צפת‪ ,‬כל הקודם זוכה!!!‬
‫‪,052-7170190‬‬
‫‪052-8793288‬‬
‫(‪053-3165108 053-3104311 ,058-3205078 )21-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫(‪_____________________________________________ )32-39‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬בבריה ‪ -‬בין צפת למירון‪:‬‬
‫מושב תרום‬
‫‪* ‬בק‪ .‬צאנז חדשה‪ ,‬נקייה‪ ,‬סוויטה מאובזרת‪ 2 ,‬חד'‪+‬‬
‫מרווחת‪ 2 ,‬מרפסות נוף לים‪ ,‬סלון‪ 2 ,‬ז'קוזי‪ ,‬בריכה וסאונה‪,‬‬
‫■ "אחוזת אסתר"‬
‫ג'קוזי‪ ,‬לזוג ‪)33-36( 058-3234001‬‬
‫_____________________________________________ מחירים נוחים! ‪052-2617816‬‬
‫ צימרים מטופחים‬‫(‪)34-45‬‬
‫_____________________________________________‬
‫למשפחות וזוגות‪ ,‬בריכה‬
‫‪ +‬מקווה לגברים‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫גינה ונוף‪,‬פינת חי‪,‬‬
‫‪,052-8723705‬‬
‫‪050-4443803‬‬
‫(‪)9-11/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קמפוס מסודר‬
‫במרכז הארץ‬
‫לאירוח בשבתות‬
‫‪" ‬בוסתן לביא" ‪ -‬דירת‬
‫נופש יפיפיה‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬
‫סטנדרט גבוה‪,‬פרטיות באוירה‬
‫פסטורלית ‪ +‬המלצות‪,‬‬
‫■ בצאנז‪ ,‬סוויטות‪/‬דירות‪,‬‬
‫‪050-6333765‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )30-41‬מפוארות‪ ,‬מאובזרות ונקיות‬
‫‪ ‬ארוח כפרי בוילה יפה ‪ +‬נוף פנורמי ‪ +‬מרפסות‬
‫‪ +‬בריכה פרטית‪ ,‬מושב ענקיות‪,054-8598366/77 ,‬‬
‫‪,09-8625160 ,054-8519879‬‬
‫דתי‪,02-9913107 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪053-3125160‬‬
‫(‪)49-52/16‬‬
‫‪054-6928116‬‬
‫(‪_____________________________________________ )20-19/17‬‬
‫■ מזל ‪ -‬ארוח כפרי‪ ,‬וילה ‪ ‬וילת נופש כ‪150 -‬‬
‫מרווחת ומושקעת‪ ,‬נוף מדהים מ"ר מחוף נפרד‪ ,‬גדול‬
‫‪ +‬בריכה‪ ,‬למשפחות ולזוגות‪ ,‬ומרווח‪ ,‬למשפחות‬
‫גישה לנכים‪052-8013000 ,‬‬
‫(‪ )4-4/17‬וציבור דתי‪ ,‬כ‪12 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫‪050-4115114‬‬
‫מירון‬
‫‪ ‬צימרים מרווחים‬
‫וממוזגים קרובים מאד‬
‫לציון הרשב"י‪,‬‬
‫לזוגות ומשפחות‪.‬‬
‫‪058-3257592‬‬
‫‪052-7644916‬‬
‫(‪)36-35/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ אירוח פאר חדש ‪-‬‬
‫מרחבים למשפחות‪,‬‬
‫קבוצות ולזוגות ‪ +‬נוף‪,‬‬
‫מרהיב סמוך לרשב"י‪,‬‬
‫‪,052-5226788‬‬
‫‪,052-4478055‬‬
‫‪04-6980585‬‬
‫(‪)35-34/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬ארמונות שלזינגר" ‪-‬‬
‫התחדשנו! נותרו תאריכים‬
‫אחרונים לקיץ!!! לקבוצות עד‬
‫‪ 50‬איש ‪ +‬חדר אוכל מרווח‪5 ,‬‬
‫דקות לציון‪054-5990551 ,‬‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארוח אצל הכהנים ‪-‬‬
‫דירות נקיות ומרווחות לזוגות‬
‫ומשפחות‪ ,‬חצר גדולה‬
‫ומטופחת ‪ +‬מתקנים לילדים‬
‫וחדר אוכל‪054-6987257 ,‬‬
‫(‪)28-28/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ צימר נקי ממוזג‪,‬משפחתי‪,‬‬
‫מרפסות נוף ‪ ,‬קרוב לרשב"י‪,‬‬
‫מש' אלק‪054-8042119 .‬‬
‫‪04-6989119‬‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מיטות בכ"א ‪ +‬גינה‪,‬‬
‫בקרבת ביה"ח לניאדו‪.‬‬
‫‪052-6460451‬‬
‫(‪)29-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ספסופה‬
‫‪052-8650222‬‬
‫(‪)33-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בנווה אורנים‪ -‬וילה ‪5‬‬
‫חד' למשפחות‪ ,‬מפוארת‪,‬‬
‫מאובזרת‪ +‬בריכה ושולחן‬
‫סנוקר מקצועי‪ .‬בקרו‬
‫באתר‪" -‬וילת דורון פאר"‬
‫‪050-4296661‬‬
‫‪050-7477127‬‬
‫(‪)33-6/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבחר גדול של דירות‬
‫נופש בצפת וסביבותיה‪,‬‬
‫ממוזגות‪ ,‬למשפחות‬
‫ולקבוצות‪ ,‬במחירים נוחים‪,‬‬
‫‪050-4105896‬‬
‫(‪)34-45‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות קטנות וגדולות‪,‬‬
‫נקיות וממוזגות ‪ +‬נוף‪ ,‬לימים‪/‬‬
‫שבתות וחגים‪ ,‬לחרדים בלבד!‬
‫‪,052-7645275/2/3‬‬
‫‪,054-8592082‬‬
‫‪058-3245275/2‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬הצימר של מולי" ‪-‬‬
‫בעתיקה‪ 2 ,‬חד'‪ ,‬חדישה‪,‬‬
‫מטופחת‪ ,‬מאובזרת וממוזגת‪,‬‬
‫מול ביכנ"ס בירב (קרליבך)‬
‫לזוג ‪ ,2 +‬חניה‪,‬‬
‫‪03-9363752 ,050-6241690‬‬
‫(‪)16-16/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬נופש בצפת" ‪ -‬צימר ‪2‬‬
‫חד' ‪ +‬ג'קוזי‪ ,‬צופה לכינרת‪,‬‬
‫החל מ‪ 490 -‬ש"ח לזוג‪.‬‬
‫*לקבוצות מ‪ 15 -‬עד ‪ 100‬איש‬
‫(דירות למכירה והשכרה ‪+‬‬
‫וילה למכירה)‪,‬‬
‫‪050-4250702/3‬‬
‫(‪)23-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בית פרטי מאבן‬
‫כולל ‪ 2‬צימרים ‪ +‬חצר‬
‫גדולה‪ ,‬בצלע ההר‪ ,‬צופה‬
‫לנוף מדהים‪ +‬בריכה‪( ,‬על‬
‫עמודים)‪,052-7155422‬‬
‫‪053-3147542‬‬
‫(‪)36-38/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ דירת נופש בכניסה‬
‫לעתיקה‪ 4 ,‬חד'‪ ,‬גדולה‪ ,‬חדשה‬
‫ונקיה‪ ,‬ממוזגת ומאובזרת ‪+‬‬
‫מרפסת גדולה ‪ +‬נוף מדהים‪ ■ ,‬דירה ‪ +‬מלונית (‪15-50‬‬
‫(‪ )14-39‬מיטות) ‪ +‬אולם ‪ +‬חצר‬
‫‪050-4148184‬‬
‫_____________________________________________ משחקים‪ ,‬נקי במיוחד‪,‬‬
‫צימר‬
‫העתיקה!‬
‫‪ ‬בעיר‬
‫‪052-7613501/2‬‬
‫(‪)47-49/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לזוגות חדש וממוזג‪,‬‬
‫קצרין‬
‫במיקום מעולה‪,‬‬
‫‪052-7153475‬‬
‫(‪ ■ )33-37‬בקצרין וילה גדולה‪ ,‬דירות‬
‫_____________________________________________‬
‫קוממיות‬
‫‪052-6917491‬‬
‫יהודה‪053-3141105 -‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הסעות סגל צפת‬
‫‪ ‬סובארו ‪,1600 ,2006‬‬
‫אוטומטית‪ ,‬ראשונה‪,‬‬
‫צורה חדשה‪ ,‬מכני‬
‫מעולה‪ ,‬שמור ומסודר‪+‬‬
‫טסט לשנה‪.‬‬
‫‪054-8402332‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אוטובוסים ומיניבוסים‬
‫חדישים לכל הארץ‪.‬‬
‫טיולים לק‪ .‬צדיקים‬
‫סובארו‬
‫סוזוקי‬
‫שירות ואמינות!‬
‫‪04-6920082‬‬
‫הלבנת שיניים‬
‫‪ ‬קרסט‪ -‬מדבקות להלבנת‬
‫‪ ‬סוזוקי ליאנה‪,2002 ,‬‬
‫שמורה ומטופלת‪ ,‬טסט לשנה‪ ,‬שיניים‪ ,‬כל הסוגים במחירים‬
‫מפתיעים! ‪ 03-6199567‬רח'‬
‫‪ 180,000‬קמ"ש‪14,500 ,‬‬
‫_____________________________________________ עזרא ‪ 66‬בני ברק‬
‫ש"ח‪053-3196555 ,‬‬
‫(‪)36-43‬‬
‫(‪33-36‬ל) _____________________________________________‬
‫‪ ‬סוזוקי בלנו‪ ,‬שנת‬
‫‪ ,2000‬גיר ידני‪ ,‬חסכוני‬
‫במיוחד‪ 6,900 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-5957522‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סיטרואן‬
‫‪ ‬למכירה רכב סיטרואן‬
‫פיקאסו ‪,C4‬‬
‫‪ 7‬מקומות‪ ,‬במחיר‬
‫אטרקטיבי עקב מעבר‬
‫לחו"ל‪ ,‬קמ"ש נמוך‪,‬‬
‫‪ 058-4635601‬רוחי‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סקודה‬
‫‪ ‬סקודה סופרב‪ ,‬מפואר‪,‬‬
‫מטופל רק בחברה‪ ,‬בלי‬
‫פגיעות‪ 124,000 ,‬קילומטר‪,‬‬
‫יד ראשונה‪ 79,000 ,‬ש"ח‬
‫לרציניים‪050-6284747 ,‬‬
‫(‪16-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫פורד‬
‫ועתיקה‪ ,‬חצר ענקית‬
‫‪ +‬נוף מרהיב ‪ +‬בריכה‪,‬‬
‫נדנדות ‪052-5856465‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪" ■ )29-28/17‬הפגודה בפינה" ‪ 4 -‬יח'‬
‫ביכנ"ס מפואר‪,‬בריכת‬
‫שחיה‪050-2004839 .‬‬
‫‪04-6980959‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )15-41‬יחידה במחיר מדהים‪,‬‬
‫■ דב ושושנה לנדאו‬
‫דירות ברמה גבוהה‪ ,‬ממוזגות ‪ ‬מבחר דירות נופש‬
‫ומאובזרות למשפחות‪ ,‬אפש' באוירה פסטורלית‬
‫לזוגות‪ ,‬באמצע שבוע‪.‬‬
‫בעמנואל‪ ,‬מוקד המידע‬
‫‪04-6989510‬‬
‫‪052-8771810‬‬
‫‪052-7694298‬‬
‫(חינמי)‪,‬‬
‫(‪)15-17/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צימרים חדשים‪,‬‬
‫פקיעין החדשה‬
‫לזוגות‬
‫וממוזגים‪,‬‬
‫מאובזרים‬
‫‪ ‬וילה לכ‪ 20-‬איש ‪ +‬חצר‬
‫אפשרות‬
‫לרשב"י‪,‬‬
‫‪ 7‬דק'‬
‫לקבוצות ‪ +‬חדר אוכל‪ ,‬מש' גדולה ‪ +‬מתקנים‪, ,‬מתאים‬
‫למשפחות‪ ,‬מחיר מיוחד‪,‬‬
‫שלג‪,04-6980744 ,‬‬
‫למזמינים עכשיו!‬
‫_____________________________________________ ‪054-2833145‬‬
‫‪050-8989641‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫(‪_____________________________________________ )16-17/17‬‬
‫מאובזרות‬
‫נופש‬
‫‪ ‬יחידות‬
‫צפון‬
‫ קרוב לרשב"י‪ ,‬נוף מדהים‪,‬‬‫‪ ‬צימר מפואר מאוד ‪+‬‬
‫במחירים נוחים‪ ,‬מרציאנו‪,‬‬
‫(‪ )25-24/17‬ג'קוזי ספא ענק‪ ,‬מדשאות‬
‫‪04-6987450‬‬
‫‪,054-5989347‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וערסלים ‪ +‬ברכה מוצנעת‪ ,‬נוף‬
‫למשפחות‪,‬‬
‫אירוח‬
‫‪ ‬דירות‬
‫עוצר נשימה! ‪ 780‬ש"ח ל‪2 -‬‬
‫ממוזגות ומאובזרות ‪ +‬חדרים לילות ‪ -‬תחבורה ציבורית מכל‬
‫לזוגות‪,052-2979067 ,‬‬
‫הארץ עד המקום‪,‬‬
‫‪04-6980624‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-5742965‬‬
‫(‪)27-52‬‬
‫(‪_____________________________________________ )25-24/17‬‬
‫עמנואל‬
‫מדהימות‪ ,‬מאובזרות וממוזגות‪,‬‬
‫בריכה‪ ,‬ג'קוזי‪ ,‬גינה למשפחות קרוב לק‪ .‬צדיקים ‪ +‬בריכה‬
‫עלית‪ .‬קבוצות‪/‬משפחות‪/‬זוגות‬
‫ולזוגות‪,052-2797223 ,‬‬
‫(‪www.hapagoda.com )31-42‬‬
‫‪04-6921554‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-9988348‬‬
‫(‪)20-18/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬להתעורר בצפת‬
‫העתיקה!!! דירת נופש‬
‫רמת הגולן‬
‫מאובזרת!!! מקום אסטרטגי‪ ■ ,‬במרכז הדתי חיספין‪,‬‬
‫קרוב לבתי‬
‫כנסת העתיקים צימר חדש ומאובזר‪ ,‬ג'קוזי‪,‬‬
‫‪050-4161618‬‬
‫(‪ )29-2/17‬אטרקציות‪ ,‬בריכה נפרדת‬
‫_____________________________________________‬
‫ביישוב‪054-2232004 .‬‬
‫■ מתחם נופש לזוגות‪/‬‬
‫(‪11-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫משפחות‪/‬קבוצות‪,‬עד ‪ 18‬איש‪,‬‬
‫ברמה גבוהה‪ ,‬חצר ‪ +‬ברכה‬
‫ענקית ‪ +‬נוף‪058-7506090 .‬‬
‫(‪)25-24/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות יפהפיות נקיות‬
‫ומסודרות‪ ,‬לשבתות וימים‬
‫בעתיקה ובכלל‪,04-6923371 ,‬‬
‫‪057-3112314 ,052-7183288‬‬
‫(‪)26-25/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪* ‬בעתיקה בכיכר המגינים‬
‫ נקיה‪ ,‬גדולה וממוזגת לזוגות‬‫ומשפחות‪* .‬צימר לימים‬
‫ושבתות‪,052-7687778 ,‬‬
‫‪077-7677018‬‬
‫(‪)25-52‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בית גדול‪ 4 ,‬חד' ממוזג ‪+‬‬
‫בריה וג'קוזי מחוממים‪ ,‬ספא‪,‬‬
‫מגלשת מים וגינה‪,‬‬
‫‪04-6921608 ,050-5651279‬‬
‫(‪)29-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ חדרי ארוח הגפן בלב‬
‫העתיקה‪ ,‬ממוזגות ומאובזרות‬
‫קומפלט (מול מלון רימונים)‬
‫‪,04-6973389 ,054-5881866‬‬
‫‪050-8227511‬‬
‫(‪)30-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דירות נופש בלב‬
‫העתיקה צפת‪ ,‬מרפסת‬
‫גדולה‪ ,‬מיזוג‪ ,‬עד ‪8‬‬
‫מקומות‪054-8433991 ,‬‬
‫(‪)22-47‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פינה באופק‪ ,‬מתחם עם‬
‫‪ 4‬צימרים ‪ +‬בריכה וג'קוזי‪,‬‬
‫נוף פסטורלי לחרמון‪ .‬אהובה‪,‬‬
‫‪050-6582939‬‬
‫(‪28-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫טיולי ג’יפים‬
‫איפור‬
‫‪ ‬גמ"ח איפור ‪ -‬מותגים‬
‫במחירים מסובסדים‪,‬‬
‫למשפחות בני תורה‪.‬‬
‫‪053-3121293‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בריאות הפה‬
‫השכרת רכב‬
‫הלוואות‬
‫בס"ד‬
‫‪050-3553533‬‬
‫מוצרים‬
‫ושירותים‬
‫קל אוטו‬
‫והסביבה‪ ,‬מבצע קיץ‬
‫הסוכן שלך בקל אוטו מיוחד‪ ,‬הקפדה על זמן‬
‫שיעור נהיגה ‪ 40‬דקות‬
‫השכרת רכב‬
‫במחירים הכי טובים!!! לפחות‪ ,‬אוטומטי וידני‬
‫‪ 100‬ש"ח או חבילת ‪28‬‬
‫מרכז‬
‫הזמנות ארצי ‪ 02-6-630-630‬שיעורים‪+‬מבחן מעשי‬
‫‪ 3,029‬ש"ח‪ ,‬אחוזי‬
‫■ רכב ‪ 7‬מקומות‪,‬‬
‫לאברכים הצלחה גבוהים במבחן‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 250050-2502552‬ש"ח המעשי‪ ,‬ספר תאוריה‬
‫ליום‪,‬‬
‫(‪)4-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-2514960‬‬
‫חינם!‬
‫(‪23-48‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫משרד דתי‬
‫נותן הלוואות עד‬
‫לבעלי‬
‫לסכום של ‪&10,000‬‬
‫חשבון‬
‫בפריסת צ'קים למשך‬
‫תקין‬
‫שנה‪/‬נכיון צ'קים‬
‫טל'‪ 052-2571913 :‬פקס'‪03-6744640 :‬‬
‫השכרת אופניים ■ רמי הסוכן שלך‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ראש פינה‬
‫(‪)43-43/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טסט‪ +‬ספר תאוריה‪3,800 :‬‬
‫ש"ח בלבד!‬
‫‪( 054-4468840‬בב"ב)‬
‫(‪35-46‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרור חלוץ‪ ,‬בבני‪-‬ברק‬
‫מוצרי אפיה‬
‫הסוכן החרדי שלך ‪ ‬צמוקים ושקדים‪ -‬המרכז‬
‫הלוואות ומשכנתאות‬
‫לאפיה ר' עקיבא ‪48/109‬‬
‫והאמין‬
‫הוותיק‬
‫בחברות הגדולות בעולם ב"ב‪ ,‬במחירים ללא תחרות‬
‫בפריסת צ'קים‬
‫*סדנאות ללא עלות‪,‬‬
‫הלוואות עד לשנה לבעלי‬
‫‪ &10,000‬חשבון תקין מרכז הזמנות ארצי ‪050-4161617‬‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4160126 | 03-5705102‬‬
‫הלוואות עד ללא ערבים‬
‫מזגנים‬
‫‪ &50,000‬לבעלי חשבון‬
‫לפרסום‬
‫‪ ‬למכירה מזגנים עיליים‬
‫תקין‬
‫בלוח‬
‫ משומשים במצב מצוין‪,‬‬‫‪03-6162228‬‬
‫‪052-4132855‬‬
‫‪050-5317845‬‬
‫(‪)29-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בספסופה‪ ,‬אירוח כפרי‪  ,‬לבין הזמנים ‪ -‬לשבתות‪ ,‬משפחתיות ודירות זוגיות‪,‬‬
‫מאווררת‪ ,‬נקיה ומסודרת ‪ +‬מאובזרות וממוזגות‪ ,‬קרוב‬
‫‪ ‬פורד פוקוס שנת ‪ ,2000‬יד‬
‫נגיעות בגליל‪ 4 ,‬יחידות‪,‬‬
‫מתאים עד ‪ 24‬אורחים‪ ,‬בריכת מזגן ונוף מדהים‪ ,‬בהזדמנות! לבית כנסת‪ 052-2582452 .‬שניה‪ ,‬במחיר מציאה‪,‬‬
‫‪054-6105643‬‬
‫‪04-6961029‬‬
‫(‪  )33-36‬השכרת אופניים‬
‫‪058-3266448‬‬
‫בריכה‬
‫גלים מחוממת ‪+ 3X4‬‬
‫(‪28-42‬ל) _____________________________________________‬
‫(‪_____________________________________________ )30-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רגילה גדולה‪ ,‬חדר אוכל‪,‬‬
‫חשמליים‪ ,‬רק ב‪ 40 -‬ש"ח‬
‫‪4‬‬
‫‬‫נועם"‬
‫"אחוזת‬
‫_____________________________________________ ■‬
‫קיה‬
‫ביכנ"ס‪050-5068848 ,‬‬
‫ל‪ 3 -‬שעות‪ 58 ,‬ש"ח ליום‬
‫קריית שמונה‬
‫(‪32-5/17‬ל) דירות נופש‪ ,‬עד ‪30‬‬
‫‪ ‬קיה ריאו ‪ 2011‬אוטומט שלם‪ ,‬מתאים לקבוצות‬
‫להשכרה‬
‫נופש‬
‫דירות‬
‫‪‬‬
‫■ סמוך לרשב"י‬
‫מיטות‪ ,‬יוקרתיות‪,‬‬
‫שמורה וחסכונית‪ ,‬נוסעת גם עד ‪ 20‬משתתפים‪ .‬ספידי‬
‫לימים בנות ארבעה חדרים‬
‫צימרים יפיפיים‬
‫למשפחות‪/‬זוגות‪,‬‬
‫הזמנים‪ .‬על גז טסט חצי‬
‫שנה‪ 38,000 ,‬בייק רח' ז'בוטינסקי ‪34‬‬
‫לבית‬
‫שמונה‬
‫בקרית‬
‫ומאובזרים‪ ,‬ג'קוזי בכל ממוזגת‪ ,‬ליד ת‪.‬מרכזית‬
‫ש"ח‪052-6918692 .‬‬
‫(‪ )36-36‬ב"ב ליד מ‪ .‬מור‪,‬‬
‫‪050-2442421‬‬
‫גז‪,‬‬
‫אבי‬
‫(‪_____________________________________________ )35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צימר‪,‬ספא‪,‬מדשאות‪,‬‬
‫‪* ‬דירת נופש יפה‬
‫ומסודרת ‪ +‬ג'קוזי *קוטג'‬
‫לזוגות‪ ,‬למשפחות ולבחורי‬
‫ישיבות‪,050-4127850 ,‬‬
‫‪04-6980421‬‬
‫(‪)18-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ למרגלות ההר ‪ 4 -‬יחידות‬
‫אירוח ‪ +‬בריכה ‪ +‬גינה לזוגות‬
‫ומשפחות‪,052-4604609 ,‬‬
‫‪04-6980449‬‬
‫(‪)18-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "אחוזת מרים" ‪6 -‬‬
‫צימרים מפוארים‪ ,‬בריכה ‪+‬‬
‫ברכת ספא מחוממת וסאונה‬
‫לזוגות ומשפחות‪,‬‬
‫במירון דירות איכותיות‪04-6980419 ,052-5254569 ,‬‬
‫(‪)5-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■‬
‫■ "סוויטות ארגמן" ‪+‬‬
‫מרווחות וממוזגות‪ ,‬דשא‪+‬‬
‫נדנדות‪ ,‬חצר גדולה ומטופחת‪ ,‬ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה ‪+‬‬
‫ברכת בנויה‪ ,‬צמוד למירון‪,‬‬
‫מש' סופר‪052-8401847 .‬‬
‫‪050-2606535‬‬
‫(‪)11-15/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪04-6989734‬‬
‫(‪)50-46/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫השכרת רכב‬
‫בחברות ההשכרה!‬
‫מבצעים מיוחדים כל‬
‫השנה!!! מחירים‬
‫מיוחדים לבין הזמנים‪.‬‬
‫‪03-523-66-50‬‬
‫‪050-333-222-8‬‬
‫‪054-700-50-66‬‬
‫(‪)5-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫התעמלות‬
‫‪ ‬מאמן כושר‪* :‬אירובי‬
‫■ צביקה כהנא ‪ -‬השכרת *ריצה *מתיחות *תזונה‬
‫*הורדה במשקל‪.‬‬
‫רכב ונופש בארץ‬
‫ובעולם‪ ,053-9583627 ,‬יעקב‬
‫(‪)32-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אצלינו השירות מעל‬
‫הכל!!! ‪03-6318999‬‬
‫‪ ‬מחיר החל מ‪2,400-‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬ללא‬
‫הגבלת קילומטרים‪,‬‬
‫לרכב מסוג מאזדה ‪2‬‬
‫וניסאן מיקרה‪ ,‬מאזדה‬
‫‪ 2,750 - 3‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-5306666‬‬
‫‪050-6666599‬‬
‫(‪32-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)44-40/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫טוען רבני‬
‫‪ ‬טוען רבני ישראל זכריה‪.‬‬
‫מוסמך ומקצועי‪ .‬ל‪.‬מ‪ .‬טל'‪:‬‬
‫‪ ,054- 6632298‬יצוג בבית הדין‬
‫רבני‪ -‬פרטי‪ ,‬ממונות‪-‬אישות‪.‬‬
‫(‪)18-43‬‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‬
‫_____________________________________________‬
‫יעוץ ועזרה‬
‫מחשבים‬
‫■ השכרות‪ :‬מחשב נייד‬
‫לשבוע ‪ 130‬ש"ח‪ ,‬ומקרן ליום‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬הגברה ליום ‪ 80‬ש"ח‪.‬‬
‫המרה מוידאו לדיסק ‪ 30‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-7801545‬‬
‫(‪)29-29/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מחשב נייד מחודש‬
‫ווינדוס ‪ 7‬החל מ‪600 -‬‬
‫ש"ח כולל אחריות‪,‬‬
‫הוותיק בענף‪.‬‬
‫‪054-4543701‬‬
‫‪052-6643701‬‬
‫(‪)31-5/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫עורכי דין‬
‫‪ ‬טוען רבני‪ ,‬הרב אפרים‬
‫לוי ‪ -‬ייצוג בכל בתי הדין בארץ‪,‬‬
‫‪077-2060590‬‬
‫(‪)25-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫צילום אירועים‬
‫‪ ‬רותי הצלמת‪ ,‬צילום‬
‫אירועים‪,052-7662853 ,‬‬
‫‪058-7662852‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבצע צילום אירועים‬
‫מקצועי‪ ,‬וידיאו ותמונות‬
‫לברית ‪ 650‬ש"ח לבר מצווה‬
‫וחינה‪ 950 ,‬ש"ח‪ ,‬אפשרות גם‬
‫לצלמת‪052-8510980 ,‬‬
‫(‪30-41‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬הסרת אבנים בחינם‬
‫■ יוסי זיו ‪ -‬צלם‬
‫■ "בנצי טיולי ג'יפים" ‪-‬‬
‫למבוגרים וילדים‪,‬‬
‫חוויית שטח יחודית מס' ‪1‬‬
‫‪ ‬רכב ‪ 7‬מקומות לאברכים ‪ ‬ד"ר יעקב קרן ‪ -‬רופא אירועים מקצועי! צוות‬
‫‪050-7161083‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫באיכות‪ ,‬מצפה יריחו‪,‬‬
‫‪ _____________________________________________ 050-2403750‬בלבד בבני‪-‬ברק‪ ,‬הונדה שאטל מומחה לבעיות שבינו מורחב‪ ,‬שירות ואיכות‬
‫‪,052-2403750‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לבינה‪ ,‬הדרכה‪ ,‬ייעוץ ללא פשרות‪ ,‬מבצעים‬
‫‪ 200‬ש"ח ליום‪ 250 ,‬ש"ח‬
‫דיו וטונרים‬
‫(‪ )24-23/17‬וטיפול רפואי‪ ,‬לגברים מיוחדים לחתונות‬
‫‪052-7696100‬‬
‫לשבת‪,‬‬
‫‪" ‬טונר ודיו" ‪-‬ר' עקיבא _____________________________________________ ונשים‪0525-778544 050-5870353 ,‬‬
‫(‪)28-4/17‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-46‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 109‬ב"ב‪ ,‬כל סוגי הדיו‬
‫■ "שחר השכרת רכב"‪-‬‬
‫והטונרים למדפסת‪,‬‬
‫מסחריות‬
‫פרטיות‪,‬‬
‫קורסים‬
‫לימוד נהיגה‬
‫החל מ‪ 20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫ומשפחתיות (‪,)7-9‬‬
‫להזמנות ‪050-4161617‬‬
‫(‪)29-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ולפי‬
‫חדשים‬
‫לנהגים‬
‫גם‬
‫‪ ‬אהרון מורה לנהיגה‪  ,‬למודי תעודה בייעוץ‬
‫‪03-6162228‬‬
‫(‪ )3-5/17‬אוטומט‪ ,‬מזדה ‪,3‬‬
‫שעות‪077-40-900-70 .‬‬
‫נישואין בתל‪-‬אביב‪ ,‬מיטב‬
‫הובלות והסעות _____________________________________________‬
‫חדישה‪ ,‬טסט מיידי‪,‬‬
‫המרצים! לנשים בלבד‪.‬‬
‫מבחן פנימי חינם‪,‬‬
‫‪ ‬הובלות אריאל‪ ,‬דירות‪ ■ ,‬אביב השכרת רכב‬
‫‪050-5448894‬‬
‫מלכה‪,‬‬
‫(‪)35-46‬‬
‫‪050-4469796‬‬
‫(‪_____________________________________________ )24-48‬‬
‫פריטים בודדים‪ ,‬פירוק והרכבת ‪ -‬חדש!!! קבריולט‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫רהיטים‪ ,‬בכל הארץ‪,‬‬
‫‪ 054-5572342‬ג'יפים‪ ,‬מרצדס‪ ,‬מסחריות‬
‫‪,052-3303187‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪30-37‬ל) גם לנהגים צעירים‬
‫מרכז מתקדם‬
‫■ בס"ד "המוביל שלך‬
‫‪03-5790909‬‬
‫וחדשים‪,‬‬
‫(‪)14-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫להוראת נהיגה‬
‫ובשבילך!" העברת דירות‬
‫קניית רכבים ומשרדים ופריטים בודדים‪.‬‬
‫■ לשכור בנוח‪-‬קאר‪ ,‬סוכנות ‪ 5,500‬רכב משא החבילה כוללת‪ :‬קבלנות למשאית‬
‫‪₪‬‬
‫ש‬
‫‪ ,054-4434362‬נתי‬
‫(‪ )28-39‬להשכרת רכב בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫יעורי חובה‪ +‬לבעלי רשיון על‬
‫פרטי הילוכים‬
‫■ קונה לפירוק ‪+‬‬
‫_____________________________________________ שירות‪ .‬אמינות‪ .‬מחיר‪,‬‬
‫‪ ₪ 3,900‬אוטומטי טסט פנימי‪+‬‬
‫עושה‬
‫מקצועי‬
‫נסיעה ‪ ‬מוביל‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪,‬‬
‫‪0722-777-200‬‬
‫טסט אפשרו ‪&3,000‬‬
‫(‪)50-50/16‬‬
‫פרטי‪/‬‬
‫_____________________________________________‬
‫וגדולות‪,‬‬
‫קטנות‬
‫הובלות‬
‫טרקטורים‪ ,‬אמינות ‪+‬‬
‫ראשון ללי ת שיעורים‬
‫‪ ₪ 3,630‬הילוכים‬
‫אישורים‪,052-5752933 ,‬‬
‫■ נתיב ‪ -‬השכרת רכב‬
‫בב"ב ובכל הארץ‪ ,‬קו‬
‫מומרוודתע"י עד הרישיון‬
‫קבוע לירושלים‪ ,‬מידי יום‪ ,‬לנהגים צעירים וחדשים‬
‫רח' ההסתדרות ‪ 2‬פתח תקווה‬
‫■ קונה כל הרכבים‬
‫לנלימוד‬
‫*מכירה *השכרה‬
‫‪052-5501812‬‬
‫משרד‪ 03-9318481 :‬נייד‪ 052-2945976 :‬כים‬
‫לפירוק‪ +‬נסיעה‪.‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-8761460‬‬
‫_____________________________________________ *ליסינג‪03-7267260 ,‬‬
‫(‪ )4-4/17‬שיחת חינם‪ 1800-280-800 :‬לימוד‪-‬נהיגה‪com.‬‬
‫‪050-5238722 052-4714818‬‬
‫(‪30-41‬ל) _____________________________________________‬
‫(‪)28-39‬‬
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
‫מכוניות‬
‫קפלר‬
‫(‪)48-47/16‬‬
‫מזל‬
‫כ’ ‪ -‬כ”ב אב תשע”ו ‪5 24-26/08/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫קייטרינג‬
‫■ קונה ספרי קודש‬
‫ישנים וכן מכתבים‬
‫‪ ‬שפע מטעמים‪,‬‬
‫מקוריים מגדולי ישראל‪,‬‬
‫לשבתות‪,‬‬
‫אוכל מוכן‬
‫ולכל סוגי האירועים תשלום גבוה‪.‬‬
‫חגים‬
‫‪052-7674348‬‬
‫(‪)23-52/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בהשגחת יורה דעה‪,‬‬
‫מבצע ‪ 30‬ש"ח למנה‬
‫קומפלט‪ ,‬ר' עקיבא ‪,5‬‬
‫פתח‪-‬תקוה‪ ,‬להזמנות‪,‬‬
‫‪052-8838186‬‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קלף‬
‫‪" ‬קלף שחר" ‪ -‬מעולים‬
‫באיכות ומחיר‪ ,‬בכל שעה‬
‫בתיאום ‪ -‬בב"ב‪ ,‬בנוסף‬
‫דרושים סופרים למזוזות‬
‫‪( 054-8485375 ,10‬תווך‬
‫ס"ת)‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שידוכים‬
‫■ "שידוכי המרכז" ‪-‬‬
‫שידוכים לחרדים ודתיים‬
‫בלבד! שדכן מקצועי עם‬
‫המון הצעות‬
‫‪054-8422105‬‬
‫‪03-6189388‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ בת מלך‪ ,‬משרד שידוכים‬
‫איכותי ביותר לחרדים וכיפות‬
‫סרוגות‪ ,‬הזיווג הוא כל מעיינינו‪,‬‬
‫סודיות מובטחת‪ ,‬להתקשר‬
‫בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪16:00-‬‬
‫‪ 21:00‬בלבד‪052-7333955 ,‬‬
‫(‪)32-2/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ "חסדי נועה" ‪ -‬שידוכים‬
‫לכל הגילאים‪ ,‬לכל המגזרים‬
‫בארץ ובעולם ‪ -‬סודיות‬
‫מובטחת! ‪054-7195111‬‬
‫(‪)23-22/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מגוון הצעות שידוך למגזר‬
‫החרדי והדתי‪,‬כללי‪ ,‬רווקים‪/‬ת‬
‫ופרק שני לכל הגילאים ולכל‬
‫רמות ההשכלה (מטפלים גם‬
‫בקשיי שידוך)‪ ,‬משעה ‪10:00‬‬
‫בבוקר‪052-3340338 ,‬‬
‫(‪)12-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שיפוצים וצבע‬
‫‪ ‬אמבטיית זאב ‪-‬‬
‫לא שפצנו רק החלפנו‬
‫אמבטיה‪,03-5445901 ,‬‬
‫‪,02-5333862‬‬
‫‪,04-8361130‬‬
‫‪09-9584862‬‬
‫(‪)25-44‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אבידות‬
‫‪ ‬אבד ביום ראשון י"ז באב‬
‫בקו ‪ 969‬מטבריה לב"ב שקית‬
‫אשפתון עם נעליים‪ .‬המוצא‬
‫נא להתקשר ‪050-4167177‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ביום רביעי כ"ח תמוז‬
‫נמצאו טבעות זהב ליד אחת‬
‫הברזניות בפארק הירקון‬
‫בתל אביב‪ .‬אשמח להחזירן‬
‫למאבדת ע"פ סימנים מזהים‪.‬‬
‫דבורה ‪050-6243734‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מחשב נייד ופלאפון‬
‫אפי' תקולים לחלקי‪.‬‬
‫‪054-8497182‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מזגן בחינם ‪1.5/1‬‬
‫כ"ס‪054-8497182 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫ב‪ 1000 -‬ש"ח‪ .‬ומזגן חלון קטן‬
‫בתרומה‪054-8432271 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן ומזגן‬
‫חלון קטן בתרומה לבן ישיבה‪.‬‬
‫‪054-7938941‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש חלקים של מעבד‬
‫מזון מולינקס‪02-5868095 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לאברך דרוש בדחיפות‬
‫תכולת דירה ריהוט ומוצרי‬
‫חשמל‪050-4191774 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש ארון ספרים גדול‬
‫במחיר סביר‪03-6196165 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שולחן וכסאות לסלון‬
‫במצב מצוין‪03-6196165 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מגילת אסתר‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי בפסולה‪-‬‬
‫ישנה‪ -‬קרועה‪ ,‬גניזה‪.‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר לשבת‬
‫קודש לבחור ישיבה‪ ,‬אפשרי‬
‫מקולקל‪054-7432035 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אם יש לכם מזגן תקוע‬
‫בקיר נשמח לקבלו‪.‬‬
‫‪054-7432035‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מבקשת לקנות עגלת‬
‫תאומים מונסטרס בייבי או‬
‫מאונטיין באגי‪050-4110613 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשפחה גדולה דרושה‬
‫ספה‪050-4125549 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעונין לקבל מקרר במצב‬
‫מצוין עבור בחור ישיבה במחיר‬
‫מוזל או במסירה‪.‬‬
‫‪052-7163334‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעוניינת לקנות נגן‬
‫סאנדיסק במצב מעולה במחיר‬
‫מוזל מאד ‪ 50‬ש"ח‪ .‬בי‪-‬ם או‬
‫בב"ב‪052-7163334 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש ג'אמפר לתינוק‬
‫לתליה על משקוף‪.‬‬
‫‪052-7171045‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים שני מחשבים‬
‫כתרומה‪ ,‬ל‪ 2 -‬משפחות‬
‫נזקקות לתרומה נא לחייג‪,‬‬
‫ל‪052-7151692 -‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש מקרר קטן בתרומה‬
‫לבן ישיבה ומזגן חלון קטן‪,‬‬
‫‪054-7938941‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש שעון מעורר מכני‬
‫(ללא סוללה) לבן ישיבה‬
‫בתרומה‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל ספריית‬
‫קודש‪/‬וטרינה לספרי קודש‬
‫במצב תקין‪054-7432011 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נשמח לקבל מקרר תקין‬
‫בלבד בתרומה‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫‪052-7616301‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושות אופניים חשמליות‬
‫ב‪ 1,000 -‬ש"ח ומזגן חלון טקן‬
‫בתרומה‪054-8432271 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מגילת אסתר‬
‫בתרומה‪ ,‬אפשרי פסולה‪/‬‬
‫ישנה‪/‬קרועה‪ ,‬גניזה‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצאה שרשרת זהב‬
‫בגינה ברחוב אדמו"ר מקוצק‬
‫בבני‪-‬ברק‪ ,‬בשבת א' אב‪,‬‬
‫‪054-8432401‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נאבד צמיד זהב (לבן עם‬
‫צהוב) בכ"ד סיוון בפתח‪-‬תקווה‬
‫או ב"ב‪052-7176594 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בערב פסח תשע"ו‪,‬‬
‫לקחתי טרמפ‪ ,‬בחור ישיבה‬
‫מרח' בר אילן לרח' המ"ג‬
‫בירושלים והוא שכח בתוך‬
‫נרתיק חליפה‪ ,‬חולצות‪ ,‬עניבות‬
‫ומכנסים‪050-4147187 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נמצא כובע חסידי‬
‫מקבר יהושע מוצרי חשמל‬
‫באוטובוס‪ ,‬חזרה‬
‫בן נון‪ ,‬ביום רביעי כ"א תמוז‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪* ‬מחשב שולחני מהיר‬
‫נא להתקשר ל‪052-7133733 -‬‬
‫_____________________________________________‬
‫יד שניה‬
‫מוכרים‬
‫יד שניה‬
‫קונים‬
‫■ *קונה ומפנה אלומיניום‪,‬‬
‫מצברים‪ ,‬נירוסטה‪ ,‬מזגנים‪,‬‬
‫מחשבים‪ ,‬ברזים‪* .‬פינוי‬
‫מחסנים‪050-5536359 ,‬‬
‫(‪)28-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונים זהב! יהלומים!‬
‫כלי כסף! בכל מצב! במזומן!‬
‫אפשרות בבית הלקוח‪.‬‬
‫‪054-2821847‬‬
‫(‪)16-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ קונה לפירוק ‪ +‬נסיעה‪,‬‬
‫כל המכוניות‪ ,‬משאיות‪ ,‬רטק‪‬‬
‫טורים‪ ,‬אמינות ‪ +‬אישורים‪,‬‬
‫‪052-5752933‬‬
‫(‪)21-20/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫אינטל ‪ +‬מסך‪ ,‬עכבר ומקלדת‪,‬‬
‫לשימוש ביתי‪ 450 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫*מחשב שולחני להקלדות ‪+‬‬
‫מסך עכבר ומקלדת ‪ +‬טינדוס‬
‫ותוכנות‪ 280 ,‬ש"ח‪* .‬דיסק און‬
‫קי‪ 750 ,‬ג'יגה‪ ,‬מהיר‪ ,‬חיבור‬
‫‪ USB‬עם סרטים‪ 399 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-4231189‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רמקולים חדשים למערכת‬
‫סטריאו‪ ,‬תוצרת אנגליה‪400 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬דגם ‪ ,MISSION‬נייד‪:‬‬
‫‪052-2437292‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת כביסה‪ ,‬צרה‪,‬‬
‫פתח עליון‪ ,‬כחדשה‪ ,‬מקרר‬
‫אמקור מעוהל‪ 300 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8408278‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר משרדי כחדש‪400 ,‬‬
‫ש"ח‪054-8408278 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקפיא שש מגירות‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬מייבש כביסה שבע‬
‫ק"ג‪ 500 ,‬ש"ח במצב טוב‪,‬‬
‫‪050-6256846‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-6983461 :‬‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ +‬פקס ‪ +‬סורק‬
‫‪ HP‬שחור‪/‬לבן וצבעוני במצב‬
‫מצוין‪ 190 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7651383‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מערבל קנווד בירושלים‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪054-8423405 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 24 ‬בטריות למכשיר‬
‫שמיעה (דגם דורסל ‪100 ,)312‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם לשבת‪ 60 ,‬כוסות‬
‫(חב' י‪.‬ל)‪ ,‬מנרוסטה‪ 80 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר אמקור ‪ 470‬ליטר‬
‫במצב טוב‪ 500 ,‬ש"ח‪052- ,‬‬
‫‪7151045‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מערכת סטריאו ‪LG‬‬
‫הכוללת רדיו ‪ +‬דבל‪-‬קסט ‪+‬‬
‫קומפקדיסק ‪ +‬רמקולים‪300 ,‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תנור ‪ 2‬תאים ‪ +‬כיריים‪,‬‬
‫רנקו צבע חום‪ ,‬מצב מצוין ‪-‬‬
‫‪ 400‬ש"ח‪053-3167477 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזגן חלון מצוין‪ 3/4 ,‬כוח‬
‫סוס‪ 400 ,‬ש"ח‪053-3167477 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬סטנדים לרמקול מוגבר‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪ ,‬נייד‪052-2437292 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז חדשים בצבע‬
‫לבן‪ 60 ,‬ש"ח‪ ,‬ר"ג‪,‬‬
‫‪054-4980062‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר בקו לבן מצוין ‪500‬‬
‫ליטר ‪ 300‬ש"ח‪ .‬בירושלים‬
‫‪054-8481830‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כחדש! מייבש כביסה ‪500‬‬
‫ש"ח‪ .‬בב"ב ‪052-3073826‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר משרדי מרובע‬
‫במצב חדש‪ ,‬צבע חום‪320 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-8479440 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפתח‪-‬תקוה‪ ,‬מקרר‬
‫משרדי מורחב‪,85X60X60 ,‬‬
‫מעולה‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-2786557‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תנור בקו ‪ 2‬תאים לבן‬
‫במצב מצוין‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7146087‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בלנדר קנויד‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫טל'‪054-6983461 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שואב אבק בית‬
‫חזק ‪ ,W1300‬תוצרת‬
‫‪ ,REWONTA‬איכותי‪160 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדיח כלים גדול קינג‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ קיטור קנווד‪100 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מחמם מים אטמור‪ ,‬זק"ש‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנגל חשמלי‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טוסטר‪ 20 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיחם לשבת‪ 125 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬רדיאטור לחימום ביתי‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיריים גז משטח זכוכית‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח כחדש‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא מנהלים בעיצוב‬
‫מודרני‪ ,‬עולה ויורד ומתנדנד‬
‫במצב מעולה‪ 130 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7651383‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוין למכירה ‪ 500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארון תריס מתכת ‪+‬‬
‫גלגלים ‪ 150‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 4 ‬כסאות בר גובה ‪63‬‬
‫ס"מ‪ ,‬כחדשים ‪ 400‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-3804646‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה ‪ +‬מראה יפיפיה‬
‫מעץ מלא עם מגירה בעיטור‬
‫ידית קריסטל חדשה מהאריזה‬
‫‪ 499‬ש"ח‪052-7633316 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידה עם ‪ 2‬מגירות מעץ‬
‫מלא עיטור ידית קריסטל‬
‫חדשה מהאריזה ‪ 299‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-7633316‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 3 ‬יח' ריהוט מזנון לסלון‬
‫‪ 300‬ש"ח‪052-3463482 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסלון מעץ בוק‬
‫מלא ‪ 250‬ש"ח‪052-3463482 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כורסאת מנהלים‬
‫משומשת במצב טוב עם‬
‫משענת גבוהה ונדנוד‪200 ,‬‬
‫ש"ח בב"ב‪054-4992952 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטות חדר שינה‪+‬‬
‫שידה‪ +‬ראש ‪ +‬מזרונים ‪500‬‬
‫ש"ח כ"א‪054-8408278 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן עץ מלא (חום) ליד‬
‫הספות בסלון ‪300 60/120‬‬
‫ש"ח‪052-7112123 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫לא שיפצנו‪-‬רק החלפנו אמבטיה!!!‬
‫לפני‬
‫‪47‬‬
‫שנות‬
‫וותק‬
‫אחרי‬
‫תיקון‪ ,‬ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב‪ 3-‬שעות‬
‫זאב אמבטיות‬
‫המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות‬
‫מ‪ .‬ראשי‪ 09-9584862 :‬סניפים‪02-5333862 :‬‬
‫‪03-5445901 04-8361130‬‬
‫‪ ‬סיר לחץ חשמלי‪100 ,‬‬
‫‪ ‬הליכון ריצה חשמלי‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫למכירה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬פל'‪:‬‬
‫‪050-7283327‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬מפזרי חום לאמבטיה‪75 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכשיר ניווט ‪ G.P.S‬חדש ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫באריזה‪ ,‬מפות ‪ 2016‬ותוספות‪  ,‬מברגה חשמלית היטצ'י‪,‬‬
‫‪ 280‬ש"ח‪053-3120547 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 150‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב עבה ‪90 -‬‬
‫ש"ח‪ .‬טלפון חוגה ‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫ריהוט‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טאבלט כשר‪ ,‬מצב טוב‪ 2*  ,‬מיטות‪ ,1.20 ,‬כולל‬
‫‪ 210‬ש"ח‪36-37( 054-9852454 ,‬ח) מזרונים‪ ,‬יפות כחדשות‪* .‬ספה‬
‫_____________________________________________ קרם ‪050-4144086 ,2.70‬‬
‫‪ ‬אוזניית סטריאו בלוטוס בב"ב‬
‫(‪32-35‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫חדשה מקצועי ‪,BLUEDIO‬‬
‫ב‪ 130 -‬ש"ח‪36-37(054-9852454 ,‬ח) ‪ ‬שולחן ו‪ 6-‬כסאות לסלון‪,‬‬
‫_____________________________________________ אפשרי רק כסאות‪ ,‬כחדשים‬
‫‪ ‬רמקול נייד בלוטוס‬
‫‪052-4227714‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לוג'ייטק‪ 85 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪36-37‬ח) ■ ארגז מצעים לבן‪ ,‬במצב‬
‫‪054-9852454‬‬
‫_____________________________________________ מצויין‪ ,‬גובה ‪ 1.18 ,90‬על ‪53‬‬
‫‪ ‬מערכת סוני חדש‪ ,‬שלוש ס"מ‪ 2 +‬מגירות‪ 450 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫דיסקים ‪ + MP3, USB‬שלט ‪0544-919299‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫___________________________________________‬
‫בהזדמנות‪ 450 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬סלון עור‪ ,‬פינת אוכל‪+‬‬
‫‪053-3121020‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ + 6‬קומודה תואמת‪ ,‬ארון‬
‫‪ ‬אופניים חשמלי ‪36V‬‬
‫נסיכות יוקרתי‪ ,‬מיטה ‪3‬‬
‫בלי סוללה‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫נפתחת‪( 052-7060235 .‬ב"ב)‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-5823874‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬שולחן ו‪ 6 -‬כסאות מעץ‬
‫מלא‪ ,‬שחור וריפוד שמנת‬
‫‪ ‬מקרר לבן ‪ 500‬ליטר‪,‬‬
‫מנוצנץ‪ ,‬שנתיים בשימוש‪,‬‬
‫מצב מעולה‪ ,‬ב‪ 500 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪36-37‬ח) כחדש‪ ,‬אורך ‪ 1,80‬על מטר‪,‬‬
‫‪050-4145023‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מקרר לאדם יחידי‪ ,‬קטן‪ 3.100 ,‬ש"ח גמיש (כולל‬
‫עובד טוב מאוד‪ ,‬ב‪ 220 -‬ש"ח‪ ,‬משלוח)‪058-4561789 .‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬חדר ילדים‪ ,‬ארון מיטה‬
‫‪054-5823874‬‬
‫_____________________________________________ ושידה בצבע ג'ינס בנים בנות‪,‬‬
‫חברת‬
‫כביסה‬
‫‪ ‬מכונת‬
‫במחיר מציאה‪050-8253734 .‬‬
‫(‪36-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫ב‪-‬‬
‫קילו‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫תחתון‪,‬‬
‫‪ ,EAG‬פ‪.‬‬
‫‪ 500‬ש"ח‪36-37( 054-5823874 ,‬ח) ‪ ‬חדר שינה קומפלט מעץ‬
‫_____________________________________________‬
‫מלא‪ 2 ,‬מיטות‪ +‬ראש‪2 +‬‬
‫‪ ‬מערכת סטריאו מדהימה מזרנים‪ ,‬יפה אורטופדיים‪2 +‬‬
‫כחדשה‪ ,‬רמקולים מצויינים‪ ,‬שידות‪ +‬ארון ‪ 5‬דלתות‪ ,‬כחדש‪.‬‬
‫רק ‪ 380‬ש"ח‪052-7111982 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 052-8571371‬ג‪ .‬שמואל‬
‫(‪)36-37‬‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪,PHICIPS‬‬
‫‪ ‬מייבש כביסה‬
‫‪ ‬מיטת נוער על‪ -‬קל‬
‫מצב טוב‪ 5 ,‬קילו‪ 400 ,‬ש"ח‪ ,‬כחולה‪ ,‬כשפתוחה הגובה כ‪-‬‬
‫‪058-7384429‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ 40‬ס"מ‪ 200 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5320820‬‬
‫אדים‬
‫‪ ‬מגהץ‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,KENWOOD‬חדש‪  150 ,‬שולחן חום ‪1.50*0.52‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫נפתח ל‪ 2 -‬מטר‪ 300 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫‪054-8481830‬‬
‫בירושלים‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת השחזה עמוד‪,‬‬
‫‪ ‬ספה דמוי עור ‪ 2‬מקומות‬
‫חדשה‪ 200 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪ .‬ב"ב‪052-3073826 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬למכירה ספה דו מושבית‬
‫‪ ‬שואב אבק לבית ולרכב‪ 480 ,‬ש"ח עור שחור נוחה‬
‫‪ 50-100‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________ מאד‪ .‬בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מחשב שולחני ‪ +‬תוכנות ‪ ‬למכירה מיטת עץ‬
‫‪ +‬מסך דק‪ ,‬רמקולים‪ ,‬עכבר מתרוממת עם ארגז מצעים‪,‬‬
‫ומקלדת‪ 280 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מצב טוב ‪ 220‬ש"ח‪ .‬בב"ב‬
‫‪058-4231189‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטה מתקפלת מברזל‪,‬‬
‫מיטת נוער ‪ 500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪054-7863538‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עמודון לספרי קודש ‪+‬‬
‫ויטרינה ‪ +‬מגירות סנדויץ ‪220‬‬
‫ש"ח‪053-3114819 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן פ‪ .‬אוכל ‪ 4‬כסאות‬
‫עץ מלא וונגה ב‪ 250 -‬ש"ח‪.‬‬
‫‪053-3114813‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מצעים במצב‬
‫מצוי למכירה‪ 500 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪054-6983461‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת מעבר לילד‪,‬‬
‫מצוירת עם מזרון‪ ,‬תוצרת‬
‫שילב‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8457681‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות עץ מעוצבים‪,‬‬
‫יפהפים לשולחן שבת ‪2 -‬‬
‫לראש השולחן‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8418449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לפ‪.‬אוכל ‪6 +‬‬
‫כסאות‪ ,‬צבע "בוק"‪ 1.8 ,‬מטר‬
‫(נפתח) *‪ 80‬ס"מ‪ 500 ,‬ש'‪,‬‬
‫‪054-3141373‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משענת גב ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן עם מדפים לספרים‬
‫מעל השולחן‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות פינת אוכל‪60 ,‬‬
‫ש"ח כל כסא‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת עץ מתרוממת עם‬
‫ארגז מצעים‪ ,‬מצב טוב‪220 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ספרים גדולה‬
‫וחזקה‪ ,‬אורך ‪ 2‬מטר‪ ,‬גובה‬
‫‪ 1.55‬ס"מ אורך‪ ,‬צבע חום‪,‬‬
‫מחיר ‪ 220‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא ישיבה עם משענת‬
‫וגלגלים‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן כתיבה‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫צבע חום בהיר‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסא על גלגלים אורטופדי‪,‬‬
‫‪ 120‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052- ,‬‬
‫‪5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסאות מברזל ומעץ‪10 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ארונית מעץ‪ ,‬יפהפיה‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוננית ‪ 5‬מגירות פלסטיק‬
‫"כתר" ‪ 100‬ש"ח‪ ,‬מצב טוב‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סטנדר תפילה עומד‬
‫לילדים‪ ,‬חדש‪ ,‬ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-8403398‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שולחן לסופר סת"ם‬
‫ולמתייג‪ ,‬נוחות מרבית‪ ,‬כמה‬
‫שלבים‪ ,‬במצב מצוין‪450 ,‬‬
‫ש"ח‪052-7687197 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תינוקות‬
‫‪ ‬נעל צעד ראשון‪ ,‬מידה ‪,19‬‬
‫‪ ,nike‬כתום‪ ,‬לבן‪/‬בת‪ ,‬מצב‬
‫מעולה! ‪ 90‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון לול‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫בירושלים‪054-8423405 ,‬‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה לתינוק‬
‫‪( EASY BABY‬גמיש)‪,‬‬
‫מצב מצוין‪ 250 ,‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪054-4906526 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלה ‪ +‬טיולון צבע אדום‪,‬‬
‫כחדש‪ 490 ,‬ש"ח במצב מצוין‪,‬‬
‫‪058-3234562‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! קשתות (שלדה)‬
‫שך גגון בוגבו ‪ ,B‬ב‪ 60 -‬ש"ח‬
‫בלבד!! ‪054-8455030‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה! גגון בובגו ‪ B‬ב‪/‬‬
‫‪ +‬רצועות ‪ -‬כחדש‪ ,‬ב‪250 -‬‬
‫ש"ח בלבד!! ‪054-8455030‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬משאבות חלב אוונט‪,‬‬
‫הדגם החדיש נטורל‪ ,‬חדש‬
‫באריזה‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-4127708‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מיטת תינוק עם מזרן‪,‬‬
‫צבע לבן‪ ,‬מצב מצוין‪350 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מזרון מיטת תינוק‪ ,‬מצב‬
‫מצוין כמו חדחש‪ 140 ,‬ש"ח‬
‫בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלה (מוצי)‪ ,‬אמבטיה‬
‫(תכלת)‪ ,‬טילון (ירוק) ‪+‬‬
‫שילדה‪ ,‬כחדשה! ‪ 500‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7112123‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‬
‫מצויינת של "שילב" ‪ 500‬ש"ח‪,‬‬
‫ב"ב‪ ,‬טלפון‪052-3073826 :‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬מיטת תינוק‪,‬‬
‫מצב מצויין‪ ,‬של "שילב" ‪400‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מציאה ‪ -‬סלקל לרכב‬
‫כולל תושבת של חברת גרקו‪,‬‬
‫‪ 70‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪052-3073826‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיולון ‪ ,COMBI‬מצב‬
‫טוב‪ 150 ,‬ש"ח‪058-7384429 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה ‪ ,PEG‬מצב‬
‫טוב ‪ +‬אביזרים‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-7384429‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידת החתלה "סגל" צבעי‬
‫שמנת‪/‬סגול במצב מצוין‪300 ,‬‬
‫ש"ח‪053-3103049 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה לתינוק‬
‫‪( EASY BABY‬גמיש)‪ ,‬מצ‬
‫במצוין‪ 250 ,‬ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬‬
‫ברק‪054-4906526 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ברייטקס‬
‫כחדשה‪ 500 ,‬ש"ח ‪ +‬אביזרים‬
‫נילווים ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪053-3180904‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה לתינוק‬
‫‪( EASY BABY‬גמיש)‪,‬‬
‫מצב מצוין‪ 250 ,‬ש"ח בלבד‪,‬‬
‫בני‪-‬ברק‪054-4906526 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת שכיבה מוצי ‪EVO‬‬
‫שלדה כסף ‪ +‬כיסוי לגשם ‪+‬‬
‫אפשרות לטיולון‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7115028‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שידת עץ טובה להחתלה‪,‬‬
‫רחבה‪ 1.10 ,‬ס"מ‪ 4 ,‬מגירות‬
‫אחסון‪ ,‬מחיר מציאה ‪120‬‬
‫ש"ח‪ ,‬צבע עץ‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪052-6140800‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אמבטיה לתינוק ‪ +‬מעמד‪,‬‬
‫כחדש כמעט‪ ,‬ללא שימוש‪70 ,‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טל'‪052-6140800 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא אוכל לתינוק ‪.80 -‬‬
‫סל‪-‬קל לרכב‪ ,‬אמבטיה ‪+‬‬
‫מתקן בטיחות לתינוק ‪80 -‬‬
‫ש"ח‪054-8418449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסא תינוק לרכב‪ ,‬מצב‬
‫טוב‪ 110 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עגלת תינוק ממבא‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לול מפלסטיק חדיש ‪+‬‬
‫מזרון ‪ +‬צופצה‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫טלפון‪052-8969770 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫תקשורת‬
‫‪ ‬פלאפון סמסונג גלקסי‪,‬‬
‫מסך גדול‪ ,‬חדש‪ ,‬אחריות‬
‫לשנה‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-6949181‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון כשר אלקטל‬
‫תומך סלקום‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נטסטיק מודם סלולרי של‬
‫חברת אוקיימייל‪ +‬סים ‪180‬‬
‫ש"ח‪054-8416200 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אוזנית בלוטוס חדשה‬
‫וטובה ב‪ 40 -‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-7663109‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטען סמסונג מצוין ‪- 2‬‬
‫‪ 10‬ש"ח‪052-7663109 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מטען אלחוטי חזק שהוא‬
‫כיסוי מגן במיוחד לסמסונג‬
‫גלקסי ‪- s3‬חדש מהקופסא‬
‫‪ 149‬ש"ח‪054-4783220 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ A777 ‬תומך הכל‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ LG ‬סליידר‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נוקיה ‪ 208‬כחדש‪250 ,‬‬
‫ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ,E1200 ‬ב‪ 80 -‬ש"ח‪,‬‬
‫כחדש‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מוטורולה סלקום‪ ,‬נפתח‪,‬‬
‫כשר‪ 50 ,‬ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סמסונג סליידר‪ ,‬חברת‬
‫פלאפון‪ ,‬דגם ‪ ,R500‬ב‪100 -‬‬
‫ש"ח‪058-3216830 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלאפון ‪ 150‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫כללי‬
‫‪ ‬לרגל מעבר דירה למכירה‬
‫ריהוט לחדרי ילדים יד שניה ‪+‬‬
‫ויטרינות לסלון‬
‫טל'‪052-8900573 :‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה ‪ 3‬זוגות אופני‬
‫ילדים‪ ,‬כולם במצב מעולה‪,‬‬
‫בגדלים שונים‪ ,‬כל זוג ‪100‬‬
‫ש"ח‪ .‬ברמת גן גבול בני ברק‪.‬‬
‫מיטל ‪0544-980062‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬הכנסת כלה? מחלה‬
‫רח"ל? במצוקה כלכלית?‬
‫ארגון "חסדי אליהו" המתמחה‬
‫בתחום גיוס כספים יגייסו‬
‫בשבילכם תרומות ע"י צוות‬
‫מקצועי ללא מטרות רווח כלל‪.‬‬
‫תוצאות מובטחות‪ .‬לפרטים‪:‬‬
‫‪058-3246721‬‬
‫(‪36-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה אורגנית מחברת‬
‫‪ korg‬בדגמים ‪PA-900‬‬
‫‪ PA-600‬במחירים טובים‪.‬‬
‫‪053-3177969‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סנדלים בנים‪/‬בנות‪ ,‬מידות‬
‫‪ ,20-39‬עור‪ ,‬יציקה‪ ,‬פמה‪60 :‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טוסטי‪ 70 :‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עקב זארה‪ ,‬מידה ‪ ,40‬צבע‬
‫שמנת‪ ,‬חדש‪ ,‬ללא שימוש‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר לימוד אנגלית‬
‫(דקדוק) ‪ ,+grammer‬לכיתה‬
‫‪ ,5‬חיה אביעזר‪ ,‬מצב מעולה!‬
‫‪ 30‬ש"ח‪( 052-7128580 ,‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬פלאי החומר" חטיבת‬
‫הביניים‪ ,‬קצנלבוגן‪ ,‬שמור‬
‫במצב מצוין‪ 40 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-7128580‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬מילה במילה" ‪ -‬נילי‬
‫צפר‪ ,WORD 97 ,‬מצב‬
‫מעולה‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 052-3452197‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫‪02-5388930‬‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬זוגות נעליים לילדות‪,‬‬
‫בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידות‪:‬‬
‫‪( 35 ,32‬בשימוש פעמים‬
‫בודדות)‪ 20 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫‪( 054-8063853‬ב"ב)‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעלי פיתה שבתיות‪ ,‬ורוד‬
‫עתיק‪ ,‬מהממות‪ ,‬מידה ‪ ,37‬רק‬
‫‪ 30‬ש"ח! ‪( 054-9916837‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלה לבנה קצרה‬
‫משולבת זהב‪ ,‬שבתית‪ ,‬לגיל‬
‫‪ 30 ,15-16‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 054-9916837‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספרי לימוד חדשים‬
‫במחירים זולים‪054-8443223 ,‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעליים לילדה חגיגיות‪,‬‬
‫בובה‪ ,‬כסף‪ ,‬כחדשות‪ ,‬מידה‬
‫‪( 32‬בשימוש פעמים בודדות)‪,‬‬
‫‪ 20‬ש"ח‪( 054-8063853 ,‬ב"ב)‬
‫(‪)31-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נעלי ספורט ‪,skechers‬‬
‫מידה ‪ , 30‬סקוטש‪ ,‬ורוד‪/‬רפור‪,‬‬
‫‪ 10‬ש"ח בלבד! ‪054-8063853‬‬
‫(ב"ב)‬
‫(‪)31-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חלונות‪ ,‬דלתות‪ ,‬סורגים‬
‫ בלגי‪ ,‬ויטרינות לסלון יד ‪2‬‬‫וחדש‪,050-5274348 ,‬‬
‫‪03-6884123‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ חיסול!!! הקודם‬
‫זוכה!!! חבילות אחרונות‬
‫של מכנסי מגן למבוגרים‬
‫"דיפנד פויז" (חוגלה‬
‫קימברלי)‪ ,‬גודל ‪,44-54‬‬
‫‪ 40‬ש"ח לחבילה‪,‬‬
‫‪052-4755746‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪)33-36‬‬
‫‪ ‬הליכון למבוגרים מתקפל‪,‬‬
‫גובה ‪ ,92‬רוחב ‪ + 48‬מתלה‪,‬‬
‫‪ 150‬ש"ח‪ ,‬במצב מצוין‪,‬‬
‫‪054-4919299‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה פאות קצרות‬
‫כהרות‪ ,‬קאסטם‪ ,‬ייבוש‬
‫טבעי‪ 600 ,‬ש"ח כ"א (קארה‬
‫מדורג קצר)‪052-7128580 .‬‬
‫(בירושלים)‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫■ מציאה! פאה חדשה‬
‫בקופסא‪ 100% ,‬טבעי‪" ,‬גלית‬
‫איטליה" ‪ 850‬ש"ח בלבד!‬
‫‪054-8443223‬‬
‫(‪)44-44/16‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סורג ישר בצבע שחור‪,‬‬
‫אורך‪ 2 :‬מטר‪ ,‬גובה‪ 90 :‬ס"מ‪,‬‬
‫‪ 200‬ש"ח בלבד! בהזדמנות!‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)30-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סטוק של מאה חולצות‬
‫לגברים מכופתרות בצבעים‬
‫לבן פסים ומשבצות‪ ,‬מידות‬
‫‪ XL‬ומעלה‪ ,‬מהמותגים ראלף‬
‫לורן‪ ,‬נאוטיקה‪ ,‬טומי ולקוסט‬
‫מקורי‪ ,‬ב‪ 15,000 -‬ש"ח‬
‫‪055-9894908‬‬
‫(‪)20-19/17‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חיסול! הקודמת זוכה!‬
‫שמלות ערב לנשים‪/‬נערות‪/‬‬
‫ילדות‪ 15 ,‬ש"ח ליחידה‪,‬‬
‫‪054-5565961 ,02-5388930‬‬
‫(י‪-‬ם)‬
‫(‪)28-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגפי גומי למכירה‬
‫לעובדים במים‪ ,‬מידות ‪,41-47‬‬
‫שחור‪ 40 ,‬ש"ח בלבד!‬
‫‪( 054-2841250‬י‪-‬ם)‬
‫(‪)27-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬עלי כותרת" ‪ -‬ספר‬
‫ספרות לתיכון‪ ,‬חדש לגמרי‬
‫(לא היה בשימוש) ‪ 30‬ש"ח‪,‬‬
‫‪( 02-5388930‬י‪-‬ם)‪,‬‬
‫‪052-3452197‬‬
‫(‪)30-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טיולון צ'יקו ורוד אפור‬
‫במצב טוב מאד‪ 130 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫*פאת קסטם קצרה דגם‬
‫"דורה" מותג "לאה שוירץ"‬
‫‪ 480‬ש"ח‪052-7640530 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חבילת טיטולים של מבוגר‬
‫מידה מדיום "חוגלה" ב‪38 -‬‬
‫ש"ח‪050-4103801 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ברז לכיור (יוצא מהשיש)‬
‫במצב תקין ‪ 70‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כל הציוד המיועד לעבודות‬
‫ויטראז' ‪ 500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-5858631‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 100 ‬שקי חול קטנים‬
‫מיועדים לעדניות‪ /‬עציצים ‪400‬‬
‫ש"ח‪052-3463482 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פאקט מארלברו דיוטי פרי‬
‫ישראל ‪ 260‬ש"ח‪.‬‬
‫‪058-3234562‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בגד אלגנטי למחותנות‬
‫מידה ‪ 46‬פעם אחת בשימוש‬
‫‪ 150‬ש"ח‪050-9742004 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סורג מגולוון חדש יפיפה‬
‫לחלון‪ ,‬מעוצב עם בקבוקונים‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-7633316 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה ילקוט בנות הלו‬
‫קיטי חברת מודן במצב מצוין‬
‫‪ 50‬ש"ח‪ 052-7168127 .‬י‪-‬ם‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עלוני פרשת שבוע (‪20‬‬
‫שנה) מבחר גדול‪ 400 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-3463482‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כל החומר הלימודי הדרוש‬
‫לקבלת רשיון מדביר מוסמך‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-3463482 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מעיל בד לספר תורה לזכר‬
‫נספים בשואה ‪ 500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כוס הנהרות מכסף ‪450‬‬
‫ש"ח‪052-7154392 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בירושלים למכירה מכשיר‬
‫אדים קר ‪ 120‬ש"ח‪ .‬חדש‬
‫‪050-6256846‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בירושלים למכירה מיכלי‬
‫ריסוס קוטלי חרקים ‪ 50‬ש"ח‪.‬‬
‫‪050-6256846‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספת משקולות שחורה‬
‫כחדשה‪ ,‬צבע שחור‪ 420 ,‬ש"ח‬
‫גמיש‪052-4619-858 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה כובע לנשים‬
‫בצבע שחור עם שוליים‬
‫רחבים‪ ,‬אלגנטי‪ 70 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪054-6565388‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 6‬כ’ ‪ -‬כ”ב אב תשע”ו ‪24-26/08/16‬‬
‫‪ ‬שק שינה‪ ,‬כיור‪ ,‬לול‪,‬‬
‫‪ ‬ספר הזוהר עם תרגום‬
‫‪ 100‬ש"ח‪ ,‬בירושלים‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫ופירוש הסולם ‪ 23‬כרכים ‪300‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-4831449 .‬‬
‫‪054-8423405‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה ‪ 3‬סורגי בטן (לכן) ‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪ ,‬פתרון‬
‫(‪36-37‬ח) חכם לבחורי ישיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ב‪ 500 -‬ש"ח‪052-7179962 .‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-4831449‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה קונסולת‬
‫‪ ‬מנורה כחולה בצורת‬
‫משחקים כשרה‪ +‬נגן‪+‬‬
‫קוביה‪ ,‬חדש האריזה‪ 50 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫מצלמה‪ 200 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-4831449‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫‪054-8497182‬‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת צילום סורק פקס ‪ ‬ספר בישול חדש‪ ,‬מכיל‬
‫(‪36-37‬ח) מתכונים קלים וזמינים‪50 ,‬‬
‫לייזר ‪ 400‬ש"ח‪054-8497182 .‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪052-4831449 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נגן ‪ mp3‬של ‪ 4‬ג'יגה כולל‬
‫הקלטה חברת פילוט ‪ 50‬ש"ח‪.‬‬
‫‪054-8497182‬‬
‫למכירה‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________ מבחר פאות יד שנייה‬
‫‪ ‬כיריים גז דקה צבע שחור‬
‫‪ 200‬ש"ח‪36-37( 054-8497182 .‬ח) במצב טוב‪ ,‬טרייד אין‪ -‬החלפה‬
‫_____________________________________________‬
‫מקבלים‬
‫‪ ‬נגן כשר חברת לדינג‬
‫פאות למכירה‬
‫עברית‪ 2 ,‬ג'יגה הרחבה‪100 ,‬‬
‫בבני ברק‬
‫ש"ח‪054-8497182 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________ ‪050-2030007‬‬
‫‪ ‬נעלי ניו בלנס שחור‪,43 ,‬‬
‫חודש וחצי בשימוש בלבד‪,‬‬
‫‪ ‬צנצנת פורצלן מפוארת‬
‫‪ 150‬ש"ח‪052-7168623 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) לאחסון עוגיות‪ ,‬חדשה באריזה‬
‫חדש‬
‫‪ ‬קרש גיהוץ עם נילון‬
‫‪052-4831449‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ב‪ 60 -‬ש"ח‪052-7663109 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫‪ ‬תיק סמינר איכותי חדש עם סורק וקופי ‪ 250‬ש"ח‪.‬‬
‫רק ‪ 70‬ש"ח‪054-8421707 .‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-5543055‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬פאקט מלבורו (אדום ‪  280‬פלטת גריל לצליה‬
‫(‪36-37‬ח) (פלנצ'ה) חדשה באריזה ‪60‬‬
‫ש"ח בלבד! ‪050-4125224‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪050-4551056 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חגז חדש באריזה ‪250‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬קופסאת מתכונים לילדים‪,‬‬
‫ש"ח‪054-5981054 .‬‬
‫_____________________________________________‬
‫קופסא לאקורדיון במצב מעודד אכילה בריאה בעזרת‬
‫‪‬‬
‫מצוין ‪ 40‬ש"ח‪ 02-6522251 .‬דמיון‪ 40 ,‬ש"ח‪052-4831449 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬בצק צבעוני לילדים‪24 ,‬‬
‫‪ 3 ‬מעילים לילדות חדשים צבעים‪ ,‬חדש באריזה‪ 30 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫ואיכותיים‪ ,‬מידות ‪75 8-12‬‬
‫‪052-4831494‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח כ"א‪052-3805386 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כיסוי מהודר לפלטה‬
‫שוליים‪,‬‬
‫‪ ‬כובע אלגנטי‪ ,‬עם‬
‫לשבת‪ ,‬עבודת יד‪ ,‬חדש‬
‫חדש‪ ,‬במקום ‪ 200‬ש"ח ב‪-‬‬
‫באריזה‪ 100 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪ .‬לבירורים‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪058-3230569‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זיכוי של‬
‫אירוח‬
‫מיטת‬
‫‪ ‬כחדש!‬
‫‪KEITH & CHARLES‬‬
‫מתקפלת‪ +‬מזרון ‪80*190‬‬
‫ע"ס ‪ 259‬ש"ח ב‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 400‬ש"ח‪ .‬ב"ב ‪052-3073826‬‬
‫_____________________________________________ טל'‪054-8340904 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬בריכה מתנפחת ענקית ‪ ‬זיכוי של ‪ MYOU‬ע"ס‬
‫חדשה ‪ +‬משאבה חשמלית ‪ 175‬ש"ח‪ ,‬ב‪ 130 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪054-8413465 .‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7643565‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה תיק נסיעות‪/‬‬
‫‪ ‬מזגן אלקטרה ‪ 1.5‬כ"ס‪.‬‬
‫מזוודה חדשה עם גלגלים ב‪ -‬מזגן אמוקר ‪ 1.1/4‬כ"ס‪ .‬גגון‬
‫‪ 150‬ש"ח‪054-7619616 .‬‬
‫(‪36-37‬ח) למונית מאלומניום‪ .‬מקרר‪.‬‬
‫_____________________________________________‬
‫סירת פיברגלס לדייג ולצלילה‪,‬‬
‫אמבטיה‬
‫‪ ‬תנור גז עגלה‬
‫‪052-2530036‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫ספה ‪ 500‬ש"ח‪_____________________________________________ 054-8432773 .‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬גמרות תלמוד בבלי במחיר‬
‫ב"ב‬
‫_____________________________________________ מוזל‪ 50 ,‬ש"ח‪050-4131558 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה עגלת קניות‬
‫כחדשה מיוחת ונוחה לשימוש ‪ ‬מכונת תספורת חדשה‬
‫עם ‪ 2‬בטריות נטענות‪ ,‬ב‪140 -‬‬
‫ניתן לכבס ‪ 200‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪36-37‬ח) ש"ח‪ ,‬פלאפון‪:‬‬
‫‪0544-906526‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כובע אלגנטי לכיסוי מלא‪ 050-4175490/1 /‬או‬
‫‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫וחלקי שחור‪ 150 ,‬ש"ח במקום _____________________________________________‬
‫‪ ‬זוג תוכים כולל כלוב‪140 ,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪ .‬בב"ב‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ ,‬פלאפון‪:‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ 050-4175490/1‬או‬
‫לרכב‪,‬‬
‫תינוק‬
‫‪ 2 ‬כסאות‬
‫‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מצב טוב‪ 120 ,‬ש"ח כ"א‪.‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬כלוב עם ‪ 3‬פינקים‪140 ,‬‬
‫גבעת שמואל ‪052-8571371‬‬
‫_____________________________________________ ש"ח‪ 050-4175490/1 ,‬או‬
‫‪ ‬אופניים ‪ BMX‬לילד‪,‬‬
‫‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫במצב טוב מאד‪ 210 ,‬ש"ח‪.‬‬
‫גבעת שמואל ‪  052-8571371‬אוכל לפינקים ותוכים‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) (סטריה ודוכן) ב‪ 10 -‬ש"ח‬
‫‪ ‬טוסטר אובן פילוט גדול לק"ג‪ 050-4175490/1 ,‬או‬
‫במצב מעולה ‪ 150‬ש"ח‪ .‬גבעת ‪03-5791312‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫שמואל ‪052-8571371‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬גמבוי נטען ‪ +‬נרתיק וכבל‬
‫‪ ‬למכירה פלטת שבת‬
‫בשווי ‪ 500‬ש"ח‪ 140 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫כפולה ‪ 80‬ש"ח באריזה‪ .‬בב"ב ‪03-6182130‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬עגלת קניות כחדשה‪,‬‬
‫‪ ‬כסאות פינת אוכל ‪60‬‬
‫מיוחדת ונוחה לשימוש‪ ,‬ניתן‬
‫ש"ח כל כסא במצב טוב‪.‬‬
‫לכבס‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב סמסונג גדול ‪ ‬כובע אלגנטי לכיסוי מלא‪/‬‬
‫‪ 19‬אינץ' ‪ 190‬ש"ח‪ +‬צג קטן וחלקי‪ ,‬שחור‪ 150 ,‬ש"ח‬
‫סוני‪ 100 ,‬ש"ח‪ .‬בב"ב‬
‫במקום ‪ 300‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-4906526‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ספרי תנ"ך הוצאת "יבנה" ‪ ‬מגהץ אדים‬
‫עם פירוש של "הרטום" מצב ‪ KENWOOD‬חדש‪150 ,‬‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫מעולה‪ 150 ,‬ש"ח‪ .‬בב"ב‬
‫_____________________________________________ ‪054-4906526‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה מזוודה במצב טוב ‪ ‬סוני‪ ,‬חדשה‪ ,‬שלש דיסקים‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ,MP3, VSB‬שלט בהזדמנות‪,‬‬
‫‪ 80‬ש"ח‪ .‬בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 450‬ש"ח‪053-3121020 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה כוננית ספרים‬
‫‪ ‬מציאה‪ ,‬משקפת שחיה‬
‫גדולה וחזקה אורך ‪ 2‬מטר‬
‫ספידו חדש באריזה‪ 80 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫גובה ‪ 1.55‬ס"מ אורך צבע‬
‫‪050-4112720‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫חום מחיר ‪ 220‬ש"ח צבע חום‪_____________________________________________ .‬‬
‫בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬ילקוט "אקספלור" לבנות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה כסא ישיבה עם משובץ צבעוני‪ ,‬מצב מצוין‪50 ,‬‬
‫משענת וגלגלים ‪ 110‬ש"ח‪ .‬ש"ח‪054-8457681 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח) ‪ ‬תוכונים יפים ובוגרים‪35 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח כ"א‪052-7134641 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪ ‬למכירה שולחן כתיבה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 100‬ש"ח במצב טוב צבע חום ‪ ‬ספרי בישול ואפיה במצב‬
‫בהיר‪ .‬בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫(‪36-37‬ח) מעולה‪ ,‬כל ספר ‪ 12 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-5920011‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪ ‬למכירה מזרון יחיד‬
‫_____________________________________________‬
‫אורטופדי במצב טוב ‪120‬‬
‫‪ ‬לאספנים סכין‪ 150 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫ש"ח‪ .‬בב"ב ‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬למכירה כסא תינוק לרכב‪  ,‬כלוב ‪ +‬ציוד לאוגרים‪,‬‬
‫‪ 90‬ש"ח במצב טוב‪ .‬בב"ב‬
‫בבני‪-‬ברק‪ 60 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪36-37‬ח) _____________________________________________‬
‫הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫‪ ‬מסך מחשב סמסונג גדול‪  ,‬פאה טבעית גלית אטליה‬
‫‪ 19‬אינטש‪ 220 ,‬ש"ח ‪ +‬צג ‪ ,8/1‬חדשה‪ ,‬מעוצבת‪500 ,‬‬
‫ש"ח‪050-4131038 ,‬‬
‫קטן ‪ ,sony‬ב‪ 120 -‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬חצאית שחורה חדשה‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספרי תנ"ך הוצאת "יבנה" מס' ‪ 100 ,44‬ש"ח‪,‬‬
‫עם פרוש של "הרטום"‪ ,‬מצב ‪050-4131038‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מעולה‪ 250 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-5737813‬‬
‫(‪35-36‬ח) סייל ענק "אצל בתיה"‬
‫_____________________________________________‬
‫‪80‬‬
‫טוב‪,‬‬
‫מצב‬
‫‪ ‬מזוודה‪,‬‬
‫‪ 4‬ב‪₪50 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪052-5737813 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) חולצות‪ ,‬חצאיות‪ ,‬עליוניות‬
‫‪ ‬שעון מצית‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫מבצע ‪₪10‬‬
‫מציאה‪058-3216830 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) חולצות טריקו‪-‬בנים‪/‬בנות‬
‫‪ ‬ערכת פנים‬
‫לבנות עלות‪ ,‬ועוד מבחר פריטי קיץ‬
‫דרייקטלייף‪ ,250 ,‬מחיר‬
‫מקסימים!!‬
‫‪058-3216830‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) חדש! קולקציית ארועים מרהיבה!‬
‫‪ ‬סאב בזוקה ‪ 1300‬וואט‬
‫ירושלים ‪ 59‬ב"ב‬
‫פיונר לרכב‪ ,400 ,‬מציאה‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) ‪03-579-28-41‬‬
‫‪ ‬מגבר של מונבלוק‪1800 ,‬‬
‫‪ ‬חליפה חדשה שבתית‪,‬‬
‫וואט‪ ,‬כחדש‪ 400 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח) שחורה‪ ,‬מס' ‪ 250 ,44‬ש"ח‪,‬‬
‫‪058-3216830‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בהזדמנות ‪ -‬מחשב ליבה ‪050-4131638‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪  ,‬מזגן חלון ‪500 ,1-1.25‬‬
‫‪050-4128920‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫לפרטים‪054-8453370 :‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני הילוכים ‪  290 ,"26‬רמקול מגבר‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-4128920‬‬
‫ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-5385013 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר הזוהר עם תרגום ‪ ‬מכשיר הליכה במצב‬
‫ופירשו הסולם‪ 23 ,‬כרכים‪ 300 ,‬מצוין!! ב‪ 500 -‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫_____________________________________________ ‪02-5387994‬‬
‫ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫א‘‪ -‬בין התאריכים‬
‫מסלול‬
‫מסלול‬
‫‪ 25.8-28.8‬ימים ה‘‪-‬א‘‪ 31.8 ,‬י ב‘‪ -‬בין התאריכים ‪28.8-‬‬
‫מים‬
‫א‬
‫‘‪-‬‬
‫ד‬
‫אב‬
‫‘‪,‬‬
‫ב‬
‫כ“ד‬
‫‬‫“ד‬
‫כ“א ‪ -‬כ‬
‫כ“ז באב‬
‫פעילות ענפה לילדים כולל‪ :‬קייטנה‪,‬‬
‫ארטיקים‪ ,‬שערות סבתא ופופקורן חינם‪,‬‬
‫תיאטרון בובות‪ ,‬מתנפחים ומגלשות מים‬
‫טיול ג‘יפים ‪ -‬כלול במחיר מבצע!‬
‫טיול באתרים בצפון ‪ -‬כלול במחיר‬
‫בריכת שחיה‪ ,‬סאונה וג‘קוזי‬
‫בשעות נפרדות‬
‫גלאט כשר ומשגיח צמוד‬
‫‪ ‬מחבת חשמלי גדול‪ ,‬פתרון‬
‫חכם לבחורי ישיבה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מנורה כחולה בצורת‬
‫קובייה‪ ,‬חדש באריזה‪ 50 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ספר בישול חדש‪ ,‬מכיל‬
‫מתכונים קלים וזמינים‪50 ,‬‬
‫ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬צנצנת פורצלן מפוארת‬
‫לאחסון עוגיות‪ ,‬חדשה באריזה‪,‬‬
‫‪ 65‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת‬
‫עם סורק וקופי‪ 250 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-5543055‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬פלטת גריל לצלייה‬
‫(פלנצ'ה)‪ ,‬חדשה באריזה‪60 ,‬‬
‫ש"ח‪050-4551056 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬קופסת מתכונים לילדים‪,‬‬
‫מעודד אכילה בריאה בעזרת‬
‫דמיון‪ 40 ,‬ש"ח‪052-4831449 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בצק צבעוני לילדים‪24 ,‬‬
‫צבעים‪ ,‬חדש באריזה‪ 30 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831494‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כסוי מהודר לפלטה‬
‫לשבת‪ ,‬עבודה יד‪ ,‬חדשה‬
‫באריזה‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-4831449‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מכונת ממתקים של‬
‫שקל ב‪ 300 -‬ש"ח בלבד‪.‬‬
‫אלחנן‪050-4111837 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני הילוכים מצוינות‬
‫ב‪ 290 -‬ש"ח בלבד‪ .‬אלחנן‪,‬‬
‫‪050-4111837‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך מחשב עבה ‪90 -‬‬
‫ש"ח‪ ,‬טלפון חוגה ‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪050-6651365‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופני ילדים ‪ ,BMX‬ב‪-‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪ ,‬ב"ב‪054-5385013 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שני כלובים גדולים‪ :‬אורך‬
‫‪ 90‬ס"מ‪ ,‬גובה ‪ 70‬ס"מ‪ ,‬עומק‬
‫‪ 55‬ס"מ‪ ,‬אפשרות לתא הטלה‬
‫בב"ב‪054-8466850 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תוכונים חצי אנגלי‬
‫בצבעים מיוחדים האכלת יד‬
‫וכן תוכי אהבה האכלת יד‬
‫במחיר מציאה בב"ב‪054- ,‬‬
‫‪8466850‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תוכי אהבה בצבעם‬
‫מיוחדים במחיר מציאה בב"ב‪,‬‬
‫‪054-8466850‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ילד ראשון‬
‫)מגיל שנתיים‬
‫עד ‪(12‬‬
‫‪99‬‬
‫& בלבד‬
‫‪ ‬זוג תוכונים יפים ‪ +‬ביצים‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח‪058-3243119 ,‬‬
‫‪ ‬מכשיר ניווט ‪ G.P.S‬חדש‬
‫באריזה‪ ,‬מפות ‪ 2016‬ותוספות‪,‬‬
‫‪ 280‬ש"ח‪053-3120547 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כובע בורסלינו‪ ,‬מידה ‪57‬‬
‫במחיר ‪ 500‬ש"ח‪ ,‬מציאה‪ ,‬פל'‪:‬‬
‫‪058-3208836‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬טלית חדשה‪ ,‬תימני‪ ,‬גודל‬
‫‪ 300 ,80‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סט תאג תורה מפורשה‪,‬‬
‫חדש‪ 120 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סידורים נוסח בלדי‪20 ,‬‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסחטה ידנית חדשה‪,‬‬
‫‪ 100‬ש"ח לקיוסק‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מברגה חדשה ‪ ,18V‬ב‪-‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מסך ‪ 17‬אינצ'‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סרטי ילדים מפוקחים‪,‬‬
‫‪ 15-20‬ש"ח‪052-7603865 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סרטי טבע מפוקחים‬
‫באיכות ‪ ,HD‬ב‪ 15-20 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪052-7603664‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בפתח‪-‬תקווה זוג בלוני גז‬
‫‪ +‬המערכת ווסט ‪ +‬מכסה‪,‬‬
‫‪ 300‬ש"ח‪052-2786557 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬עשר בתי מזוזות‬
‫מעוצבים‪ ,‬נדירים מפרספקס‪,‬‬
‫‪ 200‬ש"ח בפתח‪-‬תקווה‪,‬‬
‫‪052-2786557‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אסלה בצבע בז' ‪ +‬ניאגרה‬
‫מעולה‪ ,‬בפתח‪-‬תקווה‪150 ,‬‬
‫ש"ח‪052-2786557 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שמלות ערב במחיר סמלי‪,‬‬
‫‪ 150-250‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪054- 8402094‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חליפה חדשה שחורה‬
‫של בגיר לבחור ישיבה‪ ,‬מידה‬
‫‪ 44‬ב‪ 400 -‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪02-5812872‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כובע קנייטש מידה ‪,55‬‬
‫ב‪ 400 -‬ש"ח‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪02-5812872‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬תיק נסיעות חדש עם‬
‫גלגלים‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫‪054-7618616‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬אופנים במצב טוב‪200 ,‬‬
‫ש"ח‪ .‬אלי‪052-4262221 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מזל‬
‫וברכה‬
‫‪ ‬רמקול בלוטוס עם דיבורית ‪ ‬קוטל יתושים וזבובים‬
‫‪ 1 ‬קילו מטבעות ב‪40 -‬‬
‫כחדש ‪ 30 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫(‪35-36‬ח) כחדש‪ ,‬ב‪ 250 -‬ש"ח‪,‬‬
‫ש"ח לאספנים‪052-7154392 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ ‪02-6561606‬‬
‫‪ ‬כוס הנהרות מכסף‪050-8776286 450 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬ארבע כריות נוי‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬שעון יד לגבר חברת‬
‫ש"ח‪052-7154392 ,‬‬
‫_____________________________________________ "כסיו" דיגיטלי עם חודש ויום‪30X30 ,‬סמ'‪ 2 ,‬ורודות‪2 ,‬‬
‫לזכר‬
‫תורה‬
‫‪ ‬מעיל בד לספר‬
‫ירוקות‪ 50 ,‬ש"ח בב"ב‪,‬‬
‫משוכלל‪ ,‬ב‪ 150 -‬ש"ח‪,‬‬
‫■ אדם מנוסה בטיפול‬
‫נספים בשואה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7600336‬‬
‫‪050-8776286‬‬
‫(‪34-35‬ח) בחולים סיעודיים מעונין לטפל‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪052-7154392‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬זיכוי של ‪ NYOU‬ע"ס פרטי או בבית חולים‪.‬‬
‫(‪35-36‬ח) ‪ ‬עגילים גולדפילד מאוד‬
‫בולים‬
‫של‬
‫‪ ‬אוסף גדול‬
‫‪050-5489925‬‬
‫‪03-5791296‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪130‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪175‬‬
‫‪80‬‬
‫ב‪-‬‬
‫תלויות‪,‬‬
‫חדשות‪,‬‬
‫יפות‪,‬‬
‫(‪)00-00‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ומעטפות החל מ‪ 1 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7643565‬‬
‫ש"ח‪050-8776286 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬בחורה אמינה מעוניינת‬
‫‪052-7154392‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מבצע ‪₪ 10‬‬
‫במגורים תמורת עזרה לאישה‬
‫‪100‬‬
‫לילד‪,‬‬
‫‪BMX‬‬
‫‪ ‬אופניים‬
‫לתינוק‬
‫גוף‬
‫בגד‬
‫‪050-5952474‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫מבוגרת‪,‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫טריקו‪-‬בנים‪/‬בנות‬
‫ש"ח‪,‬חולצות‬
‫‪ ‬אישה חרדית ורצינית‬
‫‪ ‬זרקור‬
‫ש"ח‪ ,‬פריטי קיץ‬
‫ועוד‪50‬מבחר‬
‫מעוניינת בעבודת מזכירות‬
‫‪054-4273857‬מקסימים‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫רפואית‪/‬או כל עבודה אחרת‬
‫‪ ‬מחבת ווק‪ 75 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫הדיסק החדש ”יחיד רם“ במזכירות‪ ,‬באזור בית שמש‬
‫ירושלים ‪ 59‬ב"ב‬
‫‪054-4273857‬‬
‫עם כל הפיוטים בלחנים חדשים‬
‫בלבד! נסיון והמלצות‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4124827‬‬
‫בביצועם של החזנים‬
‫‪ ‬נברשות לסלון‪ 100 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪)32-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫דוד שירו ומשה חבושה‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪ ‬שיעורי עזר וקידום‬
‫_____________________________________________‬
‫לקראת שנה"ל הבאה בחשבון‬
‫‪ ‬שטיח ‪ ,2X3‬ב‪ 50 -‬ש"ח‪,‬‬
‫ובאנגלית‪ ,‬לילדות כיתות א'‪-‬ד'‪,‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫להזמנות | המלחין מנשה אליאס ‪ 054-4600154‬יסודי‪ ,‬מחירים נוחים!‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪100‬‬
‫לנער‪,‬‬
‫‪ ‬אופניים‬
‫‪ ,054-9916837‬בתיה (י‪-‬ם)‬
‫(‪)28-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-4273857‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 2 ‬ארנבות חמודות ויפות‬
‫‪  08-9765927‬כל החומר הלימודי הדרוש ■ אשה מסורה מעוניינת‬
‫‪ ‬סיר לחץ ‪ 9‬ליטר‪50 ,‬‬
‫ב‪ 50 -‬ש"ח כ"א‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח) לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" לטפל בקשישה‪ +‬עבודות בית‬
‫(‪35-36‬ח) _____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-3463482‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪250‬‬
‫‪ ‬שני מכשירי פקס‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) קלות‪03-6197601 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫‪150‬‬
‫אקוסטית‪,‬‬
‫‪ ‬גיטרה‬
‫____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח) "שראפ" טעון תיקון‪ 50 ,‬ש"ח ‪ ‬מערכת סטריאו‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫‪ ■ + LG‬אברך בעל ניסיון מעוניין‬
‫_____________________________________________‬
‫בערב‬
‫‪03-6199806‬‬
‫כ"א‪,‬‬
‫דבל‪-‬קסט‬
‫‪+‬‬
‫רדיו‬
‫הכוללת‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫‪ ‬כלי בית‪ ,‬סירים‪ ,‬מחבתות‪ _____________________________________________ ,‬קומפקדיסק ‪ +‬רמקולים‪ 300 ,‬ללמד שיעורים פרטיים לנערים‬
‫‪ ‬גליל קופי לצילון באריזה‬
‫או מבוגרים‪054-8442722 .‬‬
‫(‪)17-17/17‬‬
‫‪ 10‬ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫לפקס "שראפ" ‪ FO-600-650,‬ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬נאמן‪ ,‬מסור ועם המלצות‪,‬‬
‫‪ 30‬ש"ח‪03-6199806 ,‬‬
‫מהשיש)‬
‫(יוצא‬
‫לכיור‬
‫ברז‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫‪‬‬
‫_____________________________________________‬
‫הח‬
‫מעונין בכל עבודת נקיון‪ ,‬זריז‬
‫במצב תקין‪ 70 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫לראלשהרישו ‪ ‬בירושלים שני מיכלי‬
‫ויסודי‪052-6971770 ,‬‬
‫(‪)33-42‬‬
‫הש ם‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪052-3463482‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪150‬‬
‫ו‪-‬‬
‫ש"ח‬
‫‪100‬‬
‫ריסוס‪,‬‬
‫נ‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬נאמן‪ ,‬מסור ובעל המלצות‬
‫ה ‪052-3240093‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬כל הציוד‬
‫_____________________________________________‬
‫במיועד לעבודות מעוניין בעבודה עם קשישים‪,‬‬
‫‪ ‬בירושלים מכשיר אדים ויטראז'‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח) יחס חם‪ ,‬סבלנות רבה ונסיון‬
‫כחדש בחצי מחיר‪ 120 ,‬ש"ח‪052-5858631 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-6971770‬‬
‫בתחום‪,‬‬
‫(‪)33-42‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-6256846‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ 100 ‬שקיות חול קטנים‬
‫_____________________________________________‬
‫בהשת‬
‫תפותליט“א ‪ ‬מעיל בד לספר תורה לזכר מיועדים לעדניות‪/‬עציצים‪  400 ,‬מתפנה אקדמאי חרדי‪+‬‬
‫הרב רפאל מזוז ש‬
‫(‪34-35‬ח) נסיון בניהול והקמת צוותי‬
‫ש"ח‪052-3463482 ,‬‬
‫הרב שחר לוי שליט“א נספים בשואה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________ מכירות וטלמרקטינג עסקי!‬
‫הפייטן דוד שלמה שירו הי“ו ‪052-7154392‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫ליבה‬
‫מחשב‬
‫‬‫בהזדמנות‬
‫_____________________________________________‬
‫‪‬‬
‫‪050-4160-390‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫כפולה במצב מצוין‪ 330 ,‬ש"ח‪_____________________________________________ ,‬‬
‫הזמר ישי מעודה‬
‫‪ ‬להשכרה שמלות שיפון‬
‫הסטנדאפיסט שמעון פרץ‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬התפנה מגייס כספים‪,‬‬
‫מהממות‬
‫ארוכות‬
‫כחולות‬
‫‪054-8453370‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫_____________________________________________ תרומות‪ ,‬קרנות‪ ,‬מלגות‪,‬‬
‫הקוסם שימי אילוזיני ועוד‪ ...‬כחדשות לנערות‪,‬‬
‫‪ 250054-8439150‬ש"ח ‪ ‬שעון חכם עם לוח שנה‪,‬‬
‫מחשבון‪ ,‬תקציבי ממשלה עזבונות ‪12‬‬
‫כ"א‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________ מד צעדים‪ ,‬מד גובה‪,‬‬
‫ועוד‪ 199 ,‬שנות ניסיון‪052-7633316 .‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬חולצת גבר ‪ M‬לשניים‪ ,‬יומן‪ ,‬שעון מעורר‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬מזכיר רב ועמותה‪ ,‬דובר‬
‫נוער ‪ 13.5‬גזרתיות ישיבתיות‪ ,‬ש"ח‪058-3263264 ,‬‬
‫‪ 30‬ש"ח‪054-8439150 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) אנגלית‪ ,‬ניהול חשבונות הו"ק‬
‫_____________________________________________‬
‫כולל‬
‫לרכב‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬ערכת‬
‫חילוץ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬מרכב"ה מס"ב ‪ 12‬שנים‪.‬‬
‫‪ ‬כובע אלגנטי לכיסוי‬
‫רזרבי‪,‬‬
‫וגלגל‬
‫ג'ק‬
‫מלא‪/‬חלקי‪ ,‬שחור‪ 150 ,‬ש"ח סוכה ‪ 4‬מטר מעץ‪ 299 ,‬ש"ח‪052-7633316 ,‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬עורך ספרים וותיק ומיומן‬
‫‪ ‬קשתות לגג לרכב‪ 100 ,‬במקום ‪ 300‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪058-3263264 ,‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫_____________________________________________ עם המלצות חמות פנוי‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח‪054-4273857 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬קורקינט מאלומניום ‪-‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫טל'‪:‬קל לקבל עבודת עריכה רצינית‪:‬‬
‫חברת‬
‫טוסטר‬
‫בירושלים‪,‬‬
‫‪ ‬קסדות לאופנוע‪ 50 ,‬ש"ח‪ ,‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪40‬‬
‫כחדש‪,‬‬
‫וחזק‬
‫(‪34-35‬ח) שיעורים‪ /‬שיחות‪ /‬וכן תרגום‬
‫גולד ליין‪ ,‬גדול‪ ,‬חלבי‪120 ,‬‬
‫‪02-6561606‬‬
‫‪054-4273857‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ מאידיש ללה"ק‪.‬‬
‫(‪35-36‬ח) ש"ח‪052-7650103 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ברז‬
‫עם‬
‫קרים‬
‫למים‬
‫מתקן‬
‫‪‬‬
‫‪0527-110-102‬‬
‫לגן‪,‬‬
‫‬‫מעץ‬
‫קטן‬
‫‪ ‬מטבח‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫איכותי ושמור במיוחד‪  400 ,‬זיכוי ברשת חצי חינם‪" 500 ,‬טבע גר" מתחבר לצינור מים‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬טבח לישיבה צעיר ונמרץ‪+‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪450‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫ ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬טל'‪02-6561606 :‬‬‫ש"ח‪053-3134082 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ המלצות לבוקר‪ /‬צהריים‪/‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪053-3109233‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫עיתון‬
‫‬‫"מגדלור"‬
‫גליונות‬
‫‪‬‬
‫ובודדים‬
‫‪ ‬רמקולים‪ ,‬זוגות‬
‫‪050-4167909‬‬
‫ערב‪.‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫‪ ‬אופניים הילוכים‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 320 ,"26‬לילדים כרוכים בכריכה קשה‬
‫(פ"ת) ‪ 30-100‬ש"ח‪,‬‬
‫‪054-5385013‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫(‪34-35‬ח) וחזקה‪ ,‬כל שנה ב‪ 2 -‬כרכים‪  ,‬מעונין לטפל באדם זקן‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) (אפשרי בלילה) ‪ 24‬שעות‪+‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬מזרון מתנפח זוגי חדש‪ 60 ,‬ש"ח לשנה‪052-7600336 ,‬‬
‫תכשיטים‬
‫בשווארץ‬
‫‪ ‬זיכוי‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-7938941‬‬
‫מגורים‪.‬‬
‫(‪36-37‬ח)‬
‫‪ 60‬ש"ח‪,02-6414194 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בב"ב ע"ס ‪ 370‬ש"ח ‪340 -‬‬
‫‪ ‬סורג בטן בצורת חבית‪,‬‬
‫‪050-4189919‬‬
‫‪ ‬בחורה חרדית מחפשת‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) מתאים לחלון גדול לחדר‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫מגלוון נגד חלודה‪ ,‬עבה וחזק‪ ,‬דירת שותפות בבני‪-‬ברק‪.‬‬
‫‪ ‬פטיפון ‪ ,cec‬צריך תיקון ‪ ‬סרפן לאירועים מחנות‬
‫שיראל‪052-3517500 ,‬‬
‫"מקימי" מידה ‪ ,36‬חדש‪ 300 140 ,‬ש"ח‪ ,‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(פ"ת) ‪ 80 -‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ש"ח‪,02-6414194 ,‬‬
‫‪052-7600336‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬בוגר נתיבות עולם‪ ,‬תואר‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-4189919‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬מדפסת ‪ HP‬משולבת עם שני‪ ,‬נסיון בניהל בעמותות‬
‫‪ ‬סנטר למגבר ‪( 5.1‬פ"ת) ‪-‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬מצבר לרכב במצב טוב‪ ,‬סורק‪ ,‬צילום מסמכים‪ ,‬פקס‪ ,‬ובעסקים‪ ,‬במשרה בכירה!‬
‫‪ 70‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-4160390‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 12v‬חב' וולטה‪ 180 ,‬ש"ח‪ 250 ,‬ש"ח‪050-5343924 ,‬‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬אורגן לילדים מקש אחד‬
‫‪052-7151310‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לא עובד (פ"ת) ‪ 40 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מעוניין להיות שותף‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬שמלה מפוארת‪ ,‬לגיל‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬ריפוד לרכב שחור‪/‬אפור ‪ 2-3‬ש'‪ ,‬חדשה ‪ +‬ק‪.‬שיער‪ 50 ,‬במגורים‪ ,‬אפשרי תמורת עזרה‬
‫_____________________________________________‬
‫_____________________________________________ בבית‪/‬בתשלום‪052-7396092 ,‬‬
‫כחדש‪ ,‬מתאים לכל הסוגים‪ ,‬ש"ח!! ‪054-8455030‬‬
‫של‬
‫ממתקים‬
‫(‪35-36‬ח)‬
‫‪‬‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫מכונתתאים (פ"ת) ‪ 200 300 -‬ש"ח‪052-7151310 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫שקל‪ ,‬שני‬
‫ש"ח‪ ,‬שלושה תאים ‪400 -‬‬
‫‪ ‬אמבטיה אקרלית לבנה‬
‫ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) באורך ‪ 1.80‬ס"מ‪ ,‬חדשה‪500 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬נרתיק לגיטרה חשמלית ש'‪054-6479814 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫פשוט (פ"ת) ‪ 60 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬זוג רמקולים לסטריאו‪,‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) חדשים באריזה‪ 500 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-9340317‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫‪ ‬קופה רושמת צריכה תיקון _____________________________________________‬
‫(פ"ת) ‪ 30 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬אופניים לילד במצב‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) מעולה! ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-9340317‬‬
‫‪ ‬מתקנים להעמדת יין‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫(פ"ת) ‪ 25 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬סוני חדש שלוש דיסקים‬
‫‪053-3145019‬‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ,MP3, VSB‬שלט בהזדמנות‪,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מצלמה ישנה אולימפוס ‪ 450‬ש"ח‪053-3121020 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫פילים ‪ 200 -‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ ‬מאוורר תקרה‪ ,‬גודל ‪4 ,42‬‬
‫‪053-3145019‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) להבות‪ ,‬כולל גוף תאורה לבן‪,‬‬
‫בערך‪,‬‬
‫‪3X50‬‬
‫‪ ‬אקווריום‬
‫‪050-6538266‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪180‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 150‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬פקט סיגריות אלם אדום‪/‬‬
‫‪ ‬מנורת שולחן מתכווננת‪ ,‬לייט דיוטי פרי‪ 230 ,‬ש"ח‪,‬‬
‫‪ 50‬ש"ח‪053-3145019 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪052-7693172‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫‪ ‬גמבוי כשר כולל נגן‬
‫‪ ‬מסך מחשב דק "‪19‬‬
‫ומצלמה‪ ,‬חדש באריזה‪ ,‬ב‪-‬כ רמקולים מוגנים ‪ +‬כבלים‪,‬‬
‫‪ 250‬ש"ח‪052-7173694 ,‬‬
‫(‪34-35‬ח) חדש ‪ 200 -‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬שני כלובים גדולים‪ :‬אורך ‪02-6561606‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ 90‬ס"מ גובה ‪ 70‬ס"מ עומק‬
‫הטלה ‪ ‬מכשיר ‪ GPS‬חדש באריזה‬
‫‪ 55‬ס"מ אפשרות לתא‬
‫סוכני‪/‬ות מכירות טלפונים‬
‫עם תוכנת אייגו מעודכן‪350 ,‬‬
‫בב"ב‪054-8412976 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪34-35‬ח) ש"ח‪054-8456714 ,‬‬
‫לעבודה בבני ברק‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬מגהץ אדים‬
‫לרכב‪,‬‬
‫קפה‬
‫לכוס‬
‫מתקן‬
‫‪‬‬
‫‪ &30‬לשעה ‪+‬עמלות‬
‫‪ ,KENWOOD‬חדש‪150 ,‬‬
‫‪054-8456714‬‬
‫ש"ח‪,‬‬
‫‪30‬‬
‫ב‪-‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫ש"ח בלבד‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫משרה חלקית )‪ 6‬שעות(‬
‫(‪34-35‬ח) ‪ ‬סנדלים אלגנטיות לנשים‪/‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫_____________________________________________‬
‫נסיון במכירות ‪ /‬טלמרקטינג חובה‬
‫בנות‪ 25 ,‬ש"ח‪ ,‬טל'‪:‬‬
‫כחדשה‪,‬‬
‫קניות‬
‫‪‬‬
‫עגלתונוחה לשימוש‪ ,‬ניתן ‪03-9230315‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫_____________________________________________‬
‫מיוחדת‬
‫קו“ח לפקס‪077-2204728 :‬‬
‫‪ ‬וילון לחלון וויטרינה לסלון‪,‬‬
‫לכבס‪ 200 ,‬ש"ח‪ ,‬בני‪-‬ברק‪,‬‬
‫או במייל ‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 150‬ש"ח‪ ,‬טל'‪03-9230815 :‬‬
‫‪054-4906526‬‬
‫(‪34-35‬ח)‬
‫(‪34-35‬ח) _____________________________________________‬
‫ביקוש‬
‫עבודה‬
‫מהפכה בעולם הפיוט חדש!‬
‫רוצה‬
‫רוצה‬
‫להרוויח בגדול?‬
‫להחליט כמה?‬
‫בואו והצטרפו‬
‫לעסק מנצח‬
‫דרושים‪/‬ות‬
‫מזל‬
‫כ’ ‪ -‬כ”ב אב תשע”ו ‪7 24-26/08/16‬‬
‫וברכה הלוח של הציבור החרדי‪/‬דתי ‪ 200,000‬עותקים בכל רחבי הארץ‪ .‬טלפון‪03-6162228 :‬‬
‫דרושים‬
‫הודעה‬
‫לפי חוק הזדמנות שווה‬
‫בתעסוקה‪ ,‬כל מודעה‬
‫בעיתון זה שיש בה‬
‫משרה מוצעת או תוארה‬
‫להכשרה מקצועית או‬
‫הודעה בדבר שלוחה‪-‬‬
‫מתיחסת לשני המינים‬
‫הודעה זו מהווה חלק‬
‫מלשון כל המודעות הנ“ל‬
‫המתפרסמות בעיתון זה‪.‬‬
‫‪ ‬לגן מעון דתי בפ"ת‪,‬‬
‫דרושה מיידית‪ ,‬סייעת מסורה‬
‫וחייכנית‪,052-8226582 ,‬‬
‫‪052-8530061‬‬
‫(‪35-38‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫זה הזמן למצוא עבודה!‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬למעון יום בק‪ .‬הרצוג‬
‫‪4,000‬‬
‫בב"ב דרושים לשה"ל‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת‬
‫‪ 073-70-55-666 9‬הבאה *מטפלות *כוח‬
‫אחראית ומנוסה למעון‬
‫עזר ‪,8:00-13:00‬‬
‫חרדי בב"ב פ‪.‬כץ למשרה‬
‫‪www.glatjobs.co.il‬‬
‫לפרטים‪054-3934230 :‬‬
‫‪1‬‬
‫מלאה‪ ,‬מ‪-‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ .8:00-16:00‬לאה‪,‬‬
‫לחברה פרטית המובילה ‪ ‬לחברת הובלות במרכז‬
‫נעליים‪,‬‬
‫לחנות‬
‫מוכרת‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דרושים נהגים חרוצים עם‬
‫‪052-7120520‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )35-36‬עבודה במשמרות‪,‬‬
‫בתחומה‪ ,‬דרושים‪/‬ות‬
‫ניסיון עד ‪ 12‬טון‪ ,‬תנאים‬
‫‪052-8498022‬‬
‫מטפלת‬
‫‪ ‬דרושה‬
‫טלפונים‪/‬ות‬
‫מאתרים‪/‬ות‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫טובים! ‪ 052-6628690‬ישראל‬
‫(‪)33-40‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בסביבה‬
‫מאתגרת‬
‫לעבודה‬
‫למעון‬
‫ומנוסה‬
‫אחראית‬
‫חיסכון‬
‫*תוכנית‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬לשווארמה באזור‬
‫העבודה‬
‫ודינאמית‪,‬‬
‫צעירה‬
‫למשרה‬
‫פ‪.‬כץ‬
‫בב"ב‬
‫חרדי‬
‫בהפקדה‬
‫הלכתי‬
‫במסלול‬
‫ירושלים‪ ,‬דרוש עובד נמרץ‬
‫בימים א‪-‬ה בין‬
‫מלאה‪ ,‬מ‪ .8:00-16:00 -‬חודשית או חד פעמית‬
‫השעות ו' ישנה ואמין‪ ,‬בעל תודעת שירות‬
‫ימי‬
‫ללא‬
‫‪09:00-17:00‬‬
‫יעל‪052-7152149 ,‬‬
‫(‪ )35-36‬ואפשרות פדיון בכל עת‪ .‬אפשרות למשרה חלקית עד גבוה‪052-5399290 ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪33-36‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לבית קפה בב"ב‪ :‬עובדים *יעוץ פרישה לפנסיה‬
‫השעה ‪ 16:00‬דרוש ידע בסיסי ‪ ‬לחברה מובילה‬
‫בעלי ראש גדול ורצון לקידום‪ ,‬ולעזיבת עבודה‪,‬‬
‫במחשב ובמנועי חיפוש‪ ,‬קו"ח בתל‪-‬אביב‪ ,‬דרוש‪/‬ה‬
‫אוירה משפחתית‪,‬‬
‫בוקר‪/‬עובד ‪054-8420571‬‬
‫(‪ )33-39‬לפקס‪ ,03-6186181 :‬מייל ‪ -‬נציג‪/‬ה מכירות למוקד‬
‫_____________________________________________‬
‫ערב‪ ,‬שכר הולם! כמו"כ‬
‫(‪*  )35-38‬ביטוח בריאות פרטי ‪ [email protected]‬בציון משרה החרדי‪ ,‬שכר גבוה ותנאים‬
‫מטבח לבוקר‪052-660-7070 ,‬‬
‫_____________________________________________ ל‪ 10 -‬נפשות‪ 150 ,‬ש"ח ‪666‬‬
‫(‪ )34-41‬מעולים! ‪073-2271471‬‬
‫(‪)33-44‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש סוכן נדל"ן ‪+‬‬
‫למעון‬
‫התרחבנו!!!‬
‫לכל המשפחה‪* .‬ביטוח ‪‬‬
‫‪ ‬בייביסיטר בעלת‪-‬רכב‬
‫רשיון תיווך‪ ,‬למשרד‬
‫בשיכון ג' בב"ב‪ :‬גננות‬
‫לשעותתיווך חיים‪ 200,000 ,‬ב‪20 -‬‬
‫לבת ‪ 6‬בגבעת שמואל‪,‬‬
‫מרכזי בב"ב‪,‬‬
‫ומטפלות‬
‫תאונות‬
‫*ביטוח‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫למ‪.‬מלאהיותרלשה"ל ימים א'‪-‬ה'‪,16:30-19:00 ,‬‬
‫הבוקר‪ ,‬מיידי!‬
‫אישיות‪ 200,000 ,‬ב‪ 40 -‬הבאה‪ ,‬שכר גבוה‬
‫לפרטים בערב בלבד‪ .‬ענת‪:‬‬
‫ממינימום‪054-8493435 ,‬‬
‫‪03-5702323‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪052-4840855‬‬
‫(‪ )35-36‬ש"ח‪* .‬ביטוח‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משכנתא (בשעות הערב המאוחרות)‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה מנקה לבנק‬
‫במחיר נמוך במיוחד‪,‬‬
‫‪ ‬למעון בת"א (‪ 20‬ד'‬
‫במרום נווה ברמת‪ -‬גן‪,‬‬
‫הוזלה משמעותית‬
‫מהשעה ‪ 5 ,16:30‬ימים‬
‫בדמי מב"ב) ‪ +‬גננת מוסמכת לשנה‬
‫הפנסיה‪,‬‬
‫בקרן‬
‫הניהול‬
‫בשבוע‪40 ,‬‬
‫הבאה לגילאי ‪* ,2-3‬מטפלת‬
‫ש"ח לשעה‪054-8420571 )35-38( ,‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪050-5305916‬‬
‫(‪ )33-39‬לתינוקיה למ‪.‬מלאה‪ ,‬שכר‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬ל"נקי ‪ "10‬בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫הולם ביותר! ‪,052-8750036‬‬
‫‪ ‬דרושה סייעת‬
‫למעון דרוש נהג עם רשיון ג'‪/‬רשיון אסתר‬
‫(‪)34-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בהדר גנים‪ ,‬פ"ת‪ ,‬מ‪-‬‬
‫עד ‪ 4000‬ק"ג‪ ,‬לפרטים‪:‬‬
‫_____________________________________________ ‪ ‬דרושה סייעת‪/‬גננת לגן‬
‫‪,7:30-16:00‬‬
‫‪053-5251291‬‬
‫(‪ )33-36‬פרטי בהדר גנים‪(.‬גילאי ‪,)1.5-2‬‬
‫‪050-3904445‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שמואל‪,‬‬
‫בגבעת‬
‫למעון‬
‫‪‬‬
‫דרושה מטפלת לגילאי ‪ ,2-3‬תנאים טובים למתאימה‪,‬‬
‫‪ ‬לבי"ס בפ"ת‬
‫דרושהלנקיון‪ ,‬למשרה מלאה‪ ,‬תנאים טובים ‪050-5933224‬‬
‫(‪)34-37‬‬
‫עובדת חרוצה ויסודית‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה עובדת לעבודות‬
‫משק בית קלות בבני ברק‪60 ,‬‬
‫ש"ח לשעה‪054-3607420 .‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למשרד תיווך שוק הנדל"ן‬
‫באלעד סוכן‪/‬ת נדל"ן‪+‬‬
‫רשיון תיווך‪ ,‬הדרכה תינתן‬
‫למתאימ‪/‬ה אפ' לרווחים‬
‫גדולים! ישראל ‪052-3251213‬‬
‫אהובה ‪050-5886828‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬סוכן נמרץ למשרד תיווך‬
‫וותיק‪ ,‬תנאים טובים‪ .‬קו"ח‬
‫לפקס‪03-8007050 :‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לבית מסחר בת"א‬
‫דרוש‪/‬ה מנהל‪/‬ת חשבונות ידע‬
‫בחשבשבת‪ ,‬למשרה מלאה‪.‬‬
‫קו"ח‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪36-39‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫‪" ‬ביחד"‪ -‬הדרכה לשדכנות‪,‬‬
‫עבודה מיידית מהבית‪ ,‬מחשב‬
‫חובה‪072-2391111 .‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים בתחום‬
‫הביטוח‪ -‬שכר גבוה‪ ,‬אפשרות‬
‫למשרת אם‪ ,‬בפתח תקוה‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פקס‪03-6182118 :‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לגן פרטי בגבעת שמואל‬
‫דרושה עובדת למשרה מלאה‪/‬‬
‫_____________________________________________ למתאימה! ‪052-6471287‬‬
‫צהרון (גילאי ‪ .)1.5-2‬לפרטים‪ :‬תנאים טובים‪054-8445427 .‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫(‪_____________________________________________ )36-37‬‬
‫‪054-7721424‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים עובדים (מעל גיל‬
‫‪ )18‬לחלוקת פלייארים מאזור‬
‫המרכז והשרון‪ ,‬שכר גבוה‬
‫למתאימים! ‪052-5760284‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫לחברת ש‪.‬נ‪.‬ל‪:‬‬
‫‪" ‬אצל בתיה"‪ -‬דרושות‬
‫מוכרות בוקר‪ /‬ערב‪,‬‬
‫מנוסות ואחראיות‪+‬‬
‫המלצות‪ .‬התשלום‬
‫בהתאם! ‪054-7212985‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש משלוחן עם רכב‬
‫מסחרי‪ ,‬לעבודה בב"ב בשעות‬
‫הערב‪054-4326610 .‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לחברת שיווק דיגיטלי‬
‫המפעילה מוקד טלפוני‬
‫במתחם הבורסה בר"ג‪,‬‬
‫דרושים‪/‬ות נציגי‪/‬ות‬
‫שיווק‪ .‬שירות יוצאות‪,‬‬
‫לא מכירה‪ ,‬שכר‬
‫גבוה‪ ,‬מתאים במיוחד‬
‫לאימהות‪054-7425005 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושים מאבטחים לעיר בני ברק‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫‪‬שרות צבאי מלא‬
‫‪‬תעודת ‪ 10‬שנות לימוד )מוכח( ומעלה‬
‫שכר טוב ‪ +‬תנאים סוציאלים מלאים‬
‫‪‬לבעלי תעודת מוסדות חינוך בתוקף‬
‫ינתן מענק ‪ 3000‬ש“ח‬
‫‪050-8220496‬‬
‫‪ ‬מטפלות וסייעות‬
‫חרוצות‪ ,‬זריזות ומסורות‪,‬‬
‫לשנה"ל תשע"ז‪ ,‬למעון‬
‫איכותי! בב"ב‪-‬ק‪.‬הרצוג‪,‬‬
‫‪050-4146721‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לכולל באיזור ראשל"צ‬
‫דרוש אברך אחראי נמרץ ‪  +‬דרושות גננות וסייעות‬
‫רכב‪ ,‬שליטה במחשב‪ ,‬נכונות לגן בפתח‪-‬תקווה‪ ,‬אוהבות‬
‫לעבודה מאומצת‪ ,‬אפשרות מחבקות ומסורות‪ ,‬מיידי‪,‬‬
‫לשילוב לימודים בכולל‪,‬‬
‫‪050-5636364‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫פקס‪08-8032222 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪  )35-36‬דרושה סייעת למעון‬
‫נהג‪,‬‬
‫דרוש‬
‫‪‬‬
‫בבני‪-‬ברק‪35-38(03-5709972 ,‬ל) בהדר גנים פ"ת‪ ,‬מ‪-‬‬
‫רשיון ג'‪ ,‬נסיון‪,‬‬
‫_____________________________________________ ‪,14.00-17.00‬‬
‫‪ ‬דרושה גננת לכיתת‬
‫תנאים ‪050-3904445‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫בוגרים במעון בב"ב‪,‬‬
‫טובים למתאימה!‬
‫‪ 052-6884475‬או קו"ח‬
‫לפקס‪03-5781832 :‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬בכולל אברכים להוראה‬
‫בת"א התפנה מקום לזמן‬
‫אלול הבעל"ט‪ +‬הסעות‪,‬‬
‫לפרטים‪050-4120616 :‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬כח עזר ופיזותרפיה‬
‫למוסד גריאטרי בפ"ת‪,‬‬
‫‪ ‬לרו"ח מזכירה עם ידע‬
‫הדרכה‬
‫בהנה"ח לשעות‪ ,7:30-12:00 12:00-17:00 :‬תינתן‬
‫‪ ‬דרושה מטפלת לכיתת‬
‫למשמרות בוקר ‪ /‬אחה"צ‪.‬‬
‫קו"ח לפקס‪03-5706330 :‬‬
‫(‪ )36-39‬במקום‪ ,‬תנאים טובים‪,‬‬
‫(‪ )35-38‬תינוקות למעון בב"ב‪ ,‬תנאים‬
‫(‪35-36‬ל) ‪054-2022629‬‬
‫_____________________________________________ ‪050-4777843‬‬
‫_____________________________________________ _____________________________________________‬
‫בבני‬
‫‪ ‬להפצת עיתוני בוקר‬
‫‪054-5558835‬‬
‫טובים‪:‬‬
‫(‪)35-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫ברק‪ ,‬בעלי‪/‬ות קטנועים‪/‬‬
‫רכבים‪050-5322229 .‬‬
‫‪050-8822377‬‬
‫(‪)36-43‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושים מחלקים‪+‬‬
‫רכב ללילה ‪ 1:00-6:00‬רמת‬
‫השרון‪ +‬צפון תל אביב‪.‬‬
‫‪050-7932061‬‬
‫(‪)36-39‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬למעון בפ"ת‬
‫*מטפלות מסורות למלאה‬
‫*מטפלת למ"מ עד סוכות‬
‫חלקית‪054-8474393 .‬‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרושה בחורה צעירה עם‬
‫ראש גדול לצהרונית בפתח‬
‫תקוה‪.12:30-16:00 ,‬‬
‫‪ 052-3168162‬מאיה‬
‫(‪)36-37‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬דרוש ר"מ לישיבה לחינוך‬
‫מיוחד לישיבה בירושלים‪,‬‬
‫שכר גבוה‪* .‬דרוש‪/‬ה פקיד‪/‬ה‬
‫לעבודה מהבית לעבודה‬
‫משרדית ומתן מענה‬
‫ללקוחות‪ 3-5 ,‬שעות ביום‪50 ,‬‬
‫ש"ח לשעה‪* .‬למשרד סמוך‬
‫לבני ברק דרוש‪/‬ה עוזר‪/‬ת‬
‫אישי למנכ"ל החברה‪ ,‬שעות‬
‫גמישות‪ 8,000 ,‬ש"ח‪ .‬קריירה‬
‫‪072-22-22262‬‬
‫(‪)36-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שאפתן?‬
‫תמיד חלמת על עבודה‬
‫מאתגרת‪ ,‬משכורת גבוהה‬
‫ואפשרויות קידום?‬
‫מתאים לשיווק ומכירות?‬
‫‪ ‬דרוש עובד מטבח לחנות‬
‫בייגל בגאולה בירושלים‬
‫‪02-5375516‬‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬איש מכירות בתחום‬
‫המזון‪ ,‬חומרי נקיון‪ ,‬חד פעמיים ‪ ‬דרושה עובדת נקיון‬
‫למוסדות‪ ,‬חצי משרה‪,‬‬
‫לבית ספר בבני‪-‬ברק‪,‬‬
‫‪052-6964614‬‬
‫חלקית‪ ,‬לבוקר‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-38‬ל) ‪,04-8264690‬‬
‫‪ ‬לפעוטון‪ /‬גן בגבעת‬
‫‪054-3307261‬‬
‫(‪)35-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫שמואל‪ ,‬דרושה עובדת‬
‫‪35‬‬
‫לחברה לוגיסטית‬
‫מובילה בבני ברק‬
‫לשעה ‪+‬‬
‫דרוש‪/‬ה מידי‬
‫מחסנאי‪/‬ת לקליטה ומיון‬
‫תפעול מפיצים‬
‫משמרות‪:‬‬
‫בוקר ‪05.00-14.00‬‬
‫ערב ‪12.00-21.00‬‬
‫בדעלירויכשולתיםהסנציגים‬
‫ברה וכושר‬
‫ביטוי לשיחת יוצות‬
‫תנאי שכר הכי טובים שיש‬
‫ידע בסיסי במחשה חובה‬
‫‪052-3745777‬‬
‫בוקר ‪9:00 - 14:00‬‬
‫ערב ‪15:00 - 20:00‬‬
‫‪052-7164855‬‬
‫לרשת חינוך ארצית‬
‫שמרכזה בבני ברק‬
‫דרוש נהג‬
‫מנוסה ואחראי‬
‫למשך כל שעות היום‬
‫להסעת אנשי הצוות‬
‫מקומך איתנו!‬
‫פרטים בפקס‪:‬‬
‫‪03-5702591‬‬
‫צוות גברים‪ -‬ב“ב‬
‫או במייל‪:‬‬
‫ניסיון במכירות‪ -‬יתרון‬
‫‪[email protected] [email protected]‬‬
‫‪gmail.com‬‬
‫‪052-7689999‬‬
‫לשיא החשמל והמיזוג‬
‫סניף ירושלים‬
‫דרושים‬
‫איש פקידת‬
‫מכירות הנה"ח‬
‫משרה מלאה‬
‫ראש גדול‪ ,‬אמביציה ונסיון בתחום‬
‫קו"ח לפקס‪:‬‬
‫‪077-3510410‬‬
‫■ משטרה ‪100‬‬
‫ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה‬
‫■ מגן דוד אדום ‪101‬‬
‫רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!‬
‫■ הצלה ‪1221‬‬
‫חינוך והוראה‪ ,‬מזכירות‪ ,‬משרות אם‪ ,‬הנה"ח‪ ,‬ממשלתיות‪ ,‬ניהול‪,‬‬
‫גרפיקאי‪/‬ת‪ ,‬הייטק‪ ,‬נהגים‪ ,‬ע‪ .‬מהבית‪ ,‬גם לחסרי ניסיון!‬
‫■ לעמותת סיעוד‬
‫■ מכבי אש ‪102‬‬
‫שירות ייעוץ אישי‬
‫תעסוקתי ומקצועי‬
‫"בבית" סניף בני ברק‬
‫■ המוקד העירוני ‪106‬‬
‫‪072-2222262‬‬
‫■‬
‫דרושים‪/‬ות מטפלים‪/‬‬
‫■ חברת חשמל ‪103‬‬
‫‪ ‬ל"פרפרים" הלבשה ות לעבודה עם קשישים ■ יד שרה ‪ -‬שיקום החולה‬
‫בבתיהם‪,03-6817222 ,02-6444444 )02-28(03-5783159 .‬‬
‫אישית בב"ב‪ :‬מנהלות‬
‫_____________________________________________ ‪04-8381704‬‬
‫■ "מתן‪ -‬סיעוד" בני‪-‬‬
‫למשמרות ‪ +‬נסיון‬
‫■ האגודה למלחמה בסרטן‪-‬‬
‫במכירות חובה‪ ,‬משכורת ברק‪ ,‬הרב כהנמן ‪,111‬‬
‫טלמידע‪1-800-599995 :‬‬
‫גבוהה מאוד ‪ +‬בונוסים‪ ,‬דרושים מטפלים‪/‬ות‬
‫טלתמיכה‪1-800-200444 :‬‬
‫לקשישים‪/‬ות‪.‬‬
‫■ מוקד חירום לקבלת‬
‫‪050-8266772‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )22-47‬פקסים לאוכלוסית החרשים‬
‫(‪03-5782180 )32-38‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬לקרן הילד בב"ב‪ ,‬דרושות‬
‫ולקויי שמיעה פקס‪:‬‬
‫‪ ‬דרושה‬
‫נציגות בעלות מוטיבציה‬
‫מטפלת‪/‬סייעת ‪,8530161-04 ,03,5216445‬‬
‫גבוהה‪ ,‬בונוסים למתאימות‪ ,‬למעון ברמת‪-‬גן‪,‬‬
‫תנאים ‪,100-600-800-1‬‬
‫(‪ )34-37‬טובים‪ ,‬שכר התחלתי‪,‬‬
‫‪072-2288600‬‬
‫‪101-500-800-1‬‬
‫_____________________________________________ ‪ 30‬ש"ח לשעה‪,‬‬
‫■ קו פתוח לקשישים‪-‬‬
‫‪ ‬לרשת מזון גדולה‬
‫‪052-8280838‬‬
‫(‪ )17-2/17‬מידע וייעוץ לגבי זכויות‬
‫_____________________________________________‬
‫דרושים‪/‬ות קופאים‪/‬יות‪,‬‬
‫‪ 02-6521218‬ג‘ ‪14:00-17:00‬‬
‫מוכרנים‪/‬ות‪ ,‬סדרנים‪/‬יות‪ ■ .‬למעון מוביל ואיכותי‬
‫■ עזר מציון‪ -‬מוקד רופא‬
‫בפתח‪ -‬תקוה‪ ,‬דרושות‬
‫‪ 052-6580906‬עבודה גננות לגיל הרך‪ ,‬תנאים חירום שבת‬
‫מיידית!!!‬
‫בני ברק‪03-5742742 :‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )34-37‬מצויינים‪,‬‬
‫(‪ )33-36‬ירושלים‪02-5002111 :‬‬
‫‪050-4144711-2‬‬
‫_____________________________________________ ■"ידידי נפש" עזר מציון‬
‫‪ ‬מחלק לקו חלוקת‬
‫ קו ארצי לתמיכה נפשית‬‫חלב‪ ,‬בעל רישיון ג' ‪15‬‬
‫‪1-800-30-30-12‬‬
‫טון‪ -‬חובה‪ ,‬רציני וחרוץ‪" ■ ,‬לב שומע" ‪ -‬יעוץ חינוכי‬
‫תנאים מצויינים‪ ,‬משעה מקצועי ודיסקרטי‬
‫‪ 05:00‬בבוקר‪,‬‬
‫ימים א'‪-‬ה' ‪21:00-23:00‬‬
‫‪052-3754596‬‬
‫(‪34-37‬ל) ‪03-6145033 1599-50-32-32‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪ ‬איש מכירות תותח? ■מרכז הסיוע לנשים דתיות‪-‬‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬סודיות‬
‫בא תעשה את מה‬
‫מובטחת ‪02 -6730002‬‬
‫שאתה עושה‪ ,‬רק טוב‬
‫יותר‪ ,‬ובמקום טוב יותר‪ ■ .‬אנוש ‪ -‬קו למשפחות נפגעי‬
‫נפש ימים א‘‪,‬ד‘ בין השעות‬
‫חברת הייטק בבני ברק‬
‫‪03-5400672 19:00-22:000‬‬
‫מגדילה את מצבת‬
‫עובדיה ומחפשת אנשים ■ מוקד ינ“ר ‪ -‬ייעוץ נישואין‬
‫ראשוני המוקד הארצי ההתנד‪‬‬
‫בדיוק כמוך!‬
‫בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי‬
‫מדהימה‪.‬‬
‫* אווירה‬
‫‪ ‬לרשת מעונות‬
‫א‪-‬ה ‪02-6321600 10:00-18:00‬‬
‫דרושות * תנאים מעולים‪.‬‬
‫מטפלות לשנה הבאה‬
‫■"שמע בני" המרכז‪‬‬
‫מאוד‪.‬‬
‫גבוה‬
‫שכר‬
‫*‬
‫למשרה מלאה (בק‪.‬‬
‫להכוונה וחינוך ימים א‘‬
‫טובים‪ * ,‬אפשרויות‬
‫הרצוג)‪ ,‬תנאים‬
‫קידום‪.‬למייל ג‘ ה‘ ‪ 20:30-22:30‬בערב‬
‫(‪ )34-37‬קו"ח ניתן לשלוח‬
‫‪054-4499277‬‬
‫‪02-6511613 [email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫משגב המרכז להפניות והתאמת‬
‫הסעות‬
‫‪ ‬לחברת‬
‫‪072-3902280‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪ )34-40‬מומחים לבריאות הנפש‬
‫נהגי‬
‫דרושים‬
‫בירושלים‪,‬‬
‫‪ ‬בפ"ת‪ ,‬דרושה גננת‪ /‬טל‪02-5808008 :‬‬
‫אוטובוסים‪ ,‬תנאים‬
‫מובילת כיתה ‪ +‬מטפלת ביפר‪03-6105404 :‬‬
‫טובים‪050-4030501 ,‬‬
‫המפתח שלכם לפרנסה‬
‫‪ ‬מזכירה‪/‬קלדנית למשרד ‪ ‬מיידי‪ ,‬מטפלות לצהריים‪ /‬משרה מלאה לגילאי שנה‬
‫עו"ד מ‪ ,8:30-15:30 -‬רצוי‬
‫משרה מלאה‪ ,‬למעון בפ"ת‪ /‬וחצי‪ ,8:00-13:00 ,‬נסיון‬
‫נסיון‪,03-6128058 ,‬‬
‫גבעת שמואל‪ ,‬תנאים טובים‪ ,‬חובה‪058-3230099 ,‬‬
‫(‪ ■ )33-36‬אוטובוסים ‪-‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪.050-5411083‬‬
‫תחבורה‬
‫(‪)33-36‬‬
‫_____________________________________________‬
‫‪054-8461589‬‬
‫פקס‪.03-6128059 :‬‬
‫‪ ‬לחברת ביטוח גדולה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫_____________________________________________‬
‫(‪35-36‬ל) בפ"ת‪ ,‬דרושות נציגות שירות‪/‬‬
‫‪ ‬לסופרמרקט בוטיק‬
‫מכירות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(‪31-39‬ל) ע“י עופרת‬
‫בני‪-‬ברק‪ ,‬דרוש‪/‬ה קופאי‪/‬ת‬
‫_____________________________________________‬
‫לעבודה במשמרות בוקר‪/‬‬
‫ישועות | רפואות‬
‫‪ ‬דרוש מתקין מטבחים‬
‫הצלחה | הסרת‬
‫ערב‪* .‬לרציניים בלבד! *עבודה פרילנסר עם נסיון‪ ,‬ניידות‬
‫קבועה‪* .‬תנאים טובים‬
‫חובה‪,054-4948003 ,‬‬
‫פחדים ומתחים‬
‫למתאימים‪050-3235555 ,‬‬
‫_____________________________________________ ‪054-4227322‬‬
‫(‪34-37‬ל) ‪053-3113008‬‬
‫(‪_____________________________________________ )35-36‬‬
‫(‪34-37‬ל)‬
‫_____________________________________________‬
‫בס“ד‬
‫ביטול עין הרע‬
‫לזק"א ישראל‬
‫& בונוסים!‬
‫דרושות‬
‫למוקד תפילות עובדות נמרצות‬
‫מצליח בראשל"צ‬
‫מחוייבים‬
‫למציאת עבודה!‬
‫חדש!‬
‫סדנאות‬
‫למחפשי‬
‫עבודה‬
‫■ רק אם את מוכנה‬
‫להתאמץ בשביל להגדיל את‬
‫ההכנסה של הבית ‪ -‬תתקשרי!‬
‫מכירות מהבית‪ ,‬רווחי ביותר!‬
‫‪052-7661565 ,052-7654587‬‬
‫(‪)4-49‬‬
‫_____________________________________________‬
‫חירום‬
‫בעלות כושר שכנוע‬
‫שכר בסיס גבוה ‪+‬‬
‫בונוסים‬
‫שעות עבודה‪:‬‬
‫‪ 9:00-14:00‬או‬
‫‪17:30-21:30‬‬
‫העבודה בבני ברק‬
‫‪03-6164444‬‬
‫סביבת עבודה נעימה ומיוחדת‬
‫מודיעין אגד‪03-6948888 :‬‬
‫מודיעין דן‪6394444-03 :‬‬
‫קוים‪* 2060 :‬‬
‫■ רכבת ישראל ‪-‬‬
‫‪,04-8564444 ,03-6117000‬‬
‫סלולרי ‪* 5770‬‬
‫■ זמני נחיתת מטוסים‪:‬‬
‫עברית‪03-9723333 :‬‬
‫אנגלית‪03-9723344 :‬‬
‫העתיד שייך‬
‫למצויינים !‬
‫אם את‪/‬ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת‪ ,‬פרסום והפקות‬
‫מקומך אצלינו !‬
‫באופן מיידי‪ ,‬משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות‪.‬‬
‫מפיקים‪ ,‬מנהלי פרויקטים‪ ,‬סוכני מכירות‬
‫סביבת עבודה מאתגרת‪ ,‬ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים‬
‫מנהל‪/‬ת פרויקטים‪:‬‬
‫מהות העבודה‪ :‬ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים‪ :‬פרסום‪ ,‬שיווק‪ ,‬הפקות וגיוס‬
‫משאבים‪.‬‬
‫העבודה בפועל‪:‬‬
‫ריכוז נתונים‪ ,‬יצירת קשר עם ספקים‪ ,‬כתיבת תחקירים ותכניות עבודה‪ ,‬יישום בפועל‬
‫של התכנית‪ ,‬הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר‪ ,‬אפיון הפרוייקט וכו(‪ ,‬קיום‬
‫תחקיר וכתיבתו‪ ,‬כתיבת תכניות עבודה מפורטות‪ ,‬יצירת גאנט פעילות )ומעקב‬
‫לעמידה בו(‪ ,‬כתיבה והפקת חומרים‪ ,‬עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים‪,‬‬
‫גרפיקאים‪ ,‬עורכים‪ ,‬צלמים וכו'(‪ ,‬מעקב אחר ביצוע‪ ,‬התנהלות מול לקוחות גדולים‪,‬‬
‫יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז‬
‫חובה הכרת הרשת‪ ,‬שליטה מלאה באופיס‪ ,‬ידע בעבודה עם בסיסי נתונים‬
‫יתרון‪ :‬הכרות עם תכנות גרפיות שונות‪ ,‬ידע בעבודה עם ‪wordpress‬‬
‫סוכני מכירות‪:‬‬
‫שיווק ומכירת שטחי תערוכה‪ ,‬פרסום‪ ,‬חסויות‪.‬‬
‫העבודה‪ :‬בסיס ‪ +‬עמלות‬
‫מפיק‪/‬ה‪:‬‬
‫ניסיון חובה‪ :‬ידע בתוכן לאירועים‪ ,‬בהפקה טכנית‪ ,‬יצירתיות‪ ,‬הכנת תקציבים‪.‬‬
‫קורות חיים ניתן לשלוח למייל‪[email protected] :‬‬
‫‪-‬נא לציין את סוג המשרה!‪-‬‬

Similar documents